Turkish pre-employment Interpersonal Skills tests for Administration

Use premade hiring Interpersonal Skills assessments for Administration in Turkish language

Tests

1 tests
Sonar® Lider Kişilik Envanteri
Sonar® Lider Kişilik Envanteri, HEXACO kişilik kuramına dayanan bir kişilik envanteridir. HEXACO modeline ilişkin literatür çalışmaları, modelin bilimsel olarak geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymuştur. Sunduğu sonuçlar işverenl... +
Sonar® Lider Kişilik Envanteri, HEXACO kişilik kuramına dayanan bir kişilik envanteridir. HEXACO modeline ilişkin literatür çalışmaları, modelin bilimsel olarak geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymuştur. Sunduğu sonuçlar işverenlerin bilinçli işe alım kararları almasına yardımcı olur. Ayrıca liderlik yetkinliklerinin ve stillerinin ölçümünü ve raporlanmasını sağlar. -
Türkçe 16mins ⭐ RECOMMENDED