Sıralama Soruları

Birçok alanda kullanılabilen sıralama soruları, kullanımı ve cevaplanması kolay bir soru tipidir. Testinvite ölçme-değerlendirme sisteminde bulunan özellikler sayesinde paragraf sıralama soruları, farklı türlerde sıralama soruları oluşturulabilir.

Created by TestInvite / Mayıs, 2024

Sıralama sorularında, adaya bir soru sorulur ve soruyu maddeler takip eder. Adaydan her bir maddeyi, ortak seçenek havuzuna girilen sıralı rakamlarla eşleştirerek sıralandırması beklenir. Aday, yaptığı sıralamanın doğruluğu nispetinde başarı elde eder.

Maddelerin, sıralı sayılarla eşleştirilerek sıralanması
Maddelerin, sıralı sayılarla eşleştirilerek sıralanması

Sorunun Hazırlanması

Soru metni, zengin içerik editörü kullanılarak hazırlanır. Soruya resim, video, dinleme parçası, okuma metni; matematiksel denklem, formül ve ifadeler ekleyebilirsiniz. Soru metni soldan-sağa veya sağdan-sola oluşturulabilir. Soru hazırlama editöründeki özellikler sayesinde, sıralama sorusu çok kolay bir şekilde bir “paragraf oluşturma sorusu”, “anket sorusu” veya “matematik sorusu” halini alabilir.

Tüm soru hazırlama özellikleri için “Soru Hazırlama” sayfamızdaki özelliklere göz atın.

Sıralanma Maddelerinin Belirlenmesi

Sıralama sorusuna birçok madde eklenebilir. Eklenen her bir madde için adayın, sıralı rakam içeren seçenekler arasından bir seçim yapması beklenecektir. Maddeler, basit metin, biçimlendirilmiş yazı, resim, okuma parçası, dinleme parçası, video ve matematiksel ifadelerden oluşabilir.

Koyu yazma, eğik yazma, altını çizme, metin rengini belirleme, yazı tipi ve boyutunu belirleme, metin boyama gibi biçimlendirme seçenekleri sayesinde, madde dilediğiniz şekilde oluşturulabilir.

Maddelere resim ekleme

Maddelere resim eklenebilir. Bu durumda her bir resim, seçilen bir rakam ile eşleştirilerek sıralandırılır. Bu sayede bu soru, resimleri sıralama sorusu halini alır.

Her bir resmin,olay akışına göre sıralanması.
Her bir resmin,olay akışına göre sıralanması.

Maddelere okuma metni ekleme

Maddeler kısa metinlerden, veya paragraflardan ve listelerden oluşan uzun metinlerden oluşabilir. Metinler link içerebilir. Maddelerin okuma parçası olduğu durumlarda, adaydan her bir okuma parçası için bir sıralama yapması beklenir. Bu sayede bu soru, okuma parçalarını sıralama veya paragraf oluşturma sorusu halini alır.

Cümlelerin sıralanması yöntemi ile yaratılan paragraf oluşturma sorusu
Cümlelerin sıralanması yöntemi ile yaratılan paragraf oluşturma sorusu

Maddelere ses kayıtları ekleme

Maddelere dinleme parçaları ekleyebilirsiniz. Bu durumda aday, önce her bir maddedeki dinleme parçasını dinler, sonra dinlediği ses kaydına ilişkin verilmiş sıralı rakam içeren seçenekler arasından birini seçerek, dinleme parçasını bir seçenek ile eşleştirerek sıralar. Böylelikle bu soru, ses kayıtlarını sıralama sorusu halini alır.

Ses dosyalarının sıralanması ile anlamlı bir konuşma oluşturulması.
Ses dosyalarının sıralanması ile anlamlı bir konuşma oluşturulması.

Maddelere yüklenen her bir ses kayıt dosyasına ilişkin aşağıdaki “ses kaydı dinleme” ayarlarını yapabilirsiniz:

 • Aday, ses dosyasını kaç defa dinleyebilecek?
  • Dinlerken durdurabilecek mi?
   • Dinlerken, ileri-geri (atlayarak) gidebilecek mi?

    Maddelere video ekleme

    Maddelere video ekleyebilirsiniz. Bu durumda aday, önce her bir maddedeki videoyu izler, sonra izlediği videoya ilişkin sunulan seçenekler arasından birini seçerek, videoyu bir sıralı rakam ile eşleştirerek sıralar. Bu sayede bu soru, videoları sıralama sorusu halini alır.

    Her bir video dosyasının sıralandırılması ile oluşturulan soru örneği.
    Her bir video dosyasının sıralandırılması ile oluşturulan soru örneği.

    Maddelere yüklenen her bir video için, aşağıdaki "video oynatma" ayarlarını yapabilirsiniz:

    • Aday, videoyu kaç defa izleyebilecek?
     • İzlerken durdurabilecek mi?
      • İzlerken, ileri-geri (atlayarak) gidebilecek mi?

       Maddelere matematiksel ifade ekleme

       Maddelere, ister TeX veya LaTeX formatında yazarak, ister matematik editörünü kullanarak, matematiksel ifade, formül ve denklem ekleyebilirsiniz. Bu durumda aday, her bir matematiksel ifadeyi ya da formülü sorudaki maddeler doğrultusunda, bir seçenek ile eşleştirerek sıralayabilir. Böylelikle bu soru, matematiksel ifadeleri, formülleri veya denklemleri sıralama sorusu halini alır.

       Formül içeren matematiksel işlemlerin sonuçlarına göre sıralanmasına ilişkin bir soru örneği
       Formül içeren matematiksel işlemlerin sonuçlarına göre sıralanmasına ilişkin bir soru örneği
       Geri Git
       Bir temsilci ile konuşun
       TestInvite'in kuruluşunuz için uygun bir seçenek olup olmadığına karar verin