Pre-employment test library

Discover a comprehensive pre-employment test library at Testinvite. Streamline your hiring process with our premade assessments, designed to assess candidate suitability and make informed hiring decisions. Access a wide range of industry-specific tests to find top talent efficiently. Optimize your recruitment efforts with Testinvite's pre-employment assessments and unlock your organization's potential for success.


Tests

60 tests
Spatial Reasoning (Intermediate)
Testinvite Talent Spatial Reasoning Test evaluates the ability to process, visualize, and draw conclusions about objects in 2-dimension and 3-dimension. Spatial reasoning is immediately relevant to the fields of science, technology, engineering, math... +
Testinvite Talent Spatial Reasoning Test evaluates the ability to process, visualize, and draw conclusions about objects in 2-dimension and 3-dimension. Spatial reasoning is immediately relevant to the fields of science, technology, engineering, mathematics. It is also considered to be one of the most basic reasoning abilities that is related to cognitive aptitude or general intelligence. Testinvite Talent Numerical Problem-Solving Test can assist you to predict job performance in candidates. -
English 10mins ⭐ RECOMMENDED
Fundamentals of Math (Intermediate)
The Fundamentals of Math (Intermediate) test evaluates essential mathematical skills like calculations, ratios, decimals, and basic algebra. This multiple-choice helps identify candidates with a strong foundation in math, ideal for roles in accountin... +
The Fundamentals of Math (Intermediate) test evaluates essential mathematical skills like calculations, ratios, decimals, and basic algebra. This multiple-choice helps identify candidates with a strong foundation in math, ideal for roles in accounting, data analysis, or finance. -
English 10mins ⭐ RECOMMENDED
Sözel Mantık (Orta)
Testinvite Talent Sözel Mantık Testi, verilen bilgilere dayanarak doğru ve geçerli sonuçlara ulaşma ve mantıklı çıkarımlar yapma becerisini ölçer. Testinvite Talent Sözel Mantık Testi, silojizm ve mantıksal sıralamalar dahil olmak üzere en yaygın ola... +
Testinvite Talent Sözel Mantık Testi, verilen bilgilere dayanarak doğru ve geçerli sonuçlara ulaşma ve mantıklı çıkarımlar yapma becerisini ölçer. Testinvite Talent Sözel Mantık Testi, silojizm ve mantıksal sıralamalar dahil olmak üzere en yaygın olarak kullanılan sözlü mantıksal akıl yürütme biçimlerini içerecek şekilde dikkatle tasarlanmış sorulardan oluşur. Testinvite Talent Yürütme Testi, veri bilimi matematik, bilim, felsefe ve hukuk alanlarının işe alım süreçlerinde kullanıma uygundur. -
Türkçe 10mins ⭐ RECOMMENDED
Numerical Problem Solving (Advanced)
Numerical Problem Solving Test assesses candidates' ability to solve word problems using math and logic. The test helps to identify those who can strategize and solve problems effectively. ... +
Numerical Problem Solving Test assesses candidates' ability to solve word problems using math and logic. The test helps to identify those who can strategize and solve problems effectively. -
English 10mins ⭐ RECOMMENDED
Critical Thinking (Intermediate)
Critical Thinking Test measures candidates' ability to think logically and rationally to reach a goal-oriented conclusion. Ideal for screening candidates in roles like administration, management, law, finance, and data science.... +
Critical Thinking Test measures candidates' ability to think logically and rationally to reach a goal-oriented conclusion. Ideal for screening candidates in roles like administration, management, law, finance, and data science. -
English 10mins ⭐ RECOMMENDED
Data Interpretation (Intermediate)
Testinvite Talent Data Interpretation Test assesses candidates' ability to interpret data presented in tables, graphs, and charts. The test aims to evaluate the skillset required for analyzing and interpreting numerical data accurately, making it a u... +
Testinvite Talent Data Interpretation Test assesses candidates' ability to interpret data presented in tables, graphs, and charts. The test aims to evaluate the skillset required for analyzing and interpreting numerical data accurately, making it a useful assessment for professions that require data analysis and decision-making. The results of the test can help employers identify candidates with strong data interpretation skills and an understanding of how to use data to inform their work. -
English 10mins ⭐ RECOMMENDED
Soyut Akıl Yürütme (İleri)
Soyut akıl yürütme, herhangi bir ön bilgi olmaksızın tanıdık olmayan sorunları çözmek için bilgiyi kullanarak muhakeme yapma yeteneğine işaret eder. Soyut akıl yürütme, bir soruna alışılmışın dışında çözümler ararken zihinden eylemler gerçekleştirme ... +
Soyut akıl yürütme, herhangi bir ön bilgi olmaksızın tanıdık olmayan sorunları çözmek için bilgiyi kullanarak muhakeme yapma yeteneğine işaret eder. Soyut akıl yürütme, bir soruna alışılmışın dışında çözümler ararken zihinden eylemler gerçekleştirme süreci olarak tanımlanır. Testinvite Talent Soyut Akıl Yürütme Testi, muhakeme yapmak ve problemleri çözmek için zihinden bilgi sentezleme becerisini ölçer. Soyut akıl yürütme becerisinin ölçülmesi, günlük yaşamda ve iş yerinde mantıksal düşünmeyi kullanabilen ve nesnellikten yararlanabilen adayları belirlemek için kullanılır. -
