Müşteri Başarı Hikayeleri

Eraslan Okulu Sınavlarını Testinvite Online Sınav Sistemi ile Yönetiyor

Testinvite müşterisi: Eraslan Okulu
Sektör
Eğitim
Merkez
İzmir, Türkiye
Hedefler
Online ortamda öğrenciler için dönem içi, bursluluk ve giriş sınavları yapmak.
Sınav güvenliğinin sağlanması.
Tür
B2B

Kullanılan Ürünler

Sınavda Web kamera kaydı

Webcam Video Kaydı

Sınav boyunca her katılımcının web kamerası üzerinden video kaydedilir

Sınavda ekran kilidi

Tam Ekran kilidi

Sınav boyunca ekran kilitlenerek sınav dışındaki ekranlara geçişe izin verilmez

sınav sorularını karıştırma

Soruları ve Seçenekleri Karıştırma

Sınav oluştururken soru, bölüm ve seçeneklerin yerleri değiştirilir.

Eraslan Okulu | Vaka Analizi

Eraslan Okulu, İzmir'de bulunan bir eğitim kurumudur. Farklı seviyelerde 25 yıllık uzmanlığı ile Türkiye'de eğitim sektöründe lider bir kurum olan Eraslan, anaokulundan lise düzeyine kadar öğrenciler için yüksek nitelikli bir eğitim sunmaktadır. Eraslan, eğitim kalitesinin korunmasına özel bir önem vererek , her eğitim düzeyinde en yetenekli öğrencileri seçmek amacıyla farklı dönemlerde giriş ve bursluluk sınavları da düzenlemektedir.

Hedefler

Kovid-19 krizinin ortaya çıkmasından sonra Eraslan Okulu yüz yüze derslere ara vererek online eğitime geçiş yaptı. Eğitimdeki modern yaklaşımları ve deneyimleri, çevrimiçi ders süreçlerine hızlı bir geçiş sağlayabilmelerinin önünü açmıştır. Ancak kolej, çevrimiçi öğrenci değerlendirmesi ve sınavları online ortamda güvenli bir şekilde yürütebilmek için stratejik bir işbirliğine gitmeye karar verdi. Bu ihtiyaçtan dolayı Testinvite ölçme-değerlendirme yazılımı Eraslan Okulu tarafından tercih edildi ve hem öğrenciler hem de öğretmenler için güvenli ve kullanımı kolay bir çevrimiçi sınav ortamı Testinvite tarafından Eraslan Okulu’na sağlandı.

Bu kavramsal çerçevede Eraslan Okulu için Kovid-19 sürecinde en kritik konu, planlanan dönemlerdeki dönem içi sınavları için online sınav güvenliğini sağlamaktı. Ayrıca, ayrıntılı sınav raporları da öğrencilerin öğrenme çıktılarının adil bir şekilde değerlendirilmesi için önemliydi.

Çözümler

İşbirliğinin başlangıcında Eraslan Okulu, 2020/2021 eğitim-öğretim yılı boyunca dönem içi sınavlar için Testinvite ölçme değerlendirme yazılımını kullandı. 9 ay içerisinde 5. sınıftan 10. sınıfa kadar yaklaşık 400 öğrenci her ay online sınavlara katıldı. Bunun yanı sıra, bu başarılı dönem içi sürecin ardından Eraslan Okulu, Okul Giriş Sınavını da Testinvite online sınav platformu ile gerçekleştirdi. Yaklaşık 350 öğrenci okula burs başvurusunda bulunarak bu online sınavlara katıldı. Böylece çevrimiçi sınavlarda pandemi sebebiyle oluşabilecek aksaklıkların önüne geçilmiş ve çevrimiçi öğretim sırasında öğrencilerin ilgileri ve başarı ölçümlerinin güvenilirliği korunabilmiştir.

Bu kavramsal çerçevede, uygulama sırasında karşılaşılacak en kritik sorunlar ise test güvenliği ve detaylı değerlendirme tekniklerinin kullanımıdır.

Öğretmen ve Öğrencilerin Çevrimiçi Değerlendirme Süreçlerine Uyumu hakkında Testinvite’ın Yaklaşımı

Değerlendirme süreçleri öncesinde Testinvite Müşteri Destek Ekibi, Eraslan Okulu’ndaki öğretmenler için derinlemesine bir eğitim süreci gerçekleştirdi. Bu süreç, öğretmenlerin çevrimiçi değerlendirme süreçlerine uyumu hakkında oryantasyon, Testinvite yazılımının kullanımı hakkında eğitim ve Test Invite'taki sınav güvenlik özellikleri hakkında brifing içeriyordu. Ayrıca Testinvite ekibi hem öğretmenler hem de öğrenciler için sınavlar öncesinde bazı deneme simülasyonları oluşturdu. Bu şekilde, her iki tarafın da çevrimiçi sınavlara katılımı, sürecin hemen öncesinde kolaylaştırılmıştır.

