Müşteri Başarı Hikayeleri

Ford Online Sınavlarını Testinvite Sınav Sistemi ile Yönetiyor

Testinvite müşterisi: Ford Otomotiv
Endüstri
Otomotiv
Merkez
İstanbul, Türkiye
Hedefler
Çevrimiçi ortamda test ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi
Tüm katılımcıların test sonuçları için ayrıntılı analitik raporların çıkarılması
Tür
B2B

Kullanılan Ürünler

Sınavda Web kamera kaydı

Video Kaydı

Sınav boyunca her katılımcının web kamerası üzerinden video kaydedilir

Sınavda ekran kilidi

Ekran kilidi

Sınav boyunca ekran kilitlenerek sınav dışındaki ekranlara geçişe izin verilmez

Ford Gelişim Akademisi | Vaka Analizi

Ford, Türkiye'de 200'den fazla bayisi ile müşterilerine hizmet sunmaktadır. Ayrıca Ford, kurumsal yapı içerisinde satış ve satış sonrası personellerinin ileri düzeyde eğitimine de özel bir önem vermektedir.

Ford personelinin kesintisiz gelişimi ve eğitilmesi süreçleri, hem Ford Ticari Araçlar hem de Ford Trucks bayi ağını bir araya getiren Ford Gelişim Akademisi tarafından yürütülmektedir.

Uzman bir ekiple birlikte bayileri mevcut zorluklar, teknoloji ve metodoloji hakkında en son bilgiler ile donatmak için Ford Gelişim Akademisi, öncelikli hedef olarak ileri düzeyde eğitim ve kesintisiz gelişim faaliyetlerini planladı.

Hedefler

Ford Gelişim Akademisi, iş akışında minimum sapmayı, eğitimlere yüksek düzeyde katılımı, zamandan ve maliyetten tasarruf etmeyi hedefleyen bir eğitim yapısı oluşturdu. Bu nedenle akademi, eğitim, test ve değerlendirme süreçlerini çevrimiçi ortamda yürütmeye karar verdi.

Bu kavramsal çerçevede, uygulama sırasında karşılaşılacak en kritik sorunlar ise test güvenliği ve detaylı değerlendirme tekniklerinin kullanımıdır.

Çözümler

2020'den itibaren tüm bu süreçler, Testinvite çevrimiçi sınav sistemi kullanılarak Akademi ve Test Invite Operasyon Ekibi tarafından çevrimiçi ve güvenli bir şekilde yürütülüyor. Böylelikle şirket, katılım oranını yüksek tutma ve seyahat masraflarını en aza indirme hedeflerini her sınav takviminde gerçekleştiriyor. Çalışanlar, programlarına en uygun zamanlarda test tarihlerini belirleyebildikleri için, sınav takviminin iş akışı üzerindeki olumsuz etkileri de ortadan kaldırılıyor.

Bu kavramsal çerçevede, uygulama sırasında karşılaşılacak en kritik sorunlar ise test güvenliği ve detaylı değerlendirme tekniklerinin kullanımıdır.

Test Güvenliği:

Gelişmiş test güvenliği, şirketin test sonuçlarını güvenilir bir şekilde değerlendirmesini sağlar.

Bu nedenle;

 • Süreç boyunca, test operatörleri test katılımcılarının web kameralarından video kayıtları aldı. Bu kayıtlar, Ford Gelişim Akademisi uzmanları tarafından yapılan inceleme ile değerlendirildi. Olası test kuralları ihlalleri ile ilgili şüpheli durumlar varsa bunları video kayıtlarıyla inceleyebilen uzman ekip, bu sayede güvenilir test sonuçlarına ulaştı.
 • Sınav sırasında test operatörleri "tam ekran kilidi" ayarını etkinleştirdi ve test ekranından çıkışları izleyebildi. Böylelikle test operatörleri olası test kuralları ihlallerinden kaçındı.
 • Test operatörleri, zorluk seviyelerini ve soru sayısını göz önünde bulundurarak bütün testler için farklı zaman sınırları belirler.
 • Sınava giren her kişi için sorular ve seçenekler karıştırıldı. Böylece testin yapısı her çalışan için farklılaştırıldı.
 • Sorular kapsamlı bir soru bankasından sistem tarafından rastgele seçildi. Bu süreç boyunca, soru bankasında belirli bir konu ve zorluk seviyesi için birçok farklı soru bulunduruldu. Böylelikle her çalışan, aynı konu ve zorluk seviyesi ile ancak farklı bir soru seti ile sınava katılım sağladı.

