Uygun Personaları Bulun

Sorulmaması Gereken Sorular

Görüşme Sorularının Hazırlanması

Cevap Kılavuzlarını Oluşturmak

Uygun Adayları Bulmak

Kullanım Alanları

Anasayfa
Tavıra Göre İşe Alma
Kullanım Alanları
Çalışanların Bilmedikleri
Çalışanların Bilmedikleri

Çalışanlarınız Bunları Niçin Bilmez

Çalışanların bu farkları bilmemesinin iki sebebi vardır. Birincisi, bazı şirketlerin bunları öğretmeleri gerektiğine inanmamaları ve ikincisi, bazı şirketlerin bunları öğretmede iyi olmadıklarıdır.

İlk sebeple ilgili olarak, çalışanlarınızı bulmada ve işe almada harika bir iş çıkarttıysanız ve tüm çalışanlarınızın harika tavırlara sahip yüzde yüz performans gösteren çalışanlar olduğuna inanıyorsanız, o zaman onları eğitmeye ihtiyacınız yoktur. Fakat böyle bir şirket de yoktur.

İkinci sebeple alakalı olarak, birçok şirket performans beklentilerini yeteri kadar iyi öğretemiyor. Personalarınızı bulmak için ve Davranışsal Belirlilikte yaptığımız gibi, üstü kapalı dilden uzak durmak ve performans beklentileri için sınırları açıkça belirlemek gerekir. Böylece çalışanlar, kendilerinden ne istenildiğinden emin olabilir. Ayrıntılı olarak göstermek ve hangi eylemlerin çalışmanın hangi seviyelerini gösterdiğinden emin olmak için Word Pictures (Sözcüklerle Resmetme) oluşturabiliriz. Sol taraftan sağa tarafa doğru yan yana Daha Fazla Çalışma Lazım, İyi Bir İş ve Harika Bir İş olarak sütunlar yazıp altlarına bu işleri olduğu gibi yapan özellikleri belirtmek gerekir.

Varsayalım ki belirli bir mesuliyet, sorumluluk alma seviyesi arıyoruz. İlk sütun, belirtilen davranışın sorumluluk için yeterli olmadığı anlamı taşır. Orta sütun, kabul edilebilir düzeyi ve en sağdaki son sütun ise sorumluluk için istenilen yüksek seviye davranışları detaylıca belirtir.

Personalarınızı geliştirip onları sözcüklerle resmetmek önemlidir. Sözcüklerle resmetme aynı zamanda oryantasyonlar, işe alım ve alıştırma süreci, personel eğitimi, performans değerlendirmeleri ve rehberlik için son derece faydalı öğretim araçlarıdır.

İçerik Özeti
Çalışanlarınız Bunları Niçin Bilmez