Uygun Personaları Bulun

Sorulmaması Gereken Sorular

Görüşme Sorularının Hazırlanması

Cevap Kılavuzlarını Oluşturmak

Uygun Adayları Bulmak

Kullanım Alanları

Anasayfa
Tavıra Göre İşe Alma
Uygun Adayları Bulmak

Doğru Adayları Bulmak İçin Şirketin Çekici Kılınması

Amacımız, yetenek yönetimi bütünü içinde doğru adayları bulma, işe alım, geliştirme, öncülük etme ve işte tutma süreçlerinde nelerin çalıştığını ve nelerin çalışmadığını anlamaktır. Maalesef doğru adayları araştırma ve bulma verimli bir şekilde çalışmıyor ve harika yetenek sahibi insanları cezbetmek bütün organizasyonlar için önemli bir mesele haline geliyor.

Şirketlerin yaklaşık yüzde onu yetenekli insanları bulmada mükemmel bir iş yaptığına inanırken çoğu şirket yönetici, profesyonel, teknik ve vasıfsız çalışanlar kategorilerinde iyi yetenek sahibi insanları bulmada başarısız olduğunu kabul ediyor. Buna karşılık kaynak bulmada şirketlerin sırasıyla en başarılı oldukları kategoriler profesyoneller, teknik çalışanlar, yöneticiler ve son olarak vasıfsız çalışanlar.

Bu noktada önemle bilinmesi gereken, üst düzey çalışan veya en düşük seviye çalışan olduğuna bakılmaksızın, çalışanların organizasyonunuzda başarılı olabilmek için doğru yeteneklere ve doğru tavırlara sahip insanlar olması gerekir. Ve organizasyonunuza katmak istediğiniz yüksek performanslı insanlar, kapı kapı dolaşıp ortalama seviye bir iş aramazlar. Bu insanlar, süregelen başarı ve şirket kültürünün kişiliklerine uyduğu bir iş arayışı içindelerdir.

Satış dünyasındaki zihniyet, daha fazla müşteri elde etmeye ve rakiplerin müşterilerini baştan çıkarmaya yönelik rekabetçi düşünce yapısıdır. Fakat aynı düşünce yapısı çalışanlar için yoktur. Yüksek performans sahibi insanlar öylece ortaya çıkmaz, bu yüzden yetenekli insanları bulmak için tıpkı müşterilerimizi ürünlerimize çektiğimiz gibi, yüksek performanslı insanları kendimize çekmeye çalışmalıyız.

Bu bağlamda, yüksek performanslıların organizasyondaki işlere başvurmaları için bir formüle sahibiz:
Olasılık = Cazibe + Aciliyet – Şüphe
formülünde

  • O yüksek performanslıların şirketinize başvurma olasılığını
  • C bu kişilerin şirketinizin personalarına duyduğu cazibeyi
  • A bu kişilerin mevcut şirketlerini terk etme aciliyetini
  • Ş güvenilirliğinize duyulan şüpheyi temsil eder.

O: Yüksek Performanslıların Şirketinize Başvurma Olasılığı

Yüksek performanslıları şirketinize başvurması için çekici kılacak üç önemli kıstas vardır:

Yüksek performanslıların, eşsiz kültürünüze ve personalarınıza ilgi duyması gerekir:

Bu kişilerin personalarınızı iki yönden anlamaları gerekir: birincisi, organizasyonunuzu diğerlerinden ayıran kendine has karakterleri ve ikincisi, organizasyonunuz için yüksek ve düşük performanslıları ayıran özellikler.

Yüksek performanslıların mevcut durumlarını terk etmesi için aciliyet hissetmeleri gerekir:

Bu kişiler mutlu oldukları ve kendilerini tatmin ettikleri işlerini bırakmazlar. Mevcut işlerinde karşı karşıya oldukları motivasyon düşürücülerin ve sahip olmadıkları motivasyonların farkına varmalılar.

Akıllarını çelmek için birçok yol deneyebilirsiniz ama bu kişiler dalavereleri sezmede çok başarılılardır:

Doğrululukla alakalı herhangi bir kötü koku şüphe oluşturur ve yaratılan cazibenin azalmasına sebebiyet verir. Bu durum da yüksek performanslıların iş başvuru yapma olasılığını düşürür.

C: Yüksek Performanslıların Organizasyonunuzun Personalarına Duyduğu Cazibe

İnsanlar, ayırt edici ve kendilerinin ilgi duyacağı özelliklere sahip diğer organizasyonlar hakkında duyum almadıkları sürece mutlu ve rahat oldukları yeri öylece bırakmaz.

İnsanlar, ayırt edici ve kendilerinin ilgi duyacağı özelliklere sahip diğer organizasyonlar hakkında duyum almadıkları sürece mutlu ve rahat oldukları yeri öylece bırakmaz.

