İşe alımda en iyi çevrimiçi veri yorumlama testini kullanın
Cognitive & Aptitude
Veri yorumlama becerileri herhangi bir iş için önemli olmasının yanı sıra özellikle veri bilimciler, analistler ve istatistikçiler için gereklidir. Veri yorumlama, farklı türden veri kümelerinin anlamlandırmak ve gelecekteki sonuçlar hakkında tahminlerde bulunmak için kullanılır. Bu beceri, insanların kendileri ve başkaları hakkında topladıkları verilerden ortaya çıkan kalıpları inceleyerek hem kendi hayatlarını hem de çevrelerindekileri daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Veri yorumlama, verilerden anlam çıkarma ve anlama sürecidir. Uygulama ile öğrenilebilen ve geliştirilebilen bir beceridir. Veri analizi, bir veri kümesindeki değişkenler arasındaki ilişkileri sonuçlandırmak için veri kümelerini analiz etmek için istatistiksel yöntemleri kullanma sürecidir. Adaylar, grafik ve çizelgeleri yorumlama, grafik ve tabloları kullanarak sayısal problem çözme vb. becerilere sahip olmalıdır. Request A Demo
Language Türkçe
Time 10 min
Level Intermediate
Questions 8

Veri Yorumlama Testi (Orta) Hakkında

Veri yorumlama, verilerden anlam çıkarma ve anlama sürecidir. Genel olarak söylemek gerekirse; tablolar, grafikler ve çizelgelerde sunulan verileri yorumlama yeteneğini ifade etmektedir. Tablolar, grafikler ve çizelgeler, çeşitli istatistikler arasındaki ilişkileri temsil eden ve verilerin daha hızlı ve daha kolay yorumlanmasını sağlayan istatistiksel verilerin görsel sembolleridir. Bu görsel araçlar kullanılırken üzerinde durulması gereken asıl konu, sunulacak verilerin karmaşık olması ve adayların yorumlama becerilerini göstermesi gerektiğidir. Tablolar, grafikler ve çizelgeler, mevcut verilerin bir bütün olarak daha anlaşılır hale gelmesini sağlar ve ayrıca büyük miktarda veriyi özetleyerek detayları ortaya çıkarır.


Testinvite Talent Veri Yorumlama Testi iki tür soru içerir. Birinci tip, 'grafikleri ve çizelgeleri yorumlama', adayların bilgi elde etmek için grafikleri ve çizelgeleri okumasını gerektirir. İkinci tip ise 'grafikler ve tablolar kullanarak sayısal problem çözme', adayların temel sayısal problem çözme becerilerini kullanmalarını gerektiren ek adımlara sahiptir. Doğru cevabı bulmak için her iki türde de bilgiyi uygulamak veya değiştirmek gerekir. Her soru, birçok alan hakkında veri sunan çeşitli türde tablolar, grafikler veya çizelgeler içermektedir. 


Günümüzde veri yorumlama, birçok meslekte ihtiyaç duyulan temel beceriler arasındadır, ancak özellikle sayısal verilere dayalı analiz veya karar vermeyi içeren işler için önemlidir. Bu, veri bilimcilerin, analistlerin ve istatistikçilerin işe alım öncesi süreçte veri yorumlama sorularını yanıtlamalarının muhtemel olduğu anlamına gelmektedir.


Testinvite Talent Veri Yorumlama Testi'nden alınan yüksek puan, yalnızca adayların bilgileri doğru bir şekilde çıkarma ve analiz etme becerilerini değil, aynı zamanda bu verilerden ortaya çıkan kalıpları inceleyerek hem kendi hayatlarını hem de çevrelerindekileri daha iyi anlamalarını ifade eder.

5,000 customers worldwide
1 million+ assessments
captera_logo getApp_logo best_software_logo
5,000+ organizations worldwide
1 million+ assessments
Talk to a representative
Figure out if TestInvite is a good match for your organization