Uygun Personaları Bulun

Sorulmaması Gereken Sorular

Görüşme Sorularının Hazırlanması

Cevap Kılavuzlarını Oluşturmak

Uygun Adayları Bulmak

Kullanım Alanları

Anasayfa
Tavıra Göre İşe Alma
Uygun Personaları Bulun
İşe Almamanız Gereken İnsanlar

İşe Almamanız Gereken İnsanlar: Kültür Uyuşmazlığı ve Sorunlu Tavırlara Sahip Kişiler

İşe alım süreci boyunca, işe almamanız gereken iki insan tipine dikkat etmelisiniz: tavırları organizasyon kültürü ile uyuşmayanlar ve sorunlu tavırları olanlar.

Sizin kültürünüzle uyuşmayan insanlar başka bir şirkette, farklı bir kültürde yıldız çalışan olabilirler ve bu kural diğer şirketler için de geçerlidir. Bir organizasyon içinde iyi performans gösterememeleri, bu kişilerin iyi çalışan olmadığı ya da kötü tavırları olduğu anlamına gelmez. Evrensel bir yüksek performans sergileyen yoktur, bazı insanlar verimli çalışmak ve yararlı olmak için başka çalışma ortamına ve kültürüne ihtiyaç duyarlar. Bu insanlar için ‘‘Sorun sende değil, bende’’ ifadesini kullanabiliriz.

Ancak, sorunlu tavırları olan insanlar tamamıyla farklıdır. Birçok şirket çalışanlarını yüksek, orta ve düşük performanslı olarak ayırır. Yüksek performanslı olanlar her şirketin sahip olmak istediği çalışanlardır, fakat düşük performanslıları ayırt etmek zor olabilir. Bunun için, performansı iki ayrı boyutta, yetenek ve tavır olarak incelemeliyiz. Kötü becerilere ve kötü davranışlara sahip insanlar doğası gereği düşün performans gösterenlerdir. Görüşme sürecinde bu tip insanları tanımlamak oldukça kolaydır ve işe alım müdürleri için büyük bir sorun oluşturmazlar. Fakat iyi becerilere sahip kötü tavırlı insanları veya kötü becerilere sahip iyi tavırlı insanları ayırt edebilmek hem çok zordur hem de çok önemlidir. Her iki tip de düşük performans gösterdiğinden, bu insanları işe alma hatasına düşmemek gerekir.

İyi tavırlı ve yetersiz beceriye sahip insanlar, ne kadar sevildikleri ya da saygı duyuldukları dikkate alınmaksızın, düşük performanslı çalışanlar olarak değerlendirilir. Bu kişiler işlerini doğru yapmakta başarılı olamadıklarından şirket için uygun değillerdir. Bu tip düşük performanslılarla alakalı iyi haber ise bu kişilerin potansiyel problemlere sebebiyet vermeden önce kolayca tanımlanabilmesi ve müdürlerinin istekli olması halinde eğitilebilmeleridir.

Asıl problem, üstün becerilere sahip kötü tavırlı insanlardan kaynaklanır. Bu insanlar, yöneticilerin tüm çalışanlarında olmasını hayal ettiği yeteneklere sahip olmakla beraber yönetilmesi ve başa çıkılması son derece zordur. Bu insanlar, iş görüşmelerinde ayırt edilmesi en zor tip düşük performanslılardır. Oldukça zeki olabilirler ve sorunlu tavırları yerine iyi oldukları kişisel özellikleri gösterme konusunda başarılıdırlar. Aynı zamanda bu insanlar sadece kötü davranışlara sahip değillerdir; genellikle sizi deliye çevirebilecek birçoğu ile birlikte bazı iyi özelliklere de sahiptirler.

İçerik Özeti
İşe Almamanız Gereken İnsanlar: Kültür Uyuşmazlığı ve Sorunlu Tavırlara Sahip Kişiler
Kimleri işe almamalısınız? Şirket kültürünüzle uyuşan ve uyuşmayan tavırlar neledir? Bu tavırları nasıl tespit edebilirsiniz?