Sınav Hazırlama Programı ile Online Sınav ve Test Hazırlama

TestInvite, online sınav oluşturma ve ölçme-değerlendirme sistemi, çok basit sınavlardan, çok karmaşık sınavlara kadar, farklı kurgular ile tasarlanmış çevrimiçi sınavlar oluşturabilmenizi sağlar. Sistemin desteklediği özellikleri öğrenerek, ne tür sınavlar hazırlayabileceğinizi keşfedin.

Created by TestInvite / Mayıs, 2024

Online Sınav Yapısının Oluşturulması

Bir sınav, bölüm veya bölümlerden oluşur. Her bölümün içinde sayfalar, sayfaların içinde ise içerikler ve sorular yer alır. Bunların dışında adayın, sınav boyunca (hangi bölüm veya sayfada olursa olsun) istediği zaman ulaşabileceği ortak bir içerik bankası da oluşturulabilir.

Süre Limitleri

Sınavın tamamına bir süre limiti belirleyebileceğiniz gibi, her bir bölümün ve her bir sayfanın da kendi süre limiti olabilir.

Süre limiti belirlenen test, bölüm ve sayfaların “ayarlar” satırına otomatik olarak eklenen saat ikonu.
Süre limiti belirlenen test, bölüm ve sayfaların “ayarlar” satırına otomatik olarak eklenen saat ikonu.

İleri-Geri Gitme Kısıtlamaları

Sınav boyunca “bölümler arasında ileri-geri gitme imkanı olacak mı” belirlenebileceği gibi, aynı ayarlama her bir bölüm için de yapılabilir ve ilgili bölüm içindeki “sayfalar arasında ileri-geri gidilebilecek mi” belirlenebilir.

İleri geri gitmeye izin verdiğiniz sınav ve sınav bölümlerinin “ayarlar” satırına otomatik olarak eklenen navigasyon ikonu.
İleri geri gitmeye izin verdiğiniz sınav ve sınav bölümlerinin “ayarlar” satırına otomatik olarak eklenen navigasyon ikonu.

Bölüm ve Sayfalar Arası Gezinme Menüsü

Aday, bölüm ve sayfalar arasında, kendisine sunulan sırayla, tek-tek ilerleyebileceği gibi, eğer sınava gezinme menüsü dahil edilir ise, menüden ilgili bölüm veya sayfayı seçerek, sınav içinde dilediği zaman dilediği bölüm ve sayfalara gidebilir, geçtiği bölüm ve sayfalara geri dönebilir ve istediği soruyu cevaplayabilir.

Gezinme menüsü, sınavdaki tüm bölüm ve sayfaları gösterir. Ek olarak sayfalarda kaç soru olduğu ve soruların kaçının cevaplandığı bilgisi de özet olarak yer alır.

Gezinme menüsündeki bölümleri dilediğiniz gibi açıp kapatabilir, aynı zamanda menünün tamamını da sınav esnasında kapatabilirsiniz.
Gezinme menüsündeki bölümleri dilediğiniz gibi açıp kapatabilir, aynı zamanda menünün tamamını da sınav esnasında kapatabilirsiniz.

Gezinme menüsü, sınav ve bölümler için belirlenmiş ileri-geri gitme kısıtlamaları ile uyumlu çalışır. Örnek olarak eğer bir bölümde geri-dönmeye izin verilmediyse, cevaplanmış sayfalara geri gidilemez. Benzer olarak eğer ileri-atlamaya izin verilmediyse, aday bir sonraki sayfanın ötesine atlayamaz.

Soldaki menüde sonraki sayfaların soluk gözüktüğünü ve seçilemez durumda olduğunu görebilirsiniz. Eğer bir sayfa geri dönülemez şekilde ayarlandıysa görselde yuvarlak içinde gösterilen uyarı adayın karşısına çıkacaktır.
Soldaki menüde sonraki sayfaların soluk gözüktüğünü ve seçilemez durumda olduğunu görebilirsiniz. Eğer bir sayfa geri dönülemez şekilde ayarlandıysa görselde yuvarlak içinde gösterilen uyarı adayın karşısına çıkacaktır.

