Kişilik Envanteri Testleri

Kişilik envanterleri, bireylerin güçlü ve zayıf yönlerini anlamakta yardımcı olur. TestInvite'in Radar® ve Sonar® Kişilik Envanterleri, işverenlerin doğru adayları seçmesine ve işe alım sürecini hızlandırmasına yardımcı olur.

Created by TestInvite / Mayıs, 2024

Kişilik envanteri insanların kişilik özelliklerini farklı temel boyutlarda ölçekleyerek bireylerin güçlü ve zayıf karakter özelliklerini anlamalarında yardımcı olan öz değerlendirme testlerine verilen genel addır. Bireylerin kariyer başarısında ve mutluluğunda önemli rol oynayan sosyal özellikleri, motivasyonları, güçlü ve zayıf yönleri ve tutumları hakkında bilgi verir. Bireyler bir kariyer seçimi yapmak, bir iş teklifini kabul etmek gibi durumlarda kişilik envanterlerinin kendileri hakkında söylediklerinden yola çıkarak isabetli karar alabilirler. Öte yandan işverenler, işe alım ya da terfilerde kişilik envanterlerinin yardımıyla en uygun adayları belirleyebilirler. Bu hem çalışan mutluluğuna doğrudan olumlu bir etkide bulunur, hem de verimlilik açısından kayda değer bir fark yaratır.

Kişilik Envanteri Tarihi

İlk olarak Frenoloji adıyla 18. Yüzyılın sonlarında ortaya çıkan kişilik envanter testleri 19. Yüzyılda popüler hale gelmiştir. Bu dönemlerdeki kişilik testleri, kafatası ölçümü gibi bilimsellikten uzak yöntemleri de içerisinde barındırıyordu. Daha sonrasında psikologlar kaç adet farklı kişilik özelliği olduğunu belirlemeye çalıştı ancak bu sayı bazı psikologlarca 4000’e kadar çıkarıldı. Psikolog Raymond Cattell bu sayıyı istatistiksel faktör analizini kullanarak 16 ana kişilik faktörüne indirgedi. Daha sonrasında Hans Eysenck bu sayıyı 3’e kadar indirgedi.

Beş Büyük Kişilik Faktörü

Bu testlerden en çok bilineni büyük beş kişilik özelliği olarak bilinen (big five personality traits) modeldir. Akademik uyumluluğu ölçme amacıyla tasarlanan bu test, Raymond Cattell’in ilk olarak kullandığı faktör analizini kullandı. 1961 yılında bu istatistik yöntemini ele alıp geliştiren amerikalı akademisyenler Tupes ve Christal ana karakter özelliği sayısını 5’e indirdi ancak akademik olarak istediği ilgiyi bulamadı. 1992 yılında Lewis Goldberg tarafından beş faktörlü kişilik testi adını almış ve akademik temelden ayrılarak psikometrik test haline getirilmiştir. Beş faktör metodu 1981 yılında saygın psikologların katılımı ile gerçekleşen sempozyumda %80 başarı oranı ile en iyi ve en güncel yöntem olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

TestInvite Kişilik Envanteri Testleri

Test Invite kişilik envanterleri, bilimsel dayanaklarını Big-5 Personality Traits ve HEXACO kişilik kuramlarından alır.

Radar® Kişilik Envanteri, Beş Büyük Faktör Kuramı’nın öne sürdüğü temel kişilik özellikleri ile bu kişilik özelliklerine ait toplam 10 alt boyutta, kapsamlı bir değerlendirme sağlar. Radar® Kişilik Envanteri’nin bilimsel dayanağı olan Beş Büyük Faktör Kuramı, (1)Dışa Dönüklük, (2)Uzlaşmacılık, (3)Değişime Açıklık, (4)Sorumluluk ve (5)Duygusal Dengesizlik kişilik özellikleri temelinde çok yönlü bir kişilik profili ortaya koyar.

Sonar® Kişilik Envanteri, Uzlaşmacılık ve Duygusal Dengesizlik kişilik özelliklerini Beş Büyük Faktör Kuramı’ndan farklı olarak ele alması ve ayrıca Dürüstlük – Alçakgönüllülük kişilik boyutunu temel bir kişilik özelliği olarak değerlendirmesi yönleriyle ayrılan HEXACO kişilik kuramına dayanır. Sonar® Kişilik Envanteri (1)Dürüstlük & Alçakgönüllülük, (2)Duygusallık, (3)Dışa Dönüklük, (4)Uyumluluk, (5)Sorumluluk ve (6)Deneyime Açıklık kişilik özellikleri ile bu kişilik özelliklerine ait toplam 24 alt boyutta oldukça ayrıntılı ve farklı açılardan kolaylıkla ele alınabilecek bir kişilik profili ortaya koyar.