Türkçe 10mins ⭐ RECOMMENDED
GELT-M ®: Global English Level Test
GELT ® is the Global English Level Test for adult non-native speakers of English. GELT ® is an institutional test which help organisations to recruit and hire new employees, identify staff in need of English training programmes and ensure employees' ... +
GELT ® is the Global English Level Test for adult non-native speakers of English. GELT ® is an institutional test which help organisations to recruit and hire new employees, identify staff in need of English training programmes and ensure employees' English-language skills meet international standards to provide a solid foundation for their international operations. -
English 25mins ⭐ RECOMMENDED
Numerical Problem Solving (Intermediate)
Numerical Problem Solving Test assesses candidates' ability to solve word problems using math and logic. The test helps to identify those who can strategize and solve problems effectively. ... +
Numerical Problem Solving Test assesses candidates' ability to solve word problems using math and logic. The test helps to identify those who can strategize and solve problems effectively. -
English 10mins ⭐ RECOMMENDED
Numerical Reasoning (Advanced)
Testinvite Talent Numerical Reasoning (Advanced) Test evaluates the ability to apply numerical reasoning skills to solve complex problems and derive logical conclusions based on numerical patterns. The test consists of advanced-level numerical patter... +
Testinvite Talent Numerical Reasoning (Advanced) Test evaluates the ability to apply numerical reasoning skills to solve complex problems and derive logical conclusions based on numerical patterns. The test consists of advanced-level numerical patterns that require a high level of mathematical ability, critical thinking, and analytical skills. This test is particularly useful in jobs requiring complex data analysis, financial analysis, and decision-making. Test scores can assist employers in understanding candidates' ability to handle complex numerical data and derive insights from them to make informed decisions. -
English 10mins ⭐ RECOMMENDED
Sonar® Kişilik Envanteri
Sonar® Kişilik Envanteri, 96 maddeden oluşan ve tamamlanması 10-12 dakika süren bir kişisel bildirim envanteridir. HEXACO modeline ilişkin literatür çalışmaları, modelin bilimsel olarak geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymuştur. ... +
Sonar® Kişilik Envanteri, 96 maddeden oluşan ve tamamlanması 10-12 dakika süren bir kişisel bildirim envanteridir. HEXACO modeline ilişkin literatür çalışmaları, modelin bilimsel olarak geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymuştur. Sunduğu sonuçlar işverenlerin bilinçli işe alım kararları almasına yardımcı olur. -
Türkçe 10mins ⭐ RECOMMENDED
Sayısal Problem Çözme (İleri)
Testinvite Talent Sayısal Problem Çözme Testi, karma matematik işlemleri içeren çeşitli türdeki sayı problemlerine dayanmaktadır. Testinvite Talent Sayısal Problem Çözme Testi'nde başarılı olmak için, problemlere hızlı ve pratik yöntemler geliştirmek... +
Testinvite Talent Sayısal Problem Çözme Testi, karma matematik işlemleri içeren çeşitli türdeki sayı problemlerine dayanmaktadır. Testinvite Talent Sayısal Problem Çözme Testi'nde başarılı olmak için, problemlere hızlı ve pratik yöntemler geliştirmek gereklidir. Bununla birlikte soruları cevaplamak için hem sayısal akıl yürütme becerileri hem de temel matematik bilgisi gereklidir. -
Türkçe 10mins ⭐ RECOMMENDED
Sayısal Akıl Yürütme (Orta)
Sayısal akıl yürütme, sayısal modellerin dikkatli ve doğru bir şekilde ele alınması ile karakterize edilmektedir. Sayısal akıl yürütme, özellikle analiz ve tahmin etmeyi gerektiren işlerde kullanışlıdır. Testinvite Talent Sayısal Akıl Yürütme Testi, ... +
Sayısal akıl yürütme, sayısal modellerin dikkatli ve doğru bir şekilde ele alınması ile karakterize edilmektedir. Sayısal akıl yürütme, özellikle analiz ve tahmin etmeyi gerektiren işlerde kullanışlıdır. Testinvite Talent Sayısal Akıl Yürütme Testi, ileri seviye matematiksel düşünme süreçlerini ölçer. Sayısal akıl yürütme testi sonuçları, adayların eleştirel düşünmeyi kullanarak nasıl mantıklı sonuçlar çıkarabileceklerini ve çözümleri nasıl uygulayabileceklerini anlamanıza yardımcı olur. -
Türkçe 10mins ⭐ RECOMMENDED
GELT-m ®: Global English Level Test
GELT ® is the Global English Level Test for adult non-native speakers of English. GELT ® is an institutional test which help organisations to recruit and hire new employees, identify staff in need of English training programmes and ensure employees' ... +
GELT ® is the Global English Level Test for adult non-native speakers of English. GELT ® is an institutional test which help organisations to recruit and hire new employees, identify staff in need of English training programmes and ensure employees' English-language skills meet international standards to provide a solid foundation for their international operations. -
Türkçe 25mins ⭐ RECOMMENDED
Sustained Attention - Numerical (Intermediate)
