Uygun Personaları Bulun

Sorulmaması Gereken Sorular

Görüşme Sorularının Hazırlanması

Cevap Kılavuzlarını Oluşturmak

Uygun Adayları Bulmak

Kullanım Alanları

Anasayfa
Tavıra Göre İşe Alma
Cevap Kılavuzlarını Oluşturmak
7 Puanlı Ölçek
7 Puanlı Ölçek

Mülakat Sorularına Verilen Cevapların 7 Puanlı Ölçekle Değerlendirilmesi

Puanlama ölçeği en iyi şekilde 1 ile 7 arasındayken çalışır. Bu ölçeği kullanmanın birinci iyi sebebi, daha dar bir ölçek kullanıldığında insanların çeşitli nedenlerle daha yüksek puan vermeye eğilimli olmalarıdır. Bu nedenle veriler, olduğundan daha yüksek puan tarafına doğru eğilecektir ve hatalı olacaktır.

İkinci sebep ise insanların, ölçek üzerinde yazılanlara farklı yorumlar getirmelerinden dolayı ölçekteki her puanı etiketlememek daha akıllıcadır. Bunu yapmak için de çok büyük olmayan bir ölçek gerekir ve yalnızca ‘asla’ ve ‘her zaman’ olarak belirtilen 1 ve 7 puanlarını etiketlemek gerekir. Daha fazla açıklama insanları daha kesin olmayan puanlamaya iter çünkü insanlar 1 ve 10’un çok sert olduğunu düşünür. Bu, insanları tam kapsamlı ölçek kullanarak puan vermeye teşvik eder.

Aynı zamanda, her iki uç nokta arasında kalan eşit uzaklıkta bir puan ölçeğine sahip olmak daha mantıklıdır.

Düşük Puan Nedir

Neyin düşük puan oluşturduğuna dair kesin bir cevap yoktur. Çünkü bu ne aradığınıza, personalarınızın ne olduğuna, yetenek havuzunuza ve standartlarımızı oluştururken analiz ettiğimiz birçok faktöre bağlıdır.

Bir durumda, düşük puan çok açıktır. Bir adayın puanı 1 ile 3 arasındaysa, bu kişinin organizasyon için uygun olmadığı apaçık bellidir ve bu adayı derhal değerlendirmeden çıkarmalısınız.

Puan Çetelesi Tutmak

Bir aday testten geçip tüm görüşmeyi tamamladığında, ilk tercihiniz olarak en yüksek puana sahip adayı belirlemek için puanları ortalamanız gerekir.

Ancak, en iyi puanlarınız çok iyi veya çok kötü olmadığında, 4-5 aralığında olduğunu varsayalım, işe alım sürecinde bir şeylerin ters gittiğini düşünebiliriz. İşe almak istediğiniz kişi 5 puanın üstünde olmalı ve en iyi adaylar 6 ve üstü puana sahip adaylardır.

Puanlama ile ilgili bir diğer husus, görüşme birden fazla kişi ile yapıldığında değişen puanlardır. Persona kılavuzu, neyin iyi ve neyin kötü cevapları oluşturduğunu analiz etmek için vardır, böylece farklı puanlar oluşmaz.

Puanlanan Nedir

Yaptığınız değerlendirme hangi adayların personalarınızı yansıttığını bulmak amaçlıdır. Eğer şirketiniz yüksek derecede sosyal bir kültüre sahipse, o zaman ‘‘Bir ekiple çalışırken zorlandığınız bir zamandan bahseder misiniz?’’ gibi bir personal mülakat sorusu sorabilirsiniz. Bunun üzerine, Persona Cevap Kılavuzundaki örnek cevaplarla karşılaştıracağınız bir cevap alacaksınız. Bu da adayın ekiplerle ilgili tavrının, sizin mevcut iyi ve kötü performanslı çalışanlarınızdan hangi tavırları yansıttığını değerlendirmenizi sağlayacaktır.

Puanlama, sadece hangi adayların cevaplarının sizin tercihlerinize uygun olduğuyla ilgili değildir; aynı zamanda cevapların güvenilirliğini sağlamakla ilgilidir. İki farklı aday ekip çalışmasında deneyimli olduğunu söyleyebilir, ancak bunu detaylarla desteklemeleri gerekir.

Puanlama Ne Zaman Yapılır

Adaylarınızın değerlendirmesini görüşmeden sonra en kısa zamanda, hatta mümkünse görüşme sırasında yapmak önemlidir. Bunun için en iyi zaman, düşüncelerinizin hala taze ve kesin olduğu zamandır, çünkü uzun süre beklemek önemli detayları unutmanıza sebebiyet verecek, hafızanız net olmayacak ve adayları birbiriyle karıştırmaya başlayacaksınız.

Uzun süre beklemenin sonuçlarından biri, özellikle işe alım süreci uzadığı zaman standartlarınızın değer kaybetmesidir. Pozisyonu doldurmanız gerektiğinden standardınızın altında kalan bir adayı işe almayı düşünebilirsiniz, fakat birkaç hafta içinde bu kararınızdan pişmanlık duymaya başlarsınız. Bu nedenle, hafızanız hale tazeyken ve standardınız yüksekken adayları değerlendirmek işe alım süreci için mühimdir.

Bir diğer sorun ise uzun süre beklediğiniz takdirde adayların becerilerini unutmanız ve hatta kim olduğunu bile hatırlamamanızdır. Değerlendirmeyi görüşmeden hemen sonra yaparsanız, böyle bir problem asla ortaya çıkmaz.

Dinleyin

Son olarak, yine de önemli olarak, adaylarınızı sözünü kesmeden ve müdahale etmeden dinlemek durumundasınız. Adaylarınızı dinlemeye tamamen odaklandığınızda, düşüncelerinizi daha net bir şekilde toparlayabilir ve görüşülen kişiye sağladığınız sessizlik sayesinde konuşması için ilham verirsiniz. Sessizlik, kişiyi rahatsız edebileceğinden riskli olsa da aradığınız gerçekleri ortaya çıkardığında bu riske kesinlikle değer.

İçerik Özeti
Mülakat Sorularına Verilen Cevapların 7 Puanlı Ölçekle Değerlendirilmesi