Uygun Personaları Bulun

Sorulmaması Gereken Sorular

Görüşme Sorularının Hazırlanması

Cevap Kılavuzlarını Oluşturmak

Uygun Adayları Bulmak

Kullanım Alanları

Anasayfa
Tavıra Göre İşe Alma
Uygun Personaları Bulun
Görüşmeleri Kaydetmek

Şirket Kültürüne Uygun Tavırları Tespit Etmek İçin Görüşmeleri Kaydetmek

Görüşmeler yoluyla bilgi edinirken, yüksek ve düşük performans gösterenleri vurgulayan hem olumlu hem olumsuz personalarınızı belirlemelisiniz. Her biri için kısa bir liste yapmak bunun en ideal yoludur. En önemli şey, en çok tekrarlanan ortak temalara dikkat etmektir. Bu temalar, yanlış tavır sahibi insanlarla davranışlarının neden yanlış olduğuna dair, aynı zamanda harika tavırları olan insanlarla bu tavırlarının neden harika olduğuna dair önemli ölçüde benzer olacaktır.

Bu tekrarlanan temaları, en basit şekilde çetelesini tutarak kaydedebilir ve organizasyon kültürünüz için pozitif ve negatif, en baskın özellikleri elde edebilirsiniz. Son üç yıl içinde gerçekleşen davranışsal örneklerin kanıtladığı olumlu ve olumsuz özellikleri temsil eden en iyi ve en kötü üç çalışanınızı gösteren bir tablo hazırlamak, personalarınızı bulmada oldukça yararlı olacaktır.

İçerik Özeti
Şirket Kültürüne Uygun Tavırları Tespit Etmek İçin Görüşmeleri Kaydetmek
Her şirketin kendi kültürüne uygun kişileri işe alması gerekir. Bunun için öncelikle şirket için önemli olan tavırlar tespit edilmelidir. Bunu yaparken çalışanlarınızla görüşmeli ve görüşmeleri kaydetmelisiniz.