Yetenek Açığı Analizi (Beceri Boşluk Analizi)

Yetenek açığı analizi, çalışanların beceri ve yeterlilik eksikliklerini belirleyerek işgücü planlamasını kolaylaştırır. İşe alım sürecinde doğru adayları seçmek ve etkili bir eğitim programı oluşturmak için bu rehberi inceleyin.

Created by TestInvite / Mayıs, 2024

Yetenek açığı analizi, diğer adıyla beceri boşluk analizi, bir birey veya bir grup insandaki beceri, yeterlilik açıklarını belirlemek için kullanılan bir değerlendirme aracıdır. İşe alım öncesi değerlendirmelerde veya kurumsal eğitim için şirket içi değerlendirmelerde sıkça kullanılır. Bireylerin becerileri ile çalıştıkları pozisyonların gerektirdiği beceriler arasındaki boşlukları gösterir. Bu değerlendirme yöntemi kuruluşların işe alım veya kurumsal eğitim konusunda ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olur. İşe alımda, her kuruluşun belirli beceri beklentileri vardır. Adayın bu becerilere sahip olup olmadığını anlamak için yetenek açığı analizi etkili bir araçtır. Kurumsal eğitimlerde beceri boşluk analizi hem eğitim öncesi hem de eğitim sonrası etkili bir araç olarak kullanılmaktadır. Çalışanlarınızın eğitiminden önce, eğitimin hangi konuya odaklı olması gerektiğini görmek için çalışanlarınızın görevlerinin her unsurunu ölçersiniz. Eğitim sürecinden sonra, eğitim sürecinin etkili olup olmadığını görmek için bu unsurları tekrar ölçersiniz. Görebileceğiniz gibi, yetenek açığı analizi çalışan gelişimi için, dolayısıyla da kurumsal gelişim için büyük önem taşır. Udemy Workplace Boredom Study’ye (İşyeri Sıkıntı Araştırması) göre, çalışanların %80’i öğrenme ve gelişme fırsatlarının çalışan bağlılıklarının artmasına yardımcı olacağını söyledi. Çalışan bağlılığıyla ilgili olarak Gallup, dünya çapındaki çalışanların yalnızca %13’ünün bağlı çalışanlar olduğunu söylüyor. Bu oldukça düşük bir oran olduğundan, çalışanlarınızın eğitim ve gelişimine daha fazla önem vererek bağlılığını artırmak için çalışmalar yapmaya daha fazla önem vermeyi düşünebilirsiniz.

Yetenek Açığı Analizi Yapmak Ne Gibi Faydalar Sağlar?

Kuruluşunuzu Tanımak

Yapacağınız beceri açığı analizi ile çalışanlarınızın sahip olduğu spesifik bilgi ve becerileri tespit edebileceksiniz. Çalışanlarınızın güçlü ve zayıf yönlerini bilmek, çalışanlarınızın eğitim sürecinde size yardımcı olacaktır. Eğitimde hangi becerilerin gelişimine odaklanılacağını ve nelerin hedefleneceğini saptayabilirsiniz. Kısacası ekibini yakından tanıyan daha iyi bir lider olup kurumsal eğitimlerinizi buna göre şekillendirebilirsiniz. Ardından çalışanlarınıza, kurum olarak büyümenize ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak etkili bir eğitim programı sunabilirsiniz.

Etkili İşgücü Planlaması

İşgücü planlaması, sürekli gelişim ve büyüme isteyen her kuruluş için bir zorunluluktur. Etkili ve başarılı bir iş gücü planlaması, kuruluşunuzun ve çalışanlarınızın beceri ve ihtiyaçlarını iyi bilmeyi gerektirir. İş gücü planlamasının her adımı için, kuruluşunuzun hangi spesifik gelişmelere ihtiyaç duyduğunu bilmelisiniz. İş gücü planlamanızı uygulamak, iş gücünüzün taleplerini belirlemekle başlar ve bu talepleri görmek ve stratejik iş gücü planlaması yapmak için öncelikle iş gücünüzün boşluklarını analiz etmeniz gerekir.

