Açık Uçlu Sorular

Adayın yazarak, konuşarak, tablo doldurarak, fotoğraf çekerek, kod yazarak, dosya yükleyerek ve benzeri yöntemler kullanarak cevaplayabildiği açık uçlu sorular birçok sınav ve ölçme değerlendirme sürecinde yer verilen olmazsa olmaz bileşenlerdir.

Online sınav ve soru hazırlama programı
Çoktan seçmeli sorular veya eşleştirme soruları ile değerlendirilmesi mümkün olmayan yetkinliklerin ölçümünde tercih edilirler.

Açık uçlu sorularda adaya sorulan sorularda ondan bir cevap seçmesi değil, o cevabı oluşturması istenir. Adayın cevabı nasıl oluşturacağı, o açık uçlu sorunun “cevaplama türü” ile belirlenir. Metin veya sayı yazarak cevaplanan açık uçlu sorular, sistemde önceden belirlenebilen otomatik değerlendirme kuralları ile ölçme-değerlendirme sistemi tarafından otomatik değerlendirilebileceği gibi, verilen cevaplar eğitmenler tarafından da değerlendirilebilir. Eğer tercih ediliyorsa, verilen cevaplara yorumlar eklenerek aday ile paylaşılabilir.

Açık Uçlu Sorular / Cevaplama Türleri


Her bir cevaplama türü adaya cevabını oluşturabilmesi için farklı araçlar sağlar. Seçeceğiniz cevaplama türüne uygun olarak adaylar sorularınızı yazarak, konuşarak, kod yazarak, dosya yükleyerek, fotoğraf-ekran görüntüsü çekerek ve tablo doldurarak oluşturabilir.

Metin Yazarak Cevaplanan Açık Uçlu Sorular


Tek Satır Metin Yazarak Cevaplanan Açık Uçlu Soru

Adaya cevabını yazabileceği tek satırlık bir metin alanı verilir.

Aday, kutucuğa metin yazarak soruyu cevaplar
Aday, kutucuğa metin yazarak soruyu cevaplar

Çok Satırlı Metin Yazarak Cevaplanan Açık Uçlu Soru

Adaya cevabını yazabileceği çok satırlı bir metin alanı verilir.

Genellikle uzun cevaplar verilmesi gereken sorularda (makale yazma vb.) adaya sunulan çok satırlı metin alanı ve örnek bir makale yazma sorusu.
Genellikle uzun cevaplar verilmesi gereken sorularda (makale yazma vb.) adaya sunulan çok satırlı metin alanı ve örnek bir makale yazma sorusu.

Metin Alanının Özelleştirilmesi

Verilen metin alanı birçok yöntem kullanılarak, aday için daha kolay anlaşılır ve kullanışlı bir biçime sokulabilir.

 • Metin alanına başlık eklenebilir.
 • Metin alanına geçici bir içerik tanımlanabilir.
 • Metin alanına yardımcı bir içerik eklenebilir.
 • Metin alanının başına veya sonuna (ön ek, son ek) kısa sembol veya ifadeler yerleştirilebilir.
 • Verilmekte olan cevabın kaç karakter olduğunu anlık olarak gösteren bir karakter sayacı eklenebilir.
 • Metin alanının genişliği belirlenebilir.
 • Eğer metin alanı çok satırlı ise, verilecek alanın kaç satırlık bir alan olacağı belirlenebilir.
 • Adayın sağdan-sola veya soldan-sağa yazması sağlanabilir.
Adaya verilecek metin alanının, yönetici tarafından stil ve içeriğinin özelleştirildiği için ayarlama ekranı
Adaya verilecek metin alanının, yönetici tarafından stil ve içeriğinin özelleştirildiği için ayarlama ekranı.
Çok satırlı bir metin alanına başlık, geçici içerik, yardımcı içerik ve karakter sayacı eklenerek özelleştirilmiş açık uçlu soru örneği
Çok satırlı bir metin alanına başlık, geçici içerik, yardımcı içerik ve karakter sayacı eklenerek özelleştirilmiş açık uçlu soru örneği.

