Çoktan Seçmeli Sorular

Dil testlerinden, zeka testlerine, kişilik envanterlerinden ehliyet sınavlarına kadar, dünyada en yaygın kullanılan soru tipi olan çoktan seçmeli sorular, birçok farklı tür ve biçimde hazırlanabilir.

Online sınav ve soru hazırlama programı
Testinvite ölçme-değerlendirme sistemindeki çoktan seçmeli soru özelliklerini keşfederek, ne tür sorular hazırlayabileceğinizi öğrenin.

Sayfa İçeriği

Çoktan seçmeli sorularda, soruyu, birden çok seçenek takip eder ve aday seçenekler arasından bir veya birçok seçim yaparak soruyu cevaplar. Ölçme-değerlendirme sistemi, her bir adayın vermiş olduğu cevabı; sorunun puanı ve ilişkilendirildiği boyutlar, seçeneklerin ilişkilendirildiği başarı katkı oranları ve seçeneklerin ilişkilendirildiği eğilimleri dikkate alarak anında ölçümler. Tercih edilirse adaya test esnasında veya test bittikten sonra yanlış cevapladığı sorular gösterilebilir, vermiş olduğu cevabın neden yanlış olduğunu, veya doğru şıkkın neden doğru olduğunu anlamasına yardımcı olacak bir geri bildirim içeriği tanımlanabilir.

Sorunun Hazırlanması


Soru metni, zengin içerik editörü kullanılarak hazırlanır. Soruya resim, video, dinleme parçası, okuma metni; matematiksel denklem, formül ve ifadeler ekleyebilirsiniz. Soru metni soldan-sağa veya sağdan-sola oluşturulabilir. Soru hazırlama editöründeki özellikler sayesinde, çoktan seçmeli soru çok kolay bir şekilde bir “okuma sorusu”, “dinleme sorusu” veya “matematik sorusu” halini alabilir.

Tüm soru hazırlama özellikleri için “Soru Hazırlama” sayfamızdaki özelliklere göz atın.

Seçeneklerin Yaratılması


Seçenekler basit metinlerden veya biçimlendirilmiş metinlerden oluşabilir. Koyu yazma, eğik yazma, altını çizme, metin rengini belirleme, yazı tipi ve boyutunu belirleme, metin boyama gibi biçimlendirme seçenekleri sayesinde, seçenek en doğru şekilde oluşturulabilir.

Seçenekteki metinlerin biçimlendirilmesi

Seçenekli sorular, her bir seçeneğe ait metnin biçimlendirilmesiyle oluşturulabilir.

Seçenekteki metinlerin biçimlendirilmesi

Seçenekler kısa metinlerden, veya paragraflardan ve listelerden oluşan uzun metinlerden oluşabilir. Seçenek metinlerine link eklenebilir.

Seçeneklere Okuma Parçalarının Eklenmesi


Seçeneklere, birçok paragraftan oluşan uzun metinler ekleyebilirsiniz.

Seçeneklere okuma parçalarının eklenmesi

Şıklı sorular, her bir seçeneğe okuma metni eklenerek oluşturulabilir.

Okuma parçaları içeren seçenekler

Seçeneklere Resim Ekleme


Seçenekler resimlerden oluşabilir. Her seçeneğe dilediğiniz resmi veya şekli yükleyebilirsiniz.

Seçeneklere resim ekleme

Çoktan seçmeli soru tipi hazırlanırken her bir seçeneğe resim eklenebilir.

Resim içeren seçenekler

Seçenekler, resim, şekil ve metinlerin bir bileşiminden de oluşabilir.

Seçeneklere Dinleme Parçası Ekleme


Seçeneklere dinleme parçaları eklenebilir. Bu durumda aday, seçeneklerdeki ses kayıtlarını dinler ve sonra seçenekler arasından seçimini yapar.

Seçeneklere dinleme parcası ekleme

Seçenekli sorular oluşturulurken her bir seçeneğe ses dosyası yüklenebilir.

Dinleme parcası içeren seçenekler

Seçeneklere yüklenen her bir ses kayıt dosyasına ilişkin aşağıdaki “ses kaydı dinleme” ayarlarını yapabilirsiniz:

  • Aday, ses dosyasını kaç defa dinleyebilecek?
  • Dinlerken durdurabilecek mi?
  • Dinlerken, ileri-geri (atlayarak) gidebilecek mi?
Seçeneklere dinleme parçası ekleme

Çoktan seçmeli soru hazırlama aşamasında seçeneklere eklenen ses dosyasına ilişkin çeşitli ayarlar yapılabilir.