Geri Dönmek Üzere Bir Sayfanın İşaretlenmesi

Eğer sayfanın bir süre limiti yoksa ve belirlenmiş ileri-geri gitme kurallarına göre sayfaya geri dönme imkanı varsa aday, içinde bulunduğu sayfayı “geri dönülecek sayfa” olarak işaretleyebilir. İşaretlenmiş sayfalar gezinme menüsünde de işaretlenmiş olarak gösterilir.

“1” ile numaralandırılmış ikon, daha önce geri dönülmek üzere işaretlenmiş olan sayfayı gezinme menüsü üzerinde belirten ikondur. “2” ile numaralandırılmış kısım ise hali hazırda bulunduğunuz sayfayı “geri dönülecek sayfa” olarak belirlemek için işaretlemeniz gereken kutucuğu gösterir.
“1” ile numaralandırılmış ikon, daha önce geri dönülmek üzere işaretlenmiş olan sayfayı gezinme menüsü üzerinde belirten ikondur. “2” ile numaralandırılmış kısım ise hali hazırda bulunduğunuz sayfayı “geri dönülecek sayfa” olarak belirlemek için işaretlemeniz gereken kutucuğu gösterir.

Soruların Numaralandırılması

Sınavdaki tüm sorulara sırayla ve otomatik numaralar verilebileceği gibi, soru numaralarının her bölümde birden (1) başlaması da sağlanabilir.

Görseldeki panelden sınavlarda uygulamak istediğiniz soru numaralandırmasını seçebilirsiniz.
Görseldeki panelden sınavlarda uygulamak istediğiniz soru numaralandırmasını seçebilirsiniz.

Sorulara Otomatik Olarak Barkod veya QR kod Eklenmesi

Sınavdaki tüm soruların başına, barkod (barcode) veya QR Kod (QR Code) sistem tarafından otomatik olarak eklenebilir. Bu sayede, eğer bir kişi sınav esnasında ekranının fotoğrafını çekerse ve bu fotoğraf tespit edilirse, ilgili fotoğrafta bulunan barkod veya QR kod vasıtasıyla o fotoğrafın hangi kişi tarafından çekildiği tespit edilebilir.

Barkodların sınav esnasındaki görünümü
Barkodların sınav esnasındaki görünümü
QR kodun sınav esnasındaki görünümü
QR kodun sınav esnasındaki görünümü

Hesap Makinesi Ekleme

Adayın sınav boyunca kullanabileceği bir hesap makinesi sınava eklenebilir.

İçerik Bankası Ekleme

Adayın sınav boyunca ulaşabileceği bir içerik bankası oluşturulabilir. İçerik bankasına okuma parçaları, dinleme dosyaları, resimler, dosyalar, videolar konabilir. Aday içerik bankasına, hangi bölüm veya sayfada olduğundan bağımsız olarak, tüm sınav boyunca erişilebilir.

Soruların tamamında aktif olarak görüntülenebilecek içerikler içerik bankası ikonuna tıklanarak içerik bankasına eklenebilir.
Soruların tamamında aktif olarak görüntülenebilecek içerikler içerik bankası ikonuna tıklanarak içerik bankasına eklenebilir.

İçerik bankasına bir resim eklenmesi durumunda resmi büyütme, küçültme, yakınlaştırma, uzaklaştırma özellikleri eklenebilir. Bu şekilde içerik bankasına eklenmiş ve boyutları çok geniş bir resim bile sınav esnasında sınavı alan kişi tarafından incelenebilir.

Sakıncalı Olabilecek Kopya Girişimlerinin Engellenmesi

Adayın çevrimiçi sınav süresince başvurabileceği kimi eylemler, sınav boyunca engellenebilir.

 • Google Translate kullanarak sınav içinde geçen metinlerin çevirilerinin yapılması engellenebilir.
  • Sınav içeriklerinin seçilmesi, kopyalanması-yapıştırılması ve yazdırılması engellenebilir.
   Gösterilen kutucukları işaretleyerek sınavlardaki sakıncalı olabilecek kopya girişimleri engellenebilir.
   Gösterilen kutucukları işaretleyerek sınavlardaki sakıncalı olabilecek kopya girişimleri engellenebilir.

