Sonar® Kişilik Envanteri

Personality & Culture

Sonar® Kişilik Envanteri, 96 maddeden oluşan ve tamamlanması 10-12 dakika süren bir kişisel bildirim envanteridir. HEXACO modeline ilişkin literatür çalışmaları, modelin bilimsel olarak geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymuştur. Sunduğu sonuçlar işverenlerin bilinçli işe alım kararları almasına yardımcı olur.

Testinvite Logo
Created by
Duration

10 mins

Questions

96

Level

General

Language

Türkçe

Sonar® Kişilik Envanteri Hakkında

Mostly used for

HEXACO Kişilik Kuramı, bireyin iş performansıyla doğrudan ilgili kişilik özelliklerinin kapsamlı ve doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağladığı için işe alımlar için son derece uygun bir araçtır.

Örneğin, dürüstlük-alçakgönüllülük, hassas bilgileri ele almayı veya bir ekip içinde çalışmayı içeren pozisyonlar için çok önemli olan dürüstlük ve güvenilirlik ile ilgilidir. Sorumluluk, detaylara dikkat gerektiren ve zaman baskısı altında çalışan pozisyonlar için gerekli olan çalışkanlık ve titizlikle ilgilidir. Dışa dönüklük, müşterilerle veya takım arkadaşlarıyla etkileşimi içeren pozisyonlar için kritik olan sosyallik ve girişkenlik ile ilgilidir.

Literatür çalışmaları, HEXACO modelinin ölçüm gücünün ve güvenirliğinin kültüre göre farklılaşmadığını ortaya koymuştur. Bu nedenle HEXACO modeli, farklı kültürlerden iş gücüne sahip veya çeşitliliğe öncelik veren kuruluşlar için uygundur.

Sonar® Kişilik Envanteri, 96 maddeden oluşan ve tamamlanması 10-12 dakika süren bir kişisel bildirim envanteridir. HEXACO modeline ilişkin literatür çalışmaları, modelin bilimsel olarak geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymuştur. Sunduğu doğru ve güvenilir sonuçlar, işverenlerin bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.

Start analytical screening for hiring!

Image Description

Trusted by hiring managers and entrepreneurs all around the world

Start analytical screening for hiring!

Image Description