Dinleme parçası ekleme ayarları

Seçeneklere Video Ekleme


Her bir seçeneğe video ekleyebilirsiniz. Bu durumda aday, seçeneklerdeki videoları izleyebilir ve sonra seçenekler arasından seçimini yapar.

Video içeren seçenekler

Şıklı sorular oluşturulurken her bir seçeneğe video eklenebilir.

Video içeren seçenekler

Seçeneklere yüklenen her bir video için, aşağıdaki “video oynatma” ayarlarını yapabilirsiniz:

  • Aday, videoyu kaç defa izleyebilecek?
  • İzlerken durdurabilecek mi?
  • İzlerken, ileri-geri (atlayarak) gidebilecek mi?
Video ekleme ayarları
Video ekleme ayarları

Seçeneklere Matematiksel İfade, Denklem ve Formül Ekleme


Her bir seçeneğe, ister TeX veya LaTeX formatında yazarak, ister matematik editörünü kullanarak matematiksel formül, denklem veya ifade ekleyebilirsiniz.

Matematiksel ifade içeren soru ve seçenekler

Çoktan seçmeli test oluştururken seçenekler matematiksel formül veya denklemler eklenebilir.

Matematiksel ifade içeren soru ve seçenekler

Seçeneklere Dosya Ekleme


Her bir seçeneğe, dosya yükleyebilirsiniz. Bu durumda, aday seçeneklerdeki dosyaları önce yükler, sonra seçenekler arasından seçimini yapar.

Çoktan Seçmeli Soruya İpucu Ekleme


Tercih ederseniz, çoktan seçmeli soruya bir ipucu içeriği ekleyebilirsiniz. İpucu içeriği, sorudaki kimi yanlış anlaşılmaları bertaraf etmek için veya soruyu cevaplamakta zorlanan bir adaya yardımcı olmak amacıyla kullanılabilir.

İpucu içeren çoktan seçmeli soru

Seçenekli sorular, soruya ilişkin ipuçları eklenerek daha açık ve anlaşılır hale getirilebilir.

İpucu içeren çoktan seçmeli soru

Çoktan Seçmeli Soruya Geri Bildirim İçeriği Ekleme


Çoktan seçmeli soru aday tarafından cevaplandırıldıktan hemen sonra, veya aday testi tamamladıktan sonra, çoktan seçmeli soruların doğru ve yanlış seçenekleri adaya gösterilebilir. Eğer aday soruyu yanlış cevapladıysa, soruya eklenecek geri bildirim içeriği ile sorunun doğru cevabına ilişkin bir açıklama veya çeldirici cevapların neden yanlış olduğuna ilişkin bir açıklama gösterilebilir.

Geri bildirim içeren çoktan seçmeli soru

Ölçme değerlendirme çoktan seçmeli olarak oluşturulurken “geri bildirim içeriği” eklenerek adaylara soruya ilişkin açıklamalara yer verilebilir.

Geri bildirim içeren çoktan seçmeli soru

Seçeneklerin Sıralanması


Yukarı ve aşağı taşıma ile seçeneklerin sırasını dilediğiniz gibi belirleyebilirsiniz.

Seçeneklerin sırasının belirlenmesi

Seçeneklerin Rastgele Sıralanması


Seçeneklerin sırasının her aday için rastgele karışık sıralanmasını sağlayabilirsiniz. Tüm seçenekler rastgele sıralanabileceği gibi, dilediğiniz seçeneklerin sırasını sabitleyebilirsiniz.

Seçeneklerin otomatik karıştırılması veya yerlerinin sabitlenmesi
Seçeneklerin sırasının otomatik karışık sıralanması ve bazı seçeneklerin sırasının sabitlenmesi

Azami ve Asgari Seçenek Seçim Ayarları


Adayın, çoktan seçmeli sorudaki seçenekler içerisinden en az kaçının ve en çok kaçının seçilebileceğini belirleyebilirsiniz.

Soruda en az ve en çok kaç seçeneğin işaretlenebileceğinin belirlenmesi
Çoktan seçmeli soruda en az ve en çok kaç seçeneğin işaretlenebileceğinin belirlenmesi

Bu durumda aday, seçmesi gerekenden daha az veya daha fazla sayıda seçeneği işaretleyemez.