Sanal Klavye ile Farklı Dillerde Cevap Vermenin Sağlanması

Eğer adayın bir dilde cevap vermesini istiyorsanız ancak adayın ilgili dil ile uyumlu bir klavyesinin olmayabileceğini düşünüyorsanız, adayın ekranına ilgili dilde bir sanal klavye eklenebilir. Bu şekilde aday, vereceğiniz sanal klavyedeki tuşları kullanarak cevabını yazabilir.

Yönetici ekranından, açık uçlu soruya eklenecek sanal klavye için dil seçimi
Yönetici ekranından, açık uçlu soruya eklenecek sanal klavye için dil seçimi.
Sanal klavye ile metin yazarak bir soruya cevap verme
Sanal klavye ile metin yazarak bir soruya cevap verme.

Sistem tarafından desteklenen sanal klaye dilleri:

 • Türkçe
 • İngilizce
 • İspanyolca
 • Almanca
 • Fransızca
 • İtalyanca
 • Rusça
 • Arapça
 • İbranica

Yardımcı Tuş Takımlarının Sağlanması

Eğer adayın klavyesini kullanarak cevap vermesini istiyor, ancak klavyesinde eksik olabileceğini düşündüğünüz kimi karakterleri sanal bir tuş takımı ile sağlamak istiyorsanız, yardımcı tuş takımlarını aktive edebilirsiniz.

Özel karakteriler içeren yardımcı tuş takımının sağlandığı bir açık uçlu soru örneği
Özel karakteriler içeren yardımcı tuş takımının sağlandığı bir açık uçlu soru örneği.

Yardımcı Rakam Klavyesinin Sağlanması

Eğer adayın ekran üzerindeki tuşlara basarak bir sayı oluşturmasını istiyorsanız, rakamlar, nokta veya virgülden oluşan sanal bir tuş takımını aktive edebilirsiniz.

Sayısal tuş takımı içeren bir açık uçlu soru örneği
Sayısal tuş takımı içeren bir açık uçlu soru örneği.

Yazarak Verilebilecek Cevapların Sınırlandırılması

Bir kurallı ifade (Regular Expression - regex) tanımlayarak, adayın verebileceği cevabın bir kurala uygun olmasını zorunlu tutabilirsiniz. Aday cevabını yazarken eğer kurala uygun olmayan bir metin yazarsa, adayı ne şekilde uyaracağınızı belirleyebilirsiniz.

Belirlenen kurallı ifadeye uymayan bir cevap girilmiş ve otomatik bir uyarı gösteren bir açık uçlu soru örneği
Belirlenen kurallı ifadeye uymayan bir cevap girilmiş ve otomatik bir uyarı gösteren bir açık uçlu soru örneği.

Verilen Cevabın Otomatik Doğru-Yanlış Değerlendirilmesi

Adayın bir soruya yazarak verdiği cevap, tanımlanacak bir kural ile karşılaştırılarak ölçme-değerlendirme sistemi tarafından otomatik değerlendirilebilir.

 • Eşitlik kuralları: aday tarafından yazılan metin, önceden tanımlanacak metin ile eşit olması veya eşit olmaması durumlarına göre, doğru-yanlış değerlendirmesi otomatik yapılabilir.
  Otomatik olarak puanlama için kullanılacak karşılaştırma metninin, ve eşitlik durumunda uygulanacak puanlamanın belirlenmesi
  Otomatik olarak puanlama için kullanılacak karşılaştırma metninin, ve eşitlik durumunda uygulanacak puanlamanın belirlenmesi.
  Karşılaştırma metni ile örtüşen ve otomatik olarak puanlanmış olan bir sorunun önizlemesi
  Karşılaştırma metni ile örtüşen ve otomatik olarak puanlanmış olan bir sorunun önizlemesi.
 • Herhangi birine veya hiçbirine eşitlik kuralları: aday tarafından yazılan metin, önceden tanımlanacak birçok metin ile karşılaştırılır. Herhangi birisi ile tam eşitlik sağlanıyorsa veya tümü ile eşitlik sağlanmıyorsa, doğru-yanlış değerlendirmesi otomatik yapılabilir.
  Otomatik olarak puanlama için kullanılacak karşılaştırma metinlerinin, ve cevabın metinlerden herhangi birisi ile eşitliği durumunda uygulanacak puanlamanın belirlenmesi
  Otomatik olarak puanlama için kullanılacak karşılaştırma metinlerinin, ve cevabın metinlerden herhangi birisi ile eşitliği durumunda uygulanacak puanlamanın belirlenmesi.
  Karşılaştırma metni ile örtüşen ve otomatik olarak puanlanmış olan bir sorunun önizlemesi
  Karşılaştırma metinlerinden hiçbirisiyle eşit olmayan cevabın otomatik olarak puanlandığı bir soru önizlemesi.
 • Kurallı ifade ile tanımlanan kurallar: aday tarafından yazılan metin, önceden tanımlanacak bir kurallı ifade (Regular expression - regex) ile karşılaştırılır. Kurala uyuyorsa ve uymuyorsa otomatik doğru-yanlış değerlendirmesi yapılabilir.
  Regex kullanarak karşılaştırma kuralının, ve eşleşme durumunda uygulanacak puanlamanın belirlenmesi
  Regex kullanarak karşılaştırma kuralının, ve eşleşme durumunda uygulanacak puanlamanın belirlenmesi
  Aranan Regex kuralıyla eşleşen cevabın otomatik puanlandığı soru önizlemesi
  Aranan Regex kuralıyla eşleşen cevabın otomatik puanlandığı soru önizlemesi