Sustained attention is required to complete any planned task, sequential action, or a train of thought. Testinvite Talent Sustained Attention Test measures the ability to sustain attention to numerical data (stimuli). Identifying the skills of sustai... +
Sustained attention is required to complete any planned task, sequential action, or a train of thought. Testinvite Talent Sustained Attention Test measures the ability to sustain attention to numerical data (stimuli). Identifying the skills of sustained attention is crucial for candidates' hiring decisions and applying the right tools and helping employees be more productive. -
English 10mins ⭐ RECOMMENDED
GESWE: English Speaking & Writing Exam
GESWE: Global English Speaking & Writing Exam is designed to measure English proficiency in the two basic language skill areas: Speaking and writing.... +
GESWE: Global English Speaking & Writing Exam is designed to measure English proficiency in the two basic language skill areas: Speaking and writing. -
English 40mins ⭐ RECOMMENDED
Mental Aritmetik (Orta)
Testinvite Mental Aritmetik Testi, bir hesap makinesi kullanmadan matematiksel işlemleri gerçekleştirme yeteneğini ölçer. Mental aritmetik psikometrik değerlendirmelerin temel amacı, adayların matematiksel akıcılığını ve tipik matematiksel sistemleri... +
Testinvite Mental Aritmetik Testi, bir hesap makinesi kullanmadan matematiksel işlemleri gerçekleştirme yeteneğini ölçer. Mental aritmetik psikometrik değerlendirmelerin temel amacı, adayların matematiksel akıcılığını ve tipik matematiksel sistemlerin ötesinde işlemleri gerçekleştirme yeteneklerini ölçmektedir. Bu test, muhasebe, perakende veya mühendislik gibi zihinden karmaşık ve hızlı tahminler yapmayı gerektiren işlerin işe alım sürecinde kullanılabilir. -
Türkçe 10mins ⭐ RECOMMENDED
Detaylara Dikkat - Metinsel (İleri)
Herhangi bir işte iyi performans göstermek için ayrıntılara dikkat etmek gerekir. Testinvite Talent Detaylara Dikkat Testi, verilen metinsel verilerdeki hataları ve tutarsızlıkları belirleme becerisini ölçer. Soruları cevaplamak için adayların metin ... +
Herhangi bir işte iyi performans göstermek için ayrıntılara dikkat etmek gerekir. Testinvite Talent Detaylara Dikkat Testi, verilen metinsel verilerdeki hataları ve tutarsızlıkları belirleme becerisini ölçer. Soruları cevaplamak için adayların metin eşleştirme, karşılaştırma ve filtreleme yapmaları gerekmektedir. Testinvite Talent Detaylara Dikkat Testi, Muhasebeciler, İdari Asistanlar, Proje Yöneticileri, Sekreterler ve İstatistikçiler gibi ofis tabanlı rollerin işe alım süreçleri için uygundur. -
Türkçe 10mins ⭐ RECOMMENDED
Sonar® Personality Inventory
Sonar® Personality Inventory is a self-report assessment inventory consisting of 96 items and can be completed in 10-12 minutes. Research studies on the HEXACO model have shown that it is a scientifically valid and reliable measurement tool. The resu... +
Sonar® Personality Inventory is a self-report assessment inventory consisting of 96 items and can be completed in 10-12 minutes. Research studies on the HEXACO model have shown that it is a scientifically valid and reliable measurement tool. The results provided by the inventory can assist employers in making informed hiring decisions. -
English 10mins ⭐ RECOMMENDED
Sürdürülebilir Dikkat - Metinsel (Orta)
Sürdürülebilir Dikkat - Metinsel (Orta) testi, adayların metinsel verilere odaklanabilme ve odağı uzun süre koruyabilme yeteneklerini ölçen bir testtir. Test, ardışık işlemleri sürdürmek ve planlanmış görevleri tamamlamak için gereken sürdürülebilir ... +
Sürdürülebilir Dikkat - Metinsel (Orta) testi, adayların metinsel verilere odaklanabilme ve odağı uzun süre koruyabilme yeteneklerini ölçen bir testtir. Test, ardışık işlemleri sürdürmek ve planlanmış görevleri tamamlamak için gereken sürdürülebilir dikkat becerisini değerlendirir. Test sonuçları, doğru araçları uygulama ve çalışanların daha üretken olmalarına yardımcı olma konularında işe alım kararlarında da yardımcı olabilir. -
Türkçe 10mins ⭐ RECOMMENDED
Genel Yetenek Testi - SAS K1
Sayısal, Sözel ve Akıl Yürütme yeteneklerine yönelik, kapsamlı bir genel yetenek tarama testi. ... +
Sayısal, Sözel ve Akıl Yürütme yeteneklerine yönelik, kapsamlı bir genel yetenek tarama testi. -
Türkçe 0mins ⭐ RECOMMENDED
Attention to Detail - Textual (Advanced)
Attention to Detail - Textual test evaluates candidates' ability to identify errors and inconsistencies in written content, perfect for landing office or creative roles that demand top-notch accuracy.... +
Attention to Detail - Textual test evaluates candidates' ability to identify errors and inconsistencies in written content, perfect for landing office or creative roles that demand top-notch accuracy. -
English 10mins ⭐ RECOMMENDED
Temel Bilişsel Yetenekler Testi
Temel Bilişsel Yetenekler Testi, mavi yaka işe alımları için tasarlanmıştır ve bireylerin Detaylara Dikkat, Sürdürülebilir Dikkat ve Görsel Algı yeteneklerini ölçer. Bu test, adayların işle ilgili temel bilişsel becerilerini değerlendirmek için etkil... +
Temel Bilişsel Yetenekler Testi, mavi yaka işe alımları için tasarlanmıştır ve bireylerin Detaylara Dikkat, Sürdürülebilir Dikkat ve Görsel Algı yeteneklerini ölçer. Bu test, adayların işle ilgili temel bilişsel becerilerini değerlendirmek için etkili bir araçtır. -
Türkçe 20mins ⭐ RECOMMENDED