Adayın en az 2 şık seçmek zorunda olduğu bir soru
Adayın en az 2 şık seçmek zorunda olduğu bir soru

Seçeneklerin Gösterim Seçenekleri


Seçeneklerin Yan Yana Gösterimi


Seçenekler yan-yana olacak şekilde gösterilebilir. Seçenekler arasına ne kadar boşluk (aralık) konacağı belirlenebilir.

Seçeneklerin yan yana gösterimi

Çoktan seçmeli test hazırlanırken şıkların görünüm şekilleri ve ayarları sistem üzerinden gerçekleştirilebilir.

Seçeneklerin yan yana gösterimi.

Seçeneklerin Tablo Şablonunda Gösterimi


Seçenekler, sütun sayısını sizin belirleyeceğiniz bir tablo şablonu içinde gösterilebilir.

Seçeneklerin tablo şablonunda gösterimi
Seçeneklerin tablo şablonunda gösterimi.

Seçeneklerin Liste Olarak Gösterimi


Seçenekleriniz basit metinlerden oluşuyorsa, seçenekler seçilebilir liste olarak gösterilebilir.

Seçeneklerin liste olarak gösterimi.

Çoktan Seçmeli Sorunun Kullanım Amacı


Başarı Ölçme


Eğer çoktan seçmeli soru, bir konudaki bilgiyi, yetkinliği, beceriyi vb. ölçmeyi amaçlıyorsa, bu durumda oluşturulan seçeneklerden bir veya birkaçı doğru seçenek, bir veya birkaçı da yanlış (çeldirici) seçenek olur.

Doğru ve Yanlış Seçeneklerin Belirlenmesi

Seçenekler arasından doğru olanları işaretleyebilirsiniz.

Doğru seçeneklerin belirlenmesi

Şıkların Ağırlıkları ile Başarı Katkı Oranlarının Belirlenmesi

Eğer birden çok doğru seçenek varsa ve adayın birden çok seçeneği işaretlemesine izin veriyorsanız, her bir seçeneğe “başarı katkı oranı” belirleyerek seçenekleri ağırlıklandırabilirsiniz. Aday, işaretlemiş olduğu seçeneklerin “başarı katkı oranları” (ağırlıkları) nispetinde sorudan başarı elde eder.

Şıkların ağırlıkları ile başarı katkı oranlarının belirlenmesi

Çeldirici / Yanlış Seçeneklerin Başarı Oranına Negatif Etki Etmesi

Eğer adayın yanlış seçenekleri seçmesi durumunda, adayın sorudan elde edeceği başarı oranının düşmesini istiyorsanız, çeldirici seçeneklere negatif ağırlık (başarı katkı oranı) belirleyebilirsiniz.

Çeldirici seçeneklerin soru başarısına negatif katkı oranlarının belirlenmesi

Şıklı Sorulara Baraj Başarı Oranı (Eşik) Belirleme

Aday işaretlemiş olduğu şıklar nispetinde bir başarı oranı elde ederken, eğer elde ettiği oran, belirleyeceğiniz bir eşiğin altında kalıyor ise başarı oranını sıfır olarak otomatik belirlenmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için soruya “eşik oranı” belirleyebilirsiniz.

Sorudan puan kazanılabilmesi için eşik değerinin belirlenmesi

Otomatik Değerlendirmenin Önizleme ile Test Edilmesi

Belirlemiş olduğunuz başarı oranlarının nasıl çalıştığını test etmek istiyorsanız, çoktan seçmeli soru editöründeki önizleme panelinden, dilediğiniz seçenekleri işaretleyerek, sistemin verilen cevabı otomatik nasıl ölçtüğünü gözlemleyebilirsiniz.

Otomatik değerlendirmenin önizleme ile izlenmesi
Otomatik değerlendirmenin önizleme ile izlenmesi

Sorunun Puanını Belirleme

Bir soruya varsayılan bir puan atayabilirsiniz.

Sorunun puanını belirleme
Sorunun puanını belirleme

Sorular teste eklendiklerinde, sorunun testteki puanı, sorunun varsayılan puanı olur. Siz daha sonra test özelinde, sorunun puanını değiştirebilirsiniz. Bu şekilde aynı soru, farklı testlerde, farklı puanlara sahip olabilir.

Sorunun belli bir test içindeki puanını belirlenmesi
Sorunun belli bir test içindeki puanını belirlenmesi

Soruya Ceza Puanı Belirleme

Eğer aday soruyu yanlış cevaplar ise, yani çoktan seçmeli sorudaki seçeneklerden işaretlediği şıkların toplam başarı oranı negatif ise, test puanının negatif yönde etkilenmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için, soruya negatif puan çarpanı belirleyebilirsiniz.

