Testinvite

Online Sınav Sistemi Özellikler Listesi

Testinvite, e-sınavlar hazırlayabileceğiniz, insanlara güvenli ve gözetimli bir ortamda online sınavlar yapabileceğiniz ve baştan-uca özgün sınav süreçleri hayata geçirebileceğiniz bir online sınav sistemidir.

GDPR / KVKK Uyumludur

Online Sınav Hazırlama Programı

Bölümlere ayırabilme, süre limitleri, karışık sıralama, rastgele soru seçimi, sınav içinde ileri-geri gitme kısıtlamaları, soruların puanlamaya etkisinin özelleştirilmesi, birden çok puan hesaplamasının yapılması, sınava ara verebilme gibi gelişmiş sınav tasarım özellikleri ile profesyonel online sınavlar hazırlayın.

Testinvite E-Sınav Editörü © gerek çok basit gerekse çok gelişmiş sınavları aynı kolaylıkta tasarlamanızı sağlar.
Başarı, tarama, eğitici veya psikometrik testler (kişilik envanteri vb.) hazırlanabilir.
Sınavı bölümlere ayırabilir
Sınav, bölüm ve sayfalar için süre limitleri belirleyebilir
Bölüm, sayfa, soru ve hatta seçeneklerin her katılımcı için fark ve rastgele sıralanmasını sağlayabilir
Sınavda sayfalar arasında ileri-geri gitmeyi kimi bölümlerde açarken, kimisinde kapatabilir
Soruları soru bankasından ekleyebilir veya topluca aktarabilir
Soruların – bir soru kümesi içerisinden - her katılımcı için rastgele seçilmesini sağlayabilir
Cevap verilmesi zorunlu soruları belirleyebilir
Her soruya farklı ağırlıkta puan verebilir
Yanlış verilen cevaplar için adayın puanının düşürülmesini sağlayabilir
Bir sorunun birden çok puan hesabına, farklı ağırlıklarda etki etmesini sağlayabilirsiniz.
Sorular kazanım ve konular ile ilişkilendirilerek detaylı test raporları elde edilebilir.
Soruların seçenekleri farklı özellik (trait) veya boyutlarla ilişkilendirilerek psikometri soruları hazırlanabilir.

Soru Bankası ile Sorularınızı Yönetin

Soru bankası ile tek bir merkezde tüm sorularınızı saklayın; klasörler ve etiketlendirmeler sayesinde istediğiniz soruları hızlıca bulun.

Testinvite Soru Bankası © sorularınızı etiketlendirerek ve klasörlere ayırarak kaydetmenizi; ihtiyaç duyduğunuz anda istediğiniz sorulara hızla erişmenizi sağlar.
Sorularınızı tek bir merkezde saklayın ve yönetin.
Soruları farklı klasörlerde gruplandırarak saklayın.
Kategori, konu, zorluk seviyesi, dil gibi etiketler ekleyerek soruları sistemli sınıflandırın.
Soru bankasına toplu soru aktarın.
Soru bankasındaki soruları toplu dışa aktarın.
Soru bankasındaki soruları toplu güncelleyin.
Soru Bankası ile E-Sınav Editörü İşbirliği: Sınavları hazırlarken soru bankanızdaki soruları kullanın.
Sınavlarınızda tekrar-tekrar aynı soruları yaratmak yerine, sorularınızı soru bankasında saklayarak sınavlarda tekrar tekrar kullanın. Hem zaman kazanın hem de hata yapma olasılığını düşürün.
Soru Bankasından Sınava Soru Ekleme: Sınav hazırlarken soru bankasından dilediğiniz soruları seçerek ekleyin.
Soru Bankası ile Beslenen Online Sınav Hazırlama: Soru bankasından seçeceğiniz bir grup soru içinden (soru havuzu) rastgele soruların seçilmesini sağlayın.

Dilediğiniz Gibi Sorun ve Cevap Alın

İster çoktan seçmeli, ister açık uçlu sorular hazırlayın. Kişinin seçerek, yazarak, dosya yükleyerek, sesini kaydederek veya görüntüsünü kaydederek cevap vermesi sağlayın.

