İşte Tutmak Niçin Zorlayıcıdır?

Değerli çalışanları işte tutmanın zorluğu üç (3) faktörle belirlenir:

1. Demografi

Demografik değişikliklerin, çalışanları elde tutmadaki zorluklardan biri olmasının sebeplerine şu örneklerle açıklayabiliriz: İş gücünün sürekli yaşlanması ve özellikle yönetim için büyük bir sorun haline gelmesi. İş gücündeki artış ekonomik büyümenin gerisinde kaldığında, ekonomik büyüme iş gücünü geride bırakıyor ve böylece, özellikle bilgisayarla ilgili alanlarda, yetenekli teknisyenlerin ve profesyonellerin arzı talebi karşılayamıyor.

Yetenekli eleman eksikliği ve değerli çalışanları işe almak ve elde tutmak için artan rekabet ise bu sorunun ana kaynaklarıdır.

2. Kültürel Beklentiler

Kültürel beklentiler ülkeden ülkeye değişkenlik gösterir. Bazı ülkelerdeki çalışanlar kendilerini tek bir şirkete adayıp hayatları boyunca o şirkette kalmaya daha yatkınlarken, diğer ülkedeki insanlar iş değiştirmeye daha meyillidirler. Bir şirkette daha uzun kalmayı tercih eden insanlar, çalışma arkadaşlarını ve çalıştıkları şirketi aileleri olarak görürler ve birbirlerine daha bağlılardır. Hızlı hareket eden ve sürekli bir değişimin olduğu ülkelerdeki çalışanlar ise iş, maaş, gelecek fırsatlarının en iyi birleşimini ararlar. Şirketlerin çalışanlarını elde tutma hedefleri, kültürel faktörlere göre daha kolay veya zorlayıcı olabilir.

3. İş Dünyasındaki Kargaşalar

Ekonomik ve kültürel değişimler iş dünyasında kargaşalara sebep olabilir. Bu konudaki bazı örnekler şu şekilde sıralanabilir:

  • Serbest çalışanlara ve kısa süreli sözleşmelilere artan talep.
  • İşveren ve işçi arasında yapılan sözleşmelerin azalması. Yıllardır süregelen ticari gerilemeyle, bazı şirketlerin iş gücünün önemini azaltması ve bunun sonucunda işveren babacılığı ve çalışan sadakatinin düşmesi.
  • Teknik becerili insanlara olan ihtiyacın yoğun olarak artması. İleri teknolojik gelişmeler ve internet ekonomisinin ortaya çıkması ile gelişen ekonomi, ileri düzeyde teknik beceriye sahip insanlara olan ihtiyacı arttırmıştır.
  • İnternet işe alımlarındaki artış. İnternet, herkesin istediği işi aramasına ve işe başvuru yapmasına olanak sağlamıştır. Özellikle yeni nesiller, internet sayesinde yeni iş olanaklarının çok daha farkındadırlar.
  • Daha iyi bir iş-yaşam dengesine olan talep. Birçok çalışan, hafta sonu toplantıları, e-postalarıyla kesilen tatiller ve/veya uzun seyahatlerden bıkıp evlerine yakın iş bulmak ya da daha makul iş-yaşam dengesi yaratabilmek adına mevcut işlerini terk etmektedir.

Bütün bu faktörler, şirketlerin çalışanlarından sonsuza dek kalmalarını bekleyemeyeceğini açıkça ortaya koymaktadır. Bununla beraber şirketler, özellikle ileri teknoloji sektöründe, değerli çalışanlarını uzun yıllar elde tutmak için; bu çalışanlarına ne kadar önemli olduklarını aktif ve yaratıcı bir şekilde göstermelidir.