İşe alımda en iyi çevrimiçi sayısal problem çözme testini kullanın
Cognitive & Aptitude

Testinvite Talent Sayısal Problem Çözme Testi, karma matematik işlemleri içeren çeşitli türdeki sayı problemlerine dayanmaktadır. Testinvite Talent Sayısal Problem Çözme Testi'nde başarılı olmak için, problemlere hızlı ve pratik yöntemler geliştirmek gereklidir. Bununla birlikte soruları cevaplamak için hem sayısal akıl yürütme becerileri hem de temel matematik bilgisi gereklidir. Request A Demo
Language Türkçe
Time 10 min
Level Intermediate
Questions 12

Sayısal Problem Çözme Testi (Orta) Hakkında

Matematiksel bilgiyi ölçmek, matematiksel bilgiye dayalı mantıksal ilişki kurmaya dayanır. Bu mantıksal ilişkileri oluşturmak, matematiksel bilgiyi anlama ve öğrenmenin bir parçasıdır. Matematiksel bilgiyi anlamak ve bu bilgiler arasındaki ilişkiyi kurmak ancak sayısal problem çözme sürecinde gerçekleşebilir. Sayısal problem çözme, sayısal teknikleri uygulayarak bir probleme çözüm bulmayı içeren bütünleştirici bir matematiksel süreç olarak tanımlanır. Sayısal problem çözme becerisi belirli bir problem için en iyi çözümü bulmak ve matematiksel modelleri anlamak için bir keşif aracı olarak kullanılabilir.


Testinvite Talent Sayısal Problem Çözme Testi, karma matematik işlemleri içeren çeşitli türdeki sayı problemlerine dayanmaktadır. Testte sunulan sayı problemleri, adayların çeşitli kavramlara ilişkin bilgilerini 'gerçek hayat' senaryolarında kullandığı problem çözme becerilerini de değerlendirmektedir. Testinvite Talent Sayısal Problem Çözme Testi'nde başarılı olmak için, problemlere hızlı ve pratik yöntemler geliştirmek gereklidir. Bununla birlikte matematik ve mental aritmetik temellerine aşina olmak gerekir.


Matematikte akıl yürütme, ezbere ve tekrara dayalı işlemler yapmaktan daha önemlidir. Matematiksel akıl yürütmeye yönelik bu ihtiyaç, matematikte öğrenilmesi en zor konulardan biri olan problem çözmede de kendini göstermiştir. Hızla değişen çalışma ortamında başarılı bir kariyer için gelişmiş problem çözme becerilerinin aranması hemen hemen her alan ve pozisyon için geçerlidir. Bu nedenle adayların problem çözme süreçlerinde daha aktif olmaları beklenmektedir. Sayısal problem çözme becerisinin ölçme ve değerlendirmesi, matematiksel problemlerin ve modellerin incelendiği mühendislik, bilim, tıp ve finans alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

5,000 customers worldwide
1 million+ assessments
captera_logo getApp_logo best_software_logo
5,000+ organizations worldwide
1 million+ assessments
Talk to a representative
Figure out if TestInvite is a good match for your organization