Yazılan Metni Otomatik Değerlendirmek için Özel Değerlendirme Fonksiyonu Yazma

Adayın verdiği cevabın otomatik doğru-yanlış değerlendirilmesini yapacak özel bir fonksiyon yazabilirsiniz. Bu durumda adayın vermiş olduğu cevap fonksiyon tarafından otomatik değerlendirilecektir.

Yöneticilerin soru değerlendimeleri için kendi yazdıkları özel fonksiyonlardan seçim yapışı
Yöneticilerin soru değerlendimeleri için kendi yazdıkları özel fonksiyonlardan seçim yapışı.
Kullanılan değerlendirme fonksiyonundan çıkan örnek bir sonuç raporu
Kullanılan değerlendirme fonksiyonundan çıkan örnek bir sonuç raporu.

Sayı Yazarak Cevaplanan Açık Uçlu Sorular


Eğer sorunun bir sayı yazarak cevaplanmasını istiyorsanız, sayı yazarak cevaplanan açık uçlu soru tercih edilebilir. Bu durumda, aday cevap alanına yalnızca bir sayı yazabilir.

Sayı yazarak cevaplanan bir açık uçlu soru örneği
Sayı yazarak cevaplanan bir açık uçlu soru örneği.

Sayı Yazma Alanının Özelleştirilmesi

Verilen cevap yazma alanı birçok yöntem kullanılarak, aday için daha kolay anlaşılır ve kullanışlı bir biçime sokulabilir.

 • Metin alanına başlık eklenebilir.
 • Metin alanına geçici bir içerik tanımlanabilir.
 • Metin alanına yardımcı bir içerik eklenebilir.
 • Metin alanının başına veya sonuna (ön ek, son ek) kısa sembol veya ifadeler yerleştirilebilir.
 • Verilmekte olan cevabın kaç karakter olduğunu anlık olarak gösteren bir karakter sayacı eklenebilir.
Adaya verilecek cevap alanının, yönetici tarafından stil ve içeriğinin özelleştirildiği için ayarlama ekranı
Adaya verilecek cevap alanının, yönetici tarafından stil ve içeriğinin özelleştirildiği için ayarlama ekranı.
Sayı yazılacak alana başlık, ön ek, geçici içerik, yardımcı içerik ve karakter sayacı eklenerek özelleştirilmiş açık uçlu soru örneği
Sayı yazılacak alana başlık, ön ek, geçici içerik, yardımcı içerik ve karakter sayacı eklenerek özelleştirilmiş açık uçlu soru örneği.