Doğru İşe Alım Kararları

İşe alım öncesi değerlendirmelerde yetenek açığı analizinin kullanılması, işe almak üzere olduğunuz kişinin becerileri ve kuruluşunuzun gelişimi için ihtiyaç duyduğunuz beceriler hakkında size daha derin bir bakış açısı sağlayacaktır. Yetenek açığı analizi ile bir adayda ne tür beceriler aranması gerektiğini belirleyebilir ve bu ihtiyaçları adaylarınızın becerileri ile eşleştirebilirsiniz. Böylece uzun vadede çalışan-görev uyumsuzluğu ihtimalinden kurtulursunuz. Bu olasılığı ortadan kaldırarak, işgücünüzün genel performansını etkileyen bir faktörü ortadan kaldırmış olursunuz. Unutmayın, doğru çalışanı işe almak işe alım stratejilerinden en ekonomik, risksiz ve verimli olanıdır

Etkili Bir Yetenek Açığı Analizine Giden Adımlar

Kurum Hedeflerinin Belirlenmesi

Detaylı yetenek açığı analizi sırasında yapmanız gereken ilk şey, hangi hedeflere ulaşmak istediğinizi belirlemektir. Kuruluşunuzdaki tüm mevcut ve gerekli rolleri listelemelisiniz. Bir kuruluş olarak neyi başarmak istiyorsunuz? Sektörünüzde hangi becerilere ihtiyaç var? Kuruluşunuzda görevleri etkili bir şekilde tamamlamak için yeterli sayıda çalışan var mı? Bunlar, kuruluşunuzun işe özgü beceriler gibi ihtiyaçlarını belirlemeden önce yanıtlamanız gereken sorulardır. Öncelikle neyi ölçeceğinizi ve ne üzerinde çalışacağınızı bilmelisiniz. İhtiyaçlarınızı görmek istiyorsanız, nereye bakmanız gerektiğini bilmelisiniz.

Kurumsal İhtiyaçların Belirlenmesi

Şirket hedeflerinizi ve hangi rolleri eklemeniz veya geliştirmeniz gerektiğini belirledikten sonra, bu hedeflere nasıl ulaşacağınızı düşünmeye başlayabilirsiniz. Kurumsal gelişiminize katkıda bulunmak için çalışanlarınız hangi becerilere sahip olmalı? İşgücü planlamanızı nasıl şekillendirmelisiniz? Bu soruları yanıtlayarak şirketinizin çalışan profillerini ve bu profillerin hangi kritik becerilere ihtiyaç duyduğunu belirleyebilir ve geliştirebilirsiniz. Çalışanlarınızın becerilerini analiz etmeden önce, mevcut rollerinde başarılı olmak için hangi becerileri edinmeleri gerektiğini bilmelisiniz. Ardından, çalışanlarınızın mevcut becerilerinin bir envanterini çıkararak devam edebilirsiniz. Bu şekilde, ölçtüğünüz her konudaki yeteneklerini ve beceri seviyelerini görebilirsiniz.

Harekete Geçmek

Hem kurumsal ihtiyaçlarınızı hem de çalışanlarınızın mevcut becerilerini ölçtüğünüzde, bunları eşleştirebilir ve herhangi bir boşluk olup olmadığını görebilirsiniz. Çalışanlarınızın becerileri kuruluşunuzun ihtiyaçlarını karşılıyor mu? Bu sorunun cevabı hayır ise, bu analizlerden sonra geliştirilmesi gereken yönleri kolayca belirleyebilirsiniz. Ardından bir gelişim rotası çizebilirsiniz. Ne tür bir eğitim ve gelişime ihtiyacınız olduğuna karar vermelisiniz. Bir eğitim programına mı ihtiyacınız var? Ardından bir kurumsal eğitim düzeni oluşturabilir ve kuruluşunuzun verimliliğini artırabilirsiniz. Çalışanlarınız için iş tasarımına mı ihtiyacınız var? Belirli bir çalışanın sahip olduğu sorumlulukları ve görevleri yeniden düzenlemeyi düşünebilirsiniz. İş gücünüzde fark ettiğiniz ve görevleri yeniden düzenleyerek veya çalışanlarınızı eğiterek çözemediğiniz bir boşluk olması durumunda, bu boşluğu kapatmak için kritik becerilere sahip yeni çalışanları işe alma seçeneğini değerlendirebilirsiniz.