Testinvite Soru Editörü © Sorularınızı zengin metin editörü ile dilediğiniz formatta yazın; resim, ses, video ve diğer dosyalarla zenginleştirin.
Sorularınızı yazarken istediğiniz metinleri soruya uygun şekilde biçimlendirin: kalın, renkli, büyük, küçük, altı çizili, eğik vb.
Sorulara resim, ses, video veya dosya ekleyin.
Ses ve video dosyalarını kaç defa oynatabileceğini, ileri-geri atlamaya izni olup-olmayacağını belirleyin.
Çoktan Seçmeli Sorular Sorun: Adaya içlerinden birini veya birkaçını seçebileceği seçenekler sunun. Her bir seçeneğin doğruluk oranını belirleyerek otomatik puanlandırılmasını sağlayın.
Seçenekleri zengin metin editörü ile dilediğiniz şekilde biçimlendirin: büyük, küçük, kalın, eğik, renkli, üstü çizik vb. Resim, ses, video ve diğer dosyalarla seçeneği zenginleştirin.
Dilediğiniz kadar seçenek oluşturun. Dilediğiniz gibi sıralayın.
Seçeneklerin her seferinde karışık bir sırayla sunulmasını sağlayabilirsiniz. Üstelik bazı seçeneklerin sıralarını sabitleyerek, sırasının - karıştırmadan muaf tutularak - hep aynı olmasını sağlayabilirsiniz.
En az ve en fazla kaç seçeneğin seçilebileceğini belirleyin.
Her bir seçeneğin doğruluk veya yanlışlık oranını belirleyin.
Her bir seçeneği farklı bir boyut (trait) ile ilişkilendirin.
Seçeneklerin ekranda nasıl görüntüleneceğini belirleyin: yan yana, alt alta veya açılır bölme
Açık Uçlu Sorular Sorun: Adaya dilediğiniz soruyu sorun. Aday soruya yazarak, dosya yükleyerek, sesini kaydederek veya görüntüsünü kaydederek cevap versin. Sınavlarda açık uçlu sorulara verilen cevapları, sınav bitiminde değerlendirin.
Adaya cevabı yazabileceği bir kutucuk sunun. Kurallı ifade ile ne tür bir cevap (pozitif rakam, ondalık sayı, herhangi bir metin, ‘B’ ile başlayan bir kelime, e-posta adresi vb.) yazabileceğini belirleyin.
Adayın yazarak verdiği cevabın otomatik karşılaştırılacağı bir kurallı ifade girerek (örneğin: 100 ile 500 arası bir rakam, ‘Ti’ ile başlayan ve ‘te’ ile biten bir cümle, 3 haneli bir sayı vb.) soruya verilen cevabın otomatik puanlandırılmasını sağlayın.
Adaya zengin metin editörü ile dilediği gibi biçimlendirilmiş bir metin yazarak cevap vermesini sağlayın.
Adayın mikrofonu ile sesini kaydederek cevap verebilmesini sağlayın. Kaç defa kayıt etmeyi deneyebileceğini ve kaydın süre limitini belirleyin.
Adayın web kamera ve mikforonu ile görüntü ve sesini birlikte kaydederek cevap verebilmesini sağlayın. Kaç defa kayıt etmeyi deneyebileceğini ve kaydın süre limitini belirleyin.

Responsive Sınav Yapma Programı

Sınavlarınız cep telefonu (mobil), tablet, dizüstü bilgisayarlar ve masaüstü bilgisayar ile alınabilir.

Aynı Zamanda Binlerce Kişiye Online Sınav Yapma Programı

Otomatik ölçeklendirilen bulut tabanlı mimari üzerine inşa edilmiş Testinvite Sınav Platformu © üzerinden binlerce kişiye eş zamanlı sınav uygulayabilirsiniz.

Sınavları Canlı İzleyin

Kimler sınava başladı, kimler hangi bölüm ve sayfada, kaç soru cevapladılar, canlı olarak izleyin. Web kamera gözetimi açık olan adayların canlı görüntüsünü; fotoğraf çekim gözetimi açık olan adayların en son çekilen fotoğraflarını canlı görün.

Detaylı Sınav Sonuç Raporları Elde Edin

Adaya kaç soru sorulduğunu, kaçına cevap verdiğini, kaçına doğru cevap verdiğini, verdiği cevaplar sonucu kaç puan kazandığını; sınav geneli için, her bir bölüm için, her bir sayfa için ve hatta her bir boyut için ayrı-ayrı otomatik elde edin.

Sınav biter bitmez sınav sonuç raporu, bölüm raporları, sayfa raporları ve boyut raporları otomatik oluşur.
Adayın sınav genelinde, her bir bölümde, her bir sayfada ve her bir boyut için başarı, süre ve görüntüleme istatistikleri ayrı ayrı raporlanır.
Açık uçlu sorulara verilen cevaplar değerlendirilince, tüm raporlar otomatik güncellenir.
Her bir test sonucunu, testi daha önce alanlarla karşılaştırmalı - yüzdelik dilim, sıra, ortalama, standart sapma vb. ek değerler ile birlikte görün.
Her bir test için karşılaştırma normu hazırlayın (veya yükleyin) ve test sonuçlarının norma göre karşılaştırmalı hazırlanmasını sağlayın.
Her bir test için özelleştirilmiş raporlama hazırlanabilir (düşük seviyede kodlama gerektirir).
Bilgi Toplamak Amaçlı - Puanlandırmaya Etki Etmeyen Sorular Sorun: Sınav içinde, puanlandırmaya etki etmeyecek ama aday hakkında bilgi edinmenizi sağlayacak, açık uçlu veya çoktan seçmeli sorular sorabilirsiniz. Bu sorulara verilen cevaplar özel olarak sınav sonuç raporunda ayrı olarak görüntülenir.

