Çoktan Seçmeli Sorular

Dil testlerinden, zeka testlerine, kişilik envanterlerinden ehliyet sınavlarına kadar, dünyada en yaygın kullanılan soru tipi olan çoktan seçmeli sorular, birçok farklı tür ve biçimde hazırlanabilir.

Created by TestInvite / Mayıs, 2024

Çoktan seçmeli sorularda, soruyu, birden çok seçenek takip eder ve aday seçenekler arasından bir veya birçok seçim yaparak soruyu cevaplar. Ölçme-değerlendirme sistemi, her bir adayın vermiş olduğu cevabı; sorunun puanı ve ilişkilendirildiği boyutlar, seçeneklerin ilişkilendirildiği başarı katkı oranları ve seçeneklerin ilişkilendirildiği eğilimleri dikkate alarak anında ölçümler. Tercih edilirse adaya test esnasında veya test bittikten sonra yanlış cevapladığı sorular gösterilebilir, vermiş olduğu cevabın neden yanlış olduğunu, veya doğru şıkkın neden doğru olduğunu anlamasına yardımcı olacak bir geri bildirim içeriği tanımlanabilir.

Sorunun Hazırlanması

Soru metni, zengin içerik editörü kullanılarak hazırlanır. Soruya resim, video, dinleme parçası, okuma metni; matematiksel denklem, formül ve ifadeler ekleyebilirsiniz. Soru metni soldan-sağa veya sağdan-sola oluşturulabilir. Soru hazırlama editöründeki özellikler sayesinde, çoktan seçmeli soru çok kolay bir şekilde bir “okuma sorusu”, “dinleme sorusu” veya “matematik sorusu” halini alabilir.

Tüm soru hazırlama özellikleri için “Soru Hazırlama” sayfamızdaki özelliklere göz atın.

Seçeneklerin Yaratılması

Seçenekler basit metinlerden veya biçimlendirilmiş metinlerden oluşabilir. Koyu yazma, eğik yazma, altını çizme, metin rengini belirleme, yazı tipi ve boyutunu belirleme, metin boyama gibi biçimlendirme seçenekleri sayesinde, seçenek en doğru şekilde oluşturulabilir.

Seçenekteki metinlerin biçimlendirilmesi
Seçenekteki metinlerin biçimlendirilmesi

Seçenekler kısa metinlerden, veya paragraflardan ve listelerden oluşan uzun metinlerden oluşabilir. Seçenek metinlerine link eklenebilir.

Seçeneklere Okuma Parçalarının Eklenmesi

Seçeneklere, birçok paragraftan oluşan uzun metinler ekleyebilirsiniz.

Okuma parçaları içeren seçenekler
Okuma parçaları içeren seçenekler

Seçeneklere Resim Ekleme

Seçenekler resimlerden oluşabilir. Her seçeneğe dilediğiniz resmi veya şekli yükleyebilirsiniz.

Resim içeren seçenekler
Resim içeren seçenekler

Seçenekler, resim, şekil ve metinlerin bir bileşiminden de oluşabilir.

Seçeneklere Dinleme Parçası Ekleme

Seçeneklere dinleme parçaları eklenebilir. Bu durumda aday, seçeneklerdeki ses kayıtlarını dinler ve sonra seçenekler arasından seçimini yapar.

Dinleme parcası içeren seçenekler
Dinleme parcası içeren seçenekler

Seçeneklere yüklenen her bir ses kayıt dosyasına ilişkin aşağıdaki “ses kaydı dinleme” ayarlarını yapabilirsiniz:

 • Aday, ses dosyasını kaç defa dinleyebilecek?
  • Dinlerken durdurabilecek mi?
   • Dinlerken, ileri-geri (atlayarak) gidebilecek mi?
    Dinleme parçası ekleme ayarları
    Dinleme parçası ekleme ayarları

    Seçeneklere Video Ekleme

    Her bir seçeneğe video ekleyebilirsiniz. Bu durumda aday, seçeneklerdeki videoları izleyebilir ve sonra seçenekler arasından seçimini yapar.