İş ilanlarındaki kilit ifadelerinin çoğu aynı olduğundan, iş ilanlarınızda ayırt edici özelliklerini kullanmanız önemlidir. Eğer yüksek performanslıların ilgisini çekmek istiyorsanız, personalarınızı keşfetmek için kullandığınız Davranışsal Belirliliği iş ilanlarınıza eklemelisiniz. Davranışsal Belirliliğe ulaşıp ulaşmadığınızı anlamak için uygulanan üç sorulu testi hatırlayın:

  • Görüşmeci size belirli davranışları anlatıyor mu?
  • İki yabancı aynı davranışları gözlemleyebilir mi?
  • İki yabancı bu davranışları derecelendirebilir mi?

Yüksek performanslılar organizasyonunuzu diğerlerinden neyin ayırdığını bilmek ister. Personalarınız, kültürünüzü başka kültürlerden farklı kılan özelliktir ve bu fark, hemen her şirketin kullandığı benzer, sıkıcı dil yerine iş ilanlarınızda satmak istediğiniz şeydir.

Personalarınızla alakalı bir diğer önemli gerekçe, can alıcı kültürel özelliklerin yüksek ve düşük performanslıları ayırt etmesidir. Yüksek performanslılar her zaman yükse performanslı kalmak ister ve bu yüzden onlara, yüksek performansın organizasyon için ne anlama geldiğini belirten harika şeyler söylemelisiniz. Aynı zamanda, bu kişiler düşük performanslılarla beraber çalışmaktan memnun olmadıklarından sizin de onlarla çalışmaktan memnun olmadığınızı bilmek isterler.

Adaylarınızı araştırmak ve bulmak için harcadığınız çaba insanları cezbetmek içindir ve bunu yapmanın en iyi yolu personalarınızı kullanmaktır. Olumlu ve olumsuz persona listesi, organizasyon kültürü içinde yüksek performanslı olmanın neyi gerektirdiğini gösterecektir. Aday bulma gayretlerinize personalarınızı dâhil etmek, doğru adayları çekmenize ve istemediğiniz adayları uzak tutmanıza yarar.

A: Yüksek Performanslıların Mevcut Şirketlerini Terk Etme Aciliyeti

Yüksek performanslı kişilerin çalıştıkları yerleri, sizin için terk etmeyi düşünmelerini sağlamak için onları cezbetmekten biraz daha çabalamanız gerekir. Neyse ki çoğu şirket yüksek performanslı çalışanlarını tatmin etmede çok iyi olmadığından, işlerinde mutlu olduklarını sanan yüksek performanslıları etkilemek ve onları daha iyi bir organizasyon için şirketlerini terk etme aciliyeti hissettirme şansınız vardır.

Herkesin motivasyon tetikleyicileri ve motivasyon kırıcıları vardır. Tetikleyiciler sizi isteklendirir, yüzde yüzünüzü vermeye ve devam etmeye iter; öte yandan motive kırıcılar enerjinizi emer, yüzden yüzünüzü vermeye engel olur ve bırakmanızı ister. Bu konu hakkındaki iki sorudan birincisi insanların motivasyon tetikleyicilerini ve motivasyon kırıcılarını nasıl keşfettiğimiz ve ikincisi bu bilgileri iş ilanı gibi aday bulma alanında nasıl kullanabileceğimizdir.

Motivasyon tetikleyicilerini ve kırıcılarını bulmak istiyorsanız, işe alım personellerine ve yüksek performanslı çalışanlarınıza sormanız gereken iki soru vardır:

  • Yakın dönemde motivasyonunuzun kırıldığı bir anı anlatır mısınız?
  • Yakın dönemde motivasyonunuzun tetiklendiği bir anı anlatır mısınız?

Bu sorulara verilen cevaplar, aday araştırma ve bulma yöntemini geliştirmek adına kilit faktör olacaktır. Bu soruları, aradığınız insanlarla temas halinde olduklarından işe alım personellerine sormalısınız. Eğer işe alım personeliniz yoksa bu soruları yüksek performanslı çalışanlarınıza sorabilirsiniz. Yine de işe alım personeli olup olmadığına bakılmaksızın yüksek performanslı çalışanlarınız sizinle aynı personaları paylaştığından, bu soruları onlara sormak ve farklı cevapları kıyaslamak akıllıcadır. İlaveten bu insanlar, sizinle çalışmaya başlamadan önce adaylarınızla aynı pozisyonda bulunduklarından, onların motivasyon kırıcılarının ne olduğunu öğrenip bu bilgiyi, adayların şirketinize başvurması amacıyla aciliyet hissetmelerine kullanabilirsiniz.