Verbal and Logical Aptitude (Intermediate)
Verbal and Logical Aptitude Test is specifically crafted to evaluate candidates' proficiency in verbal and logical reasoning skills, which are crucial for success in various professional roles. By taking this test, employers gain valuable insights in... +
Verbal and Logical Aptitude Test is specifically crafted to evaluate candidates' proficiency in verbal and logical reasoning skills, which are crucial for success in various professional roles. By taking this test, employers gain valuable insights into candidates' abilities to comprehend written information, analyze complex problems, and draw logical conclusions using verbal and logical reasoning. -
English 10mins ⭐ RECOMMENDED
GELT - B2 (Upper-Intermediate)
GELT is the Global English Level Test for adult non-native speakers of English. GELT is an institutional test which help organizations to recruit and hire new employees, identify staff in need of English training programs and ensure employees' Englis... +
GELT is the Global English Level Test for adult non-native speakers of English. GELT is an institutional test which help organizations to recruit and hire new employees, identify staff in need of English training programs and ensure employees' English-language skills meet international standards to provide a solid foundation for their international operations. -
English 10mins ⭐ RECOMMENDED
Soyut Akıl Yürütme (Orta)
Soyut akıl yürütme, herhangi bir ön bilgi olmaksızın tanıdık olmayan sorunları çözmek için bilgiyi kullanarak muhakeme yapma yeteneğine işaret eder. Soyut akıl yürütme, bir soruna alışılmışın dışında çözümler ararken zihinden eylemler gerçekleştirme ... +
Soyut akıl yürütme, herhangi bir ön bilgi olmaksızın tanıdık olmayan sorunları çözmek için bilgiyi kullanarak muhakeme yapma yeteneğine işaret eder. Soyut akıl yürütme, bir soruna alışılmışın dışında çözümler ararken zihinden eylemler gerçekleştirme süreci olarak tanımlanır. Testinvite Talent Soyut Akıl Yürütme Testi, muhakeme yapmak ve problemleri çözmek için zihinden bilgi sentezleme becerisini ölçer. Soyut akıl yürütme becerisinin ölçülmesi, günlük yaşamda ve iş yerinde mantıksal düşünmeyi kullanabilen ve nesnellikten yararlanabilen adayları belirlemek için kullanılır. -
Türkçe 10mins ⭐ RECOMMENDED
MT Genel Yetenek Testi
MT Genel Yetenek Testi, 3 farklı boyutta kapsamlı bir değerlendirme sağlayan yeni nesil genel yetenek testidir.... +
MT Genel Yetenek Testi, 3 farklı boyutta kapsamlı bir değerlendirme sağlayan yeni nesil genel yetenek testidir. -
Türkçe 0mins ⭐ RECOMMENDED
Sonar® Lider Kişilik Envanteri
Sonar® Lider Kişilik Envanteri, HEXACO kişilik kuramına dayanan bir kişilik envanteridir. HEXACO modeline ilişkin literatür çalışmaları, modelin bilimsel olarak geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymuştur. Sunduğu sonuçlar işverenl... +
Sonar® Lider Kişilik Envanteri, HEXACO kişilik kuramına dayanan bir kişilik envanteridir. HEXACO modeline ilişkin literatür çalışmaları, modelin bilimsel olarak geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymuştur. Sunduğu sonuçlar işverenlerin bilinçli işe alım kararları almasına yardımcı olur. Ayrıca liderlik yetkinliklerinin ve stillerinin ölçümünü ve raporlanmasını sağlar. -
Türkçe 16mins ⭐ RECOMMENDED
Radar: Prueba de Personalidad
Radar: Prueba de Personalidad es un inventario de personalidad elaborado de acuerdo con la teoría de los 5 factores principales de la personalidad, con el objetivo de medir 5 factores y 10 ítems que coinciden exactamente con la escala.... +
Radar: Prueba de Personalidad es un inventario de personalidad elaborado de acuerdo con la teoría de los 5 factores principales de la personalidad, con el objetivo de medir 5 factores y 10 ítems que coinciden exactamente con la escala. -
Español 12mins ⭐ RECOMMENDED
Temel Analitik Yetenekler Testi
Temel Analitik Yetenekler Testi, mavi yaka işe alımlar için özel olarak tasarlanmıştır ve adayların sayısal yetenek, dikkat ve algı, akıl yürütme, ve sözel yeteneklerini ölçer. Bu test, adayların işle ilgili temel becerilerini kapsamlı bir şekilde de... +
Temel Analitik Yetenekler Testi, mavi yaka işe alımlar için özel olarak tasarlanmıştır ve adayların sayısal yetenek, dikkat ve algı, akıl yürütme, ve sözel yeteneklerini ölçer. Bu test, adayların işle ilgili temel becerilerini kapsamlı bir şekilde değerlendirir. -
Türkçe 27mins ⭐ RECOMMENDED
Detaylara Dikkat - Nümerik (Orta)
Herhangi bir işte iyi performans göstermek için ayrıntılara dikkat etmek gerekir. Testinvite Talent Detaylara Dikkat Testi, verilen sayısal verilerdeki hataları ve tutarsızlıkları belirleme becerisini ölçer. Soruları cevaplamak için adayların nümerik... +
Herhangi bir işte iyi performans göstermek için ayrıntılara dikkat etmek gerekir. Testinvite Talent Detaylara Dikkat Testi, verilen sayısal verilerdeki hataları ve tutarsızlıkları belirleme becerisini ölçer. Soruları cevaplamak için adayların nümerik örnekleri eşleştirmeleri, karşılaştırmaları ve sayısal bilgileri filtrelemeleri gerekmektedir. Testinvite Talent Detaylara Dikkat Testi, Muhasebeciler, İdari Asistanlar, Yönetici Proje Yöneticileri, Sekreterler ve İstatistikçiler gibi ofis tabanlı rollerin istihdam öncesi taraması için uygundur. Test ayrıca Metin Yazarları, Grafik Tasarımcılar ve Sanatçılar yaratıcı içerikle çalışan pozisyonların işe alım süreçlerinde de kullanılabilir. -