   Sınavdan elde edilecek Başarı Puanlarının Belirlenmesi

   Ölçme-değerlendirme sistemi, sınav geneli için, sınavın tüm bölümleri için ve sınavdaki tüm sayfalar için ayrı-ayrı otomatik puan hesaplaması yapar ve raporlarını hazırlar. Bu şekilde adayın sınav genelinde elde ettiği başarının yanı sıra, her bir bölüm ve her bir sayfadan elde ettiği başarı da raporlanır.

   Sınav geneli, bölümler ve sayfalar için ayrı-ayrı otomatik hesaplanan bilgiler arasında, örnek olarak şu bilgiler yer alır:

   • Elde edilen toplam puan
    • Başarı oranı
     • Toplam soru sayısı, cevaplanan soru sayısı, doğru cevaplanan soru sayısı, yanlış cevaplanan soru sayısı, parçalı başarı elde edilmiş soru sayısı vb.
      Raporlarda yer alan skor kartında hangi bölümde ve sayfada kaç doğru-yanlış-boş olduğu görülmektedir.
      Raporlarda yer alan skor kartında hangi bölümde ve sayfada kaç doğru-yanlış-boş olduğu görülmektedir.

      Soruların boyutlarla ilişkilendirilerek ayrıca başarı oranlarının takip edilmesi

      Sınavın farklı bölüm ve sayfalarında olsalar da, dilediğiniz soruları boyutlarla ilişkilendirerek, birlikte raporlanmasını sağlayabilirsiniz. Sınavın yapısından bağımsız bir grup sorudan elde edilecen başarının tek bir boyut altında takip edilmesi, size bir sınavdan birçok ölçüm yapma imkanı sağlar.

      Boyutlar, hiyerarşik bir yapı içinde oluşturulabilir. Örnek olarak:

      • 3 soru, Matematik boyutu altında Kesirli İfadeler boyutu ile ilişkilendirilebilir.
       • 2 soru, Matematik boyutu altında Birinci Derecede Denklem boyutu ilişkilendirilebilir.

        Bu örneğe göre, 5 soru Matematik boyutu altında raporlanır, ek yalnızca 3 soru Kesirli İfadeler boyutu altında, 2 soru da Birinci Derecede Denklem boyutu altında raporlanır.

        Hangi boyutta kaç soru olduğu, kaç doğru-yanlış-boş olduğu ve başarı yüzdeleri raporlanır.
        Hangi boyutta kaç soru olduğu, kaç doğru-yanlış-boş olduğu ve başarı yüzdeleri raporlanır.

        Soruların eğilimlerle ilişkilendirilerek Eğilim Raporlarının oluşturulması

        Çoğunlukla kişilik envanterleri ve yetkinlik testlerinde, başarı değil, eğilim ölçülür. Bu durumda bir adayın ne kadar başarılı olduğu değil, neye daha yatkın (eğilimli) olduğu ölçülür. Bunun için sorular, eğilimler ile ilişkilendirilir.

        Soruların eğilimlerle ilişkilendirilmesi ile elde edilen “Eğilim Raporu”
        Soruların eğilimlerle ilişkilendirilmesi ile elde edilen “Eğilim Raporu”

        Online Sınav Bölümleri

        Çevrimiçi Sınav birçok bölümden oluşabilir. Dilediğiniz kadar bölüm ekleyebilirsiniz.

