Detaylı Analizler & Kapsamlı Sonuçlar

Basit sınavlardan daha fazlasını sunan kapsamlı değerlendirmelerle doğru kararlar alın. Derinlemesine analizler, karşılaştırılabilir sonuçlar. Hemen keşfedin!

Created by Erdem Ekim / Ocak, 2024

Güvenilir sonuçların güvencesinin yanı sıra TestInvite, derinlemesine analizler sağlayan sınavlar tasarlama olanağı sunmasıyla öne çıkıyor. Basit puanlar veren temel sınavların aksine TestInvite, bireylerdeki çeşitli boyutların ölçülmesini ve karşılaştırılmasını sağlayarak onların profillerine ilişkin değerli bilgiler sunar. Bu işlevsellik, bireylerin güçlü, zayıf yönlerinin ve geniş bir yelpazedeki yönelimlerinin belirlenmesini sağlar.

Doğru karar almayı kolaylaştıran değerli bilgiler üreten değerlendirmeler tasarlamak

Çevrimiçi değerlendirmelerin amacı veriye dayalı, objektif ve etkili karar almayı desteklemektir. Bu nedenle TestInvite, değerlendirmelerin bilinçli karar verme süreci için kapsamlı sonuçlar vermesini sağlamak amacıyla en başından beri büyük çaba harcamıştır.

Çok boyutlu sınavlar

Tek bir genel puan sağlayan temel sınavların aksine TestInvite, bireylerin birçok yönünü değerlendiren sınavların oluşturulmasına olanak tanır. Bu, sınav sorularının ilgili boyutlara atanması ve bu boyutların hiyerarşik olarak yapılandırılmasıyla ve kırılımlarla ayrıntılı analiz yapılmasına olanak sağlanmasıyla gerçekleştirilir.

Karşılaştırmalı sonuçlar

TestInvite yalnızca bireyin puanlarını hesaplamakla kalmaz, aynı zamanda otomatik olarak normlar oluşturur veya kıyaslamaları birleştirir. Bu, bireylerin her bir boyuta ilişkin puanlarının karşılaştırılmasına olanak tanıyarak güçlü ve zayıf yönlerin analizini kolaylaştırır.

Özel raporlama

Her sınavın hedef ve öncelikleri bakımından benzersiz olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle sınav tarafından oluşturulan raporları kişiselleştirme olanağı sunuyoruz. Buna, özel puanlama algoritmalarının dahil edilmesi, istenen çıktıların zarif bir şekilde sunulması için özel tasarımların sunulması ve raporun kuruluşunuzun görünümüne ve tarzına uyacak şekilde markalanması da dahildir.

Gelişmiş analitik

TestInvite bireyleri ölçmenin ötesine geçer; aynı zamanda sınav öğeleri ve eğitmenler de dahil olmak üzere tüm katkıda bulunanların performansını değerlendirerek nihai sonuçlara katkıda bulunan faktörlerin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Gelişmiş analizler, iyi performans gösteren ve kötü performans gösteren soruların belirlenmesini sağlarken, teste katılanları çeşitli özelliklere göre gruplandırmak neyin beklendiği gibi performans gösterdiğini ve bunun nedenini ortaya çıkarmaya yardımcı olur.

Temsilci ile görüşün

TestInvite'in kuruluşunuz için uygun bir seçenek olup olmadığına karar verin

Toplantı planlayın
Geri Git
Bir temsilci ile konuşun
TestInvite'in kuruluşunuz için uygun bir seçenek olup olmadığına karar verin