    Video içeren seçenekler
    Video içeren seçenekler

    Seçeneklere yüklenen her bir video için, aşağıdaki “video oynatma” ayarlarını yapabilirsiniz:

    • Aday, videoyu kaç defa izleyebilecek?
     • İzlerken durdurabilecek mi?
      • İzlerken, ileri-geri (atlayarak) gidebilecek mi?
       Video ekleme ayarları
       Video ekleme ayarları

       Seçeneklere Matematiksel İfade, Denklem ve Formül Ekleme

       Her bir seçeneğe, ister TeX veya LaTeX formatında yazarak, ister matematik editörünü kullanarak matematiksel formül, denklem veya ifade ekleyebilirsiniz.

       Matematiksel ifade içeren soru ve seçenekler
       Matematiksel ifade içeren soru ve seçenekler

       Seçeneklere Dosya Ekleme

       Her bir seçeneğe, dosya yükleyebilirsiniz. Bu durumda, aday seçeneklerdeki dosyaları önce yükler, sonra seçenekler arasından seçimini yapar.

       Çoktan Seçmeli Soruya İpucu Ekleme

       Tercih ederseniz, çoktan seçmeli soruya bir ipucu içeriği ekleyebilirsiniz. İpucu içeriği, sorudaki kimi yanlış anlaşılmaları bertaraf etmek için veya soruyu cevaplamakta zorlanan bir adaya yardımcı olmak amacıyla kullanılabilir.

       İpucu içeren çoktan seçmeli soru
       İpucu içeren çoktan seçmeli soru

       Çoktan Seçmeli Soruya Geri Bildirim İçeriği Ekleme

       Çoktan seçmeli soru aday tarafından cevaplandırıldıktan hemen sonra, veya aday testi tamamladıktan sonra, çoktan seçmeli soruların doğru ve yanlış seçenekleri adaya gösterilebilir. Eğer aday soruyu yanlış cevapladıysa, soruya eklenecek geri bildirim içeriği ile sorunun doğru cevabına ilişkin bir açıklama veya çeldirici cevapların neden yanlış olduğuna ilişkin bir açıklama gösterilebilir.

       Geri bildirim içeren çoktan seçmeli soru
       Geri bildirim içeren çoktan seçmeli soru

       Seçeneklerin Sıralanması

       Yukarı ve aşağı taşıma ile seçeneklerin sırasını dilediğiniz gibi belirleyebilirsiniz.

       Seçeneklerin Rastgele Sıralanması

       Seçeneklerin sırasının her aday için rastgele karışık sıralanmasını sağlayabilirsiniz. Tüm seçenekler rastgele sıralanabileceği gibi, dilediğiniz seçeneklerin sırasını sabitleyebilirsiniz.

       Seçeneklerin sırasının otomatik karışık sıralanması ve bazı seçeneklerin sırasının sabitlenmesi
       Seçeneklerin sırasının otomatik karışık sıralanması ve bazı seçeneklerin sırasının sabitlenmesi

       Azami ve Asgari Seçenek Seçim Ayarları

       Adayın, çoktan seçmeli sorudaki seçenekler içerisinden en az kaçının ve en çok kaçının seçilebileceğini belirleyebilirsiniz.

       Çoktan seçmeli soruda en az ve en çok kaç seçeneğin işaretlenebileceğinin belirlenmesi
       Çoktan seçmeli soruda en az ve en çok kaç seçeneğin işaretlenebileceğinin belirlenmesi

       Bu durumda aday, seçmesi gerekenden daha az veya daha fazla sayıda seçeneği işaretleyemez.

       Adayın en az 2 şık seçmek zorunda olduğu bir soru
       Adayın en az 2 şık seçmek zorunda olduğu bir soru

       Seçeneklerin Gösterim Seçenekleri

       Seçeneklerin Yan Yana Gösterimi

       Seçenekler yan-yana olacak şekilde gösterilebilir. Seçenekler arasına ne kadar boşluk (aralık) konacağı belirlenebilir.

       Seçeneklerin yan yana gösterimi.
       Seçeneklerin yan yana gösterimi.

       Seçeneklerin Tablo Şablonunda Gösterimi

       Seçenekler, sütun sayısını sizin belirleyeceğiniz bir tablo şablonu içinde gösterilebilir.

       Seçeneklerin tablo şablonunda gösterimi.
       Seçeneklerin tablo şablonunda gösterimi.

       Seçeneklerin Liste Olarak Gösterimi

       Seçenekleriniz basit metinlerden oluşuyorsa, seçenekler seçilebilir liste olarak gösterilebilir.