Detaylı Değerlendirme:

Ayrıntılı değerlendirme ve raporlama, şirketin eğitim sürecinin yapısını ve performans iyileştirme stratejisini belirlemesini sağlar.

Bu bağlamda;

 • Ford Gelişim Akademisi, kapsamlı soru bankası içerisinde bulunan test sorularını çeşitli kategorilere, bölümlere, alt gruplara ve zorluk seviyelerine göre sınıflandırdı. Böylece, her çalışan için özel sonuçlar, en küçük ayrıntılara kadar her bir boyutta detaylandırıldı. Uzman ekip, bu detaylı raporlarla her çalışanın güçlü/zayıf yönlerini detaylı görebildikleri analizlerle çalışanları değerlendirdi.
 • Uzman ekip, detaylı alt boyut raporları ile çalışanların en çok zorlandıkları soruları tespit etti. Böylece eğitim yapısı, her çalışan ve grup için ihtiyaç duyulan konularla yeniden kurgulandı.
 • Norm çalışmaları sayesinde, grubun ortalama seviyesi karşılaştırmalı sonuç raporları ile belirlendi. Böylelikle her çalışanın bilgi düzeyi, grup ortalaması ile karşılaştırılmıştır. Her çalışanın bilgi seviyeleri, konumlandıkları grup içerisinde şeffaf olarak görünür hale gelmiştir.
 • Karşılaştırmalı raporlar aracılığıyla, her çalışanın gelişimi yıl boyunca izlendi. Bu sayede uzman ekip, tüm çalışanların gelişim haritalarını izleyebildi.

Çevrimiçi Test ve Değerlendirme Süreci | Adım Adım

Ford Gelişim Akademisi, her sınav programı için yaklaşık 3000 çalışanın sınav sürecine katılımını planladı. Böylece, Testinvite Operasyon Ekibi ve Ölçme Değerlendirme Ekibi bu süreci Akademi’nin sınav takvimine göre verimli ve profesyonel bir şekilde yönetti. Ayrıca TestInvite, test güvenliği ve detaylı değerlendirme ve raporlama konularında güvenli ve profesyonel uygulamaları bu süreçte Akademi’ye sundu.

Bu süreçte Testinvite Ekibi, uygulama sürecinin yürütülmesi konusunda aşağıda yer alan faaliyetleri gerçekleştirdi;

 • Tüm soruların tek tek online soru bankasına aktarılması,
 • Planlı testlerin hazırlanması,
 • Çalışan listelerinin takibi,
 • Çalışanlara e-posta ile sınav davetiyesi gönderilmesi,
 • Sürecin başından sonuna kadar hatasız yönetilmesi,
 • Süreç boyunca teknik ve operasyonel destek,
 • Sınav sonrası katılım listesi, test sonuçları ve analiz raporlarının hazırlanması,
 • Ek rapor ihtiyaçlarına hızlı geri dönüşler,
 • Sınav uygulama yöntemleri hakkında bilgi ve deneyim aktarımı

Sonuçlar

 1. 6000'den fazla çevrimiçi sınav güvenlik endişeleri olmadan yönetildi. (Yılda yaklaşık 10.000 çevrimiçi sınav)
 2. Katılım oranı % 80'i aştı.
 3. İş akışının sapmasını tamamen engellendi.
 4. Analitik verilere dayalı olarak her çalışan için gelişim haritaları ve yeniden düzenlenmiş eğitim programları hazırlandı.
 5. Analitik raporlardan çıkan sonuçlar neticesinde, ihtiyaçlara göre her çalışan için yeni ve ek eğitimler hazırlandı.
 6. Bilgi düzeyi ortalamanın üzerinde olan çalışanlar için gelişmiş, güvenilir ve analitik raporlara dayalı terfi stratejileri planlandı.
 7. Çalışanların daha az ve daha çok zorlandığı sorular, soru bazlı başarı analizi ile belirleniyordu. Bu nedenle uzman ekip, eğitim stratejisinin verimliliğini arttırabildi.
 8. Zaman ve maliyetten tasarruf sağlandı.
Özellikle sınav sırasında video kaydı özelliği sınav güvenliği açısından ihtiyacımızı karşıladı. Soru bankansının özellikleri, bizim ölçümleme kapasitemizi artırdı. Test İnvite’ın destek hizmeti birlikte, 3000 kişilik bir sinavı rahatça yönetebildik.

Ferah Yetkin Perçin

Bayi Eğitimi Geliştirme Uzmanı

Sınav sistemini yakından tanıyın

Demo Talep Edin