İşe alımda en iyi çevrimiçi sözel mantık testini kullanın
Cognitive & Aptitude
Testinvite Talent Sözel Mantık Testi, verilen bilgilere dayanarak doğru ve geçerli sonuçlara ulaşma ve mantıklı çıkarımlar yapma becerisini ölçer. Testinvite Talent Sözel Mantık Testi, silojizm ve mantıksal sıralamalar dahil olmak üzere en yaygın olarak kullanılan sözlü mantıksal akıl yürütme biçimlerini içerecek şekilde dikkatle tasarlanmış sorulardan oluşur. Testinvite Talent Yürütme Testi, veri bilimi matematik, bilim, felsefe ve hukuk alanlarının işe alım süreçlerinde kullanıma uygundur. Request A Demo
Language Türkçe
Time 10 min
Level Intermediate
Questions 6

Sözel Mantık Testi (Orta) Hakkında

Sözel mantık, verilen bilgilere dayanarak doğru ve geçerli sonuçlara ulaşma ve mantıklı çıkarımlar yapma becerisidir. Olası durumların sonuçları hakkında tahminlerde bulunma ve sorunları çözmek için stratejiler geliştirmek olarak da ifade edilebilir.  Mevcut bir stratejiyi geliştirmek veya yeni bir soruna çözüm bulmak birçok işyerinin her seviyesinde sıkça kullanılan sözel mantık becerisinin farklı örnekleridir. Karar verme süreçlerinde yer alan bir çalışanın sözel mantık becerisi, şirket operasyonlarının başarısında önemli bir rol oynamaktadır. Stratejik düşünme yeteneğinin güçlü bir göstergesi olan sözel mantık, tüm endüstrilerde ve iş seviyelerinde oldukça önemli bir beceridir; ancak yönetici rollerinde olmazsa olmaz kabul edilir.


Testinvite Talent Sözel Mantık Testi, silojizm ve mantıksal sıralamalar dahil olmak üzere en yaygın olarak kullanılan sözlü mantıksal akıl yürütme biçimlerini içerecek şekilde dikkatle tasarlanmış sorulardan oluşur. İşe alımda kullanılan Sözel Mantık Testinde, adayların sunulan verileri analiz etmeleri ve giderek karmaşıklaşan durumlardan mantıklı sonuçlara varmaları gerekmektedir.


Sözel mantık becerisi, örüntüleri yakalamak ve gelecekteki olaylar hakkında tahminlerde bulunmak için kullanılır. Bu nedenle özellikle veri bilimi, matematik, bilim, felsefe ve hukuk alanında olmak üzere birçok alanın işe alım süreçlerinde Testinvite Talent Sözel Mantık Testi uygulanabilir. Testinvite Talent Sözel Mantık Testi'nde yüksek skorlar elde eden adaylar, durumlar ve olasılıklar arasında mantıklı bağlantılar kurabilir, geçerli ve doğru çıkarımlara dayalı stratejiler geliştirebilirler.

5,000 customers worldwide
1 million+ assessments
captera_logo getApp_logo best_software_logo
5,000+ organizations worldwide
1 million+ assessments
Talk to a representative
Figure out if TestInvite is a good match for your organization