Pre-employment Interpersonal Skills tests for Installation, Maintenance & Repair

Use premade hiring Interpersonal Skills assessments for Installation, Maintenance & Repair


Tests

2 tests
Sonar® Lider Kişilik Envanteri
Sonar® Lider Kişilik Envanteri, HEXACO kişilik kuramına dayanan bir kişilik envanteridir. HEXACO modeline ilişkin literatür çalışmaları, modelin bilimsel olarak geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymuştur. Sunduğu sonuçlar işverenl... +
Sonar® Lider Kişilik Envanteri, HEXACO kişilik kuramına dayanan bir kişilik envanteridir. HEXACO modeline ilişkin literatür çalışmaları, modelin bilimsel olarak geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymuştur. Sunduğu sonuçlar işverenlerin bilinçli işe alım kararları almasına yardımcı olur. Ayrıca liderlik yetkinliklerinin ve stillerinin ölçümünü ve raporlanmasını sağlar. -
Türkçe 16mins ⭐ RECOMMENDED
Communication & Presentation Skills
Welcome to the Communication & Presentation Skills test specifically designed to evaluate candidates' abilities in effective communication and presentation for recruitment purposes. In today's competitive job market, strong communication skills are c... +
Welcome to the Communication & Presentation Skills test specifically designed to evaluate candidates' abilities in effective communication and presentation for recruitment purposes. In today's competitive job market, strong communication skills are crucial for success in various professional roles. This assessment aims to provide employers with valuable insights into candidates' communication and presentation capabilities, helping them make informed decisions when selecting the best candidates for their teams. -
English 25mins ⭐ RECOMMENDED