Online Genel Yetenek Testi Örnekleri ve IQ Testleri

Şirketlerin işe alım süreçlerinde kullandıkları genel yetenek soruları, adayların birçok farklı özelliğini ölçmek ve değerlendirmek için kullanılır. Genel yetenek testleri ve sınavlarında bulunan mantık soruları, eleştirel düşünme soruları ve sözel yetenek soruları gibi sorular ile adayların bilgi birikimleri ölçülürken ilgi testi, görsel yetenek testi, zihinsel beceri testi ve IQ testi gibi testler ile de adayın beceri ve yetenekleri ölçülür.

Bu amaçlarla oluşturulan online testlerin ve sınavların bulunduğu bu sayfada, şirketlerin genel yetenek testi örnekleri ve işe alım süreçlerinde kullanılan çeşitli IQ testi örnekleri bulunmaktadır. Bu sınavlara girerek örnek soru tiplerini ve sınav formatlarını görebilirsiniz. Kendi şirketlerinizde benzer sınavları kurgulayabilir ya da kendi yeteneklerinizi bu testler ile sınayabilirsiniz.

Örnek Genel Yetenek Testleri

Global ölçekte faaliyet gösteren saygın şirketlerin genel yetenek testlerini çözerek bu formatları değerlendirin ve benzer sınavları kendi şirketlerinizde uygulayın. McKinsey, P&G ve diğer birçok dev şirketin yayınladığı örnek yetenek sınavları, problem çözme testleri ve akıl yürütme testlerini çözerek detaylı sınav sonuç raporları ile yeteneklerinizi ölçebilirsiniz.

IQ Testi Örnekleri

İşe alımlarda, bireysel amaçlar doğrultusunda ve diğer birçok alanda kullanılan zeka testleri ile uluslararası ölçeklere göre şekillendirilen IQ testleri çözün. 1585 IQ testi ve benzeri örnek testleri bu sayfada bulabilir ve IQ puanınızı online şekilde ölçebilirsiniz.

Örnek Sınav Adı

Bağlantılar

3 bölüm, toplam 19 soru

Süre: 30 dakika

Bölümler:
 • Sayısal Akıl Yürütme
 • Mantığa Dayalı Akıl Yürütme
 • Şekilsel Akıl Yürütme sorularıdır.

IQ Testleri (Zeka Testleri) ve Genel Yetenek Testleri geliştirme konusunda uzman olan Psikolog Dr. Wolfgang Reichel tarafından hazırlanmış IQ Testi.

12 Sayfa, 12 bölüm, toplam 60 soru.

Süre: 25 dakika

Bölümler:
 • Word selection
 • Scrambled letters
 • Analogy
 • Series
 • Matrices
 • Conclusions
 • Number Series
 • Word Problems
 • Mirror Images
 • Matching
 • Select the Cube
 • Technical Comprehension

6 sayfa, toplam 30 Soru

Süre: 40 dakika

Bölümler:
 • Verbal
 • Mathematical
 • Spatial
 • Logic
 • Pattern
 • Recognition
 • General knowledge
 • Short term memory
 • Visualization
 • Classification

5 konuda toplam 32 soru

Süre: 45 dakika

Bölümler:
 • The general math
 • Workkeys assessment
 • Algebra
 • Reading comprehension
 • Geometric shapes

9 testten oluşur:

Bölümler:
 • 2 x Reasoning Testi
 • 2 x Inductive Reasoning Testi
 • 2 x Diagrammatic Reasoning Testi
 • 2 x Verbal Reasoning Testi
 • 1 x Situational Judgement Testi

Toplam 26 soru

Süre: 60 dakika

Bölümler:
 • 3 x Vaka İncelemesi
İşe Alım Uzmanları: İşe alımlarda kullanıma uygun Profesyonel Genel Yetenek Testleri Serisi hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.