İşe alım değerlendirmelerine stratejik yaklaşım

Stratejik işe alım değerlendirmeleri, doğru adayları bulmak ve işe alım sürecinizi optimize etmek için kanıtlanmış bir yöntemdir.
Read More

Created by Oya Gücer Kay / Nisan, 2024

Strateji nedir?

Strateji, seçimler yapmak, takaslar yapmakla ilgilidir; farklı olmayı bilinçli olarak seçmektir.
Michael Porter

Strateji, belirli bir hedefi veya amacı gerçekleştirmek için bir eylem planı belirleme ve uygulama sürecidir. Bu, iç ve dış çevreyi analiz ederek fırsatları ve tehditleri belirlemeyi, ardından benzersiz ve değerli bir konum oluşturmak için bilinçli seçimler ve eylemler yapmayı içerir. İyi bir strateji, takaslar yapmayı ve belirli bir hedef müşteri veya segmente odaklanmayı, şirketi rakiplerinden ayıran benzersiz bir değer teklifi oluşturmayı içerir.

İyi strateji, sadece evet demekle ilgili değildir, hayır demekle ilgilidir.
Steve Jobs

Bir stratejinin geliştirilmesiyle bir şirket, kalite, fiyatlandırma, tasarım, markalama, güvenilirlik veya yenilik gibi hangi alanlarda başarılı olacağını belirler.

Source: Slide 15, Human Resource Management, Prof. Dr. Armin Trost
Source: Slide 15, Human Resource Management, Prof. Dr. Armin Trost

Bir şirketin stratejisi, yetenek edinme stratejisini nasıl etkiler?

Bir şirket stratejisini belirledikten sonra, şirket içinde yüksek stratejik öneme sahip olan işlevler ile düşük stratejik öneme sahip olanlar arasında ayrım yapabilir.

Şirketin stratejisinin, farklı işlevler arasında takaslar yapmayı gerektirdiğini belirtmek önemlidir.

Bir işlev yüksek derecede stratejikse, o işlevde başarılı olmak, bir şirketin rekabet avantajını ve gelecekteki başarısını önemli ölçüde etkileyebilir.

Yüksek stratejik öneme sahip bir işlev aynı zamanda bir anahtar işlev olarak adlandırılır.

Bir şirkette her bir işlevin stratejik önem düzeyini belirleyerek, en iyi ve en yetenekli çalışanların gereksinim duyulan alanları, aynı zamanda ortalama veya daha az yetenekli çalışanların kullanılabileceği alanları belirlemek mümkün olur. Bu, şirketin insan kaynakları stratejisini genel stratejisiyle uyumlu hale getirmeye yardımcı olur, çünkü şirketin her bir işlev için gerekli becerilere ve yetkinliklere sahip çalışanları işe almasını, eğitmesini ve geliştirmesini sağlar.

Yüksek stratejik öneme sahip işlevlerde yüksek performans, bir işletmenin başarısını önemli ölçüde etkiler ve hatta dramatik bir etkiye sahip olabilir.
İşlevStratejik ÖnemAranan yetenek
Araştırma ve GeliştirmeYüksekPiyasadaki en iyi adaylar
Satış ve PazarlamaOrtaPiyasadaki yetenekli adaylar
ÜretimYüksekPiyasadaki en iyi adaylar
Bilgi TeknolojisiOrtaPiyasadaki yetenekli adaylar
İnsan KaynaklarıOrtaPiyasadaki yetenekli adaylar
Finans ve MuhasebeDüşükPiyasadaki ortalama adaylar
Müşteri HizmetleriYüksekPiyasadaki yetenekli adaylar

Yukarıdaki tabloda, hayali bir şirket örneği olarak, araştırma ve geliştirme ile üretim, yüksek stratejik işlevler olarak belirlenmiş ve piyasada mevcut en iyi yeteneklere ihtiyaç duyulmaktadır. Satış ve pazarlama, bilgi teknolojisi, insan kaynakları ve müşteri hizmetleri ise orta düzeyde stratejik öneme sahiptir ve şirketin hedeflerini başarıyla uygulamak için yetenekli insanlara gereksinim duyar. Finans ve muhasebe ise düşük stratejik öneme sahip olarak kabul edilir ve bu nedenle görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirmek için ortalama yeteneklere ihtiyaç duyulur.

Eğer bir şirketin stratejisi yenilik aracılığıyla farklılaşmaksa, o zaman kaynaklarını araştırma ve geliştirme alanında en iyi insanları işe almak için önceliklendirmesi gerekir.