Sayı Girme Yöntem ve Sayı Formatının Belirlenmesi

 • Nümerik Sayı Girişi: Aday, belirleyeceğiniz nokta ve virgül kullanma tercihlerinize uygun olacak şekilde bir sayı girebilir.
  Adayın yazması istenen cevap türünün Nümerik Sayı Girişi olarak belirlenmesi
  Adayın yazması istenen cevap türünün Nümerik Sayı Girişi olarak belirlenmesi.
  Nümerik sayı ile cevaplnması beklenen açık uçlu soru örneği
  Nümerik sayı ile cevaplnması beklenen açık uçlu soru örneği.
 • Bilimsel Notasyon ile Sayı Girişi: Aday, bilimsel notasyonda sayı yazma kurallarına uygun olacak şekilde bir sayı girebilir.
  Bilimsel nosatsyon ile cevaplanması beklenen açık uçlu soru örneği
  Bilimsel nosatsyon ile cevaplanması beklenen açık uçlu soru örneği.
 • Numerik veya Bilimsel Sayı Girişi: Aday ister numerik sayı, isterse bilimsel sayı yazımını kullanarak cevap girebilir.
  Adayın yazması istenen cevap için iki tür notasyonun da kabul edilmesi seçeneği
  Adayın yazması istenen cevap için iki tür notasyonun da kabul edilmesi seçeneği.
  Adayın cevap vermek istediği notasyonu seçebildiği açık uçlu soru örneği
  Adayın cevap vermek istediği notasyonu seçebildiği açık uçlu soru örneği.

Sayı Girerken Kullanılacak Ondalık ve Ayraç İşaretlerinin Belirlenmesi

Aday, soruyu cevaplamak için bir sayı yazarken, ondalık için ve binler ayracı için hangi noktalama işaretlerini kullanacağı belirlenebilir.

Soru cevaplarken kullanılacak ondalık ve binler ayraçları seçim ekranı
Soru cevaplarken kullanılacak ondalık ve binler ayraçları seçim ekranı.
Ondalık ve binler ayracını adaya hatırlatan yardımcı metin içeren soru örneği

Girilecek Sayının Azami Hassasiyet Değerlerinin Belirlenmesi

Aday, soruyu cevaplamak için bir sayı yazarken, girebileceği sayının azami hassasiyetini belirleyebilirsiniz. Bu şekilde adayın yazacağı sayı, virgülden sonra (veya noktadan sonra) en fazla belirttiğiniz kadar basamaktan oluşabilir.

Cevap olarak yazılması beklenen sayının maksimum hassasiyetini ayarlama ekranı
Cevap olarak yazılması beklenen sayının maksimum hassasiyetini ayarlama ekranı.
Önceden belirlenmiş hassasiyet seviyesine uymayan bir cevap yazıldığında hata mesajı veren bir soru örneği
Önceden belirlenmiş hassasiyet seviyesine uymayan bir cevap yazıldığında hata mesajı veren bir soru örneği.

Yazılabilecek Sayıların Sınırlandırılması

Bir kurallı ifade (Regular Expression - regex) tanımlayarak, adayın verebileceği cevabın bir kurala uygun olmasını zorunlu tutabilirsiniz. Aday cevabını yazarken eğer kurala uygun olmayan bir metin yazarsa, adayı ne şekilde uyaracağınızı belirleyebilirsiniz.

Soruda istenen cevap formatının Regex ile kural haline getirilmesi
Soruda istenen cevap formatının Regex ile kural haline getirilmesi ve uyarı mesajı eklenmesi
Beklenen formatta cevap verilmemesi nedeniyle hata mesajı içeren soru örneği
Beklenen formatta cevap verilmemesi nedeniyle uyarı mesajı içeren soru örneği.

Sayı Olarak Verilen Cevabın Otomatik Doğru-Yanlış Değerlendirilmesi

Adayın soruya yazarak verdiği cevap, tanımlanacak bir kural ile karşılaştırılarak ölçme-değerlendirme sistemi tarafından otomatik değerlendirilebilir.