Türkçe 10mins ⭐ RECOMMENDED
Veri Yorumlama (Orta)
Veri yorumlama becerileri herhangi bir iş için önemli olmasının yanı sıra özellikle veri bilimciler, analistler ve istatistikçiler için gereklidir. Veri yorumlama, farklı türden veri kümelerinin anlamlandırmak ve gelecekteki sonuçlar hakkında tahminl... +
Veri yorumlama becerileri herhangi bir iş için önemli olmasının yanı sıra özellikle veri bilimciler, analistler ve istatistikçiler için gereklidir. Veri yorumlama, farklı türden veri kümelerinin anlamlandırmak ve gelecekteki sonuçlar hakkında tahminlerde bulunmak için kullanılır. Bu beceri, insanların kendileri ve başkaları hakkında topladıkları verilerden ortaya çıkan kalıpları inceleyerek hem kendi hayatlarını hem de çevrelerindekileri daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Veri yorumlama, verilerden anlam çıkarma ve anlama sürecidir. Uygulama ile öğrenilebilen ve geliştirilebilen bir beceridir. Veri analizi, bir veri kümesindeki değişkenler arasındaki ilişkileri sonuçlandırmak için veri kümelerini analiz etmek için istatistiksel yöntemleri kullanma sürecidir. Adaylar, grafik ve çizelgeleri yorumlama, grafik ve tabloları kullanarak sayısal problem çözme vb. becerilere sahip olmalıdır. -
Türkçe 10mins ⭐ RECOMMENDED
Quick English Test (Free)
This online Quick English Test measures grammar and vocabulary skills. The test consists of 4 pages and each page has 4 questions. ... +
This online Quick English Test measures grammar and vocabulary skills. The test consists of 4 pages and each page has 4 questions. -
English 10mins ⭐ RECOMMENDED
Detaylara Dikkat - Metinsel (Orta)
Herhangi bir işte iyi performans göstermek için ayrıntılara dikkat etmek gerekir. Testinvite Talent Detaylara Dikkat Testi, verilen metinsel verilerdeki hataları ve tutarsızlıkları belirleme becerisini ölçer. Soruları cevaplamak için adayların metin ... +
Herhangi bir işte iyi performans göstermek için ayrıntılara dikkat etmek gerekir. Testinvite Talent Detaylara Dikkat Testi, verilen metinsel verilerdeki hataları ve tutarsızlıkları belirleme becerisini ölçer. Soruları cevaplamak için adayların metin eşleştirme, karşılaştırma ve filtreleme yapmaları gerekmektedir. Testinvite Talent Detaylara Dikkat Testi, Muhasebeciler, İdari Asistanlar, Proje Yöneticileri, Sekreterler ve İstatistikçiler gibi ofis tabanlı rollerin işe alım süreçleri için uygundur. -
Türkçe 10mins ⭐ RECOMMENDED
Speed Typing Test
This test aims to measure the number of words a candidate can type per minute. In addition to speed, the test also measures spelling accuracy.... +
This test aims to measure the number of words a candidate can type per minute. In addition to speed, the test also measures spelling accuracy. -
English 5mins ⭐ RECOMMENDED
Attention to Detail - Textual (Intermediate)
Attention to Detail - Textual test evaluates candidates' ability to identify errors and inconsistencies in written content, perfect for landing office or creative roles that demand top-notch accuracy. ... +
Attention to Detail - Textual test evaluates candidates' ability to identify errors and inconsistencies in written content, perfect for landing office or creative roles that demand top-notch accuracy. -
English 10mins ⭐ RECOMMENDED
Deductive Reasoning (Intermediate)
Testinvite Talent Deductive Reasoning Test measures the ability to reach accurate and valid conclusions and make logical inferences based on facts or given information. Testinvite Talent Deductive Reasoning Test includes the most widely used forms of... +
Testinvite Talent Deductive Reasoning Test measures the ability to reach accurate and valid conclusions and make logical inferences based on facts or given information. Testinvite Talent Deductive Reasoning Test includes the most widely used forms of verbal logical reasoning, including syllogisms and logical arrangements. This online deductive reasoning assessment can be used for the pre-screening process of data science mathematics, science, philosophy, and law fields. -
English 10mins ⭐ RECOMMENDED
Sayısal Problem Çözme (Orta)
Testinvite Talent Sayısal Problem Çözme Testi, karma matematik işlemleri içeren çeşitli türdeki sayı problemlerine dayanmaktadır. Testinvite Talent Sayısal Problem Çözme Testi'nde başarılı olmak için, problemlere hızlı ve pratik yöntemler geliştirmek... +
Testinvite Talent Sayısal Problem Çözme Testi, karma matematik işlemleri içeren çeşitli türdeki sayı problemlerine dayanmaktadır. Testinvite Talent Sayısal Problem Çözme Testi'nde başarılı olmak için, problemlere hızlı ve pratik yöntemler geliştirmek gereklidir. Bununla birlikte soruları cevaplamak için hem sayısal akıl yürütme becerileri hem de temel matematik bilgisi gereklidir. -
Türkçe 10mins ⭐ RECOMMENDED
Sales Competency-Based Video Interview
The Sales Competency-Based Video Interview is an asynchronous, video-recorded measurement tool that evaluates a candidate's skills and abilities related to the specific requirements of a sales role. The goal is to assess how well the candidate can ap... +
