Sonar® Kişilik Envanteri
Personality & Culture
Sonar® Kişilik Envanteri, 96 maddeden oluşan ve tamamlanması 10-12 dakika süren bir kişisel bildirim envanteridir. HEXACO modeline ilişkin literatür çalışmaları, modelin bilimsel olarak geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymuştur. Sunduğu sonuçlar işverenlerin bilinçli işe alım kararları almasına yardımcı olur. Request A Demo
Language Türkçe
Time 10 min
Level General
Questions 96

Sonar® Kişilik Envanteri Hakkında

HEXACO Kişilik Kuramı, bireyin iş performansıyla doğrudan ilgili kişilik özelliklerinin kapsamlı ve doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağladığı için işe alımlar için son derece uygun bir araçtır.

Örneğin, dürüstlük-alçakgönüllülük, hassas bilgileri ele almayı veya bir ekip içinde çalışmayı içeren pozisyonlar için çok önemli olan dürüstlük ve güvenilirlik ile ilgilidir. Sorumluluk, detaylara dikkat gerektiren ve zaman baskısı altında çalışan pozisyonlar için gerekli olan çalışkanlık ve titizlikle ilgilidir. Dışa dönüklük, müşterilerle veya takım arkadaşlarıyla etkileşimi içeren pozisyonlar için kritik olan sosyallik ve girişkenlik ile ilgilidir.

Literatür çalışmaları, HEXACO modelinin ölçüm gücünün ve güvenirliğinin kültüre göre farklılaşmadığını ortaya koymuştur. Bu nedenle HEXACO modeli, farklı kültürlerden iş gücüne sahip veya çeşitliliğe öncelik veren kuruluşlar için uygundur.

Sonar® Kişilik Envanteri, 96 maddeden oluşan ve tamamlanması 10-12 dakika süren bir kişisel bildirim envanteridir. HEXACO modeline ilişkin literatür çalışmaları, modelin bilimsel olarak geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymuştur. Sunduğu doğru ve güvenilir sonuçlar, işverenlerin bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.

5,000 customers worldwide
1 million+ assessments
captera_logo getApp_logo best_software_logo
5,000+ organizations worldwide
1 million+ assessments
Talk to a representative
Figure out if TestInvite is a good match for your organization