Job Fit raporlama sistemi, adayın kişilik profili ile ideal profil arasındaki uyumu detaylı olarak sunar. Raporda her bir kişilik özelliğinin uyum ya da uyumsuzluğunun neden olabileceği davranış ve düşünce örüntüleri, bu örüntülerin iş hayatındaki olası yansımalarına dair örnekler ve kişilik özelliklerine yönelik örnek mülakat soruları yer alır.

Kişilik Envanter Testleri Ne İşe Yarar?

Kişilik envanter testleri bireylerin karakteristik özelliklerini, temel yatkınlıklarını, yeteneklerini ve ilgi alanlarını ortaya çıkarmak kariyer kararları konusunda hem işveren hem de çalışan açısından oldukça verimli araçlardır. İşverenler açık pozisyonlar için en uygun adayı seçerken, çalışanlar da gerçek potansiyellerine göre kariyerlerine yön verebilirler. Dolayısıyla kişilik envanterlerinden yararlanılarak yapılan işe alımlar, kurumun genelinin ve çalışma ortamının uyumlu, üretken ve gelişim odaklı olmasında önemli bir rol oynar.

İşveren İçin Faydaları

Kişilik envanterleri, adayların kişiliklerinin işyerindeki davranışlarını ve performanslarını nasıl etkileyeceği hakkında içgörüler elde etmek isteyen işverenler için son derece kullanışlı araçlardır. Çalışanların takım çalışmasına yatkınlığı, sorunlara yaklaşımı ve duygusal durumları ele alış gibi iş ortamını doğrudan etkileyen davranış örüntüleri hakkında önemli ipuçları barındırır.

Adayları Daha İyi Tanımanızı Sağlar

Nesnel bir karakter değerlendirmesi sayesinde aday havuzunu çok daha etkili bir şekilde yönetebilirsiniz. Belirli özelliklere göre filtrelemeler yaparak pozisyona uygun adayları değerlendirmeye alabilirsiniz.

Kişilik envanterleri size aday hakkında pek çok şey söylese de tek başlarına bütün resmi ortaya çıkarmakta yeterli değillerdir. Adayların iş yaşamına, kurum kültürüne ya da pozisyona uygunluğu değerlendirilirken, karakter özelliklerine ek olarak yeteneklerini de tespit etmeniz gerekmektedir. İşe alım ve terfi süreçlerindeki ölçme – değerlendirme ihtiyaçlarınıza bağlı olarak Genel Yetenek Testi, Yabancı Dil Yeterlilik Testi ve Kişilik Envanteri’nin bir arada sunulduğu değerlendirme süreciyle doğru adayı, doğru araçları kullanarak Test Invite ile tespit edebilirsiniz. Aynı zamanda, işe alımda ihtiyaç duyabileceğiniz tüm işe alım testleri ve kurumunuzun ölçme – değerlendirme ihtiyaçları hakkında, alanında uzman olan psikolog ekibimizle görüşebilirsiniz.

Süreci Hızlandırır.

İşe alma sürecine çevrimiçi bir değerlendirme yaparak doğru adayları filtreleyebilir, istenmeyen görüşmeleri azaltabilirsiniz. Test Invite ile kişilik testi sonuçları gerçek zamanlı olarak elde edilebildiği için adayların işe alınmasında harcanan zamandan tasarruf edebilirsiniz. Farklı ölçme araçlarının bir arada sunulduğu çok aşamalı işe alım süreciyle, yalnızca belirli testlerden başarılı olan adaylara otomatik olarak diğer testlere erişim hakkı tanıyarak, örneğin İngilizce seviyesi yeteli olmayan bir adayın genel yeteneğini değerlendirmeyerek zaman, işgücü ve maliyet tasarrufu sağlarsınız.

Adil Bir İşe Alım İmkanı Sunar

Bir işe alım görevlisinin adayları tam manasıyla değerlendirebilmesi oldukça zordur. Bilinçsiz önyargılar kararları etkileyebilir ya da aday kendini ifade edemeyebilir. Tüm bu olasılıkların önüne geçmek için kişilik envanter testi imdadınıza yetişir. İşverenler, başvuru sahiplerini gerekli kişilik özelliklerindeki seviyelerine göre değerlendirerek gerekli kişilik profiline sahip en iyi adayı adil bir şekilde seçebilirler.

Bilinmeyen Olumsuz Yönleri Ortaya Çıkarır

Adayların gizlediği olumsuz karakter özellikleri bazı işlerde ciddi kayıplara yol açabilir. Kişilik envanterleri çıkarcılık, açgözlülük, duyarsızlık ya da dürtüsellik gibi kişilik özelliklerini belirlemede önemli ölçüde fayda sağlar. Test Invite, Radar® ve Sonar® kişilik envanterlerinin detaylı raporlama sistemi, adayın olumsuz özelliklerine yönelik, mülakat sırasında kullanılabilecek soru örnekleri içerir. Kişilik envanterlerinin sonuçları doğrultusunda yapılandırılan mülakat süreçleri, işe alımlarda, terfilerde ve takım oluşturmada en verimli sonuçları sağlar.

