Satışla Konuşun!

Testinvite hakkında daha fazla bilgi mi istiyorsunuz

Bir demo planlayın

Kurumlarda ölçme-değerlendirme süreçleri

Kurumsal akademilerin doğuşu

Şirketlerin ihtiyaç duyduğu becerilerin çeşitlenmesi ve derinleşmesi, çalışanların yetkinliklerini geliştirme ihtiyacını arttırıyor. İşgücünü güçlendirmenin rekabet avantajındaki önemi fark eden şirketler, daha iyi ürün ve hizmetler sunmak için çalışanlarının yetkinliklerini geliştirmeyi önemsiyor.

Değişen iş yapış yöntemleri, çalışanların kendilerini sürekli geliştirmesi ve yeni beceriler kazanması için şirket içi eğitim süreçlerini zorunlu hale getiriyor. Şirketler, çalışanlarının sürekli gelişimine katkı sağlamak için eğitim faaliyetlerine büyük önem veriyor ve buna önemli bütçeler ayırıyor. Kurumsal firmalar, hem operasyonel faaliyetlerini sürdürürken hem de kendi endüstrilerinde özelleşmiş birer eğitim kurumuna dönüşüyor. "İş-işte öğrenilir" söyleminin anlamı her geçen gün daha da derinleşiyor.

Geri Git

Online değerlendirmelerinizi başarıya dönüştürün!