Kariyer Planlaması

Kariyer gelişimi, çalışanların işlerini geliştirmelerine yardımcı olan birçok eğitim deneyimi, görev atamaları ve mentörlük ilişkilerini açıklar. Şirketler, değerli çalışanlarını korumak ve emeklilik, işten çıkma ve büyüme gibi nedenlerden oluşan iş açığını doldurmak için kaynaklarını kariyer gelişimine adamak zorundadırlar. Gelecekte şirkete öncülük edecek insanlardan güçlü bir "yedek kulübesi" yaratabileceği gibi, bu durum potansiyel adayları da cezbedecektir. Kariyer gelişimini “şirket içi işe alım” olarak da görebilirsiniz.

Kariyer gelişimi için bazı ipuçları ise şöyledir:

  • Elde tutmak istediğiniz kişiler için kariyer basamağı sağlayın.
  • İhtiyaç duyulan beceri ve deneyimler ile mevcut çalışanların sahip olduklarının arasındaki açıklıkları belirleyin.
  • İnsanların kariyer platolarında sabit kalmasına izin vermeyin.
  • İhtiyacı olan herkesin, uygun bir akıl hocası olduğuna emin olun.

Kariyer Basamakları

Kariyer basamakları, kendini işine adamış bir çalışanın daha fazla sorumluluğu ve maaşı olan daha zorlu bir pozisyona doğru ilerlemesinin mantıksal tanımıdır.

Bazı firmalar çalışanlarının mevcut becerilerini ve deneyimlerini analiz eder ve onları bir sonraki basamakta ihtiyaç duyulan beceriler ve deneyimler ile karşılaştırır. Bu sayede aradaki fark örgün eğitim, zorlayıcı ve kuvvetlendirici görevler ve doğru akıl hocalığı ile kapatılabilir. Elbette, çalışan kişiye uygulanabilir sorumluluklar yüklenmeli, kişi öğrendiğini hissetmeli ama işten çıkmayla sonuçlanabilecek kariyerde takılıp kalma hissi yaşamamalıdır.

Çalışanlara açık olan kariyer basamaklarını tanımak, çalışanlarınızın bunlardan haberdar olup olmadığını ve yararlanıp yararlanmadığını öğrenmek, basamakları çıkmak için gereken becerileri ve deneyimleri tanımlamak ve eğer varsa kariyerlerinde takılıp kalmış hissedenlere çözüm bulmak için kendinize bazı sorular sormalısınız.

Değer verdiğiniz çalışanların kariyer basamaklarında ilerleme kaydettiklerinden emin olmak sizin görevinizdir. Bu ilerleme; hem çalışanlar için iyidir, hem de nitelikli çalışanlar sizin kariyer basamaklarını çıkmanıza yardımcı olacağından sizin için faydalı olacaktır.

Akıl Hocaları

Başarılı insanların çoğu, hayat derslerinin çoğunda onlara yardımcı olan ve mesleki gelişmelerine rehberlik eden birini, akrabasını veya patronunu, işaret eder.

Etkili akıl hocaları; yüksek standartlar koymak, sorumlu olduğu kişileri kendilerine ulaşılır kılmak ve gelişimsel deneyimleri organize etmek gibi üç karakteristiğe sahiptir. Bu özelliklere sahip akıl hocaları, kariyer gelişiminde ve çalışanları elde tutmada çok önemli bir rol oynamaktadırlar. Bu tip akıl hocalarının diğer olumlu etkisi, gücünü akıl hocalarının etkililiğinden ve mentörlük ilişkisinin yoğunluğundan alan çalışan ve şirket arasında yaratılan güçlü bağdır.

Yukarıda bahsedilen üç karakteristiğe ek olarak aşağıdaki özelliklere de sahip akıl hocası adayları aramalısınız:

  • Özel zorlukları olan çalışanlarla empati kurabilen (örneğin, çoğunluğu erkek olan organizasyonda kadın çalışan için kadın akıl hocası),
  • Korumacı ve besleyici tutumu olan,
  • Şirket kültürünün en iyilerini örneklendiren,
  • Organizasyonla güçlü bağlantısı olan.

Şirketiniz, çalışanların kariyerlerini geliştirmek için akıl hocalarını etkili kullanmıyorsa, bir mentörlük programı geliştirmeyi düşünebilirsiniz. Bunu yapmak için, mentörlük programından en fazla faydalanacak kişileri belirlemeli ve İK bölümüyle çalışarak kimin etkili bir akıl hocası olacağına karar vermelisiniz.