        Sınavı bölümlere ayırmanızın farklı nedenleri olabilir. Örnek olarak:

        • Sınavın farklı kısımlarının ayrı-ayrı raporlanmasını isteyebilirsiniz. Bu durumda sınavı bölümlere ayırmak pratik bir çözüm olabilir.
         • Sınav, birbirinden çok farklı kısımlardan oluşuyor olabilir. Bu durumda, sınavı bölümlere ayırmak adayın yaşayacağı deneyim açısından faydalı olabilir.
          • Sınavın farklı kısımlarına, farklı süre limitleri uygulamak istiyor olabilirsiniz. Bu durumda sınavı bölümlere ayırıp, her bölüme süre limiti belirleyebilirsiniz.
           • Sınavın bir kısmındaki sayfaların ve soruların sırasının otomatik rastgele karışmasını istiyor, bir diğer bölümünde ise sayfaların ve soruların sırasının belirlediğiniz sırada sunulmasını istiyor olabilirsiniz.
            • Sınavın farklı kısımlarında, farklı kurgular uygulamak istiyor olabilirsiniz. Örneğin sınavın bir kısmında ileri-geri gitme açık olsun, bir diğer kısmında kapalı olsun istiyorsanız, sınavı bu şekilde bölümlere ayırmak amacınıza ulaşmanızı sağlayabilir.

             Bölümler, sınavın farklı kısımlarında farklı kurgular uygulayabilmenizi sağlar. Çünkü:

             • Her bölümün kendi süre limiti olabilir.
              • Bölüm içindeki sayfaların sıralamasının otomatik rastgele sıralanması sağlanabilir.
               • Her bölüm için; bölüm içindeki sayfalar içinde ileri-geri gidebilme kısıtlamaları belirlenebilir.
                1.Bölümde süre limiti olduğunu gösteren ikon<br>2.Bölümde sayfaların sıralamasının otomatik rastgele olduğunu gösteren ikon<br>3.Sayfalar içinde ileri geri gidebilme kısıtlamasını gösteren ikon<br>
                1.Bölümde süre limiti olduğunu gösteren ikon
                2.Bölümde sayfaların sıralamasının otomatik rastgele olduğunu gösteren ikon
                3.Sayfalar içinde ileri geri gidebilme kısıtlamasını gösteren ikon

                Bölümlere Sayfaların Eklenmesi

                Bölümlere içerik eklerken, farklı yöntemler tercih edebilirsiniz:

                • Bölümlere sayfaları tek-tek ekleyebilir, her bir sayfaya içerik ve sorularınızı ekleyebilirsiniz.
                 • Rastgele sayfa seçici kullanarak, bir grup sayfa içinden, belirleceğiniz adette sayfanın rastgele seçilmesini sağlayabilirsiniz.
                  Kırmızı kutucuk içine alınan “random page picker” seçeneğine tıklayarak bu özelliği aktive edebilirsiniz.
                  Kırmızı kutucuk içine alınan “random page picker” seçeneğine tıklayarak bu özelliği aktive edebilirsiniz.
                  • Otomatik sayfa oluşturucuyu kullanarak, oluşturacağınız bir soru havuzundan, belirleyeceğiniz adette sorunun rastgele seçilmesini ve belirleyeceğiniz adette sayfa içerisinde sunulmasını sağlayabilirsiniz.
                   Kırmızı kutucuk içine alınan “auto page builder” seçeneğine tıklayarak bu özelliği aktive edebilirsiniz.
                   Kırmızı kutucuk içine alınan “auto page builder” seçeneğine tıklayarak bu özelliği aktive edebilirsiniz.

                   Sayfaların Sıralanması

                   • Bölüm içindeki sayfaların sırasını belirleyebilir ve belirlediğiniz sıraya uygun olarak sunulmasını sağlayabilirsiniz.
                    • Her aday için bölümdeki tüm sayfaların rastgele sıralanmasını sağlayabilirsiniz. Bölümdeki sayfaların sırasının rastgele belirlenmesini rağmen, dilediğiniz sayfaların sırasını sabitleyebilirsiniz.

                     Sayfalara Soru ve İçeriklerin Eklenmesi

                     Sınavdaki her sayfaya içerik ve sorular ekleyebilirsiniz:

                     1. Soru ve içerikleri sınavın içinde oluşturabilirsiniz.,
                      1. Birçok soruyu tek seferde sayfa içine toplu aktarabilirsiniz.
                       1. İçerik gruplarında sakladığınız gruplandırılmış içerikleri sayfaya ekleyebilirsiniz.
                        1. Soru bankasında sakladığınız sorulardan dilediklerinizi sayfaya ekleyebilirsiniz.
                         1. Belirlediğiniz bir soru havuzundan otomatik olarak rastgele soru seçimi yaptırarak sayfaya ekleyebilirsiniz.

