İngilizce Seviye Belirleme Testi: İşe Alım için İngilizce Seviye Sınavları

İşe alım uzmanları ve eğitmenler için: GELAS ® Profesyonel İngilizce Seviye Belirleme Sınavları ile adayların İngilizce seviyelerini hızlı ve kolayca tespit edin.

Demo Talep Et Örnek Sınav Raporu
Bu sayfa İşe Alım Uzmanları içindir.
Eğer kendi İngilizce seviyenizi tespit etmek veya pratik yapmak istiyorsanız, Ücretsiz İngilizce Seviye Belirleme Sınavları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İngilizce Seviye Tespit Sınavlarında bizi tercih eden müşterilerimiz

Testinvite sınav yazılımını kullanan müşteri: Anadolu Group
Testinvite sınav yazılımını kullanan müşteri: Eduexplora
Testinvite sınav yazılımını kullanan müşteri: Howden
Testinvite sınav yazılımını kullanan müşteri: İpsos
Testinvite sınav yazılımını kullanan müşteri: İnstitute of Tourism Studies
Testinvite sınav yazılımını kullanan müşteri: Mauser Packaging Solutions
Testinvite sınav yazılımını kullanan müşteri: ModSquad
Testinvite sınav yazılımını kullanan müşteri: Siskon
Testinvite sınav yazılımını kullanan müşteri: Tadım Kuruyemiş
Testinvite sınav yazılımını kullanan müşteri: Wellmera
Testinvite sınav yazılımını kullanan müşteri: Yataş Grup

Sayfa İçeriği

Bu sayfada, GELAS ® Global English Level Assessment Series (Global İngilizce Seviye Tespit Sınavları Serisi) hakkında tüm bilgileri bulabilirsiniz.

GELAS®: GLOBAL ENGLISH LEVEL ASSESSMENT SERIES

Global İngilizce Seviye Belirleme Sınavları Serisi

GELT ® ve GESWE ®, ana dili İngilizce olmayan kişilerin İngilizce seviyesini ölçmek için katılabileceği bir dizi İngilizce Yeterlilik Sınavıdır. Farklı yetenek alanlarını konu almaları sebebiyle, birlikte ya da ayrı ayrı kullanılabilirler.
İnternet üzerinden çevrimiçi olarak yönetilen bu sınavlar, kuruluşların yeni çalışan işe alım sürecine veya İngilizce eğitim programlarına ihtiyaç duyan personeli belirlemelerine ve mevcut çalışanların İngilizce dil becerilerinin, yerel veya uluslararası operasyonlar için sağlam bir temel oluşturmak amacıyla uluslararası standartlara uymalarını sağlayan kurumsal testlerdir.
Ana dili İngilizce olmayan İngilizce konuşan kişi sayısı, 2019 yılında 750 milyon ana dili İngilizce olan kişi sayısını geçerek dünya genelinde 1 milyardan fazla kişiye ulaştı. Bu nedenle İngilizce’nin ikinci dil olarak önemi her yıl artmakta ve aday ve öğrencilerin İngilizce seviyelerini ölçmek, sektör ayrımı yapılmaksızın neredeyse her kurum için zorunlu hale gelmektedir.

1. GLOBAL ENGLISH LEVEL TEST (GELT ®)

Global İngilizce Seviye Testi

GELT ®, ana dili İngilizce olmayan kişilerin İngilizce yeterliliğini değerlendirmek için yapılan Global İngilizce Seviye Tespit Sınavı’dır ve çok değişkenli sınav yapısıyla oluşturulmuştur. Sınav, her seferinde farklı bir soru grubuyla gelir, böylece her aday tamamen farklı soruları cevaplandırır. GELT, İngilizce dil uzmanları tarafından oluşturulmuş 1000'den fazla sorudan oluşan bir soru bankasına sahiptir ve ölçme ve değerlendirme kriterlerine uygun şekilde tasarlanmıştır.
Soru adedi başlığı için SVG ikonu

Toplam Soru Adedi

80 çoktan seçmeli soru.

Sınav süresi başlığı için SVG ikonu

Sınav Süresi

45 dakika.

Bölümler

GELT ®, dört temel dil yeteneği alanında İngilizce yeterliliğini ölçmek için oluşturulmuştur.