Yüksek performans gösterenler arasında üç tane ortak motivasyon kırıcı vardır.

Yüksek Performanslı Olmak Kötü Kokar

Yüksek performans sergilemek demek pis kokan işi yapmak demektir. Bunun sebebi ise basittir. Ne zaman önemli bir sorun veya zorda kalınan bir durum olsa, herkes yüzde yüz gayretle çalışan, işini iyi yapan insanları arar. Bu insanlar da yüksek performanslı çalışanlardır.

Patron, Yüksek Performanslılar ve Orta Performanslılar Arasındaki Farkı Dile Getirmez

Zor bir proje görevi alan iki kişilik bir grubu düşünün. Çalışanlardan birinin yüksek performanslı diğerinin orta performanslı olduğu grupta bir kişi diğerinden daha fazla çaba harcamıştır. İşi bitirip patronlarının karşısına geçtiklerinde, ikisi de aynı yorumu alacaklardır. Yüksek performansla çalışanlar çabalarının fark edilmesi önemlidir, aksi durum bu kişi için motivasyon kırıcı olur.

Cicim Ayları Çabuk Geçer

Çalışan katılımı, ilk yıldan sonra düzenli bir şekilde düşer ve on yıl sonra tekrar artmaya başlar. Bir düşüş olup olmadığını bilmek ve gerektiğinde müdahale etmek için çalışan katılımı verilerini analiz etmek gerekir.

İş İlanlarında Motivasyon Tetikleyiciler ve Motivasyon Kırıcılar

Motivasyon tetikleyiciler ve kırıcılar ile ilgili bilgilerinize iş ilanlarına yerleştirmelisiniz çünkü yüksek performanslıların dikkatini çekmenin tek yolu, kendileri için önemli olan meseleleri ve onların ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamayacağını tartışarak gerçekleşir.

İş ilanlarınıza, organizasyonda çalışan kişi sayısı, sahip olduğunuz ödüller, şirketin ne kadar para kazandığı gibi ilgi çekmeyen konular yerine çalışanların ilgi duyduğu, onların motivasyonunu arttıracak tetikleyenleri teklif ederek ve motivasyonlarını düşürenleri nasıl elemine edeceğinizi belirterek başlamalısınız.

Ş: Yüksek Performanslıların Güvenilirliğinize Duyduğu Şüphe

Çekicilik formülünün son belirleyici özelliği, organizasyonunuzun motivasyon tetikleyici ve kırıcıları ile kültürünüzün doğruluğuna, güvenirliğine karşı olan şüphedir. Şüphe uyandıran belirsiz dilden kaçınmanız, gerçek kimliğinizi göstermeniz ve şüpheleri gidermek için personalarınızı, motivasyon arttırıcı ve düşürücü özelliklerinizi insanlara sunmalısınız.

Doğruluk sosyal medyada da önemli bir konudur. Yapılan bir ankette sosyal medya kullanan iş arayanların, iş listelerini, şirket hakkındaki bilgi formunu, organizasyon içindeki kariyer yollarını, şirkette çalışmakla ilgili eğlenceli iletileri şirketlerin sosyal medya sayfalarında görmek istediğini ortaya koyar.

Aynı anket ilan gibi duran haberlerin, sorulara cevap verilmemesi, düzenli bilgi paylaşılmaması, kaldırılmış ya da filtrelenmiş yorumlar, farklı sosyal medya sitelerinde mesajlaşma tutarsızlığı gibi konulardaki hoşnutsuzluğu da aktarıyor.

Asıl önemli olan gerçek olmak, personaları paylaşmak ve organizasyon ile aynı kültürü paylaşmayan insanlara çekici görünmek için endişe duymaktan vazgeçmektir.

Şirket Kültürünüzü Heryerde Gösterin

Etkili aday bulma süreci geçirmek gerçekte kim olduğunuzu ortaya çıkarmakla ilgilidir. Aday araştırma ve bulma tekniklerinin çoğu, organizasyonunuzun diğerlerinden farklı olduğu hakkında hiçbir anlam vermeyen fabrika çıkışı parçalardan üretiliyor ya da yüksek performanslı bir çalışanın niçin şirketinizde çalışmayı tercih ettiği hakkında bilgi vermekte yetersiz kalıyor. Personalarınızı videolarda, ilanlarda ya da işe alım uzmanlarının yaptığı konuşmalarda gösterdiğiniz zaman gerçek kimliğinizi de herkese göstermiş olursunuz. Hali hazırda organizasyon kültürüne uyan, mevcut yüksek performanslılara sahipsiniz ve onlar gibi daha fazla insan istiyorsunuz.

İçerik Özeti
Doğru Adayları Bulmak İçin Şirketin Çekici Olması