The Sales Competency-Based Video Interview is an asynchronous, video-recorded measurement tool that evaluates a candidate's skills and abilities related to the specific requirements of a sales role. The goal is to assess how well the candidate can apply their skills and knowledge to the specific demands of the sales role. -
English 25mins ⭐ RECOMMENDED
Sustained Attention - Textual (Intermediate)
Sustained attention is required to complete any planned task, sequential action, or thinking. Testinvite Talent Sustained Attention Test measures the ability to sustain attention to textual data. Identifying the skills of sustained attention is cruci... +
Sustained attention is required to complete any planned task, sequential action, or thinking. Testinvite Talent Sustained Attention Test measures the ability to sustain attention to textual data. Identifying the skills of sustained attention is crucial for candidates' hiring decisions and applying the right tools and helping employees be more productive. -
English 10mins ⭐ RECOMMENDED
Numerical Reasoning (Intermediate)
Testinvite Talent Numerical Reasoning Test evaluates the higher-order numerical thinking ability. Numerical reasoning is characterized by the careful and accurate handling of numerical patterns. Numerical reasoning is particularly useful in jobs requ... +
Testinvite Talent Numerical Reasoning Test evaluates the higher-order numerical thinking ability. Numerical reasoning is characterized by the careful and accurate handling of numerical patterns. Numerical reasoning is particularly useful in jobs requiring making analysis and predictions. Numerical reasoning test scores can assist you in understanding how candidates can derive logical conclusions and implement solutions using critical thinking. -
English 10mins ⭐ RECOMMENDED
Mental Arithmetic (Intermediate)
Testinvite Talent Mental Arithmetic Test measures the ability to execute mathematical operations without the use of a calculator. The main goal of mental arithmetic psychometric assessments is to identify candidates' mathematical fluency and their ab... +
Testinvite Talent Mental Arithmetic Test measures the ability to execute mathematical operations without the use of a calculator. The main goal of mental arithmetic psychometric assessments is to identify candidates' mathematical fluency and their ability to perform operations beyond typical mathematical systems. This test can be used for the recruitment process of jobs that require making complex and fast estimations in the head, such as accountancy, retail, or engineering. -
English 10mins ⭐ RECOMMENDED
Detaylara Dikkat - Nümerik (İleri)
Herhangi bir işte iyi performans göstermek için ayrıntılara dikkat etmek gerekir. Testinvite Talent Detaylara Dikkat Testi, verilen sayısal verilerdeki hataları ve tutarsızlıkları belirleme becerisini ölçer. Soruları cevaplamak için adayların nümerik... +
Herhangi bir işte iyi performans göstermek için ayrıntılara dikkat etmek gerekir. Testinvite Talent Detaylara Dikkat Testi, verilen sayısal verilerdeki hataları ve tutarsızlıkları belirleme becerisini ölçer. Soruları cevaplamak için adayların nümerik örnekleri eşleştirmeleri, karşılaştırmaları ve sayısal bilgileri filtrelemeleri gerekmektedir. Testinvite Talent Detaylara Dikkat Testi, Muhasebeciler, İdari Asistanlar, Yönetici Proje Yöneticileri, Sekreterler ve İstatistikçiler gibi ofis tabanlı rollerin istihdam öncesi taraması için uygundur. Test ayrıca Metin Yazarları, Grafik Tasarımcılar ve Sanatçılar yaratıcı içerikle çalışan pozisyonların işe alım süreçlerinde de kullanılabilir. -
Türkçe 10mins ⭐ RECOMMENDED
Abstract Reasoning (Advanced)
Abstract thinking is defined as the process of applying concepts and performing actions in mind when seeking a solution to a problem. Testinvite Talent Abstract Reasoning Test measures the reasoning ability to synthesize knowledge to make judgments a... +
Abstract thinking is defined as the process of applying concepts and performing actions in mind when seeking a solution to a problem. Testinvite Talent Abstract Reasoning Test measures the reasoning ability to synthesize knowledge to make judgments and solve problems. Abstract reasoning assessment is used for identifying candidates who can use logical thinking and benefit from objectivity in daily life and the workplace. -
English 10mins ⭐ RECOMMENDED
GELT: Global English Level Test
GELT is the Global English Level Test for adult non-native speakers of English. GELT is an institutional test which help organizations to recruit and hire new employees, identify staff in need of English training programs and ensure employees' Englis... +
GELT is the Global English Level Test for adult non-native speakers of English. GELT is an institutional test which help organizations to recruit and hire new employees, identify staff in need of English training programs and ensure employees' English-language skills meet international standards to provide a solid foundation for their international operations. -
English 50mins ⭐ RECOMMENDED
Communication & Presentation Skills
Welcome to the Communication & Presentation Skills test specifically designed to evaluate candidates' abilities in effective communication and presentation for recruitment purposes. In today's competitive job market, strong communication skills are c... +
