Şirket Kültürüne Uygun Olan Kişilik, Karakter ve Personaları Tespit Edin
Kullanıcıları tanıyabilmek için Çerez (cookie) kullanıyoruz. Privacy Policy
Ücretsiz Deneyin
Sınav Sistemi Nasıl Çalışıyor Deneyimleyin

Şirket Kültürüne Uygun Tavırlara Sahip Kişileri Tespit Edin

Motivasyon, eğitilebilirlik, duygusal zeka gibi tavırlar yüksek ve düşük performansı ayırt eden başlıca faktörlerdir; fakat bu her soruna uygulanabilen tek bir çözüm değildir. Herkesin kendine özgü tavırları vardır ve bu tavırlar organizasyonların karakterini ve kültürünü yansıtır. Birini işe alırken dikkat edilmesi gereken en büyük husus budur, çünkü şirket ile uyumlu kişisel özelliklere sahip olmayan insanların işe alımı, bu kişiler üstün yetenekli olsalar bile, size ve organizasyona yük olacaktır.

İşe alım sürecinde, farklı seviyelerdeki kalifiye insanlardan birçok özgeçmiş alırsınız. Özgeçmişleri almaya başladıktan sonra adayların deneyimlerini, becerilerini ve özelliklerini kontrol ederek elemeye başlarsınız. Becerileri ve deneyimlerine göre en iyi çalışan olabileceğini düşündüğünüz adaylar, organizasyonun kültürüne uygun düşmedikleri takdirde sizin için iyi aday olmaktan çıkarlar. Bu yüzden, organizasyon için mümkün olan en iyi kişiyi işe almak için ilk önce adayın tavırlarının organizasyon kültürü ve diğer çalışanları ile uyuşup uyuşmadığına karar vermeniz gerekir.

Yanlış tavırları olan bir kişinin işe alınması, sandığınızdan daha fazla zarar verebilir. İlk olarak, organizasyona uygun olmayan yanlış tavırlara sahip olan çalışanlar ekip çalışması anlayışına zarar verebilir, dolayısıyla ekipte ve organizasyon içinde performans düşüklüğüne yol açabilir. Rahat etmedikleri ortamda çalışan insanlar mutlu olmaz ve bu müşteri memnuniyetini doğrudan etkiler. Bunu önlemek için işe alım yapılacak şirketin kültürünü, davranışlarını ve yeni işe alınacak kişinin etkileşim içinde olacağı ekibin tavırlarını bilmeniz gerekir. Böylelikle işe alınacak kişinin, doğru insan olması için gereken kıstasın hangi tavırlar olduğuna karar verebilirsiniz.

Organizasyonunuz, diğer birçok organizasyon gibi, benzersizdir ve farklı personalara sahiptir. Organizasyonunuzun özelliklerini belirledikten sonra, ne tür bir kişiyi işe almanız gerektiği hakkında bilgi edinebilir ve kültürünüze uyan adayları belirlemek için test ya da sistem oluşturabilirsiniz. Daha da önemlisi, personalarınız ne tür insanları işe almamanız gerektiği hakkında size bilgi sağlar. Çünkü yanlış tavırlara sahip çalışanları yönetmesi güçtür, bu çalışanlar yöneticileri daha fazla katma değer sağlayan faaliyetlerden alıkoyacağından para ve zaman kaybına sebep olurlar ve yüksek performans gösteren çalışanlarınızı uzaklaştırırlar.

info
İçerik Özeti
Şirket Kültürüne Uygun Olan Kişilik, Karakter ve Personaları Tespit Edin
Her şirketin kendi kültürü vardır ve bu kültüre uygun adaylar farklılık gösterir. İşe alımlarda şirket kültürüne uyum sağlayacak adayları tespit etmek önemlidir.
tr/kisisel-gelisim-merkezi/tavira-gore-ise-alma/sirket-kulturune-uygun-kisilik-karakter-personalari-bulun/index
Ücretsiz Dene