Müşteri Başarı Hikayeleri

Ford Test Invite Sınav Sistemi ile Online Sınavlarını Yönetiyor

Ford Otomotiv Şirket Logosu
Endüstri
Otomotiv
Merkez
İstanbul, Türkiye
Hedefler
Online sınavları güvenle uygulamak ve tüm katılımcılara detaylı kazanım raporları sunmak.
Tür
B2B

Kullanılan Ürünler

Sınavda Web kamera kaydı

Video Kaydı

Sınav boyunca her katılımcının web kamerası üzerinden video kaydedilir

Sınavda ekran kilidi

Ekran kilidi

Sınav boyunca ekran kilitlenerek sınav dışındaki ekranlara geçişe izin verilmez

FORD GELİŞİM AKADEMİSİ VAKA ANALİZİ

200’ün üzerinde bayi sayısı ile tüm Türkiye’de müşteri ve potansiyel müşterilerine hizmet veren Ford; tüm bayilerde çalışan satış ve satış sonrası personelin eğitimine son derece önem vermektedir.

Ford Ticari Araç ve Ford Trucks olmak üzere ayırım gösteren bayi ağlarındaki personelin öğrenim ve sürekli gelişimi, Ford Gelişim Akademisi çatısı altında takip edilmektedir. Uzman eğitimcilerin yer aldığı Ford Gelişim Akademisi, tüm bayilere eğitim ve sürekli gelişim faaliyetleri planlayarak son bilgi, teknoloji ve güncellemelerden haberdar olmalarını sağlamayı öncelikli hedefi olarak belirlemiştir

2020 yılı ile birlikte, tüm sınavlarını uzaktan ve güvenli bir şekilde planlamak ve uygulama stratejisini hayata geçirmeye karar veren Akademi; çok sayıda bayi çalışanının eğitim sonrası ölçme değerlendirme süreçleri ve/veya hâlihazırdaki seviyesinin tespiti için sene içerisinde çeşitli sınavlar planlamıştır. Çalışanların iş akışlarında asgari sapma yaratması için kendi sınav tarihlerini belirleyebilecekleri bir yapı kurulmuş ve bu sayede çalışanların kendi bayilerinde ve uygun zamanlarda sınavlara girmeleri sağlanmıştır. Böylece, katılım oranlarının olabildiğince yüksek olması ve seyahat masraflarının minimum seviyeye çekilmesi amaçlanmıştır.

Uzaktan yapılacak sınavlarda en önemli konular ise Sınav Güvenliği ve Detaylı Ölçme Değerlendirme Tekniklerinin uygulanmasıdır.

Sınav Güvenliği:

 1. Sınav esnasında çalışanların cihazlardaki web kamera ve mikrofon donanımları ile video kayıtları alınmıştır. Bu kayıtlar sınav sonrasında Ford Gelişim Akademisi kadrosu tarafından incelenerek, şüpheli durum tespiti yapılmıştır.
 2. Sınav sırasında, sınav ekranından çıkışı engellemek adına Tam Ekran Kilidi uygulaması aktive edilmiştir. Bu sayede sınava giren çalışanların, sınav ekranı dışına çıkmaları engellenmiştir.
 3. Tüm sınavlar için zorluk ve soru âdeti göz önünde bulundurularak farklı süre limitleri belirlenmiştir.
 4. Sınavlardaki tüm sorular ve şıkların sırası; her çalışan/sınav için rastgele belirlenmiştir. Böylece aynı sorulardan sınava giren çalışanların sınav soru ve şık sıraları farklılaştırılmıştır.
 5. Bazı sınavlarda ise geniş soru havuzundan, konu ve zorluk seviyesi aynı olacak şekilde, rastgele sorular seçilmiştir. Bu sayede çalışanların aynı konularda, aynı zorlukta ancak farklı soru kümeleri ile sınanması sağlanmıştır.

Sınav güvenliğinin sağlanması, sınava giren çalışanların sonuçlarının güvenilir kabul edilmesini sağlamaktadır. Bu noktadan sonra ise, bu sonuçların Detaylı Ölçümlemesi önem kazanmaktadır.