 • Eşitlik kuralları: aday tarafından yazılan sayı, önceden tanımlanacak sayı ile eşit olması veya eşit olmaması durumlarına göre, doğru-yanlış değerlendirmesi otomatik yapılabilir.
  Verilen cevabın otomatik olarak değerlendirilmesi için eşitlik kuralı ve puanlandırma yöntemi tanımlama ekranı
  Verilen cevabın otomatik olarak değerlendirilmesi için eşitlik kuralı ve puanlandırma yöntemi tanımlama ekranı
  Belirlenmiş kurala uygun bir cevap yazılmış ve otomatik olarak puanlanmış bir soru önizlemesi
  Belirlenmiş kurala uygun bir cevap yazılmış ve otomatik olarak puanlanmış bir soru önizlemesi.
 • Herhangi birine veya hiçbirine eşitlik kuralları: aday tarafından yazılan sayı, önceden tanımlanacak birçok sayı ile karşılaştırılır. Herhangi birisi ile tam eşitlik sağlanıyorsa veya tümü ile eşitlik sağlanmıyorsa, doğru-yanlış değerlendirmesi otomatik yapılabilir.
  Verilecek cevabın karşılaştıılacağı birçok değerin tanımlanması, ve karşılaştırmaya göre puanlandırma yönteminin belirlenmesi
  Verilecek cevabın karşılaştıılacağı birçok değerin tanımlanması, ve karşılaştırmaya göre puanlandırma yönteminin belirlenmesi.
 • Sayı aralığı içinde olma kuralı: aday tarafından yazılan sayının, belirleyeceğiniz bir sayı aralığı içinde olup olmadığı otomatik belirlenerek, doğru-yanlış değerlendirmesi yapılabilir.
  Adayın vereceği cevabın hangi aralıkta olması gerektiğinin, ve bu koşulun sağlanması durumundaki puanlama şeklinin belirlenmesi
  Adayın vereceği cevabın hangi aralıkta olması gerektiğinin, ve bu koşulun sağlanması durumundaki puanlama şeklinin belirlenmesi
  Verilen cevabın beklenen aralıkta olmadığı durumda belirlenen puanlamanın uygulandığı soru önizlemesi
  Verilen cevabın beklenen aralıkta olmadığı durumda belirlenen puanlamanın uygulandığı soru önizlemesi.
 • Kurallı ifade ile tanımlanan kurallar: aday tarafından yazılan sayı, önceden tanımlanacak bir kurallı ifade (Regular expression - regex) ile karşılaştırılır. Kurala uyuyorsa ve uymuyorsa otomatik doğru-yanlış değerlendirmesi yapılabilir.

Yazılan Sayıyı Otomatik Değerlendirmek için Özel Değerlendirme Fonksiyonu Yazma

Adayın verdiği cevabın otomatik doğru-yanlış değerlendirilmesini yapacak özel bir fonksiyon yazabilirsiniz. Bu durumda adayın vermiş olduğu cevap fonksiyon tarafından otomatik değerlendirilecektir.

Tablo Doldurarak Cevap Verilen Açık Uçlu Soru


Bir tablo oluşturabilir, tablonun satır ve sütun sayısını belirleyebilir ve tablonun dilediğiniz hücrelerine adayın yazarak cevap verebileceği alanlar açabilirsiniz. Tablodaki her bir hücreye, tek satırlık bir metin alanı veya çok satırlık metin alanı tanımlayabilirsiniz.

Tablo içeren soru oluştururken tablonun satır ve sütun sayısını düzenleme ekranı
Tablo içeren soru oluştururken tablonun satır ve sütun sayısını düzenleme ekranı
Adaya sunulan ve tablo doldurarak cevaplanması beklenen bir açık uçlu soru örneği.
Adaya sunulan ve tablo doldurarak cevaplanması beklenen bir açık uçlu soru örneği.

Tablodaki Hücrelere Sabit İçerikler Tanımlama

Tablonun daha anlaşılır olması için, dilediğiniz hücrelere sabit içerikler girebilirsiniz.

Tablodaki hücrelere, adaya bilgi sunmak için sabit içerik ekleme
Tablodaki hücrelere, adaya bilgi sunmak için sabit içerik ekleme.

Sütun ve Satır Başlıklarını Gösterme

Tablodaki her bir satır ve sütuna bir başlık ekleyebilirsiniz. Bu şekilde tablonuzu daha anlaşılır kılabilirsiniz.

Adaya gösterilecek tablodaki sütunlardan birisine başlık ekleme ekranı
Adaya gösterilecek tablodaki sütunlardan birisine başlık ekleme ekranı

İçerik Oluşturarak Cevaplanan Açık Uçlu Soru


Aday, bir içerik oluşturarak soruyu cevaplar. İçerik oluşturabilmesi için zengin içerik editörünü kullanır.