Açığı Kapatmak: Yetenek Açığı Analizinden Nasıl Faydalanabilirsiniz

Yetenek açığı analizini tamamladığınızda, kuruluşunuzu geliştirmek için ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahip olursunuz. Bundan sonra seçeceğiniz yol ise tamamen sizin planlamanıza kalmış. Yeni insanlar işe alın, görev dağılımını yeniden düzenleyin, çalışanlarınızı eğitin; kurumsal gelişim için neye ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız o yolu seçin. Bir McKinsey araştırması, işe alımın ve beceri geliştirmenin, kuruluşlardaki yetenek açıklarını kapatmak için en çok tercih edilen iki eylem olduğunu gösteriyor. Anket raporuna göre, “katılımcıların önümüzdeki beş yıl içinde yetenek açıklarını kapatmanın en etkili yolu olarak işe alım yerine beceri geliştirmeyi tercih etme olasılıkları çok daha yüksek.”. LinkedIn İşyeri Öğrenim Raporuna (2020) göre, çalışanların %94’ü öğrenme ve gelişimlerine yatırım yapan bir şirkette daha uzun süre kalacaklarını söylüyor; yani çalışan eğitim programlarına yatırım yaparsanız çalışanlarınızı elde tutma olasılığınız çok daha yüksek olacaktır. Buna ek olarak, Middlesex Üniversitesi İş Odaklı Öğrenme tarafından yürütülen uzun vadeli bir projeye göre, “4300 çalışandan oluşan bir örnek gruptan, %74’ü geliştirme fırsatlarının olmaması nedeniyle işyerinde tam potansiyellerine ulaşamadıklarını” hissediyorlar.

Peki bu programlar nasıl işliyor?

Çalışan Eğitim Programları

Çalışan eğitim programları, çalışanların sosyal becerileri de dahil olmak üzere işe özel bilgi ve becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır. Şirketinizdeki yetenek açıklarına bir çözüm olarak kurumsal eğitimi seçtiyseniz, atabileceğiniz birkaç basit adım var. İlk olarak, çalışanlarınızın üzerinde çalışması gereken belirli becerileri, yani öğrenme hedeflerini belirlersiniz. Ardından, her bir alan için doğru eğitim yöntemlerini ve araçlarını seçersiniz. Atölye çalışmaları ile konferans ve seminerler sunabilirsiniz; etkili mentorluk ve koçluk tekniklerinden yararlanabilirsiniz. Doğru eğitim yöntemini seçmede en önemli şey çalışanlarınızı dinlemektir. Ne istediklerine ve onlar için en uygun yöntemin hangisi olduğuna çok dikkat etmelisiniz. Ardından her çalışan için en uygun eğitim programını planlayabilirsiniz.

Kurumsal eğitim programları yürütmek, kurumsal gelişimin son noktası değildir. Bu, zaman zaman yenilenmesi gereken ve hiç bitmeyen bir süreçtir. Bu süreci takip edebilmek için sürekli değerlendirmeye ihtiyacınız olacak. Her programın bitiminden sonra programın sonuçlarını ve kurumsal eğitiminizin etkinliğini değerlendirmelisiniz. Kısacası çalışanlarınızın gelişimini sürekli olarak değerlendirmelisiniz.

Günümüzde sürekli değişim ve gelişim çağında yaşıyoruz. Hayatımız hızla değişiyor, iş dünyası da öyle. Bu değişikliklere ayak uydurmak istiyorsanız her zaman değişiklikleri takip etmeli ve kendinizi sürekli yenilemelisiniz. Bir kuruluş olarak hayatta kalmak, büyümek ve gelişmek istiyorsanız, kendinizin farkında olmalısınız. Zayıf ve güçlü yönlerinizi, nelere dikkat etmeniz ve ne üzerinde çalışmanız gerektiğini bilmelisiniz. Sadece kendiniz ve kuruluşunuz hakkında bilgi edinerek kendinizi geliştirme yolunda ilk adımlarınızı atmış olursunuz.

Geri Git
Bir temsilci ile konuşun
TestInvite'in kuruluşunuz için uygun bir seçenek olup olmadığına karar verin