Dilbilgisi (Grammar)

36 çoktan seçmeli soru
İngilizce’nin kullanılış yeteneğini ölçen testler, gramer ve kelime bilgisini içerir, Dilbilgisi ve kelime bilgisi alanlarına hakim olmak bir dili öğrenmenin olmazsa olmazıdır. Bu nedenle, dilbilgisi/gramer ve kelime bilgisinin değerlendirilmesi, dil yeterliliğinin en yaygın ölçüm biçimlerden biridir. Common European Framework of Reference (CEFR) ‘a bağlı kalınarak teste katılanların seviyesini değerlendirmek için dilbilgisi ve kelime bilgisi soruları dikkatli bir şekilde hazırlanmıştır.

Kelime Bilgisi (Vocabulary)

24 çoktan seçmeli soru
Katılımcıların spor, eğitim, sağlık, politika vb. farklı alanlar ile ilgili bazı deyimler, çeşitli ifadeler, kelimeler ve ekler kullanarak soruları cevaplamaları beklenir.

Okuma (Reading)

10 çoktan seçmeli soru
Okuma testi, temel olarak bir pasajın ana fikrini belirlemeye, çıkarımlarda bulunmaya ve yazarın amacını belirlemeye odaklanır. Ayrıca, metin pasajları, okuyucunun bütün metni anlamak için kelimelerin anlamlarını birleştirmesini sağlayarak kelime bilgisini ölçer, Kelime dağarcığı iyi olan okuyucuları tespit edebilmek için, konuşulan dile(hem Amerikan hem İngiliz diline) ait detaylı ve özgün kavramlar, cümleler ve deyimler kullanılmıştır. Buna ek olarak, makaleler en güncel, ilginç ve her yönüyle tartışmaya değer konulardan oluşur.

Dinleme (Listening)

10 çoktan seçmeli soru – Dinleme testinin amacı, esas olarak konuşmanın temeline odaklanmak, çıkarımlar yapmak, yazarın amacını ve bazı deyimsel ifadelerin anlamını tanımlamaktır. Adaylar kayıtları dinledikten sonra çeşitli seviyelerde edebi ve dolaylı anlamlar taşıyan konuları ele alan çoktan seçmeli soruları cevaplarlar. Sorular ilgi çekici ve güncel konulardan oluşur. Bunun yanısıra katılımcılar farklı aksanları duymaya hazır olmalıdır.(Katılımcılar kayıtları dinlemek için kulaklık kullanmalıdır ve kaydı yalnızca birkaç kez dinleme hakkına sahiptirler.)

 • Sınavın Tekrarlanabilirliği: Aynı kişi en fazla 11 kez bu sınava girdiğinde hiçbir sınavda bir soruyu 2 kez görmeyip, her seferinde farklı sorularla karşılacaktır.
 • Seviye Belirleme (Skor Sistemi): GELT’in çoktan seçmeli bir sınav olması sayesinde notlama otomatik olarak yapılır ve sınav puanı, 0 ile 100 arasında bir puan olarak gösterilir. Sınav sonucuna göre, katılımcının (aday, öğrencı, çalışan vs,) sonuçları aşağıda gösterilen şekilde, CEFR referans alınarak oluşturulan “Seviye” ölçütüyle eşleştirilerek analiz edilir. Bu işlem, sınavı hazırlayanlar tarafından kolaylıkla görüntülenebilecek ve raporlaştırılabilecek şekilde hazırlanmıştır.

Norm Çalışmaları

GELT ® sınavı her yıl 10.000'in üzerinde kişi tarafından alınır ve elde edilen verilen üzerinden norm çalışmaları yapılır.

İngilizce Testi Sonuçları Histogram Analizi
Demo Talep Et

2. GLOBAL ENGLISH SPEAKING & WRITING EXAM (GESWE ®)

İngilizce Konuşma ve Yazma Sınavı

GESWE, ana dili İngilizce olmayan kişilerin iki ana beceri alanında (konuşma ve yazma yeteneği) yeterliliğini değerlendirmek için Global İngilizce Konuşma ve Yazma Sınavıdır.
Toplam soru sayısı başlığı için SVG ikonu

Toplam Soru Sayısı

4 (2 konuşma ve 2 yazma sorusu)

Sınav süresi başlığı için SVG ikonu

Sınav Süresi

42 dakika.