İçerik oluştururken, aşağıdaki izinler verilebilir:

 • Resim ekleme: Aday hazırladığı içeriğe resimler ekleyebilir.
 • Ses ekleme: Aday hazırladığı içeriğe ses kayıtları ekleyebilir.
 • Video ekleme: Aday hazırladığı içeriğe video kayıtları ekleyebilir.
 • Dosya ekleme: Aday hazırladığı içeriğe dosyalar ekleyebilir.

İçerik oluştururken, adayın sanal tuş takımlarından yararlanmasını sağlayabilirsiniz.

Adaya zengin içerik editörü sunulan, ve içerik oluşturarak cevaplanacak soru örneği.
Adaya zengin içerik editörü sunulan, ve içerik oluşturarak cevaplanacak soru örneği.

Ses Kaydederek Cevaplanan Açık Uçlu Soru (Konuşma Sorusu)


Aday soruyu, sesini kaydederek cevaplar. Bunun için adaya, konuşurken sesini kaydetmesine imkan verecek ses kayıt uygulaması sağlanır.

 • Adayın yapacağı kayıt için bir süre limiti belirlenebilir.
 • Adayın kaç defa kaydetme denemesi yapabileceği sınırlandırılabilir.
Soruda, adayların alacağı ses kaydının azami süresi ve kaç deneme hakkı olduğunun belirlendiği ekran.
Soruda, adayların alacağı ses kaydının azami süresi ve kaç deneme hakkı olduğunun belirlendiği ekran.
Adayın kullandığı cihazın mikrofonu ile ses kaydı alarak cevap verdiği soru örneği.
Adayın kullandığı cihazın mikrofonu ile ses kaydı alarak cevap verdiği soru örneği.

Video Kaydererek Cevaplanan Açık Uçlu Soru (Mülakat sorusu)


Aday soruyu, cihazındaki web kamera aracılığıyla sesini ve görüntüsünü birlikte kaydederek cevaplar. Bunun için adaya, kamerasını kaydedebileceği video kayıt uygulaması sağlanır.

 • Adayın yapacağı kayıt için bir süre limiti belirlenebilir.
 • Adayın kaç defa kaydetme denemesi yapabileceği sınırlandırılabilir.
Soruda, adayların çekeceği videonun azami süresi ve kaç deneme hakkı olduğunun belirlendiği ekran.
Soruda, adayların çekeceği videonun azami süresi ve kaç deneme hakkı olduğunun belirlendiği ekran.
Bu İngilizce sınav sorusu örneğinde görüldüğü gibi sınav yöneticisi otomatik değerlendirme için net bir cevap tanımlamıştır.
Adayın kullandığı cihazın kamerası ile video çekerek cevap verdiği soru örneği.

Kod Yazarak Cevaplanan Açık Uçlu Soru


Aday soruyu, belirleyeceğiniz bir programlama dilinde kod yazarak cevaplar. Adayın cevabını yazabilmesi için, seçilen programlama dili ile uyumlu bir kod editörü sağlanır.

Adayın sunulacak kod editörününde, belirleyeceğiniz bir başlangıç içeriği sunabilirsiniz. Bunun için dilediğiniz kodu editöründe içine ekleyerek soruyu kaydedebilirsiniz.

Kod editörü kullanılarak cevaplanacak bir açık uçlu soru örneği
Kod editörü kullanılarak cevaplanacak bir açık uçlu soru örneği.

Kod Editörünün Programlama Dili veya Scriptinin Belirlenmesi

Kod editörü için, TypeScript, JavaScript, C#, Java, SQL, Python, Ruby, PHP, C, C++ gibi birçok 50’den fazla dil seçeneğinden birini seçebilirsiniz.

Soru hazırlanırken, adayın hangi kodlama dilini kullanarak cevap vereceğinin seçimi.
Soru hazırlanırken, adayın hangi kodlama dilini kullanarak cevap vereceğinin seçimi.

Dosya Yükleyerek Cevaplanan Açık Uçlu Soru


Adayın soruyu bir dosya yükleyerek cevaplamasını sağlayabilirsiniz. Aday, dosya yükleme aracını kullanarak hazırladığı dosyayı cevap olarak yükler.

