Kuruluş
2009
Konum
İstanbul, Türkiye

Sınav Detayları

Konular başlığı için SVG ikonu

Konular

Dinleme, Okuma-Anlama, Dil Bilgisi, Kelime Bilgisi, Yazma

Sorular başlığı için SVG ikonu

Sorular

Toplam 80 Soru, 1 Kompozisyon

Medipol Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavı

Bu sayfada İstanbul Medipol Üniversitesi’nin İngilizce Yeterlilik Sınavı’na girecek öğrencilerin kendi seviyesini ölçebileceği İngilizce deneme sınavları bulunmaktadır. Bu sınavlar, Medipol Üniversitesi’nin internet sitesinde yer alan herkesin erişimine açık geçmiş İngilizce yeterlilik sınavı örnekleridir.

Medipol Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı

Medipol Üniversitesi öğrencileri, her yıl akademik takvimin başında, Rektörlükçe ilan edilen gün, saat ve yerde İngilizce Yeterlilik Sınavı’ na (English Proficiency Exam) girerler. Yazılı sınavdan 75 ve üstü alan öğrenciler CEFR kriterlerine göre B2 seviyesi kabul edilir ve “Speaking” (konuşma) sınavına gerek kalmaksızın İngilizce Hazırlık Programından muaf olabilirler.

Medipol Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı

Hazırlık Muafiyet Sınavı birbirini takip eden günlerde gerçekleştirilen, ilki 80 soruluk çoktan seçmeli ve İngilizce Yazma bölümünden oluşan ikincisi bu sınavın sonucuna bağlı olarak gerçekleştirilen ve İngilizce Konuşma Sınavı olarak uygulanan sınavlardır. Yazılı Sınav aynı zamanda İngilizce Seviye Tespit Sınavı niteliğinde olup, öğrencilerin muaf olmama durumunda, İngilizce hazırlık eğitimlerine başlayacakları seviyenin belirlenmesini sağlar. İlk sınavın içeriği aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

Ölçülen Beceri Sınav Adı Soru Sayısı Puan
Dinleme & Anlama
  • Dinlerken Cevaplama
  • Not Alma
20 soru 20 puan
Okuma
  • Okuduğunu Anlama
  • Okuduğunu Yorumlama
  • Ana Fikri Bulma
  • Çıkarımda Bulunma
  • Kelimeyi Tahmin Etme
24 soru 24 puan
Dil Kullanımı
  • Dil Bilgisi
20 soru 20 puan
Kelime Bilgisi
  • Genel ve Akademik Kelime Bilgisi
16 soru 16 puan
Yazma (Writing & Speaking)
  • Kompozisyon
1 (3 Bölüm) 20 puan

Medipol Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı İçeriği

Medipol Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (English Proficiency Exam) 5 bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde öğrencilere, İngilizce dinleme ve anlama yeteneklerini ölçmek amacıyla iki ses kaydı dinletilir. Bunların ilkinde öğrenci parçayı takip ederken sorulara cevap vermek durumundadır. İkinci kısımda ise öğrenci dinlediği parçanın ana fikirlerini ve önemli bulduğu bilgileri not eder.

İkinci bölüm olan okuma-anlama (Reading Comprehension) bölümünde ise öğrencilere İngilizce okuduğunu anlama, yorumlama ve bilmedikleri sözcüklerin anlamını çıkarma yetilerini ölçmek için toplam 24 puan değerinde çoktan seçmeli sorular yöneltilmektedir.

Üçüncü bölümde öğrenciler, akademik düzeyde İngilizce dilbilgisi yeteneklerini ölçmek için hazırlanmış soruları cevaplandırırlar. Öğrencilere bu bölümde toplam 20 puanlık çoktan seçmeli sorular yöneltilmektedir.

Dördüncü bölüm olan İngilizce Kelime Bilgisi (Vocabulary) bölümünde ise öğrencilere akademik düzeyde kelime bilgisi yeteneklerini ölçmek için hazırlanmış toplam 16 puanlık çoktan seçmeli sorular yöneltilmektedir.

Sınavın son bölümü olan İngilizce Writing & Speaking, yani İngilizce yazma ve konuşma bölümünde ise öğrencilere verilen bir konu hakkındaki düşüncelerini önce yazılı olarak ifade etmeleri, sonraki bölümde ise sözel olarak kendi fikirlerini anlatmaları istenir. Öğrencilere 3 kompozisyon konusu verilir ve aralarından 1 tanesini seçmeleri istenir ve seçtikleri konuda 300 kelimelik bir kompozisyon yazmaları istenir. Bu bölümün toplam değeri 20 puandır.

Testinvite ile çevrimiçi İngilizce seviye tespit sınavlarınızı tasarlayın