       Seçeneklerin liste olarak gösterimi.
       Seçeneklerin liste olarak gösterimi.

       Çoktan Seçmeli Sorunun Kullanım Amacı

       Başarı Ölçme

       Eğer çoktan seçmeli soru, bir konudaki bilgiyi, yetkinliği, beceriyi vb. ölçmeyi amaçlıyorsa, bu durumda oluşturulan seçeneklerden bir veya birkaçı doğru seçenek, bir veya birkaçı da yanlış (çeldirici) seçenek olur.

       Doğru ve Yanlış Seçeneklerin Belirlenmesi

       Seçenekler arasından doğru olanları işaretleyebilirsiniz.

       Doğru seçeneklerin belirlenmesi
       Doğru seçeneklerin belirlenmesi

       Şıkların Ağırlıkları ile Başarı Katkı Oranlarının Belirlenmesi

       Eğer birden çok doğru seçenek varsa ve adayın birden çok seçeneği işaretlemesine izin veriyorsanız, her bir seçeneğe “başarı katkı oranı” belirleyerek seçenekleri ağırlıklandırabilirsiniz. Aday, işaretlemiş olduğu seçeneklerin “başarı katkı oranları” (ağırlıkları) nispetinde sorudan başarı elde eder.

       Şıkların ağırlıkları ile başarı katkı oranlarının belirlenmesi
       Şıkların ağırlıkları ile başarı katkı oranlarının belirlenmesi

       Çeldirici / Yanlış Seçeneklerin Başarı Oranına Negatif Etki Etmesi

       Eğer adayın yanlış seçenekleri seçmesi durumunda, adayın sorudan elde edeceği başarı oranının düşmesini istiyorsanız, çeldirici seçeneklere negatif ağırlık (başarı katkı oranı) belirleyebilirsiniz.

       Çeldirici seçeneklerin soru başarısına negatif katkı oranlarının belirlenmesi
       Çeldirici seçeneklerin soru başarısına negatif katkı oranlarının belirlenmesi

       Şıklı Sorulara Baraj Başarı Oranı (Eşik) Belirleme

       Aday işaretlemiş olduğu şıklar nispetinde bir başarı oranı elde ederken, eğer elde ettiği oran, belirleyeceğiniz bir eşiğin altında kalıyor ise başarı oranını sıfır olarak otomatik belirlenmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için soruya “eşik oranı” belirleyebilirsiniz.

       Otomatik Değerlendirmenin Önizleme ile Test Edilmesi

       Belirlemiş olduğunuz başarı oranlarının nasıl çalıştığını test etmek istiyorsanız, çoktan seçmeli soru editöründeki önizleme panelinden, dilediğiniz seçenekleri işaretleyerek, sistemin verilen cevabı otomatik nasıl ölçtüğünü gözlemleyebilirsiniz.

       Otomatik değerlendirmenin önizleme ile izlenmesi
       Otomatik değerlendirmenin önizleme ile izlenmesi

       Sorunun Puanını Belirleme

       Bir soruya varsayılan bir puan atayabilirsiniz.

       Sorunun puanını belirleme
       Sorunun puanını belirleme

       Sorular teste eklendiklerinde, sorunun testteki puanı, sorunun varsayılan puanı olur. Siz daha sonra test özelinde, sorunun puanını değiştirebilirsiniz. Bu şekilde aynı soru, farklı testlerde, farklı puanlara sahip olabilir.

       Sorunun belli bir test içindeki puanını belirlenmesi
       Sorunun belli bir test içindeki puanını belirlenmesi

       Soruya Ceza Puanı Belirleme

       Eğer aday soruyu yanlış cevaplar ise, yani çoktan seçmeli sorudaki seçeneklerden işaretlediği şıkların toplam başarı oranı negatif ise, test puanının negatif yönde etkilenmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için, soruya negatif puan çarpanı belirleyebilirsiniz.

       Sorunun yanlış cevaplanması durumunda etki edecek negatif puan çarpanının belirlenmesi
       Sorunun yanlış cevaplanması durumunda etki edecek negatif puan çarpanının belirlenmesi

       Soruyu Birçok Boyut ile İlişkilendirme

       Bir çoktan seçmeli soru ile, birden fazla boyutta ölçüm yapabilirsiniz. Bunun için soruyu bir veya birçok boyut ile ilişkilendirebilirsiniz. Örneğin bir soru hem test puanına, hem “coğrafya” boyutuna, hem de “genel kültür” boyutuna etki etsin istiyorsanız, soruyu “coğrafya” ve “genel kültür” boyutları ile de ilişkilendirebilirsiniz.

