İşe alımda en iyi çevrimiçi uzamsal akıl yürütme testini kullanın
Cognitive & Aptitude
Testinvite Talent Uzamsal Akıl Yürütme Testi, nesneleri 2 boyutlu ve 3 boyutlu olarak işleme, görselleştirme ve sonuç çıkarma becerisini ölçer. Uzamsal akıl yürütme; bilim, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarıyla doğrudan ilgilidir. Ayrıca bilişsel ve genel yetenek ile ilgili en temel akıl yürütme becerilerinden biri olarak kabul edilir. Testinvite Talent Uzamsal Akıl Yürütme Testi, adayların öğrenme, uyum sağlama, problem çözme yeteneklerine, talimatları anlamalarına ve uygulamalarına ilişkin sonuçlar verir. Request A Demo
Language Türkçe
Time 10 min
Level Intermediate
Questions 12

Uzamsal Akıl Yürütme Testi (Orta) Hakkında

Uzamsal akıl yürütme, görsel dünyayı algılamayı ve görsel deneyimi yeniden yaratmayı içeren bir beceri olarak tanımlanabilir. Bu tür bir beceri, renkleri, çizgileri, şekilleri, boyutları algılamak ve nesnelerin boşluktaki hareketleri sırasında ortaya çıkan ilişkilerini kavrayabilmek ile ilgilidir. Uzamsal akıl yürütme becerileri uzamsal görselleştirme, zihinsel katlama ve zihinsel rotasyon olarak 3 tipte sınıflandırılmaktadır.


Testinvite Talent Uzamsal Akıl Yürütme Testi, 2 boyutlu ve 3 boyutlu nesneleri uzamsal olarak işleme, şekiller/nesneler arası örüntüleri algılama ve görsel deneyimden sonuç çıkarma becerisini ölçmektedir. Testteki sorular, uzamsal görselleştirme, zihinsel katlama ve zihinsel rotasyon becerilerini kapsamaktadır. Toplamda 12 sorudan oluşan Testinvite Talent Uzamsal Akıl Yürütme Testi soruları, adayların uzamsal olarak sunulan bilgileri işleme ve nesnelerin boşluktaki hareketlerini manipüle edebilmelerini gerektirir. görselleri uzamsal olarak görsel örüntüleri algılamalarını ve şekilleri zihinden manipüle etmelerini gerektirmektedir.


Özetle, uzamsal akıl yürütme, karmaşık ve çok adımlı bir görselleştirme sürecini ifade eder. Uzamsal akıl yürütme becerisi; ağırlıklı olarak teknoloji, mühendislik ve matematik gibi STEM alanlarında önemli bir gereksinimdir. Testinvite Talent Uzamsal Akıl Yürütme Testi, makine mühendisliği, kimya mühendisliği, araştırmacı, endüstriyel tasarım, 3D oyun tasarımı ve mimarlık pozisyonlarının işe alım süreçlerinde kullanılabilir.

5,000 customers worldwide
1 million+ assessments
captera_logo getApp_logo best_software_logo
5,000+ organizations worldwide
1 million+ assessments
Talk to a representative
Figure out if TestInvite is a good match for your organization