Bölümler

GESWE, iki temel dil beceri alanında İngilizce yeterliliğini ölçmek için tasarlanmıştır:

1. Konuşma Bölümü

Adaylara her soruya cevap vermeleri için 10 dakika verilir. Belirli bir konu hakkında en az 4 dakika konuşmaları gerekir. Katılımcılar en fazla 2 konu seçebilir. Bu bölümün amacı, sınav katılımcılarını bir dizi fonolojik(sesbilimsel) faktörde değerlendirmektir. Sınav katılımcıları akıcılık, telaffuz, kelime hazinesi, dil kurallarına uygunluk, iletişim, sunum, konu geliştirme ve dil kullanımı gibi hususlara dikkat etmelidir. Konuşma sınavında katılımcılar tek taraflı konuşur, karşılıklı etkileşim (soru-cevap, sohbet) yapılmaz.

2. Yazma Bölümü

Adaylara en az 3 paragraf ve 200 kelimeden oluşan bir kompozisyon yazmaları için 10 dakika süre verilir. Bu bölümün amacı katılımcıların yazma kabiliyetini değerlendirmektir. Katılımcıların, kurallara uygun, iyi yapılandırılmış bir paragraf yazmaları gerekir (paragrafın ana konusu, destekleyici yan bilgiler ve cümle kurma). Paragraflar; Konunun nasıl geliştirildiği, dil kullanımı, kelime bilgisi, imla ve noktalama işaretlerine göre puanlanır.

 • Sınavın Tekrarlanabilirliği: Aynı kişi, aynı sorular sorulmadan en fazla 10 defa sınava girebilir: aday her seferinde tamamen farklı bir soru grubuyla teste girer.
 • Ek Gereksinimler: Adaylar her göreve olabildiğince eksiksiz cevap vermeli ve her zaman mikrofona net bir şekilde konuşmalıdır.
 • Seviye Belirleme (Skor Sistemi): GESWE, sınav katılımcılarının hem kompozisyon yazarak hem de verilen konularla ilgili soruları yanıtladıkları girdili sorulardan oluşur. Bu nedenle, cevapların değerlendirilmesi ve puanlama daha karmaşık bir sürece bağlıdır:
  • Sınav katılımcılarının cevapları, sınavı notlayacak nitelikli İngilizce öğretmenleri tarafından okunur ve dinlenir.
  • Notlama ve puanlama ölçütleri aşağıda belirtilmiştir:
 • Değerlendirme: Bir GESWE sınavının değerlendirilmesi, sınavın tamamlanmasının ardından 3 iş günü içinde sonuçlandırılır. Sınav puanı, yine 0 ile 100 arasında bir yüzde ile yansıtılır ve sonuç, aşağıdaki CEFR çerçevesinde verilen “Test Sonucu” ile “Seviye” ölçümleri eşleştirilerek analiz edilir.

Seviyeler ve Puan Aralıkları

Görevi tamamlama girişimi çok az veya hiç yok ve anlatım şekli sorunun neyle ilgili olduğunu anlamada başarısızlık olduğunu gösteriyor. Planlama yok. Muhtemelen anlamsız ya da çok kısa. Anlam karmaşası yaratan sık veya ciddi gramer hataları ve sınav konusu için uygunsuz olan kısıtlı ve tekrarlanan bir kelime hazinesi.
Bazı eksiklikler ve/veya konuyla alakasız bilgilerle sınavı tamamlamaya çalışır. Az da olsa önceden planlama girişiminde bulunur, ancak fikirler zayıf bir şekilde düzenlenmiştir. Genel olarak tutarlı bir anlatım ama anlam ve ana fikir her zaman net değil. Zaman zaman anlatımı karmaşıklaştıran temel gramer hataları. Uygun olmayan kullanımlar da içeren sınırlı bir kelime dağarcığı kullanma eğilimi.
Ara sıra ilgisiz bilgiler verse de konuyu anlar ve anlatımı tamamlar. Önceden planlama ve organizasyon girişimi yapar, ancak anlatım sıkıcıdır veya özgün anlatım unsurları nadir görülür. Genel olarak uyumlu, anlam olarak oldukça net bir parça. Nadiren veya hiçbir zaman anlamı bulandırmayan bazı gramer hataları. Sınırlı derinlikte kelime kullanımı ancak çoğunlukla anlatıma uygun şekilde kullanılır.
Konuyu kavrar ve bağlam konusunda bir sorun yoktur ancak anlatım olarak etkileyici denemez. Anlatımın yapısı ve planlama düzeyi tatmin edicidir. Tutarlı, etkili örnekler içeren açık bir anlatım ve düzgün desteklenmiş fikirler içerir. Genellikle iyi bir derinliğe sahip kelime hazinesi ancak nadiren uygun olmayan kullanımlarla birlikte anlatımın açıklığını bozmayan küçük gramer hataları yapabilir.
Konuyu tam olarak kavrar ve doğru yerden ele alır, geniş ve konuyla ilgili çok sayıda destekleyici fikir ve örnek sunar. Kapsamlı planlama ve çok iyi tasarlanmış bir anlatım görülür. İyi geliştirilmiş, tutarlı, net bir parça. Çok az veya sıfır gramer hatası görülür. Mükemmel derinliğe sahip bir kelime hazinesi ve uygun yerlerde doğru kalıpların kullanımı. İlgi yaratacak, kendine has unsurları bulunan bir anlatım.
Demo Talep Et