       Ek puan hesaplama için soruyu birçok boyut ile ilişkilendirme
       Ek puan hesaplama için soruyu birçok boyut ile ilişkilendirme

       Soru, bir boyut ile ilişkilendirilirken, boyutlar hiyerarşik bir yapıda tasarlanabilir. Örneğin soruyu “matematik/asal sayılar” adlı bir boyut ile ilişkilendirirseniz, soru hem matematik, hem de matematik altında asal sayılar başlığına etki edecektir.

       Aynı üst boyuta etki edecek farklı boyutların soruyla ilişkilendirilmesi
       Aynı üst boyuta etki edecek farklı boyutların soruyla ilişkilendirilmesi

       Eğilim Ölçme

       Eğer çoktan seçmeli soru ile, adayın bir başlıktaki eğilimini ölçmek istiyorsanız, seçeneklere eğilim etki puanı ekleyebilirsiniz. Kişilik envanterleri, yetkinlik envanterleri gibi testlerde yaygınlıkla kullanılan bu tür çoktan seçmeli sorularda, adayın işaretlediği şıkların her biri, bir eğilime ilişkin puanını arttırabilir veya azaltabilir.

       Seçeneğe eğilim puanı eklenmesi
       Seçeneğe eğilim puanı eklenmesi

       Hızlı Çoktan Seçmeli Soru Oluşturma

       Özellikle basit çoktan seçmeli soruları hızlıca oluşturmak için “Hızlı Çoktan Seçmeli Soru Yaratma Aracı” kullanılabilir. İlk satıra soruyu, sonra bir satır boş bıraktıktan sonra her bir seçenek yeni bir satırda olacak şekilde oluşturacağınız basit bir metin ile hızlıca çoktan seçmeli sorunuzu oluşturabilirsiniz.

       Sade metin ile hızlıca çoktan seçmeli soru oluşturma
       Sade metin ile hızlıca çoktan seçmeli soru oluşturma

       Sorunuzun genel yapısını bu şekilde oluşturduktan sonra, soru metni veya seçenekler özelinde güncellemeler yapabilirsiniz.

       Çoktan Seçmeli Soruları Toplu Olarak İçeri Aktarma

       Eğer birçok çoktan seçmeli soruyu tek bir seferde soru bankanıza veya testinizin içine aktarmak isterseniz, “Toplu Çoktan Seçmeli Soru Aktarım Şablonları”nı kullanabilirsiniz.

       Toplu olarak soru tasarlama ve içeri aktarma için aktarım şablonu
       Toplu olarak soru tasarlama ve içeri aktarma için aktarım şablonu

       Birçok Çoktan Seçmeli Sorunun Bir İçerik İle Gruplandırılması

       Birden çok çoktan seçmeli soruyu, tek bir içerik ile gruplandırabilirsiniz. Bu durumda tüm sorular, ortak bir içerik üzerinden sorulabilir. İçerik bir okuma parçası, video, dinlenebilen bir ses kaydı veya resim olabilir.

       Hazırladığınız Çoktan Seçmeli Sorunun Denenmesi

       Hazırladığınız sorunun, tam da istediğiniz gibi çalıştığından emin olmak için, soruyu önizleme modunda çalıştırabilirsiniz. Önizleme modunda sorunuz, tam da adayın karşılaşacağı biçimde görüntülenir. Önizleme modunda, dilediğiniz şıkları seçerek, ölçme-değerlendirme sisteminin vermiş olduğunuz cevabı nasıl değerlendirdiğini de gözlemleme şansınız olacak.

       Sorunun önizleme ile incelenmesi ve puanalama kurallarının test edilmesi
       Sorunun önizleme ile incelenmesi ve puanalama kurallarının test edilmesi

       Çoktan Seçmeli Sorulara Verilen Cevapların Toplu Dışarı Aktarımı

       Çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir testiniz adaylar tarafından alındıktan sonra, tüm adayların, her bir soruda hangi seçeneği işaretlediği bilgisini dışarı aktarabilirsiniz. Sınav Sonuçları Dışarı Aktarım Aracı ile, tam olarak hangi bilgileri dışarı aktarmak istediğinizi seçebilirsiniz.

