Uygun Personaları Bulun

Sorulmaması Gereken Sorular

Görüşme Sorularının Hazırlanması

Cevap Kılavuzlarını Oluşturmak

Uygun Adayları Bulmak

Kullanım Alanları

Anasayfa
Tavıra Göre İşe Alma
Cevap Kılavuzlarını Oluşturmak
Metin Çözümlemesi
Metin Çözümlemesi

Mülakat Sorularına Verilen Cevapların Metin Çözümlemesi

Metin çözümlemesi, metin içerisinde yer alan mesajların içeriğini, yapısını ve işlevlerini tanımlamak ve yorumlamak için kullanılan bir yöntemdir. Burada, adayların konuşma tarzı ve dilbilgisi kullanımı incelenerek yüksek ve düşük performanslıları ayırt etmek için kullanılabilir. Yöntem, yüksek ve düşük performans gösterenlerin tepkilerinin bir analizi ve bu tepkilerin nasıl farklılık gösterdiğinin karşılaştırılmasıdır. Zamirler, fiil zamanı, ses, duygu ve niteleyiciler olmak üzere beş kategoride metin analizi yaparak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Zamirler

Birinci Şahıs Zamiri: Yüksek performanslı kişilerin cevapları, düşük performans gösterenlere göre %60 daha fazla birinci şahıs zamiri (ben, biz) içerir.

İkinci Şahıs Zamiri: Düşük performanslıların cevapları, yüksek performanslılara göre %400 daha fazla ikinci şahıs zamiri (sen, siz) içerir.

Üçüncü Şahıs Zamiri: Düşük performanslıların cevapları, yüksek performanslılara göre %90 daha fazla üçüncü şahıs zamiri (o, onlar) içerir.

Yüksek performanslı kişilerin yaşadıkları birçok iyi deneyimi olduğundan olaylara karşı aldıkları tavır ve bu tavırları nasıl kullandıkları hakkında kendileri üzerinden konuşurlar. Fakat düşük performanslıların tavırlarıyla alakalı anlatabilecekleri harika deneyimleri olmadığından kendilerinin durumu nasıl idare ettiğini açıklamayan üstü kapalı ve varsayımsal cevaplar vermeye daha yatkındırlar

Buna ek olarak, yapılan bir çalışma, yalan söyleyen insanların birinci şahıs yerine daha çok ikinci ve üçüncü şahıs zamiri kullandıklarını göstermektedir.

Fiil Zamanı

Geçmiş Zaman: Yüksek performanslı çalışanlar, düşük performanslılara göre %40 daha fazla geçmiş zaman kullanır.

Şimdiki Zaman: Düşük performanslıların cevapları, yüksek performanslıların cevaplarından %120 daha fazla şimdiki zaman içerir.

Gelecek Zaman: Düşük performanslıların cevapları, yüksek performanslıların cevaplarından %70 daha fazla gelecek zaman içerir.

Gelecek Zaman: Düşük performanslıların cevapları, yüksek performanslıların cevaplarından %70 daha fazla gelecek zaman içerir.

Yüksek performans gösteren kişilere, geçirdikleri zor bir durumu sorduğunuzda size başlarından geçen olayı anlatacaklarından sizinle geçmiş zamanda konuşacaklardır. Düşük performanslılar ise üstesinden geldikleri zor bir durum yaşamadıkları için sizinle şimdiki zamanda veya gelecekte zamanda konuşacaklardır.

Aynı zamanda dikkat ederseniz, şimdiki zamanın ve gelecek zamanın ikinci ve üçüncü şahıs zamirleri ile desteklediğini görebilirsiniz.

Ses

Cümle nesnesinin, eylemi yapan kişi olan özneden alıcıya geçtiği edilgen yapılı cümleler düşük performanslılar tarafından %50 daha fazla kullanılır. Yüksek performans vermeye yatkın, olumlu sinyal veren insanlar daha doğrudan ve aktif ses ile konuşurken düşük uyarı sinyali veren insanlar olduklarından daha zeki görünmeye çalışırlar.

Duygu

Olumlu Duygular: Yüksek performanslılar, düşük performanslılara göre %25 daha fazla olumlu duygu ifadeleri kullanır.

Olumsuz Duygular: Düşük performanslılar, yüksek performanslılara göre %90 daha fazla olumsuz duygu ifadeleri kullanır.

Yüksek performanslı kişiler, kolayca sinirlenmez veya karamsarlığa düşmezler. Bunun zaman zaman gerçekleşme sebebi ise düşük performanslı kişilerden kaynaklanır, ancak bu kişiler olumsuz duygularını kontrol altına almada düşük performanslılara göre çok daha başarılıdırlar.

Niteleyiciler

Niteleyiciler, cevapların anlamlarını niteleyen, değiştiren, sınırlayan geniş bir kategoridir. Bu kategori zarflar, olumsuzluk, belirsizlik ve kesinlik içerir.

Zarflar: Düşük performanslıların cevapları, yüksek performanslılarınkine göre %40 daha fazla zarf içerir.

Yüksek performanslı kişiler daha doğrudan, gerçeklere dayalı, kişisel bilgiler verip geçmiş zaman kullanırken; düşük performanslı kişiler, gerçeklere dayalı harika deneyimleri olmadığından cevaplarını güçlendirmek için daha fazla zarf kullanır.

Olumsuzluk: Düşük performanslılar, yüksek performanslılara göre %130 daha fazla olumsuzluk eki kullanır.

Kısmen daha olumsuz yatkınlığa sahip olduklarından ve kısmen ifadelerini vasıflandırma ihtiyacı duyduklarından, düşük performanslı kişilerden olumlu sözler duymak pek alışıldık değildir.

Belirsizlik: Düşük performanslı kişiler belki, muhtemelen gibi belirsiz ve gereksiz kelimeleri yüksek performanslılara göre %40 daha fazla kullanır.

Kesinlik: Düşük performanslı kişiler, kesinlik belirten asla, herkes, hiç kimse, her zaman gibi kelimeleri yüksek performanslılara göre %100 daha sık kullanırlar.

Her ne kadar belirsizlik ve kesinlik belirten konuşma tarzının düşük performanslılar tarafından daha sık kullanılması garip görünse de, ikisi de güvensizlik hissiyatından kaynaklanır.

İçerik Özeti
Mülakat Sorularına Verilen Cevapların Metin Çözümlemesi