Z Kuşağının İş Hayatındaki Özellikleri

İşgücünde hızla büyüyen Z kuşağının işyerindeki özelliklerini keşfedin ve önceki kuşaklardan nasıl farklı olduklarını öğrenin. Z kuşağının bir işten beklentileri, neden onları işe almanız gerektiği ve onları elde tutmanın stratejilerini öğrenin.

Created by TestInvite / Mayıs, 2024

Bugün işgücünde gerçekten hızla büyüyen bir nüfusla karşı karşıyayız: X Kuşağının çocukları, Y kuşağının takipçileri, yani Z kuşağı. Dünya nüfusunun yaklaşık %30’unu oluşturan Z kuşağı günümüzdeki en kalabalık kuşaktır. Z kuşağı sadece sayıca kalabalık değil, aynı zamanda dünya üzerindeki etkisi de göz ardı edilemez derecede büyük. Yaşları ilerliyor ve hızla işgücüne katılmaya başlıyorlar. Bu gerçekle karşı karşıya gelen iş dünyasındaki insanlar, Z kuşağının işgücüne geçişini gözlemlemek ve buna uyum sağlamak durumunda kalıyorlar. Gelecekteki çalışanlarınızı genel özellikler üzerinden tanımak, Test Invite tarafından sağlanan kişilik testleri veya genel yetenek testleri gibi işe alım öncesi değerlendirmeler yapmanın bir alternatifi değildir, ancak kesinlikle doğru bir başlangıç noktasıdır. Kimileri işgücündeki kuşak sınıflandırmasını tartışabilir ve mantığına karşı çıkabilir ancak bu dikkate alınması gereken bir faktördür. İnsanlar zamanla değişir; dünya değişir, toplumlar değişir. Hepimiz değiştikçe, içinde yaşadığımız ortamlar da değişir. Bu değişime sebep olan nedir? İnsanlar. Dolayısıyla bu değişimleri anlamak ve gözlemlemek istiyorsak öncelikle insanları anlamalı ve yakından gözlemlemeliyiz. Son on yılın değişimini Z kuşağına borçluyuz ve bu değişimlere uyum sağlamak istiyorsak öncelikle Z kuşağını tanımalı ve anlamalıyız.

Z Kuşağını Diğer Kuşaklardan Farklı Kılan Nedir?

Eğitim

Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan araştırma şunu belirtiyor: “2018’de, lise eğitimini tamamlamış olan 18-21 yaşındakilerin %57’si iki veya dört yıllık bir yükseköğretim kurumuna kaydoldu. Bu oran 2003 yılında Y kuşağı için %52 ve 1987 yılında X kuşağı için %43 idi.”. Bu oranlara bakılarak Z kuşağının eski nesillere kıyasla üniversiteye devam etme olasılığının daha yüksek olduğu çıkarımı yapılabilir. Toplumda cinsiyetçiliğin büyük oranda azalmasıyla birlikte kadınların eğitim seviyesi de buna bağlı olarak yükseldi. Artan eğitim seviyeleri daha bilinçli bir nesil olan Z kuşağını yarattı.

Bakış Açısı

Z kuşağı, dünyada onlarca yıldır yaşanan birçok değişikliğin tam ortasına doğdu ve hızla adapte olan insanlar olarak büyüdüler. Genç neslin değişimlere hızla uyum sağlama eğilimi, bakış açılarını da ufuklarını genişletecek şekilde değiştirdi. Yeni ve farklı fikirlere açıktırlar, çeşitlilik ararlar. Hızla değişen dünya koşullarına uyum sağlayan Z Kuşağı, kendilerini doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyen pek çok toplumsal sorunu yaşadıkları için toplumsal sorunlar konusunda çok daha bilinçlidir.

Çalışma Düzeni

Y ve X kuşakları gibi daha eski nesiller işbirliği içinde çalışmayı tercih ediyor. Z kuşağı genellikle bağımsız çalışmayı tercih ederken, eski nesiller bireysel çalışma yerine ekip çalışmasını tercih ediyor. Z kuşağının ekip çalışmasında başarısız olduğunu söyleyemeyiz, ancak meslekten ziyade kariyere öncelik veren Z kuşağı için bireysel hedefler yüksek önem taşır.

Teknoloji

Değişen dünyanın çocukları Z kuşağı gelişen teknolojiyi kucaklayarak büyüyor. Sadece ileri teknolojiyi benimseyip adapte olmakla kalmadılar, ondan en iyi şekilde faydalanmayı da öğrendiler. Eski nesiller hala yeni teknolojilere uyum sağlamak için mücadele ederken, Z kuşağı her gün teknoloji aracılığıyla hayatlarını kolaylaştırmanın yeni bir yolunu buluyor.

Z Kuşağının Bir İşten Beklentisi Nedir?

Muhtemel Z kuşağı çalışanlarınızın işe alım sürecinde, kendi ihtiyaçlarınız ve Z kuşağının size kazandıracaklarından fazlasını göz önünde bulundurmanız gerekir. Öncelikle kuruluşunuza nasıl beklentilerle başvurduklarını düşünmelisiniz. İsteklerini ve beklentilerini incelemeden şirketinize sadık bir çalışan edinmeniz neredeyse imkansızdır.