       Adayların testteki sorulara verdikleri cevapların dışarı aktarılması
       Adayların testteki sorulara verdikleri cevapların dışarı aktarılması

       Çoktan Seçmeli Soruların Soru Bankanızda Saklanması

       Tüm çoktan seçmeli sorularınızı soru bankanızda saklayabilirsiniz. Bunun için sorunun içinde saklanacağı klasör adını ve soruyu ilişkilendireceğiniz etiketleri belirlemeniz yeterli. Klasör ve etiketler, daha sonra tam da dilediğiniz soruları hızlıca soru bankasından bulmanızda size kolaylık sağlar.

       Soru bankasında soruların düzenli olarak saklanması
       Soru bankasında soruların düzenli olarak saklanması

       Çoktan Seçmeli Soru Türleri ve Örnekler

       Doğru-Yanlış Sorusu

       Doğru-yanlış sorusu, 2 seçeneği olan bir çoktan seçmeli sorudur. Seçeneklerden biri doğru, diğeri ise yanlış olarak belirlenir. Doğru seçenek, doğru olarak işaretlenir.

       Doğru-Yanlış sorusu
       Doğru-Yanlış sorusu

       Tek Şıkkın Seçilebildiği Çoktan Seçmeli Soru

       Bu soru tipinde aday, birçok seçenek arasından yalnızca bir tanesini seçebilir. Eğer seçtiği şık doğru olan ise, sorudan tam puan elde eder.

       Tek şık seçilebilen çoktan seçmeli soru
       Tek şık seçilebilen çoktan seçmeli soru

       Seçenek Listesinden Seçme Sorusu

       Bu soru tipinde, bir liste olarak sunulan seçenekler arasından yalnızca bir tanesini seçebilir. Eğer seçtiği şık doğru olan ise, sorudan tam puan elde eder.

       Seçenek listesinden cevap seçilen soru
       Seçenek listesinden cevap seçilen soru

       Birçok Şıkkın Seçilebildiği Çoktan Seçmeli Soru

       Bu soru tipinde aday birden çok seçeneği işaretleyebilir. En az kaç adet seçeneğin ve en çok kaç adet seçeneğin işaretlenebileceği belirlenebilir. Aday, seçmiş olduğu seçeneklerin başarı katkı oranları nispetinde bir başarı oranı elde eder.

       Birçok şık seçilebilen soru
       Birçok şık seçilebilen soru

       Tek Resim Seçmeli Çoktan Seçmeli Soru

       Bu soru tipinde, soruyu, her seçeneğin bir resim olduğu şıklar takip eder. Aday, doğru olduğunu düşündüğü tek bir resmi seçerek soruyu cevaplar.

       Şıkları resim içeren ve tek şık seçilebilen soru
       Şıkları resim içeren ve tek şık seçilebilen soru

       Birçok Resim Seçmeli Çoktan Seçmeli Soru

       Bu soru tipinde, soruyu, her seçeneğin bir resim olduğu şıklar takip eder. Aday, doğru olduğunu düşündüğü resimleri seçerek soruyu cevaplar.

       Şıkları resim içeren ve birçok şık seçilebilen soru
       Şıkları resim içeren ve birçok şık seçilebilen soru

       Çoktan Seçmeli Dinleme Sorusu

       Soruda, adayın dinleyebileceği bir dinleme parçası verilir. Aday ses kaydını dinledikten sonra seçenekler arasından doğru olanı işaretleyerek soruya cevap verir.

       Dinleme parçası içeren çoktan seçmeli soru
       Dinleme parçası içeren çoktan seçmeli soru

       Çoktan Seçmeli Okuma Sorusu

       Soruda, adayın okuyabileceği bir okuma parçası verilir. Aday, okuma parçası üzerinden sorulmuş soruya, seçenekler arasından doğru olanı işaretleyerek cevap verir.

       Okuma metni içeren çoktan seçmeli soru
       Okuma metni içeren çoktan seçmeli soru

       Çoktan Seçmeli İzleme Sorusu

       Soruda, adayın izleyebileceği bir video verilir. Aday, videoyu izledikten sonra, şıklar arasından doğru olanı işaretleyerek cevap verir.