CEFR

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı

Hem GELT'de hem de GESWE'deki sonuçlar %0 ile %100 arasında verilmiştir ve İngilizce için CEFR veya CEFRL olarak kısaltılmış olan Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı adlı puanlama şemasını yansıtan aşağıdaki tabloya göre değerlendirilmiştir. Avrupa Konseyi tarafından yazılmış farklı dil seviyelerinin tanımı. Avrupa'daki ve diğer ülkelerdeki yabancı dil öğrenenlerin başarılarını tanımlamak için kullanılan bir kılavuzdur:

Test Puanlarına göre CEFR Seviyeleri
İngilizce Seviye Testi CEFR Seviyeleri
CEFR Seviyelerine göre soru dağılımı
İngilizce Seviye Belirleme Testi sorularının zorluk seviyelerine göre dağılımı
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, İngilizce Seviyeleri 6 referans seviyesinden oluşur: Üç blok (A veya temel seviyede konuşan, B veya orta seviyede konuşan ve C veya uzman seviyede konuşan) ve iki alt seviye (1 ve 2).

A1 İngilizce Seviyesi

“Başlangıç Seviyesi” olarak adlandırılır. Belirli türdeki ihtiyaçların karşılanmasını amaçlayan bilindik günlük tabirleri ve çok temel ifadeleri kullanabilir.

A2 İngilizce Seviyesi

“Temel Seviye” olarak adlandırılır. En yakınındaki alanlara dair cümleleri ve sık kullanılan ifadeleri anlayabilir.

B1 İngilizce Seviyesi

“Orta-altı Seviye” olarak adlandırılır. Genellikle işte, okulda, tatilde, vb.de karşılaşılan bildik konulardaki açık standart bilgilerin temel noktalarını anlayabilir.

B2 İngilizce Seviyesi

“Orta Seviye” olarak adlandırılır ve “Kendinden emin şekilde İngilizce konuşabilirim” olarak değerlendirilir. Hem somut hem de soyut konulardaki karmaşık metinlerin ana fikirlerini anlayabilir.

C1 İngilizce Seviyesi

“Orta-üstü Seviye” olarak adlandırılır ve İngilizce dilinde yeterlilik sahibi olan kişilere karşılık gelir. Çok sayıda zorlu, uzun metinleri anlayabilir, altlarında yatan anlamı fark edebilir.

C2 İngilizce Seviyesi

“İleri Seviye” olarak adlandırılır. Duyulan ya da okunan hemen her şeyi kolaylıkla anlayabilir. İngilizce diline tamamen hakim olan veya ana dili İngilizce olan bir kişi teknik olarak C2 seviyesindedir.