Negatif puan çarpanının belirlenmesi
Sorunun yanlış cevaplanması durumunda etki edecek negatif puan çarpanının belirlenmesi

Soruyu Birçok Boyut ile İlişkilendirme

Bir çoktan seçmeli soru ile, birden fazla boyutta ölçüm yapabilirsiniz. Bunun için soruyu bir veya birçok boyut ile ilişkilendirebilirsiniz. Örneğin bir soru hem test puanına, hem “coğrafya” boyutuna, hem de “genel kültür” boyutuna etki etsin istiyorsanız, soruyu “coğrafya” ve “genel kültür” boyutları ile de ilişkilendirebilirsiniz.

Ek puan hesaplama için soruyu birçok boyut ile ilişkilendirme
Ek puan hesaplama için soruyu birçok boyut ile ilişkilendirme

Soru, bir boyut ile ilişkilendirilirken, boyutlar hiyerarşik bir yapıda tasarlanabilir. Örneğin soruyu “matematik/asal sayılar” adlı bir boyut ile ilişkilendirirseniz, soru hem matematik, hem de matematik altında asal sayılar başlığına etki edecektir.

Aynı üst boyuta etki edecek farklı boyutların soruyla ilişkilendirilmesi
Aynı üst boyuta etki edecek farklı boyutların soruyla ilişkilendirilmesi

Eğilim Ölçme


Eğer çoktan seçmeli soru ile, adayın bir başlıktaki eğilimini ölçmek istiyorsanız, seçeneklere eğilim etki puanı ekleyebilirsiniz. Kişilik envanterleri, yetkinlik envanterleri gibi testlerde yaygınlıkla kullanılan bu tür çoktan seçmeli sorularda, adayın işaretlediği şıkların her biri, bir eğilime ilişkin puanını arttırabilir veya azaltabilir.

Seçeneğe eğilim puanı eklenmesi
Seçeneğe eğilim puanı eklenmesi

Hızlı Çoktan Seçmeli Soru Oluşturma


Özellikle basit çoktan seçmeli soruları hızlıca oluşturmak için “Hızlı Çoktan Seçmeli Soru Yaratma Aracı” kullanılabilir. İlk satıra soruyu, sonra bir satır boş bıraktıktan sonra her bir seçenek yeni bir satırda olacak şekilde oluşturacağınız basit bir metin ile hızlıca çoktan seçmeli sorunuzu oluşturabilirsiniz.

Sade metin ile hızlıca çoktan seçmeli soru oluşturma
Sade metin ile hızlıca çoktan seçmeli soru oluşturma

Sorunuzun genel yapısını bu şekilde oluşturduktan sonra, soru metni veya seçenekler özelinde güncellemeler yapabilirsiniz.

Çoktan Seçmeli Soruları Toplu Olarak İçeri Aktarma


Eğer birçok çoktan seçmeli soruyu tek bir seferde soru bankanıza veya testinizin içine aktarmak isterseniz, “Toplu Çoktan Seçmeli Soru Aktarım Şablonları”nı kullanabilirsiniz.

Toplu olarak soru tasarlama ve içeri aktarma için aktarım şablonu
Toplu olarak soru tasarlama ve içeri aktarma için aktarım şablonu

Birçok Çoktan Seçmeli Sorunun Bir İçerik İle Gruplandırılması


Birden çok çoktan seçmeli soruyu, tek bir içerik ile gruplandırabilirsiniz. Bu durumda tüm sorular, ortak bir içerik üzerinden sorulabilir. İçerik bir okuma parçası, video, dinlenebilen bir ses kaydı veya resim olabilir.

Bir metin içeriğine bağlı olan birden çok sorunun birlikte gösterimi

Hazırladığınız Çoktan Seçmeli Sorunun Denenmesi


Hazırladığınız sorunun, tam da istediğiniz gibi çalıştığından emin olmak için, soruyu önizleme modunda çalıştırabilirsiniz. Önizleme modunda sorunuz, tam da adayın karşılaşacağı biçimde görüntülenir. Önizleme modunda, dilediğiniz şıkları seçerek, ölçme-değerlendirme sisteminin vermiş olduğunuz cevabı nasıl değerlendirdiğini de gözlemleme şansınız olacak.