Welcome to the Communication & Presentation Skills test specifically designed to evaluate candidates' abilities in effective communication and presentation for recruitment purposes. In today's competitive job market, strong communication skills are crucial for success in various professional roles. This assessment aims to provide employers with valuable insights into candidates' communication and presentation capabilities, helping them make informed decisions when selecting the best candidates for their teams. -
English 25mins ⭐ RECOMMENDED
Cognitive & Analytical Aptitude Test
The Cognitive & Analytical Aptitude Test evaluates candidates' cognitive and analytical abilities across numerous dimensions to offer a comprehensive assessment of their potential and suitability for various roles within an organization.... +
The Cognitive & Analytical Aptitude Test evaluates candidates' cognitive and analytical abilities across numerous dimensions to offer a comprehensive assessment of their potential and suitability for various roles within an organization. -
English 30mins ⭐ RECOMMENDED
Sustained Attention - Numerical (Advanced)
Sustained attention is required to complete any planned task, sequential action, or thinking. Testinvite Talent Sustained Attention Test measures the ability to sustain attention to numerical data (stimuli). Identifying the skills of sustained attent... +
Sustained attention is required to complete any planned task, sequential action, or thinking. Testinvite Talent Sustained Attention Test measures the ability to sustain attention to numerical data (stimuli). Identifying the skills of sustained attention is crucial for candidates' hiring decisions and applying the right tools and helping employees be more productive. -
English 10mins ⭐ RECOMMENDED
Abstract Reasoning (Intermediate)
Abstract thinking is defined as the process of applying concepts and performing actions in mind when seeking a solution to a problem.Testinvite Talent Abstract Reasoning Test measures the reasoning ability to synthesize knowledge to make judgments an... +
Abstract thinking is defined as the process of applying concepts and performing actions in mind when seeking a solution to a problem.Testinvite Talent Abstract Reasoning Test measures the reasoning ability to synthesize knowledge to make judgments and solve problems. Abstract reasoning assessment is used for identifying candidates who can use logical thinking and benefit from objectivity in daily life and the workplace. -
English 10mins ⭐ RECOMMENDED
GELT - C2 (Advanced)
GELT is the Global English Level Test for adult non-native speakers of English. GELT is an institutional test which help organizations to recruit and hire new employees, identify staff in need of English training programs and ensure employees' Englis... +
GELT is the Global English Level Test for adult non-native speakers of English. GELT is an institutional test which help organizations to recruit and hire new employees, identify staff in need of English training programs and ensure employees' English-language skills meet international standards to provide a solid foundation for their international operations. -
English 10mins ⭐ RECOMMENDED
Sürdürülebilir Dikkat - Nümerik (Orta)
Sürdürülebilir dikkat, dikkati uzun periyotlar boyunca hedef uyarana yöneltme yeteneği olarak tanımlanan bir dikkat türüdür. Ardışık veya eş zamanlı işlemleri sürdürmek, planlanmış görevleri tamamlamak için sürdürülebilir dikkat becerisi gereklidir. ... +
Sürdürülebilir dikkat, dikkati uzun periyotlar boyunca hedef uyarana yöneltme yeteneği olarak tanımlanan bir dikkat türüdür. Ardışık veya eş zamanlı işlemleri sürdürmek, planlanmış görevleri tamamlamak için sürdürülebilir dikkat becerisi gereklidir. Testinvite Talent Sürdürülebilir Dikkat Testi, nümerik verilere odaklanabilme ve birden çok nümerik işlemi eş zamanlı yürütebilme becerisini ölçer. Sürdürülebilir dikkat becerisini ölçmek, işe alım kararlarında önemli olmasının yanı sıra doğru araçları uygulamak ve çalışanların daha üretken olmasına yardımcı olmak için de gereklidir. -
Türkçe 10mins ⭐ RECOMMENDED
GESE: Global English Speaking Exam
GESE: Global English Speaking Exam is designed to measure English Speaking proficiency.... +
GESE: Global English Speaking Exam is designed to measure English Speaking proficiency. -
English 20mins ⭐ RECOMMENDED
General Aptitude Test (Free)
This online general aptitude test measures how candidates can perform in different tasks and situations. The test consists of 8 verbal and non-verbal reasoning questions.... +
This online general aptitude test measures how candidates can perform in different tasks and situations. The test consists of 8 verbal and non-verbal reasoning questions. -
English 10mins ⭐ RECOMMENDED
Sürdürülebilir Dikkat - Nümerik (İleri)
Sürdürülebilir dikkat, dikkati uzun periyotlar boyunca hedef uyarana yöneltme yeteneği olarak tanımlanan bir dikkat türüdür. Ardışık veya eş zamanlı işlemleri sürdürmek, planlanmış görevleri tamamlamak için sürdürülebilir dikkat becerisi gereklidir. ... +
