Müşteri Başarı Hikayeleri

Yataş Testinvite Online Sınav Sistemini Kullanıyor

Testinvite müşterisi: Yataş Grup
Endüstri
Üretim
Merkez
İstanbul, Türkiye
Hedefler
İşe alınacak adayların ingilizce seviyelerinin doğru ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi.
Tür
B2B

Kullanılan Ürünler

Sınavda Web kamera kaydı

İngilizce Seviye Testleri

Otomatik E-posta Gönderim Hizmeti

E-posta Gönderme

YATAŞ GRUP VAKA ANALİZİ

YATAŞ GRUP, benimsediği “İşletmelerin en önemli gerçeğinin insan faktörü olduğu ve İnsana yapılan yatırımın en büyük yatırım olacağı inancıyla insan kaynaklarımıza gereken önemi vermek” ilkesi ışığında işe alımlarında İngilizce Seviye Belirleme testleri kullanarak, işe alacağı çalışanlarının ihtiyaç duyulan seviyede İngilizce dilini biliyor ve kullanabiliyor olmasına önem vermektedir.

Adayların İngilizce seviyelerinin ölçümünü ise “Seviye Belirleme Testi” ve “Konuşma ve Yazma Sınavı’ndan oluşan 2 adımlı bir online ölçme değerlendirme süreci ile, Testinvite Online Sınav Sistemlerini kullanarak2019 senesinden bu yana başarı ile sürdürmektedir.

Testinvite’ın alanında yetkin ölçme değerlendirme uzmanlarınca hazırlanan GELT (Global English Level Test) ve GESWE (Global English Speaking and Writing Exam) testlerini işe alım süreçlerine dâhil eden şirket, sınavlara giren adaylar için otomatik işleyen iki adımlı bir online sınav sistemi hayata geçirerek, zamandan ve maliyetten tasarruf etmektedir.

Oluşturulan sistemde, adaylara tek bir test davetiyesi gönderilerek süreç başlamaktadır. Adayların ilk olarak çoktan seçmeli 80 sorudan ve Dilbilgisi, Kelime Bilgisi, Okuma ve Dinleme bölümlerinden oluşan sınava katılmaları sağlanmaktadır. Bu sınavdan belirlenen alt seviyeyi geçen adaylar ise, günlük iş hayatlarında kendilerine gerekli olacak Konuşma ve Yazma sorularından oluşan bir ikinci sınava tabi tutulmaktadırlar. İkinci sınavın sona ermesinden sonra, Testinvite eğitmenleri tarafından 3 iş günü içerisinde, sınavı tamamlayan adayların İngilizce Konuşma ve Yazma seviyeleri belirlenmekte ve Yataş İK ekipleri ile sonuçlar paylaşılmaktadır.

Bu iki aşamalı sınav sürecinde, ilk sınavda yeterli başarıyı gösteremeyen adaylar bir sonraki adıma geçiş yapamamaktadır. Bu sayede Yataş IK ekibi, zamanlarını daha verimli kullanabilmektedir. Aynı zamanda, belli seviyenin altında değerlendirilen adayların, ikinci teste kabul edilmemeleri sağlanarak, ciddi bir maliyet avantajı elde edilmektedir.

Online İngilizce Seviye Belirleme Sınavlarının Güvenliği aşağıdaki yöntemler uygulanarak sağlanmıştır:

  • Sınavlarda adaylara sorulan sorular geniş bir soru havuzundan ancak önceden tanımlanmış bir sisteme göre rastgele seçilmektedir. Bu sayede her bir adayın cevapladığı sorular aynı zorlukta ve konularda olmasına rağmen, birbirinden farklıdır.
  • Süre kısıtlaması soru sayısına uyumlu şekilde test genelinde, bölüm özelinde ve her sayfa için ayrı olarak belirlenmiştir. Bu sayede testlerde süre baskısı yaratılarak, yüksek güvenlik sağlanmıştır.

Ölçme ve Değerlendirme:

Doğru ölçme ve değerlendirme, kişilerin dil seviyesinin ölçülmesi açısından son derece önemlidir. Testlerde yer alacak soruların adet, zorluk ve konu dağılımları bu önem esasına göre alanında uzman İngilizce eğitmenlerince belirlenmektedir. Test sonuçları Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı uyumlu şekilde A1’den C2’ye kadar 6 farklı seviyede hesaplanmakta ve raporlanmaktadır. Bununla birlikte her iki testin güvenilirlik ve geçerlilik çalışmaları da büyük bir titizlikle yürütülmektedir.

İlaveten,

Yataş İK ekibine:

  • Sınavlarda adaylara sorulan sorular geniş bir soru havuzundan ancak önceden tanımlanmış bir sisteme göre rastgele seçilmektedir. Bu sayede her bir adayın cevapladığı sorular aynı zorlukta ve konularda olmasına rağmen, birbirinden farklıdır.
  • Süre kısıtlaması soru sayısına uyumlu şekilde test genelinde, bölüm özelinde ve her sayfa için ayrı olarak belirlenmiştir. Bu sayede testlerde süre baskısı yaratılarak, yüksek güvenlik sağlanmıştır.

gibi diğer konularda da sürekli hizmet verilmektedir.

YATAŞ GRUP KİMDİR:

Yataş Grup, 1976 yılında Anadolu’nun ilk sünger fabrikası olarak kurulmuştur. Günümüzde yatak, ev tekstili, mobilya ve salon takımı sektörlerine liderlik eden Grup, dünyanın pek çok ülkesine de ihracat yapmaktadır.

İşe alımda İngilizce sınavlarımızı güvenle yapıyoruz: Hem sitenin kullanımı, hem test içerikleri ve ölçme değerlendirmedeki başarısı, hem de Test İnvite ekibinin sürekli desteği sayesinde işe alım süreçlerimizi daha hızlı ve güvenli şekilde yönetebiliyoruz.

Tuba Ertopuz

Kıdemli İşe Alım ve Kariyer Yönetimi Uzmanı

Sınav sistemini yakından tanıyın

Demo Talep Edin