Yetenek bulunabilirliğinin etkisi

Şirket içindeki her bir işlev için işe alım değerlendirme stratejisini şekillendiren başka bir faktör, o işlev için yetenek bulunabilirliğidir. Bazı işlevler için yetenek bulunabilirliği yüksektir, bu da şirketin doğru insanları işe almayı kolaylaştırırken, diğer işlevler için yetenek bulunabilirliği düşük olabilir, bu da doğru insanları bulmanın çok zor olabileceği anlamına gelir, çünkü yeterli insan yoktur.

Belirli bir işlev için talebin etkisi

Yetenek değerlendirme stratejisinin geliştirilmesini etkileyen bir diğer faktör de belirli bir işlev için talep seviyesidir. Yüksek talep, şirketin sürekli olarak o işlev için işe alım yapmaya çalıştığı anlamına gelirken, düşük talep, şirketin yalnızca zaman zaman o işlev için işe alım yaptığı anlamına gelir.

Eğer belirli bir işlev için şirketin yeni çalışanlara olan talebi her zaman yüksekse ve yetenek bulunabilirliği düşükse, bu işlev bir darboğaz işlev haline gelir.

İşe alım değerlendirme stratejisi oluşturmak için tüm faktörleri bir araya getirmek

Analizi sonlandırmak için, şirketinizi gözden geçirin ve işlevleri stratejik önemlerine, işgücü piyasasındaki yetenek bulunabilirliğine ve şirket içinde her bir işlev için talep seviyesine göre tanımlayın.

  Source: Trost. A. (2012) Talent Relationship Management
  Source: Trost. A. (2012) Talent Relationship Management

Tüm faktörler, stratejik önem, yetenek bulunabilirliği ve her bir işlev için talep yüksekliği gibi düşünüldüğünde, şirket için etkili bir işe alım değerlendirme stratejisi oluşturmak daha kolay hale gelir.

Tüm faktörler, stratejik önem, yetenek bulunabilirliği ve her bir işlev için talep büyüklüğü gibi düşünüldüğünde, şirket için etkili bir işe alım değerlendirme stratejisi oluşturmak daha kolay hale gelir.

Bir işlev yüksek stratejik öneme sahip olduğunda ve şirketin sürekli olarak yeni insanları işe alma talebi yüksek ve devam ediyorsa, ve yetenek bulunabilirliği orta veya yüksekse, o işlev için özel işe alım değerlendirme testlerine yatırım yapmak önemlidir. Özel değerlendirme testleri oluşturmak, işveren markasını güçlendirmeye yardımcı olabilir, en iyi performans gösterenleri belirlemeye ve yeni işe alımların performansını analiz ederek zamanla değerlendirme sürecini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Eğer talep düşükse ve işlev yüksek stratejik öneme sahip değilse, genellikle işe alım değerlendirme süreci için standartlaştırılmış işe alım testlerini kullanmak daha maliyet etkin ve uygun olacaktır.

Bir şirkette farklı işlevler için işe alım değerlendirme yöntemlerinin bir örnek analizi

İşlevStratejik ÖnemYetenek BulunabilirliğiTalepİşe Alım TestiSebep
Araştırma ve GeliştirmeYüksekOrtaYüksekÖzelleştirilmiş işe alım testleriİyileştirilmiş performans, gelişmiş işveren markası ve sürekli iyileştirme
Satış ve PazarlamaOrtaYüksekOrtaStandart işe alım testleriKullanışlı ve uygun maliyetli
ÜretimYüksekYüksekYüksekÖzelleştirilmiş işe alım testleriİyileştirilmiş performans, gelişmiş işveren markası ve sürekli iyileştirme
Bilgi TeknolojisiOrtaDüşükDüşükStandart işe alım testleriKullanışlı ve uygun maliyetli
İnsan KaynaklarıOrtaDüşükDüşükStandart işe alım testleriKullanışlı ve uygun maliyetli
Finans ve MuhasebeDüşükDüşükDüşükStandart işe alım testleriKullanışlı ve uygun maliyetli
Müşteri HizmetleriOrtaYüksekYüksekStandart veya özelleştirilmiş işe alım testleri

Yazar Hakkında

Mustafa Ekim, TestInvite'ın kurucusudur. TestInvite, şirketlerin hazır standart testlerin yanı sıra yüksek stratejik öneme sahip işlevler için özel değerlendirme testlerinden yararlanarak işe alım değerlendirmelerini geliştirmelerini sağlayan çevrimiçi bir değerlendirme yazılımıdır.

Geri Git
Bir temsilci ile konuşun
TestInvite'in kuruluşunuz için uygun bir seçenek olup olmadığına karar verin