KULLANIM ALANLARI

1. İşe Alım

Kurumsal şirketler GELT ve GESWE'yi temel olarak:

 • Orta seviye pozisyon istihdamı veya yüksek sayıda yapılacak işe alım öncesi sürecinde
 • Şirket içi terfi süreçlerinde
 • Uluslararası rotasyon ya da yerleştirme süreçlerinde kullanırlar.
Şirket ve endüstriler tarafından işe alımda ingilizce test kullanımı
İşe alım süreçlerinde İngilizce Seviye Tespit Sınavı kullanan sektörlerin dağılımı
 • GELT, kurumsal şirketler tarafından, temel olarak yönetici adaylarının işe alım öncesi süreçlerinde ve orta seviye pozisyonlarda kullanılır. Bunun nedeni, İngilizce seviyesinin her iki pozisyon için yüksek önem taşımasıdır.
 • GELT'in bir başka yaygın kullanım alanı yeni mezunların işe alım sürecidir. GELT'i toplu işe alım süreçlerinde kullanmanın temel avantajı, testin çok değişkenli sınav yapısıdır. Bunun anlamı, her adayın eşit şartlarda değerlendirilirken, sınav sırasında hile yapmayı engelleyen farklı soru gruplarıyla karşılaşmasıdır. Aynı kişi, aynı sorular sorulmadan en fazla 11 kez sınava girebilir: Her seferinde, tamamen farklı bir soru grubuyla test edilir.
 • Ek olarak GESWE, eğer ilgili pozisyon için yüksek seviyede yazma ve konuşma becerileri gerekiyorsa, hem uluslararası yerleştirmelerden hem de şirket içerisindeki rotasyon ya da terfi süreçlerinden önce, ingilizce seviye tespiti süreçlerinde kullanılır. GESWE’nin test mekanizmasının çalışma prensibi GELT'e benzer. Aynı şekilde her aday farklı sorularla incelenir.

2. Eğitim

Eğitim kurumları, üniversiteler ve dil kursları çoğunlukla GELT ve GESWE'yi:

 • Uzaktan eğitim alan öğrenciler için İngilizce seviye tespitinde, (yerleştirme ve seçme)
 • Hazırlık sınıfları ve kabul prosedürleri için İngilizce seviye tespitinde
 • Derslerden önce ve sonra öğrencilerin ilerleyişinin değerlendirilmesinde
 • Sonuç ve süreç değerlendirmelerinde kullanırlar.
İşe alım İngilizce seviye testlerinde CEFR soru zorluk dağılımları daire grafiği
İngilizce Seviye Tespit sınavlarını kullanan eğitim kurumlarının dağılımı
 • GELT ve GESWE, temel olarak, eğitim kurumları ve dil okulları tarafından uzaktan yapılması gereken İngilizce yeterlilik değerlendirmeleri için kullanılmaktadır. Genellikle kağıt formlardan çevrimiçi sınava geçiş önemli bir adımdır; Bu adım, sınav ve değerlendirme süreçlerini kolaylaştırır ve otomatikleştirir.
 • Okullar ve üniversiteler, kurumlarına başvuran öğrencilerin İngilizce seviyelerini ölçmek için GELT ve GESWE'yi sıklıkla kullanıyorlar ve bu sınavların sonuçlarına bağlı olarak kabul durumuyla ilgili karar alma ve öğrencileri değerlendirme süreçlerini oluşturuyorlar.
 • Dil okulları, İngilizce kursunu bitiren öğrencilerin ilerleme seviyesini belirlemek ve değerlendirmek için GELT’i kullanıyor.
 • Sonuç olarak; GELT ve GESWE, şirketler ve eğitim kurumları tarafından yılda 100.000'den fazla kez uygulanıyor ve alınan geri bildirimler sonuçların tatmin edici olduğu yönünde. Bu sınavların değerlendirilmesiyle verilen kararlar, adayların İngilizce seviyelerini %96,43 oranında doğru şekilde yansıtmaktadır.

GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK

Güvenilirlik ve geçerlilik, testin en önemli iki özelliğidir. Bir testin güvenilir olması, o testin sonuçlarının tüm koşullarda tutarlı olmasıyla ölçülür. Testin geçerliliği ise, o testin, ölçülmesi hedeflenen konuları, aynı konudaki diğer testlere oranla ne derecede kapsamlı ölçebildiğine göre değerlendirilir.

1. Geçerlilik

Bir testin geçerliliğinin nasıl belirleneceği dünyada oldukça tartışılan bir konudur. Ancak ortak fikir birliği, geçerliliğin tam bir çerçevesini oluşturmak için farklı göstergelerin bir araya gelmesi gerektiğidir; Yani kabaca testin geçerliliği, teste giren aday grubuna, test sistemine, sorulara ve teste dahil olan faaliyetlerin yanı sıra zamanlama ve puanlama sistemi gibi konulara göre belirlenir.