Aday, cihazından bir dosya yükleyerek soruya cevap verebilir.
Adayın kendi cihazından bir dosya yükleyerek cevap verdiği soru örneği.

Fotoğraf Çekerek veya Ekran Görüntüsünü Kaydederek Cevaplanan Açık Uçlu Soru


Adayın, bilgisayarındaki ekran görüntüsünü kaydederek, veya bilgisayarına bağlı bir kamera üzerinden fotoğraf çekerek cevap vermesini sağlayabilirsiniz.

Adayın kullandığı cihazın kemrası ile fotoğraf çekerek cevap verdiği soru örneği
Adayın kullandığı cihazın kemrası ile fotoğraf çekerek cevap verdiği soru örneği.

Verilen Cevapların Eğitmenlerce Değerlendirilmesi


Açık uçlu sorulara verilen cevaplar, sınavlar tamamlandıktan sonra, eğitmenlerce değerlendirilebilir. Açık uçlu soruların olduğu bir sınav tamamlandığında, sistem ilgili sınavda kaç tane sorunun değerlendirilmesi gerektiğini belirtir.

Sonuçlar listesindeki her sınavda değerlendirme bekleyen soru sayısı mevcuttur
Sonuçlar listesindeki her sınavda değerlendirme bekleyen soru sayısı mevcuttur.

Cevaplar değerlendirildikten sonra sınav raporu otomatik güncellenir.

Açık uçlu sorulara verilen cevaplar değerlendirilirken 2 yöntem izlenebilir. Bu yöntemler test ayarlarından tüm sorulara etki edecek şekilde, veya sonuç raporlarında her soru için tek tek seçilebilir.

Bir testteki açık uçlu soruların nominal veya yüzdesel olarak değerlendirilmesi, o testin ayarlarında seçilebilir
Bir testteki açık uçlu soruların nominal veya yüzdesel olarak değerlendirilmesi, o testin ayarlarında seçilebilir.
 • Cevap, yüz üzerinden değerlendirilebilir. Bu durumda yapılacak değerlendirme sonrasında, sorunun puanı ile soruya verilen cevabın değerlendirme oranının çarpımı nispetinde sınav sonuçları güncellenir. Örnek olarak eğer sorunun sınavdaki puanı 5 ise ve soruya verilen cevap %40 doğru (başarılı) olarak değerlendirilirse, aday bu sorudan (5 x %40) 2 puan almış olur.
  Sonuç raporlarında bir sorunun puanlamasını yüzdesel olarak yapmak
  Sonuç raporlarında bir sorunun puanlamasını yüzdesel olarak yapmak.
 • Cevaba direkt bir puan verilebilir. Örnek olarak, eğer soru 5 puan ise, adayın vermiş olduğu cevaba en fazla 5 olmak üzere bir değerlendirme puanı verilebilir.
  Sonuç raporlarında bir sorunun puanlamasını nominal soru puanı üzerinden yapmak
  Sonuç raporlarında bir sorunun puanlamasını nominal soru puanı üzerinden yapmak.

Cevaplara Yorum Yazma (Feedback)


Açık uçlu sorulara yapılan değerlendirmeye, bir yorum içeriği de eklenebilir. Yapılacak yorum, yapılan değerlendirmenin bir açıklamasını içerebileceği gibi, cevaptaki doğru ve yanlış unsurlar da listelenebilir, cevaptaki hangi kısımların neden yanlış olduğu ve doğrusunun nasıl olması gerektiği yazılabilir.

Adayların soruyu cevapladıktan sonra görebileceği içerikler oluşturma ekranı
Adayların soruyu cevapladıktan sonra görebileceği içerikler oluşturma ekranı.

Değerlendirmelerin ve Yorumların Adaylarla Paylaşılması


Açık uçlu soruların yer aldığı bir sınavın değerlendirmesi tamamlandıktan sonra, sınav sonuçları, adaylarla paylaşılabilir. Aday her bir soruya verdiği cevabı, aldığı değerlendirme puanını ve eğer görünmesi isteniyorsa değerlendiricinin yorumunu okuyabilir.

Online soru hazırlama programıyla testlerinizi yaratmaya şimdi başlayın