Sorunun önizleme ile incelenmesi ve puanalama kurallarının test edilmesi
Sorunun önizleme ile incelenmesi ve puanalama kurallarının test edilmesi

Çoktan Seçmeli Sorulara Verilen Cevapların Toplu Dışarı Aktarımı

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir testiniz adaylar tarafından alındıktan sonra, tüm adayların, her bir soruda hangi seçeneği işaretlediği bilgisini dışarı aktarabilirsiniz. Sınav Sonuçları Dışarı Aktarım Aracı ile, tam olarak hangi bilgileri dışarı aktarmak istediğinizi seçebilirsiniz.

Adayların testteki sorulara verdikleri cevapların dışarı aktarılması
Adayların testteki sorulara verdikleri cevapların dışarı aktarılması

Çoktan Seçmeli Soruların Soru Bankanızda Saklanması

Tüm çoktan seçmeli sorularınızı soru bankanızda saklayabilirsiniz. Bunun için sorunun içinde saklanacağı klasör adını ve soruyu ilişkilendireceğiniz etiketleri belirlemeniz yeterli. Klasör ve etiketler, daha sonra tam da dilediğiniz soruları hızlıca soru bankasından bulmanızda size kolaylık sağlar.

Soru bankasında soruların düzenli olarak saklanması
Soru bankasında soruların düzenli olarak saklanması

Çoktan Seçmeli Soru Türleri ve Örnekler

Doğru-Yanlış Sorusu


Doğru-yanlış sorusu, 2 seçeneği olan bir çoktan seçmeli sorudur. Seçeneklerden biri doğru, diğeri ise yanlış olarak belirlenir. Doğru seçenek, doğru olarak işaretlenir.

Doğru-Yanlış sorusu

İki seçenekli sorular , doğru-yanlış şeklinde oluşturulabilir.

Doğru-Yanlış sorusu

Tek Şıkkın Seçilebildiği Çoktan Seçmeli Soru


Bu soru tipinde aday, birçok seçenek arasından yalnızca bir tanesini seçebilir. Eğer seçtiği şık doğru olan ise, sorudan tam puan elde eder.

Tek şık seçilebilen çoktan seçmeli soru

Çoktan seçmeli sınav, seçenekler arasından tek doğru cevap olacak şekilde oluşturulabilir.

Tek şık seçilebilen çoktan seçmeli soru

Seçenek Listesinden Seçme Sorusu


Bu soru tipinde, bir liste olarak sunulan seçenekler arasından yalnızca bir tanesini seçebilir. Eğer seçtiği şık doğru olan ise, sorudan tam puan elde eder.

Çoktan seçmeli soru örnekleri, kaç adet seçeneğin seçilebileceğine göre çoğaltılabilir.

Seçenek listesinden cevap seçilen soru

Birçok Şıkkın Seçilebildiği Çoktan Seçmeli Soru


Bu soru tipinde aday birden çok seçeneği işaretleyebilir. En az kaç adet seçeneğin ve en çok kaç adet seçeneğin işaretlenebileceği belirlenebilir. Aday, seçmiş olduğu seçeneklerin başarı katkı oranları nispetinde bir başarı oranı elde eder.

Birçok şık seçilebilen soru
Birçok şık seçilebilen soru

Tek Resim Seçmeli Çoktan Seçmeli Soru


Bu soru tipinde, soruyu, her seçeneğin bir resim olduğu şıklar takip eder. Aday, doğru olduğunu düşündüğü tek bir resmi seçerek soruyu cevaplar.

Şıkları resim içeren ve tek şık seçilebilen soru
Şıkları resim içeren ve tek şık seçilebilen soru

Birçok Resim Seçmeli Çoktan Seçmeli Soru


Bu soru tipinde, soruyu, her seçeneğin bir resim olduğu şıklar takip eder. Aday, doğru olduğunu düşündüğü resimleri seçerek soruyu cevaplar.

Şıkları resim içeren ve birçok şık seçilebilen soru
Şıkları resim içeren ve birçok şık seçilebilen soru

Çoktan Seçmeli Dinleme Sorusu


Soruda, adayın dinleyebileceği bir dinleme parçası verilir. Aday ses kaydını dinledikten sonra seçenekler arasından doğru olanı işaretleyerek soruya cevap verir.

Dinleme parçası içeren çoktan seçmeli soru
Dinleme parçası içeren çoktan seçmeli soru

Çoktan Seçmeli Okuma Sorusu


Soruda, adayın okuyabileceği bir okuma parçası verilir. Aday, okuma parçası üzerinden sorulmuş soruya, seçenekler arasından doğru olanı işaretleyerek cevap verir.