Ayrıca Testinvite Ekibi, sınav öncesi ve sonrası Eraslan Okulu yetkili ve öğrencilerine canlı destek sağladı. Süreçlerin başında öğrenciler de dahil olmak üzere tüm kişiler bir organizasyon üyesi olarak okulun organizasyon hesabına eklendi. Böylece tüm öğrenciler bir dönem boyunca ölçme-değerlendirme sistemine ulaşabildi ve bu yolla sisteme uyum sağlayabildi.

Bunun yanı sıra Testinvite Ekibi, sınav süreçlerinden önce demo linkleri oluşturmuş ve bu linkleri tüm sınav süreçlerinin önceden test edilmesi için öğretmenlere göndermiştir. Tüm bu oryantasyon süreci Testinvite tarafından ücretsiz olarak sağlandı ve süreçler de bu eğitimler sayesinde başarılı bir şekilde yürütüldü.

Test Güvenliği

Öğretmen ve öğrencilerin oryantasyonunun ardından, çevrimiçi sınavların bütünlüğünü korumak için Testinvite’ın sınav güvenlik özellikleri etkinleştirildi.

Dönem içi Sınavları:

Öğretmenler, Testinvite ile sınav güvenliğini sağlamak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirdi;

 • Tam ekran kilitli sınav tarayıcısı aktive edildi. Öğrencilerin sınav esnasında sınav ekranından ayrılması engellendi.
 • Her öğrenci için sorular ve seçenekler otomatik olarak yazılım tarafından karıştırıldı. Aynı sorular ile farklı düzenler içinde öğrenciler sınavlarını yaptılar.

Bursluluk ve Giriş Sınavları:

Dönem içi sınavların başarısından sonra Eraslan Okulu, bursluluk ve giriş sınavları için de Test Invite yazılımını ve sınav güvenlik özelliklerini kullandı.

Öğretmenler, Testinvite ile sınav güvenliğini sağlamak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirdi;

 • Sınavda kopya çekmeyi caydırmak için web kamerası ile video kaydı özelliğini etkinleştirildi.
 • Her öğrenci için sorular otomatik olarak karıştırıldı.

Sonuçlar

 1. Güvenlik kaygısı olmadan yaklaşık 4000+ çevrimiçi sınav yönetildi. (9 ayda 400 öğrenci okul içi birden fazla sınava katıldı. Buna ek olarak, Şubat 2021'de 350 öğrenci Okul Giriş sınavına katıldı.)
 2. Testinvite Ekibi her oturum için anlık destek sağladı. Ekip, gerekirse her öğrenci için sınavları yeniden kurdu, sınav linklerini onlara ulaştırdı ve süreci özel olarak yeniden düzenledi.
 3. Katılım oranları yüz yüze sınavlarla eşitti. Tam katılım sağlandı.
 4. Kovid-19’un eğitim ve değerlendirme süreçleri üzerindeki olumsuz etkileri bertaraf edildi.
 5. Öğrenim değerlendirmelerindeki olası sapmalar ve problemler engellendi.
 6. Tüm sınavlar planlanan tarihlerde yapıldı.
 7. Sınavda kopya çekme girişimleri, Testinvite sınav güvenlik araçları tarafından engellendi ve/veya tespit edildi.

Uzaktan eğitim döneminde çalışma fırsatı bulduğumuz Testinvite ekibi ile öğrencilerimizin haftalık kazanım değerlendirme sınavlarını gerçeğe yakın ve güvenilir ölçme sistemleri ile başarıyla ölçümledik. Her yıl büyük kitlelerin okula kayıt kabullerini gerçekleştirdiğimiz Okula Giriş Sınavımızı, Testinvite ekibinin anlık izleme desteği sunan programları ile online gözetmen öğretmenlerimizin erişimleri eşliğinde gerçeğe en yakın güvenirlik ortamında gerçekleştirdik.

Testinvite; online gözetmen, ekran kaydı, risk durumlarında ekran sınırlama, görüntü ve ses kaydı gibi özellikler sayesinde akademik dürüstlük ilkemizi, uyguladığımız online sınavlarda da yaşatmamıza destek oldu. Testinvite ile yaptığımız işbirliği boyunca her sınavımızda ulaşılabilir olmuş ve teknik olarak destek sağlamışlardır. Her an teknik destek alabiliyor olmak sınav anında hem öğretmenlerimizi hem de öğrencilerimizin sürecini kolaylaştırmıştır.

Testinvite online sınav sistemi için referans olan müşterinin fotoğrafı
Nur Canbaz
Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Sınav sistemini yakından tanıyın

Demo Talep Edin