Detaylı Ölçümleme:

 1. Ford Gelişim Akademisi geniş soru havuzunun yanında; soruları farklı kategori, alt kategori ve zorluk seviyesine göre ayırmaktadır. Bu sayede çalışanların her bir boyuta özel sonuçları en alt kategoriye kadar kırılmakta ve başarılı/zayıf olan alanlar detaylı olarak belirlenmektedir.
 2. Gelişim alanları, en çok zorlanılan sorular, detaylı alt boyut ilerleme analizleri genel gruplar halinde veya bireysel olarak belirlenmektedir

Bu sayede eğitimler zayıf alanları kapsayacak şekilde efektif olarak planlanabilmektedir.

 1. Bunların yanında, norm çalışmaları sayesinde genel grubun ortalaması belirlenmekte ve karşılaştırmalı sonuç raporları alınarak, bir çalışanın genel seviyeye kıyasla bilgi seviyesi net bir şekilde ölçümlenmektedir.
 2. Karşılaştırmalı raporlar sayesinde, bir çalışanın sene içerisindeki gelişimi takip edilerek gelişim haritası detaylı bir şekilde izlenebilmektedir.

Bu sayede çalışanların ve bayilerin başarı analizleri doğru şekilde raporlanmaktadır.

Sınav Güvenliği ve Detaylı Ölçme Değerlendirme Tekniklerinin uygulanması ile birlikte; her bir sınav takviminde 3000’e yakın çalışan sınavlara katılım göstereceğinden, doğru ve verimli yönetim şart olmuştur. Bu yönetim Test Invite’ın profesyonel ekibi tarafından sağlanmıştır.

 1. Tüm soruların sisteme girişi
 2. Testlerin oluşturulması
 3. Çalışan listelerinin takibi
 4. Çalışanların sınava davet edilmesi
 5. Sürecin A-Z’ye eksiksiz ve hatasız yönetimi
 6. Sınav esnasında teknik ve operasyonel destek
 7. Sınav sonrasında Sınav Katılım, Sınav Sonuç ve Soru Analiz Raporlarının hazırlanması
 8. Ek raporlama ihtiyaçlarına hızlı şekilde cevap verilmesi
 9. Sınav yöntemi konusunda profesyonel bilgi ve tecrübe paylaşımı

Sonuçlar:

 1. 6000+ çevrimiçi sınav yönetildi (senede ~10000 çevrimiçi sınav)
 2. Katılım oranları 80%’lerin üzerine çıktı.
 3. Çalışanların belli konulardaki ilerleme haritaları çıkartılarak, gelişimlerini daha sağlıklı bir şekilde inceleme fırsatına ulaşıldı.
 4. Tüm çalışanların aynı sınavdaki başarısı ile her bir çalışanın başarısını karşılaştırmalı olarak inceleme imkânı sağlandı. Bu sayede gelişim ihtiyacı yüksek olan çalışanların ek eğitimlerini planlamak analitik verilere dayandırılarak sağlıklı bir şekilde belirlendi. Ayrıca bilgi seviyesi genelin üzerinde olan çalışanlar için terfi planlaması daha doğru bir şekilde yapılabildi.
 5. Soru Başarı Analizleri yapılarak çalışanların en az/fazla zorlandıkları sorular belirlendi. Soruların hangi zorluk ve konuda olduğunun analizi doğru şekilde yapılarak, gelecek eğitimlerin bu doğrultuda planlanması sağlandı.
Özellikle sınav sırasında video kaydı özelliği sınav güvenliği açısından ihtiyacımızı karşıladı. Soru bankansının özellikle ölçümleme kapasitemizi artırdı. Test invite’in destek hizmete birlikte, 3000 kişilik bir sinavı rahatça yönetebildik.

Ferah Yetkin Perçin

Bayi Eğitimi Geliştirme Uzmanı

Sınav sistemini yakından tanıyın

Demo Talep Edin

Ford Akademi Test Invite Online Sınav Sistemini Kullanıyor