Özgün E-Sınav Süreçleri Oluşturabileceğiniz Online Sınav Sistemi

Sınava kimlerin, ne zaman, nasıl, kaç defa ve hangi koşullarda girebileceğini belirleyin. Her bir sınav için gözetim ve güvenlik yöntemi belirleyin. Birbirini takip eden sınavlardan oluşan süreçler tasarlayın.

Sınava erişim için gün ve saat aralıkları belirleyin
Sınava erişim yöntemini belirleyin: herkese açık, yalnızca davetiye kodu ile veya kullanıcı tanıma bilgisi ile (PIN numarası, TC Kimlik Numarası, e-posta adresi, şifre vb.)
Sınava erişim ücreti belirleyebilir, yalnızca ödeme yapanların sınava erişim sağlamasını sağlayabilirsiniz
Sınava kaç defa erişilebileceğini belirleyin
Sınav süresince adayın gözetimi için fotoğrafların çekilmesini veya web kamera ile video kaydedilmesini sağlayabilirsiniz.
Sınav süresince adayın “tam ekran” modunda (tam ekran kilidi) kalmasını şart koşabilirsiniz.
Sınav süreçlerinde her bir sınava erişimin ön koşulu olarak bir başka sınavda elde edilecek puanı ön koşul olarak tanımlayabilirsiniz. (En az şu puanı alanlar veya ortalama şu puandan yüksek alanlar vb.)
Sınavlarda aday bir sayfadaki sorulara cevap verdikten sonra, hangi sorulara doğru, hangi sorulara yanlış cevap verdiğini hemen görebileceği, sorulara eklenmiş "geri bildirimlerin" (sorunun çözümü) gösterileceği eğitim / pratik amaçlı test süreçleri hazırlayabilirsiniz.
Sınav süreçlerine başlamadan önce adaydan bilgi toplayabilirsiniz. (Ad, soyad, e-posta, şirket adı vb.)
Sınavlara hangi tür cihaz, işletim sistemi veya tarayıcı ile erişilebileceğini belirleyebilir veya kısıtlamalar getirebilirsiniz.
Eğer aday sınav esnasında bir problemle karşılaşmış ise (internet bağlantısında kopma, sağlık sorunları vb.), adayın testini yeniden kurabilir ve kaldığı yerden veya dilediğiniz bir sayfayda testine devam etmesini sağlayabilirsiniz.

Adaylarla Toplu E-posta İletişimi Sağlayın

Dilediğiniz e-posta adreslerine sınav davetiyesi gönderin. Sınav sürecinde dilediğiniz adaylarla toplu e-posta iletişimi sağlayın. E-postaları zengin metin editörü ile özelleştirin.

E-posta içeriğini tamamen siz belirleyin. Zengin metin editörü ile dilediğiniz içeriği yaratın.
Davetiye gönderilecek e-posta adreslerini toplu aktarın.
Ad, soyad gibi kişisel bilgileri e-posta içeriğinde dinamik olarak kullanın.
Adaylara davetiye e-postalarında davetiye kodu, kullanıcı adı, şifre gibi erişim bilgilerini iletin.
Adayların e-postalara vereceği cevapların hangi adrese yönlendirileceğini belirleyin.

Kurumunuza Ait Kullanıcı Hesaplarını Yönetin

Soru bankasının oluşturulması, sınavların hazırlanması, sınav süreçlerinin tasarlanması, adayların sınavlara davet edilmesi gibi süreçlerden sorumlu farklı kullanıcı hesapları oluşturun. Kurum içinde farklı rol ve haklara sahip kullanıcılar sayesinde aynı kurum hesabı altında birlikte çalışın. Sınava katılacak adaylar için kullanıcı hesapları oluşturarak, kişilerin sürekli aynı kullanıcı adı ve şifre ile sınavlara erişebilmesini sağlayın.

Kurumunuza ait kullanıcı hesapları oluşturun
Kullanıcı hesaplarını toplu aktarın
Kullanıcılara farklı roller tanımlayın
Kuruma ait kullanıcı hesaplarını tek bir merkezden yönetin

Kullanıma Hazır Profesyonel Sınavları Süreçlerinize Dahil Edin

Testinvite Pazaryeri © uygulamasında, profesyonel sınav geliştiren kurumların hazırlamış olduğu kullanıma hazır markalı sınavları kendi sınav süreçlerinize dahil edebilirsiniz.

GELT: Global English Level Test ile adayların İngilizce Seviyelerini tespit edin.
Genel Yetenek Sınavları Serisi ile adaylara farklı zorlukta ve kategoride hazırlanmış profesyonel Genel Yetenek Sınavları uygulayın.
Aradığınız özel bir sınav var ise bizimle iletişime geçin. +90 533 357 49 19