İşe alımda en iyi çevrimiçi temel matematik testini kullanın

Cognitive & Aptitude

Testinvite Talent Temel Matematik Testi, Toplama ve Çıkarma, Çarpma ve Bölme, Ondalık Sayılar ve Kesirler, Oran ve Orantı, Köklü Sayılar ve Geometri konularını kapsar ve temel matematik becerilerini ölçer. Temel Matematik Testi, adayların matematik okuryazarlığı ve problem çözme becerisi düzeyi ile ilgili bilgi verir. Bu beceriler adayların çalışma performansı ile doğrudan ilişkilidir. İşe alım süreçlerinde temel matematik becerisinin ölçülmesi maliyetli hatalardan kaçınmaya olanak tanır ve verimin artmasını sağlar.

Testinvite Logo
Created by Testinvite
Duration

10 mins

Questions

7

Level

Intermediate

Language

Türkçe

Temel Matematik Testi (Orta) Hakkında

Mostly used for

 Matematik, günlük yaşamdaki problemleri çözmek için gerekli olan sayma, hesaplama ve ölçme odaklı bir etkinliktir. Matematiği öğrenmek; bireyin bilgiye erişme, bilgiyi yaratıcı bir şekilde kullanma ve üretme kapasitesini geliştirir. Bununla birlikte, matematik öğrenimi öncelikli olarak temel kavramların anlaşılmasıyla başlar. Temel matematik bilgisi, bireylerin çeşitli deneyimleri analiz etmelerini, tahminlerde bulunmalarını ve problemleri yöntemli bir şekilde çözmelerini sağlamaktadır.


Testinvite Talent Temel Matematik Testi, adayların eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri gibi daha geniş bilişsel yeteneklerine işaret ederek temel aritmetik becerilerini ölçer. Test; Toplama ve Çıkarma, Çarpma ve Bölme, Ondalık Sayılar ve Kesirler, Oran ve Orantı, İşaretli Sayılar, Kökler, Geometri gibi tüm önemli matematik konularını kapsar.


Temel matematik becerileri, özellikle aktüerler, veri analistleri ve istatistikçi pozisyonları için önemli bir gereksinimdir. Bununla birlikte, doğrudan veri ve istatistikle çalışmayı gerektirmeyen pozisyonlarda bile, sayısal işlemleri temelden kavramak kritik öneme sahiptir ve adayları öne çıkarır. Günümüzün veri odaklı çalışma ortamında verileri anlamlandırmak ve nitel muhakeme yapabilmek için temel matematik becerisi gerekli olmaya devam etmektedir.

Start analytical screening for hiring!

Image Description

Trusted by hiring managers and entrepreneurs all around the world

Start analytical screening for hiring!

Image Description