       Video içeren çoktan seçmeli soru
       Video içeren çoktan seçmeli soru

       Yanında İçerik Olan Çoktan Seçmeli Soru

       Çoktan seçmeli sorunun soluna veya sağına yerleştirilmek üzere, soruya ek bir içerik eklenebilir. Bu içerikte okuma parçası, video, dinlemek için bir ses kaydı veya resim konulabilir.

       Sağında resim içeriği olan çoktan seçmeli soru önizlemesi
       Sağında resim içeriği olan çoktan seçmeli soru önizlemesi

       Çoktan Seçmeli Soruların Avantajları

       Nesnellik

       Çoktan seçmeli sorular, nesnel sorular kategorisinde yer alır. Yani, soruya verilen cevaplar, tarafsız bir şekilde, ölçme-değerlendirme sistemi tarafından otomatik ve anında değerlendirilir. Dolayısıyla, soruların değerlendirilmesi aşamasında adaylar arasında bir adaletsizlik yaşanmaz.

       Hız ve Maliyet

       Soruya verilen cevapların doğru-yanlış değerlendirmesinin otomatik ve anında yapılabiliyor olması, hem hız, hem de maliyet avantajı sağlar.

       Yaygın Kullanım

       Çoktan seçmeli sorular, dünyada en sık kullanılan soru tipidir. Dolayısıyla, adayların da cevaplamaya en alışık oldukları soru tipidir. Bu yüzden tüketimi kolaydır, herhangi bir karışıklığa veya yanlış anlamaya neden olmaz.

       Geniş Kullanım Alanı

       Çoktan seçmeli sorular ile hem adayın bir konudaki bilgisini sınayabilir, hem de adayın hangi başlığa daha eğilimli olduğunu ölçebilirsiniz. Bu bağlamda çoktan seçmeli sorular, gerek kişilik envanterleri, yetkinlik envanterleri, kültür testleri gibi envanterler, gerekse dil testleri, matematik testleri, IQ testleri, yetenek testleri gibi başarı ölçme odaklı testlerin temel yapı taşı olmuştur.

       Adaylarını çoktan seçmeli sorulara kullanarak sınava tabi tutan kurum ve kuruluşların logoları.
       Adaylarını çoktan seçmeli sorulara kullanarak sınava tabi tutan kurum ve kuruluşların logoları.

       Çoktan seçmeli sorular, ölçme değerlendirme sistemi tarafından otomatik değerlendirilebildiği için, deneme testleri, kendini sınama, pratik yapma testleri için de ideal soru tipidir. Çünkü sistem, adayın vermiş olduğu cevaplara ilişkin anında geri dönüş sağlayabilir, veya test bitiminde adayın doğru ve yanlış cevapladığı soruları listeleyebilir, yanlış cevapladığı sorular için doğru cevabı ve açıklamasını gösterebilir.

       Adaya yanlış cevapladığı soruyla ilgili geri bildirimde bulunulması
       Adaya yanlış cevapladığı soruyla ilgili geri bildirimde bulunulması

       Çoktan Seçmeli Soruların Dezavantajları

       Çeldirici Şıkların Oluşturulmasında Yaşanan Zorluk

       Adayların bir konudaki bilgisini sınamak maksadıyla bir çoktan seçmeli soru hazırlıyorsanız, çeldirici seçeneklerin iyi tasarlanması gerekir. Zira eğer doğru olmayan seçenekler, çeldirici de değilse, aday, bir konudaki bilgisi yetersiz olmasına rağmen doğru seçeneği işaretleyebilir.

       Seçenekler ile İfade Edilemeyecek Cevapları Olan Sorular

       Tüm sorular, bir veya birkaç seçenek işaretleyerek cevaplamaya uygun değildir. Örneğin adayın konuşma becerilerini, bir konudaki performansını veya sunum yapma becerilerini ölçmek istiyorsanız, çoktan seçmeli sorular ile direkt bir ölçüm yapmak mümkün olmaz.

       Çoktan Seçmeli Soru Örnekleri ile Oluşturulan Demo Test

       Sizler için hazırladığımız demo testi alarak, Testinvite ölçme-değerlendirme sistemi ile hazırlayabileceğiniz çoktan seçmeli soru türlerine ilişkin fikir edinebilirsiniz.

       Demo testi al
       Geri Git
       Bir temsilci ile konuşun
       TestInvite'in kuruluşunuz için uygun bir seçenek olup olmadığına karar verin