Organizasyon ve Kullanıcılar

Sorular ve Soru Bankası

Testler

Görevler

Sınav Süreci

Ücretlendirme

Anasayfa
Yardım
Sorular ve Soru Bankası
Puanlandırma

Soruların Puanlandırılması

Soru Editöründeki Puanlandırma sekmesinden Puanlandırmayı düzenleyebilirsiniz.

Puanlandırma, bir sorunun sınav skoruna nasıl etki edeceğini belirlemek için kullanılır.

Terimler

Puanlandırma Sisteminde kullanılan terimler:

 • Yüzde Değeri: Bir Soruda her Şıka ayrı ayrı atılan pozitif (şık doğru ise) veya negatif (şık yanlış ise) yüzdelik değer.
 • Toplam Yüzde Değeri: Bir Soruda Adayın işaretlediği tüm Şıkların Yüzde Değeri Toplamı.
 • Son Yüzde Değeri: Toplam Yüzde Değerinin -100 ile +100 aralığına yuvarlanmış hali.
 • Puan: Toplam Yüzde Değeri (pozitif ise) ile çarpılarak Sorunun Skorunun hesaplanacağı değer.
 • Eksi Puan: Toplam Yüzde Değeri (negatif ise) ile çarpılarak Sorunun Skorunun hesaplanacağı değer.
 • Skor: Her Soru için ayrı olarak hesaplanan, Adayın sorudan kazandığı Başarı değeri.

Yüzde Değeri

Çoktan Seçmeli Sorularda her Şık’a pozitif ve negatif olarak, Açık Uçlu Sorularda da Otomatik Değerlendir kısmını aktif kılarak Yüzde Değerleri atayabilirsiniz.

 • Eğer Adayın sadece tek şık işaretleme hakkı var ise, adayın skoru hesaplanırken,
  • Sadece ilgili şıkkın Yüzde Değeri (son Yüzde Değeri olarak) hesaplamada kullanılır.
 • Eğer Adayın birden çok şık işaretleme hakkı var ise, adayın skoru hesaplanırken,
  • İşaretlediği tüm şıkların Yüzde Değerleri toplanır,
   • Toplam değer %100 üzerindeyse tekrardan %100 olarak yuvarlanır,
   • Veya toplam değer -%100 altındaysa tekrardan -%100 olarak yuvarlanır
  • Ve elde edilen son Yüzde Değeri hesaplamada kullanılır.

Sınav Skoru

Adayın her sorudan aldığı Skorların toplanmasıyla Sınav Skoruna ulaşılır.

Adayın ilgili Sorudaki son Yüzde Değeri,

 • 0’dan büyük ise Sorunun Puanı ile çarpılıp Soru Skoru hesaplanır.
 • 0 ise Soru Skoru 0 olarak hesaplanır.
 • 0’dan küçük ise Sorunun Eksi Puanı ile çarpılıp Soru Skoru hesaplanır.

Her Sorunun kendine özgün bir Puanı ve Eksi Puanı olabilir.

Puanlandırma Önizleme

Soru Ön İzlemesini aktif hale getirdiğiniz zaman, adayların bir seçeneği seçtiğinde ilgili sorudan nasıl Soru Skoru alacaklarını ön izleyebilirsiniz.

Test Invite Online Sınav Platformunda Soruların Puanlandırmasını Öngörme

İçerik Özeti
Online Sınav Yazılımında Soruların Puanlandırılması Notlar Skorlar

Online Sınav Yazılımında Soruların Puanlandırılması Notlar Skorlar