Sürdürülebilir dikkat, dikkati uzun periyotlar boyunca hedef uyarana yöneltme yeteneği olarak tanımlanan bir dikkat türüdür. Ardışık veya eş zamanlı işlemleri sürdürmek, planlanmış görevleri tamamlamak için sürdürülebilir dikkat becerisi gereklidir. Testinvite Talent Sürdürülebilir Dikkat Testi, nümerik verilere odaklanabilme ve birden çok nümerik işlemi eş-zamanlı yürütebilme becerisini ölçer. Sürdürülebilir dikkat becerisini ölçmek, işe alım kararlarında önemli olmasının yanı sıra doğru araçları uygulamak ve çalışanların daha üretken olmasına yardımcı olmak için de gereklidir. -
Türkçe 10mins ⭐ RECOMMENDED
Uzamsal Akıl Yürütme (Orta)
Testinvite Talent Uzamsal Akıl Yürütme Testi, nesneleri 2 boyutlu ve 3 boyutlu olarak işleme, görselleştirme ve sonuç çıkarma becerisini ölçer. Uzamsal akıl yürütme; bilim, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarıyla doğrudan ilgilidir. Ayrıca bili... +
Testinvite Talent Uzamsal Akıl Yürütme Testi, nesneleri 2 boyutlu ve 3 boyutlu olarak işleme, görselleştirme ve sonuç çıkarma becerisini ölçer. Uzamsal akıl yürütme; bilim, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarıyla doğrudan ilgilidir. Ayrıca bilişsel ve genel yetenek ile ilgili en temel akıl yürütme becerilerinden biri olarak kabul edilir. Testinvite Talent Uzamsal Akıl Yürütme Testi, adayların öğrenme, uyum sağlama, problem çözme yeteneklerine, talimatları anlamalarına ve uygulamalarına ilişkin sonuçlar verir. -
Türkçe 10mins ⭐ RECOMMENDED
GELT - A2 (Pre-Intermediate)
GELT is the Global English Level Test for adult non-native speakers of English. GELT is an institutional test which help organizations to recruit and hire new employees, identify staff in need of English training programs and ensure employees' Englis... +
GELT is the Global English Level Test for adult non-native speakers of English. GELT is an institutional test which help organizations to recruit and hire new employees, identify staff in need of English training programs and ensure employees' English-language skills meet international standards to provide a solid foundation for their international operations. -
English 10mins ⭐ RECOMMENDED
Attention to Detail - Numerical (Advanced)
It is required to pay attention to detail to perform well in any job. Testinvite Talent Attention to Detail Test measures the ability to identify errors and inconsistencies in the numerical data given. To answer the questions, candidates are required... +
It is required to pay attention to detail to perform well in any job. Testinvite Talent Attention to Detail Test measures the ability to identify errors and inconsistencies in the numerical data given. To answer the questions, candidates are required to match or compare numerical samples and filter numerical information. Testinvite' Talent Attention to Detail Test is suitable for pre-employment screening of office-based roles and creative content jobs. -
English 10mins ⭐ RECOMMENDED
Temel Matematik (Orta)
Testinvite Talent Temel Matematik Testi, Toplama ve Çıkarma, Çarpma ve Bölme, Ondalık Sayılar ve Kesirler, Oran ve Orantı, Köklü Sayılar ve Geometri konularını kapsar ve temel matematik becerilerini ölçer. Temel Matematik Testi, adayların matematik o... +
Testinvite Talent Temel Matematik Testi, Toplama ve Çıkarma, Çarpma ve Bölme, Ondalık Sayılar ve Kesirler, Oran ve Orantı, Köklü Sayılar ve Geometri konularını kapsar ve temel matematik becerilerini ölçer. Temel Matematik Testi, adayların matematik okuryazarlığı ve problem çözme becerisi düzeyi ile ilgili bilgi verir. Bu beceriler adayların çalışma performansı ile doğrudan ilişkilidir. İşe alım süreçlerinde temel matematik becerisinin ölçülmesi maliyetli hatalardan kaçınmaya olanak tanır ve verimin artmasını sağlar. -
Türkçe 10mins ⭐ RECOMMENDED
Attention to Detail - Numerical (Intermediate)
It is required to pay attention to detail to perform well in any job. Testinvite Talent Attention to Detail Test measures the ability to identify errors and inconsistencies in the numerical data given. To answer the questions, candidates are required... +
It is required to pay attention to detail to perform well in any job. Testinvite Talent Attention to Detail Test measures the ability to identify errors and inconsistencies in the numerical data given. To answer the questions, candidates are required to match or compare numerical samples and filter numerical information. Testinvite Talent Attention to Detail Test is suitable for pre-employment screening of office-based roles and creative content jobs. -
English 10mins ⭐ RECOMMENDED
Sayısal Akıl Yürütme (İleri)
Sayısal akıl yürütme, sayısal modellerin dikkatli ve doğru bir şekilde ele alınması ile karakterize edilmektedir. Sayısal akıl yürütme, özellikle analiz ve tahmin etmeyi gerektiren işlerde kullanışlıdır. Testinvite Talent Sayısal Akıl Yürütme Testi, ... +
Sayısal akıl yürütme, sayısal modellerin dikkatli ve doğru bir şekilde ele alınması ile karakterize edilmektedir. Sayısal akıl yürütme, özellikle analiz ve tahmin etmeyi gerektiren işlerde kullanışlıdır. Testinvite Talent Sayısal Akıl Yürütme Testi, ileri seviye matematiksel düşünme süreçlerini ölçer. Sayısal akıl yürütme testi sonuçları, adayların eleştirel düşünmeyi kullanarak nasıl mantıklı sonuçlar çıkarabileceklerini ve çözümleri nasıl uygulayabileceklerini anlamanıza yardımcı olur. -
Türkçe 10mins ⭐ RECOMMENDED