                          Sayfa içindeki Soru ve İçeriklerin Sıralanması

                          • Sayfa içindeki soruların ve içeriklerin sırasını belirleyebilir ve belirlediğiniz sırada sunulmasını sağlayabilirsiniz.
                           • Sayfa içindeki soruların her aday için rastgele sıralanmasını sağlayabilirsiniz. Sayfadaki soruların sırasının rastgele belirlenmesini rağmen, dilediğiniz soruların sırasını sabitleyebilirsiniz.
                            Oklar ile işaret edilen kutucuklar işaretlenerek bahse konu soru sayfa içerisinde işaretlendiği andaki konuma sabitlenir. Sayfadaki sorular karıştırılsa bile bu sorunun konumu sabit kalacaktır.
                            Oklar ile işaret edilen kutucuklar işaretlenerek bahse konu soru sayfa içerisinde işaretlendiği andaki konuma sabitlenir. Sayfadaki sorular karıştırılsa bile bu sorunun konumu sabit kalacaktır.

                            Cevaplanması Zorunlu Soruların Belirlenmesi

                            Sayfa içinde bulunan sorulardan dilediklerinizin cevaplanmasını zorunlu kılabilirsiniz. Rastgele soru seçili ile soru havuzundan seçilecek soruların tümünü cevaplanması zorunlu kılabilirsiniz.

                            İşaret edilen kutucukları işaretleyerek bahse konu sorunun sınav esnasında cevaplanmasını zorunlu kılabilirsiniz.
                            İşaret edilen kutucukları işaretleyerek bahse konu sorunun sınav esnasında cevaplanmasını zorunlu kılabilirsiniz.

                            Sayfa içindeki Soruların Puan, Boyut ve Eğilim Etkilerinin Belirlenmesi

                            Sayfa içine eklediğiniz soruların puanlarını, boyutlarını, eğilim etkilerini belirleyebilirsiniz. Soru bankasından sınav sayfasına soru eklediğinizde, sorunun varsayılan puan, boyut ve eğilim etkileri korunur. Ancak sınava ekledikten sonra bu değerleri değiştirebilirsiniz.

                            Online Sınavın Önizleme ile Denenmesi

                            Hazırladığınız çevrimiçi sınavları dilediğiniz kadar deneyebilirsiniz. Bu şekilde, yapmış olduğunuz ayarlara uygun bir şekilde, sınavın tam istediğiniz gibi çalıştığından emin olabilirsiniz.

                            Sınav önizlemesi ve turbo seçenekleri görselde işaretli seçenekler seçilerek aktive edilir.
                            Sınav önizlemesi ve turbo seçenekleri görselde işaretli seçenekler seçilerek aktive edilir.

                            Çevrimiçi Sınavın Pratik Modu Açılarak Sunulması

                            Sınavlar 2 şekilde sunulabilir.

                            • Sınav normal şekilde sunulduğunda, amaç adayın yetkinliklerini ölçmektir. Bu yüzden sınav esnasında adayın verdiği cevapların doğru veya yanlış olduğuna ilişkin herhangi bir geri bildirim verilmez.
                             • Sınav pratik modunda sunulduğunda ise, amaç adayın yanlışlarından öğrenmesidir. Bu yüzden sınav esnasında, aday bir sayfadaki sorulara cevap verdikten sonra, verdiği cevapların hangilerinin doğru, hangilerinin yanlış olduğuna ilişkin bir geri bildirim alır ve doğru cevaplanmayan sorular için cevap açıklamaları görüntülenir.
                              Pratik modu aktivasyonu kırmızı daire içindeki seçeneğe tıklanarak yapılır.
                              Pratik modu aktivasyonu kırmızı daire içindeki seçeneğe tıklanarak yapılır.
                              Geri Git
                              Bir temsilci ile konuşun
                              TestInvite'in kuruluşunuz için uygun bir seçenek olup olmadığına karar verin