Uygun Maliyetlidir

Normalde işe alındıktan sonraki birkaç aylık süreçte tespite edebileceğiniz şeyleri kişilik envanteri testi ile sadece birkaç saat içerisinde tespit edebilirsiniz. Test Invite uluslararası geçerliliği olan güvenilir envanter testlerini çevrimiçi olarak gerçekleştirerek paha biçilemez bilgilere oldukça eknomik bir fiyatla erişebilmenize olanak tanır.

Elde edilen bilgilerin ekonomik olmasına ek olarak yanlış işe alımdan doğabilecek olası zararların da önüne geçer. İş akışını sekteye uğratabilecek bir yanlış işe alım şirketinizi devasa boyutta zarara sokabilir. “Böyle olduğunu bilseydim işe almazdım” dediğiniz çalışanlar size nelere mal oldu? Kaç projeniz iptal oldu? Kaç müşterinizi kaybettiniz? Bu gibi sorunların en baştan önüne geçmek için envanter testlerini şiddetle öneriyoruz.

Çalışan Gelişimi İçin Kişilik Testinin Avantajları

Kişilik envanteri çalışanın kendi kariyerine yön verebilmesi açısından oldukça önemlidir. Hangi rotamın sizin çalışmanıza uygun olduğunu, hangi mesleklere yönelemniz gerektiğini ortaya çıkarır. Kişiliğinizi bildiğiniz zaman, çalışmayı tercih edeceğiniz çevre hakkında da kararlar verebilirsiniz. Bu devam etmekte olduğunuz kariyer yönünde nasıl bir yolu takip etmeniz gerektiğini de size gösterir. Almanız gereken eğitimler, öğrenmeniz gereken beceriler gibi size uygun yolları çizebilmenizde size destek olur. Bu hem organizasyon hem de çalışan için oldukça sağlıklı bir gelişim alanı sağlar.

Bireysel Yaşama Faydaları

Öncelikle bireysel anlamda kişiliklerinizi bilmek ve hayatınıza buna göre yön vermek sizin daha mutlu bir yaşam sürmenizde destek olur. Kariyer anlamındaki faydaları ister istemez bireysel anlamda da sizin için faydalıdır. Buna ek olarak gizli yönlerinizi keşfetmenizde, enerjinizi ne yönde kanalize edeceğinizi ve nasıl bir ortamda huzurlu olacağınızı bulmanızda size yardımcı olur.

Bazen kişilik özelliği olarak hissettiğiniz duyguları çevrenin etkisi ile baskılar, huzursuz hissedersiniz. Örnek vermek gerekirse yalnızlıktan hoşlanan birisi bunu kişilik envanteri ile öğrendiğinde huzursuz hissettiğinde kendisine yalnız kalabileceği bir alan tanıması gerektiğini bilecektir. Bu gibi küçük dokunuşlar hayat kalitenizi oldukça yükseltecektir.

İnternetteki Kişilik Testleri Güvenilir mi?

İnternette pek çok kişilik testini bulabilir, uzmanlar tarafından saygın kabul edilen testlere bile erişebilirsiniz. Ancak bu testler asıl testlerin bir yalnızca parçasını içerir ve doğru analiz için gereken veriye erişimi sağlamaz. Bunun temel sebebi verilen cevapların objektif olmamasıdır. Bireyin cevapları çevreden etkilenebilir, kendisine ya da çevresine karşı dürüst olmayabilir ya da farkında bile olmadan yanlış seçimler yapabilir. Özellikle pek çok birey gerçek karakteri ile ideal karakterini birbirine karıştırabilir. İdeal olarak temiz, düzenli ve çalışkan olunmasını savunan birisi kendi içinde düzensiz olabilir ve bu sınavı etkileyebilir.

Test Invite testleri profesyonel bir analizden geçtiği için bu sorunu çözebilir. Birbirini tekrarlayan sorular bireyin cevaplarındaki tutarsızlıkları, kendisinin farkedemediği çelişkileri ortaya çıkarır. Düzensiz misiniz? Sorusuna hayır diyen bir birey dağınık bir odada rahat ederim tabirini onaylayabilir. Bu gibi ifadesel farklar bireyin ideal benliği ile gerçek benliğinin birbirinden ayrılabilmesine olanak tanır.