Bir testin geçerliliğini kontrol etmek için sorulması gereken sorular şunlar olmalıdır:

 • “Sınavlarımız gerçek hayatta kullanılan İngilizce’yi özgün ve doğru şekilde ölçüyor mu?”
 • “Sınav konu edindiği ölçümü düzgün biçimde yapıyor mu?”
 • “Testler amaçlarına uygun şekilde hazırlanmış mı?”
 • “Test aynı eğitim düzeyine ve sosyal yapıya sahip gruplarda ve belirli sınav katılımcılarıyla uygun şekilde çalışıyor mu?”

Sonuç olarak, test geçerliliği bir sayıdan ibaret değildir, aslında test performansına dayanarak verilen kararları desteklemesi beklenen bir dizi gösterge etrafında oluşturulan bir argümandır.

GELT ve GESWE'nin geçerliliğini nasıl test ediyor ve iyileştiriyoruz?

 • Aynı adayların, hem GELT ve GESWE sınavlarına hem de diğer ilgili İngilizce yeterlilik sınavlarına girmesini sağlayarak sonuçlarımızı ve ölçüm yeteneklerimizi karşılaştırıyoruz.
 • Testlerimizin kalitesini ve geçerliliğini test etmek ve iyileştirmek için seçkin üniversitelerle birlikte çalışıyoruz.
 • Değerlendirme sürecinden sonra, eğer varsa, zayıf bulduğumuz noktaları her sene düzenli olarak güncelleştiriyor ve iyileştiriyoruz.

2. Güvenilirlik

Bir testin güvenilirliği, aynı şeyi tutarlı ve tekrarlanabilir bir şekilde ölçme yeteneğine göre değerlendirilir. Yüksek güvenilirliğe sahip bir sınavın, aynı adayın o sınava iki kez girmesi halinde, adayın bilgi ve yeteneklerini aynı ya da çok yakın sonuçlarla ölçmesi beklenir. Güvenilirliği düşük bir test iki durumda çok farklı sonuçlar gösterebilir. Bu konuda bazı otoriteler, çoktan seçmeli testlerin daha güvenilir olacağına inanıyor çünkü testlerin otomatik olarak puanlanabilmesi ölçüm hatasını en aza indirgiyor. Temel olarak, test edilen içerik alanlarını kapsayacak kadar yeterli sayıda madde dahil edilmelidir; Ancak, bir testin adayın yeteneğini ne kadar etkili bir şekilde ölçtüğü ve ayırdığı konusunda başka faktörler de önemlidir. Temelde bütün sertifikasyon sınavlarının amacı, geçmeyi hak eden ve etmeyen adaylar arasında ayrım yapmaktır. Testi oluşturan öğeler aday yeteneklerini değerlendirme konusunda ne kadar isabetliyse, sınavdaki ölçüm hatası da o kadar azdır ve öğe sayısına bakılmaksızın adayın değerlendirilmesi konusundaki güvenilirliği o kadar yüksektir. Örneğin, zayıf performans gösteren öğelerin silinmesi testi kısaltır, ancak aynı zamanda en fazla hata üreten unsurlar değerlendirmeden çıkarıldığı için ölçümün doğruluğunu ve tutarlılığını arttırır.

GELT ve GESWE'nin güvenilirliğini arttırmak için neler yapıyoruz?

 • Yetkinliği değerlendirmek için yüksek sayıda soru içeren bir soru bankası kullanıyoruz.
 • Katılımcılar için tutarlı ve güvenli bir çevrimiçi ortam yaratıyoruz.
 • Katılımcılara kolay ve anlaşılabilir bir sınav arayüzü sağlıyoruz.
 • Her iki testin de güvenilirliğini yılda iki kez ölçüyoruz.
 • Kötü performans gösteren soruları tespit edip çıkarmak için her 3 ayda bir ürün analizi yapıyoruz.

