Karma İş Gücünün Zorlukları

Farklı yaşlardan, ırklardan, yarı zamanlı ve tam zamanlı çalışanlardan, fiziksel yeteneklerden oluşan iş gücündeki yüksek çeşitlilik elemanları işte tutmada daha zorlayıcı olur. Şirketler; iş gücündeki farklılıklardan dolayı hem avantajlara, hem de zorluklara sahiptir. Kalifiye insanları tutacak “ortak yaklaşım” stratejisi artık etkili değildir ve şirketler, çalışanlarını elde tutma oranını arttırmak için daha yaratıcı ve özel stratejiler oluşturmalıdırlar.

Koşullu İş Gücü

Koşullu iş gücünü oluşturan yarı zamanlı ve geçici süreli çalışanlar, yöneticiler ve İnsan Kaynakları departmanlarına avantajlar sağladıkları gibi zorluklar da çıkarabilir.

İki başlıca avantajdan bir tanesi, çalışanların programlarının işin akışına ve taleplere göre düzenlenebilir olmasından dolayı şirketlere sağladıkları esnekliktir. Diğer avantaj olan finansal avantaj; bordro vergisi, sağlık, tazminat ve diğer bazı masraflardan tasarruf etmeyi sağlar.

Öte yandan; öngörülemezliğe ve istikrarsızlığa sebep olan yüksek personel değişim oranı, düşük sadakat düzeyi ve düzenli çalışanların sahip olduğu avantajlara olan talepler ise en belirgin zorluklardır.

Şimdilerde birçok şirket, koşullu iş gücünün şirketler için değerli bir kaynak haline gelmesinden dolayı, bu insanları elde tutmak için de programlar geliştiriyor.

Genç İşçiler

Genç işçiler genellikle şirkete enerji, tazelik ve en gelişkin teknik bilgiler getirir. Çoğunlukla X kuşağı olarak adlandırılan bu gruba ait çalışanlar doğal olarak bazı zorluklar da doğurur.

Bu zorluklardan biri, genç işçilerin mevcut şirketlerini bir sonraki işlerine atlama tahtası olarak görmeleridir. Bir diğer sorun ise iki farklı nesil arasında çıkabilecek anlaşmazlık olabilir; çünkü genç nesiller hızlı değişimlere ve düz yönetim yapılarına yaşça büyüklerine göre çok daha kolay adapte olabilirler. Son olarak; birçok genç çalışan, işverenlerinden tazminat seviyelerine kadar çıkacak bir kariyer basamağı tanımlamasını isterler.

Elbette, bu genç işçilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve içlerinden en değerli olanlarını işte tutmak için yapılacak stratejiler vardır:

 1. Özgeçmişlerini anlayın ve çalışmalarını buna göre özelleştirin

  Genç nesil, küçülme ihtimalinin ve iş dünyasında hiçbir şeyin garanti olmadığının farkındadır ve sonuç olarak kendi yeteneklerine diğer faktörlerden çok daha sadıktırlar. Bu insanlar, iş adaptasyonunu ve görev esnekliğini gerekli görürler ve aynı zamanda; e-posta, anlık mesajlaşma, internet gibi anlık iletişim cihazlarını rahatça kullanırlar. Özellikle kısa teslim tarihli ve çok yönlü projeler bu grup için daha çekicidir.

 2. Mesleki gelişimi, gruba verdiğiniz değere dâhil edin

  Genç çalışanların kariyer yolunu netleştirmelerine ve desteklemeye bağlılık göstermelisiniz.

 3. Öğrenme yoluyla öncülük edin

  Gençler, öğrenmeye ve yeni beceriler geliştirmeye oldukça önem verirler. Mentörlük ve staj programlarının yanı sıra, düzenli olarak öğretim ve koçluk sağlamalı ve yeni işe girenlere, organizasyonun bölümleri ve görevleriyle ilgili sunumlar yaparak şirketin geri kalanıyla ilgili bilgi almalarını sağlamalısınız.

 4. Tüm çalışanlardan sürekli ve bağımsız geri bildirimler alın

  Çevrimiçi araçlarla sürekli geri bildirimler toplayarak çalışanların günlük gelişimlerini takip edin ve bundan yararlanmanın yollarını öğrenin.

50 Yaş Üstü Çalışanlar

50 yaşından büyük çalışanlar iki özel sebepten ilgi çekerler. Birincisi, toplam şirket çalışanlarının büyük kısmını temsil etmeleridir; ikincisi ise bu çalışanların olağanüstü bilgi ve deneyime sahip olmaları ve şirketin ana entelektüel sermayesini oluşturmalarıdır.

