Çalışanlar Neden Kalır?

İş güvenliği, çalışma kültürü, başarıların tanınması, esnek çalışma saatleri ya da aidiyet duygusu gibi gerekçelerden dolayı çalışanlar şirketlerinde kalırlar; fakat insanların iş veya şirket değiştirmeye daha meyilli olduğu kültürlerde mevcut şirketlerinde kalma sebepleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Organizasyonun parçası olmaktan ötürü duyulan gurur: İnsanlar; şirketin geleceği adına net bir vizyona sahip, başarı elde etmek ve çalışanları motive etmek için iyi stratejiler geliştiren, yetenekli yöneticiler sayesinde iyi yönetilen şirketlerde çalışmaya daha çok isteklidirler.
  • Saygı duyulan bir müdür: Elemanların birlikte çalışmaktan mutlu olduğu, saygı duyup desteklediği bir müdür ile olan ilişkisi şirkette kalmaları için çok önemli bir başka nedendir.
  • Adil mükâfatlar: Öğrenmeyi, büyümeyi ve başarmayı teşvik eden rekabete dayalı ücretler ve yararlar ile maddi olmayan ödüller, çalışanların şirkette kalmayı tercih etmesi için iyi bir sebeptir.
  • İlişkiler: Saygın ve uyumlu meslektaşlarla kurulacak olan yakın ilişkiler bazı çalışanlar için çok önemlidir.
  • Anlamlı iş: Çalışanların ilgi alanlarına uygun ve onları tatmin edebilecek iş ve iş görevleri, üretkenliği arttırır ve çalışanların şirkette kalmasını sağlar.

Eğer şirketler değerli insanları cezbedip onları işte tutmak istiyorlarsa, onlara heyecan veren bir iş ve şirket yapısı sağlayarak, göz alıcı bir maaş ve gelişmek için fırsatlar sunarak "Çalışan Değer Önermesi" yaratmalıdırlar.