GÜVENLİ ONLINE DİL SEVİYE TESPİT SINAVLARI YAZILIMI

Piyasada çevrimiçi ve çevrimdışı birçok İngilizce seviye testi mevcut. Her yıl 250 milyondan fazla insan eğitim, iş veya göç amaçlı dünya çapında İngilizce Seviye Testlerine giriyor. Her ne kadar içeriği yüksek standartta olsa da, pek çok çevrimiçi dil seviye tespit sınavı, güvenli bir sınav yazılımında sunulmuyor ve bu da güvenilir olmayan sınav sonuçları doğuruyor.

Araştırmalarımıza göre, sınav yazılımının; gözetim yapma, ayrıntılı kayıt tutma, proctoring (sınav sürecini izleme), tam ekran kilidi, soruların sistematik olarak rastgele dağıtımı ve karıştırılması ve birden fazla zamanlayıcıyı (geri sayım sayaçları) hem aday hem de sunucu tarafında çalıştırma becerisine sahip güvenilir bir güvenlik çerçevesi sağlamadığı durumlarda, kullanıcıların 12 kat daha yüksek oranda hile yapma eğiliminde olduklarını gösteriyor. Bahsi geçen güvenlik önlemlerinin alınması ise hileye başvurma eğilimini %90'dan daha fazla azaltmaktadır.
Global English Level Assessment (GELAS) yalnızca Testinvite Online Sınav Yazılımı ile sunulur. Testinvite Online Sınav Sistemi Yazılımı, çevrimiçi olarak güvenli dil yeterlilik sınavları uygulamak için gereken güvenlik çerçevesini sağlar.
Sınav yazılımında yer alan, webcam görüntüleme, çoklu zamanlayıcılar, zengin görsel içeren sorular, navigasyon kısıtlamaları, çoklu bölümler, çoklu aşamalarla değerlendirme, tam ekran kilidi, soru bankası entegrasyonu, sistematik rastgele soru seçimi, soruları karıştırma gibi güvenlik önlemleri, bir çevrimiçi sınavı güvenli kılan özellikler arasındadır.
Test Türü
Testler hem çoktan seçmeli hem de girdi (açık uçlu) sorulardan oluşmaktadır. Ölçme ve değerlendirme kriterlerine uygun olarak oluşturulurlar ve TEST PLANI'na göre kapsam geçerliliği göz önünde bulundurulur.
Süre Limitleri
Her sayfa için zaman sınırı ve toplam test için zaman sınırı uygulanabilir. Çevrimiçi test uygulamalarında, her iki zaman sınırlamasının aynı anda uygulanması test güvenliğini sağlamada yardımcı olur.
Test Yönetimi
Testler çevrimiçi (web tabanlı) olarak yönetilir ve yürütülür.
Güvenlik
 1. Tam Ekran Kilidi: İsteğe bağlı olarak, kullanıcının tarayıcısını, sınav sırasında tam ekran modunda kalmaya zorlayabilirsiniz. Bu opsiyonu kullanırsanız kullanıcıların sınav sırasında diğer sekmeleri veya uygulamaları açmalarına izin verilmeyecektir.
 2. Gözetim: Her iki test de isteğe bağlı olarak web kamera gözetimi ile izlenebilir (sınav sırasında video kaydı veya fotoğraf çekme).
Test Sorularının Değişmesi (Dinamik İçerikli) Sınav Yapısı (Tekrarlanabilirlik)
Çevrimiçi testlerde, tekrarlanabilirlik test güvenliğinin temel şartıdır. Bu, en yüksek test güvenliği, geçerlilik ve güvenilirlik için uygulanan bir yöntemdir (test-tekrar test yöntemi). Çok değişkenli bir testte, her adayın aynı sayıda ve eşit zorluk seviyelerinde fakat farklı soruları cevaplandırması gerekir.
 • Örnek 1: Çok değişkenli sınav yapısına sahip bir teste bir aday her seferinde farklı sorularla karşılaşacak şekilde 10 kez katılabilir.
 • Örnek 2: A ve B (iki farklı kişi) adayları çok değişkenli sınav yapısıyla oluşturulmuş bir testi tamamladığında, adayların karşılaşacağı aynı soruların tümü, sınavın en fazla %10'udur.
Hem GELT hem de GESWE, işe alım süreçlerinde operasyonel ve güvenlik temelli problemlerin üstesinden gelmek için dinamik içerikli (paralel form metodu) test yöntemiyle tasarlanmıştır.