Bu olgun işçilerin çoğu güvenilirlik, sabır, nesnellik gibi yıllar içinde tecrübeyle edinilen zor-kazanılmış yaşam becerilerine sahiptir; bununla birlikte şirketler için bazı zorlukları da vardır. Bu insanlar erken emeklilik, ikinci bir kariyer ya da gelişmekte olan ekonomi bölgelerinde daha iyi iş arama eğilimindedirler. Bu çalışanları kendi çevrenizde ve üretken tutmak için bazı tüyolar vardır:

 1. Olgun işçilere neye ihtiyaçları olduğunu sorun.

  İhtiyaçlarını öğrenmek için onlarla sohbet edin. Birçok 50 yaş üstü çalışan, uzun vadeli sağlık sigortasına yüksek maaş artışından daha çok önem verir.

 2. Esnekliği destekleyin.

  Birçok çalışan yarı zamanlı çalışmayı, iş bölümü yapmayı, işini evden takip etmeyi ve topluluk projeleri yapmak için ücretli veya ücretsiz izne çıkmayı tercih edebilir. Aşamalı emeklilik ile bu çalışanların çalışma saatlerini azaltmayı düşünebilirsiniz.

 3. İşlerini ilgi çekici kılın.

  Bu gruptaki birçok insan özerklik, anlam duygusu ve sürekli öğrenme ister. Bu bilgi ışığında, görevlerin yapılış yöntemini tekrar tasarlamayı düşünebilirsiniz. Kendi başlarına çalışmalarına izin verebilir ve özellikle teknoloji konusunda yeni beceriler kazanmaları için eğitimler verebilirsiniz.

 4. Tazminat sisteminizi düzenleyin.

  Şirket içindeki herkese aynı tazminat sistemini uygulamanıza gerek yok. Genç çalışanlar nakit para tercih edecektir ancak yaşını almış çalışanlar emeklilikleri için ek katkı payı tercih edebilirler.

Kadın Çalışanlar

Kadınların iş dünyasındaki yükselişi, "cam tavan" etkisinden dolayı birçok kadının cesaretlerinin kırılıp gelişmelerinin engellenmesi sebebiyle azalmaktadır ve bu da bir nevi beyin göçüyle sonuçlanmaktadır. Buna karşı dört (4) strateji geliştirilmelidir:

 1. Mevcut durumu analiz edin

  Üst yönetim pozisyonlarındaki kadınlarla tanışın, önem verdiklerini bulmak ve ihtiyaçlarına karşılık vermek için onlarla konuşun.

 2. Kadınların başarısının önündeki "görünmez" engelleri yok edin

  Kurumsal çevrenizden ve kadın çalışanların önündeki engellerden haberdar olun. Onlara yetki, özel proje atamaları, komite liderliği, görünebilirliği olan ekiplerde görevler vererek kariyer geliştirme fırsatları sağlayın.

 3. Organizasyon içinde desteği görünür ve sürekli kılın

  Şirketin cinsiyet eşitliği hedeflerine ulaşması için denetleyiciler atayın, önyargı problemleriyle başa çıkmak için danışmanlar görevlendirin, şirket içindeki çok yönlü liderlik bakışınızı paylaşmak için yetenekli yöneticilerinizle sürekli iletişim halinde kalın.

 4. Kadınların yönetim şeklinin iş için iyi olduğu anlayışını teşvik edin

  Bugünkü çalışmalar, kadınların başarılı olmak için erkek gibi davranması gerektiğini savunan eski anlayışa karşı çıkar. Çok sayıda kadın girişimci, hayati bir rekabet üstünlüğü sağlayan daha fazla esneklik, anlayış ve açık yönetim tarzı sunmaktadır.

Cinsiyetçi kaygılarla başa çıkmanın birçok yolu içinde iletişim, yaratıcılık ve pro-aktif yaklaşım her zaman yardımcı olacaktır.

Irk, Etnisite, Cinsel Yönelim ve Diğer Farklılıklar

Ne yazık ki farklı ırk, etnik yapı, cinsel yönelim, fiziksel görünüm ve diğer özelliklerdeki farklılıklardan dolayı yapılan ayrımcılık, çalışma yerlerinde rastlanan en önemli sorunlardan bir tanesidir ve işletmeler için yüksek maliyetler yaratmaktadır.

Vasıflı insanları işe almak iyi bir iş anlayışı sağlayacaktır. Çeşitli insanlardan oluşan bir işgücü sağlamak ve onlardan yararlanmak da çok önemlidir. Unutmayın ki ana faaliyet alanı dışı çalışanlar, onları teskin etmek için yapılan samimiyetsiz davranışlara dikkat ederler ve organizasyon tarafından verilen sözlerin tutulup tutulmadığını takip ederler. Kadın çalışanlara yönelik dört stratejiyi takip etmek bu konuda da şirketlere yardımcı olacaktır. Ayrıca, şirketteki diğer çalışanları küstürmemek ve şirketinizden uzaklaştırmamak için ana faaliyet dışı vasıfsız çalışanlarınızı terfi ettirmeye dikkat edin.