Şeffaflık

Z kuşağı dürüstlük, güçlü bir iletişim ve iş ahlakı beklentisindedir. Tüm bunları sağlamak için şeffaf bir çalışma kültürüne sahip olmalısınız. Genç çalışanlar dürüst ve açık bir iletişim ararlar; üstleri ve akranlarıyla sağlıklı ilişkiler kurabilecekleri özgür bir ortama ihtiyaçları vardır.

Personel Hakları

Yeni işgücünün genç nesli, güçlü bir kariyer yolu izlemek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır ancak çabalarının karşılığını beklerler. Z kuşağının en önemli beklentilerinden biri sağlıktır. Bağlı oldukları kuruluşun fiziksel ve zihinsel sağlıklarına özen gösterdiğini görmek isterler; kuruluşlarının kendilerine iyi bir sağlık hizmeti sunmasını talep ederler. Ayrıca, kuruluşları içinde kendi değerlerinin farkındadırlar, bu nedenle değerli çabalarının karşılığında tatmin edici bir ödeme beklentisi içindedirler.

Esneklik

İş dünyasının yeni büyüyen nüfusu Z kuşağı, kendini iyi tanıyan insanlarla dolu. Yeteneklerinin ve yeterliliklerinin farkındadırlar, bu nedenle çalışma yöntemlerini kendi kendilerine şekillendirebilirler. Evet, size katkıda bulunmak için çaba göstermeye istekli olabilirler, ancak onlara bu doğrultuda çalışabilecekleri esnek bir alan sağlayıp kendi çalışma yöntemlerini geliştirip uygulamalarına izin vermelisiniz.

Z Kuşağının İşe Alımı

Neden Z Kuşağını İşe Almalısınız?

 • Hırslıdırlar: Genellikle kendilerini işine adamış çalışanlar oldukları için tüm dikkatlerini ve çabalarını işlerine verirler.
  • Yaratıcıdırlar: Onlar yeni dünyanın çocuklarıdır; hızla değişen dünyaya kolaylıkla uyum sağlayabilirler. Masaya yeni fikirler getirecek ve size yeni bakış açıları kazandıracaklardır.
   • Teknoloji meraklısıdırlar: Yeni teknolojiler konusunda iyidirler ve işyerinde teknolojiden nasıl yararlanacaklarını bilirler. Yalnızca işlerinizi kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda kuruluşunuzun performansını da ileriye taşıyacaklardır.
    • Rekabetçidirler: Z kuşağı çalışanları istediklerini elde etmek için çok uğraşırlar. Hedefleri doğrultusunda hareket edip en iyisi olmak için hırsla çalışırlar. Hedeflerine bağlılıkları sayesinde kuruluşunuzun üretkenliği ve verimi de artacaktır.

     Z Kuşağı Çalışanınızı Nasıl Elde Tutarsınız?

     Çalışanlarınızı elde tutmayı düşünmeden önce, sizin için doğru kişiyi işe aldığınızdan emin olmalısınız. Z kuşağı birçok kuruluşa üretken, açık fikirli, hırslı çalışanlar sağlasa da, her bir çalışan için işe alım öncesi değerlendirmeler yapmadan emin olamazsınız. Her çalışanı işe almadan önce, o kişinin kuruluşunuz için doğru çalışan olacağından emin olmak için kişilik testleri veya yetenek testleri gibi değerlendirmeler yapmalısınız. Test Invite ile işe alım öncesi değerlendirmelerinizi en kolay şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

     İşe alım sürecinden sonra, çalışanlarınızı nasıl elde tutacağınızı düşünmelisiniz. Bu noktada tüm çalışanlarınızın işyerindeki ihtiyaçlarını karşıladığınızdan emin olmalısınız. Motivasyonlarını artırmalısınız. Bağlılıklarını sağlamak için ara sıra değerlendirebileceğiniz birkaç faktör vardır. Kuruluşunuzda çalışan memnuniyetinin ve bağlılığının yüksek seviyelerde olduğundan emin olmalısınız. Bununla ilgili kesin fikirlere sahip olmak istiyorsanız, somut verilere ihtiyacınız var. Kurumunuzda yüksek seviyede çalışan bağlılığı sağlamak için çalışan memnuniyeti ve mutluluk anketleri yapabilirsiniz. Test Invite’ın geniş kapsamlı test oluşturma fırsatları ile çalışanlarınızın memnuniyetini ve bağlılığını; dolayısıyla sizinle çalışmaya devam edeceklerini garantiye alabilirsiniz.

     İşgücünün Geleceği: Z Kuşağı İşyerini Nasıl Etkileyecek?

     İşyerinde Z kuşağının çeşitli özelliklerini öğrendiğinize göre, bu noktada Z kuşağı nüfusunun işgücünde artmasının kaçınılmaz olduğunu görmüş olmalısınız. Pew Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan bir rapora göre, 2017 yılında iş gücünün %35’ini Y kuşağı, %33’ünü X kuşağı oluşturuyordu. Yaşa dayalı oranlar birkaç yıl içinde büyük değişimler göstermese de, Z kuşağının artan çalışan nüfusuyla birlikte, 2025 yılına kadar Z kuşağının işgücünün yaklaşık %27’sini oluşturacağı tahmin edilmektedir.

     Geri Git
     Bir temsilci ile konuşun
     TestInvite'in kuruluşunuz için uygun bir seçenek olup olmadığına karar verin