Kişilik Testi Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kişilik testi öncesinde hazırlanmanız gereken bir test değildir. Bu sizin belli durumlardaki yaklaşımını ve görüşünüzü soran bir dizi soruyu içerir. Yine de kişiliğinizi en iyi şekilde anlamak ve doğru sonuçlar elde edebilmek için takip edebileceğiniz bazı yöntemleri sizler için sıraladık.

 • Dürüst olun, başvurduğunuz işe uygun cevaplara yönelmek test analizinde ortaya çıkacak ve bu yanıltma dürtünüz de karakter analizinizin bir parçası olarak kayda geçecektir.
  • Sizin ideal versiyonunuzu değil gerçekten kim olduğunuzu ve nasıl hissettiğinizi yansıtın. İdeal size ulaşmak için bir yolculuğa çıkabilirsiniz ancak bu yolu aşmak için önce sizin ne noktada olduğunuzu keşfetmeniz gerekmektedir
   • Yönergeleri okuyun ve anlamadığınız kısımlarda soru sormaktan çekinmeyin.
    • Bu sizin geçmeniz gereken bir test değildir. Başarılı bir test ancak en içten şekilde doğru yanıtları verdiğinizde ortaya çıkacaktır.
     • İnternette karşınıza çıkan testlere güvenmeyin, yukarıda anlattığımız önemli olan cevapların profesyonel bir analizden geçmesidir.

      Kişilik Envanteri Testlerinin Eksik Yönleri

      Kişilik testleri size pek çok şey hakkında bilgi verse de her şeyi söyleyemez. Doğrudan bireye ve onun algısına bağlı bir test olduğu için işverenler yalnızca bu teste güvenerek karar veremez. Bu noktada genel yetenek testleri gibi subjektif ölçümlere dayalı testlerle desteklenmesi gerekmektedir. Kişilik testlerinin aşağıdakilerden farklı eksiklikleri de olabilir ancak ana başlıkları sizler için yazdık.

      Kişilik Testlerinde Yalan Söylenebilir

      Her ne kadar kullandığımız envanter testleri analiz aşamasında pek çok tutarsızlığı açığa çıkarsa da yanıltıcı cevaplar testin güvenilirliğini zedeleyebilir. Aldatma bilinçli olmasa dahi sosyal anlamda iyi olana yönelmek insan doğasının bir parçasıdır. Başvuru yapılan iş için daha kabul edilebilir olana yönelmek sık sık karşılaşılan bir durumdur.

      Bireyin Farkındalık Seviyesinden Etkilenir

      Her insan davranışlarını doğru analiz etme konusunda başarılı değildir. Belirli eğilimlerini abartırken diğerlerini küçümseyebilir. Sosyal anlamda kabul gören özellikler abartılabilir. Bireyin farkındalık seviyesi bu anlamda önemli bir etkendir. Envanter testleri bireyin abarttığı özelliklerini tespit etme konusunda oldukça başarılıdır ancak görmezden gelinen konular gözden kaçırılabilir. Bireyin sınav halindeki tutumunun analizi bu konuda yardımcı olabilir.

      Testler Uzun ve Sıkıcı Olabilir

      Kişilik testlerinin tutarlı bir sonuç yakalayabilmesi bazen uzun sürebilir. Katılımcılar sıkılıp bir an önce kurtulmak için üzerinde düşünmeden ya da okumadan cevap verebilir. Test Invite Kişilik Envanter Testleri 100 sorudan oluşur ve 30 dakika sürer ancak bazı testler haddinden fazla zaman alabilir.

      Puanlama Öznel Olabilir

      Özellikle uzmanlar tarafından uygulanmayan ya da lisanslı ölçekleme yöntemi olmayan kişilik testleri farklı kişiler tarafından farklı şekilde yorumlanabilir. Bu öznel yorumlar içeren tüm testlerin genel problemidir. Test Invite uluslararası anlamda en çok kabul gören testleri ve onların analiz yöntemlerini kullanarak bu sorunu ortadan kaldırmaya çalışır.

      Her ne kadar belli sınırlamaları olsa da kişilik envanteri hem birey hem organizasyon açısından yadsınamaz faydalara sahiptir. Google, Facebook (Economist)gibi global ölçekli kurumsal şirketler bu testlerin öneminin ve değerinin farkında olduğu için yıllardır işe alım ve terfilerde kişilik envanterinden destek almaktadır. Siz de şirketinizin geleceğine yatırım yapmak, doğru noktalara doğru adayları seçebilmek için bu testlerden faydalanabilirsiniz. Ancak unutmamanız gereken şey kişilik envanterinin kesin doğru sonucu değil “daha doğru” sonucu veriyor olmasıdır. İnsanlığın ilerleyişi de zaten mutlak doğruya değil daha az hata yapmaya dayalıdır.

      Geri Git
      Bir temsilci ile konuşun
      TestInvite'in kuruluşunuz için uygun bir seçenek olup olmadığına karar verin