Beceri Eğitimi

Çalışan gelişiminin temeli olan beceri eğitiminin iki amacı vardır:

  • Çalışanların becerilerini gelişmekte olan teknoloji ve iş uygulamaları konusunda güncel tutmak.
  • Çalışanların şirket içinde ilerlemeleri için ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmelerine yardımcı olmak.
  • Etkili bir beceri eğitimi sunan şirketler, bilgi ve becerileri uzmanlaşmış çalışanlardan yararlanırken; çalışanlar da "istihdam edilebilirliklerini" korur ve daha yüksek standartlara ilerlerler.

Yaygın (İnformal) ve Örgün (Formal) Eğitim Yaklaşımları

Yaygın eğitim, genellikle en ucuz eğitim türü olduğundan dolayı, en çok tercih edilen beceri eğitimi yaklaşımı olan işbaşında eğitim olarak yürütülür. İşbaşında eğitim uygulamaları farklı ülkelerde ve farklı şirketlerde birbirinden ayrılabilmektedir.

Örneğin, Amerikan yaklaşımı fazla yapılandırılmamış ve eğitmen veya eğitim materyali içermezken, Japon şirketler işbaşında eğitimi, çalışanlarını geliştirmek için eğitim sistemlerinin kilit unsuru olarak görürler ve yapılandırılmış, planlı bir yaklaşım izlerler. Japon şirketlerinin çalışanları kendilerini, altındaki insanın öğretmeni ve üstündeki insanın öğrencisi olarak görürler.

Örgün eğitim, işbaşında eğitime kıyasla oldukça yapılandırılmıştır. Sınıflarda veya e-öğrenimle gerçekleşir ve hem şirkete özgü, hem de genel becerileri geliştirmeye yönelik olabilir. Ancak, özel eğitmenler içermesi, materyallere bağlı olması nedenleriyle ve dersler süresince çalışanların görevlerini yerine getirememelerinden dolayı çok daha pahalıdırlar.

Birçok büyük şirket örgün eğitimini iki sebepten ötürü "holding üniversiteleri" aracılığıyla gerçekleştirir. Bu sebeplerden birincisi; çalışan eğitimini iş stratejisiyle uyumla hale getirmek, böylece şirket stratejilerini gerçekleştirmek ve kilit pozisyonlardaki kalifiye insan eksikliğini azaltmak için gereken belirli becerilere odaklanabilmektir. Diğer sebep ise şirket içi bilginin sürekli olarak gelişmesini sağlamaktır.

Çalışan gelişimini, dış kaynak olarak mesleki teknik okullarından sağlamak ise bir başka yoldur. Şirketler, egemen işveren olduğu alanlarda, müfredatta söz sahibi olup kendi ihtiyaçları doğrultusunda eğitimi şekillendirebilmektedirler.

Eğitim Ödemeleri

Çalışan eğitimine yapılan yatırım, verimliliğe olumlu etki sağlar ve daha fazla verimlilik kurumsal öz kaynak değerini arttırır. Yine de eğitim yatırımları, şirketler için kesin bir olumlu geri dönüş anlamına gelmez ve teşvik ve yönetim desteğine fazlaca bağlıdırlar.

Çevrimiçi (Online) Eğitimler

Çevrimiçi eğitim ya da uzaktan eğitimin, sınıflarda yapılan eğitim programlarına kıyasla net avantajları vardır. Bunlar:

  • Daha düşük masraf, program geliştirmedeki sabit maliyetlere rağmen çevrimiçi eğitim daha ucuzdur.
  • Seyahat masraflarının ve üretim süresi kaybının ortadan kaldırılması, çünkü çalışanları sınıf eğitimi programlarına göndermek için harcanan seyahat, konaklama ve yemek masrafları ile çalışanların, sınıflarda eğitim alırken geçen zamanda üretimde bulunamama durumu ortadan kalkmaktadır.
  • Talep seviyesine göre genişletilebilir çünkü masraf değişmeden daha fazla çalışan eğitilebilmektedir.
  • İstenildiğinde kullanılabilir çünkü çalışanlar istedikleri yerde ve zamanda çevrimiçi eğitime ulaşabilmektedirler.

Test Invite’ın şirketlere sunduğu e-eğitim çözümleri ile iş süresi kaybını en aza indirebilir ve masraflarınızı azaltabilirsiniz.