Yapılan çevrimiçi bir sınav sırasında, bazı adayların elinde olmayan bir sorunla karşılaşması (teknik, bağlantı kopması, elektrik kesilmesi vb.) sebebiyle sınavları sonlanabilir. Bu durum, adaylar için aynı standartlarda farklı bir sınava girmenin, dolayısıyla tekrarlanabilirliğin gerekliliği ile sonuçlanmaktadır. Soruların her seferinde farklı geldiği test yapısı, bu sorunu çözer ve adayların aynı TEST PLANI ve standartlarındaki farklı sorularla sınavı tekrar almalarına izin verir.
Bölüm, Sayfa, Soru ve Seçeneklerin Sırasını Karıştırma Seçenekleri
Platformumuzda, test güvenliği için kritik olan farklı karıştırma seçenekleri vardır: Şıkların sırasını, soruları (tek bir sayfa içinde) ve bölümleri (bir test içinde) karıştırabilirsiniz.
Sınav Süresince Gezinme Seçenekleri (İleri-Geri gidebilme / Kısıtlamalar)
Bölümler (test içinde) ve sayfalar (bölüm içinde) için üç gezinme seçeneği vardır: “ileriye ve geriye gitmeye izin ver”, “sadece geriye gitmeye izin ver” ve “ileriye ve geriye gitmeye izin verme”. Her iki test için de, bu seçenek güvenlik nedeniyle “ileriye ve geriye gitmeye izin verme” olarak ayarlanmıştır: Test katılımcıları, yalnızca aşağıdaki soruları önceden izlemelerini önleyen test sorumlusu tarafından tanımlanan bölümü ve sayfa sırasını izleyebilir.
Online sınavda adayların ileri ya da ileri gitmesine sınırlama getirme ayarı
Kolay, hızlı, kişiselleştirilmiş ve takip edilebilir e-posta davetiyeleri
Adayları veya öğrencileri çevrimiçi sınavlara tek tek davet etmek istediğinizde, davet işlemi zaman alabilir. Testinvite e-posta davet modülü, akıllı etiketleme sistemi kullanarak bu işlemi daha kolay ve daha hızlı hale getirir. Davet edilecek kişileri seçin, tüm seçtiğiniz adaylar için e-postanızı oluşturun, akıllı etiketler (ad, davet kodu, kimlik bilgileri, görev bağlantısı, ekstra etiketler) ekleyin, e-postanızı önizleyin, gönderici bilgilerinizi ayarlayın ve gelecek postalar için teslim tarihini ayarlayın. Yazılım otomatik olarak bir kerede birden fazla e-posta davetiyesi gönderir, bu nedenle her aday için işlemi yeniden başlatmaya gerek kalmaz ve davet işlemlerinizi oldukça hızlandırmış olursunuz.
Testlere Erişimde Tarih ve Saat Kısıtlamaları
Sınav süreçlerinde, 3 ayrı adımda tarih ve saat kısıtlaması ekleyebilirsiniz.
 • Tüm süreç için tarih & saat ile testlere erişim kısıtlaması.
 • Süreçteki her bir test için ayrı ayrı tarih ve saat aralıkları belirlenebilir.
 • Her bir aday için özel erişim tarih ve saat aralıkları belirlenebilir.

RAPORLAMA

Her iki testten elde edilen ölçümler toplam puan, bölüm ve kategori/boyut puanları, grup içi sıralama ve genel sıralama olarak rapor edilir.

GELT İngilizce Testi kıyaslamalı rapor, birinci bölüm
GELT İngilizce Testi kıyaslamalı rapor, ikinci bölüm

Şimdiye kadarki en kolay fiyatlandırma:

Yalnızca kullandığınız kadar ödeyin

Aylık ücret yok, abonelik yok, ödeme planı yok.
Platformu istediğiniz kadar kullanın ve yalnızca ihtiyacınız olduğunda kredi alın.


Sıkça Sorulan Sorular

Kimler kredi satın alabilir?

Sadece eğitim kurumları ve şirketler kredi satın alabilir.

Nasıl kredi satın alabilirim?

Yalnızca kurum bilgileriniz onaylandıktan sonra kredi satın alabilirsiniz. İşlemi başlatmak için lütfen bizimle iletişime geçin: info@testinvite.com (+90 533 357 49 19)