Dinleme parçası içeren çoktan seçmeli soru
Okuma metni içeren çoktan seçmeli soru

Çoktan Seçmeli İzleme Sorusu


Soruda, adayın izleyebileceği bir video verilir. Aday, videoyu izledikten sonra, şıklar arasından doğru olanı işaretleyerek cevap verir.

Video içeren çoktan seçmeli soru
Video içeren çoktan seçmeli soru

Yanında İçerik Olan Çoktan Seçmeli Soru


Çoktan seçmeli sorunun soluna veya sağına yerleştirilmek üzere, soruya ek bir içerik eklenebilir. Bu içerikte okuma parçası, video, dinlemek için bir ses kaydı veya resim konulabilir.

Sağında resim içeriği olan çoktan seçmeli soru önizlemesi
Sağında resim içeriği olan çoktan seçmeli soru önizlemesi

Çoktan Seçmeli Soruların Avantajları


Nesnellik


Çoktan seçmeli sorular, nesnel sorular kategorisinde yer alır. Yani, soruya verilen cevaplar, tarafsız bir şekilde, ölçme-değerlendirme sistemi tarafından otomatik ve anında değerlendirilir. Dolayısıyla, soruların değerlendirilmesi aşamasında adaylar arasında bir adaletsizlik yaşanmaz.

Hız ve Maliyet


Soruya verilen cevapların doğru-yanlış değerlendirmesinin otomatik ve anında yapılabiliyor olması, hem hız, hem de maliyet avantajı sağlar.

Yaygın Kullanım


Çoktan seçmeli sorular, dünyada en sık kullanılan soru tipidir. Dolayısıyla, adayların da cevaplamaya en alışık oldukları soru tipidir. Bu yüzden tüketimi kolaydır, herhangi bir karışıklığa veya yanlış anlamaya neden olmaz.

Geniş Kullanım Alanı


Çoktan seçmeli sorular ile hem adayın bir konudaki bilgisini sınayabilir, hem de adayın hangi başlığa daha eğilimli olduğunu ölçebilirsiniz. Bu bağlamda çoktan seçmeli sorular, gerek kişilik envanterleri, yetkinlik envanterleri, kültür testleri gibi envanterler, gerekse dil testleri, matematik testleri, IQ testleri, yetenek testleri gibi başarı ölçme odaklı testlerin temel yapı taşı olmuştur.

Sınavlarında çoktan seçmeli sorular kullanan kurumlar
Adaylarını çoktan seçmeli sorulara kullanarak sınava tabi tutan kurum ve kuruluşların logoları.

Çoktan seçmeli sorular, ölçme değerlendirme sistemi tarafından otomatik değerlendirilebildiği için, deneme testleri, kendini sınama, pratik yapma testleri için de ideal soru tipidir. Çünkü sistem, adayın vermiş olduğu cevaplara ilişkin anında geri dönüş sağlayabilir, veya test bitiminde adayın doğru ve yanlış cevapladığı soruları listeleyebilir, yanlış cevapladığı sorular için doğru cevabı ve açıklamasını gösterebilir.

Adaya geri bildirimde bulunulması
Adaya yanlış cevapladığı soruyla ilgili geri bildirimde bulunulması

Çoktan Seçmeli Soruların Dezavantajları


Çeldirici Şıkların Oluşturulmasında Yaşanan Zorluk


Adayların bir konudaki bilgisini sınamak maksadıyla bir çoktan seçmeli soru hazırlıyorsanız, çeldirici seçeneklerin iyi tasarlanması gerekir. Zira eğer doğru olmayan seçenekler, çeldirici de değilse, aday, bir konudaki bilgisi yetersiz olmasına rağmen doğru seçeneği işaretleyebilir.

Seçenekler ile İfade Edilemeyecek Cevapları Olan Sorular


Tüm sorular, bir veya birkaç seçenek işaretleyerek cevaplamaya uygun değildir. Örneğin adayın konuşma becerilerini, bir konudaki performansını veya sunum yapma becerilerini ölçmek istiyorsanız, çoktan seçmeli sorular ile direkt bir ölçüm yapmak mümkün olmaz.

Çoktan Seçmeli Soru Örnekleri ile Oluşturulan Demo Test


Sizler için hazırladığımız demo testi alarak, Testinvite ölçme-değerlendirme sistemi ile hazırlayabileceğiniz çoktan seçmeli soru türlerine ilişkin fikir edinebilirsiniz.

Online soru hazırlama programıyla testlerinizi yaratmaya şimdi başlayın