Uygun Personaları Bulun

Sorulmaması Gereken Sorular

Görüşme Sorularının Hazırlanması

Cevap Kılavuzlarını Oluşturmak

Uygun Adayları Bulmak

Kullanım Alanları

Anasayfa
Tavıra Göre İşe Alma
Sorulmaması Gereken Sorular
Varsayımsal Sorular

Mülakatlarda Sorulmaması Gereken Varsayımsal Sorular

Varsayımsal sorular, önemli bir durumun yaratıldığı hayali olaylarda adayların nasıl bir tepki vereceğini sorup onların analitik ve iletişim becerilerini değerlendirmeye yönelik sorulardır. Fakat bu sorular tartışmalı, sorunlu sorulardır çünkü cevapları idealleştirilmiştir. Bu nedenle, insanların gerçekte ne yaptıkları hakkında fikir almak yerine, varsayımsal olarak mükemmel olan cevabı duyarız.

Eğer birisine ‘‘sokakta birisinin soyulduğunu veya acımasızca dövüldüğünü gördüğünüzde, ne yaparsanız?’’ diye sorarsanız, tüm duyduğunuz ‘‘araya girerdim’’ ya da ‘‘polisi arardım’’ gibi varsayımsal ve idealleştirilmiş cevaplar olacaktır. Fakat bu cevaplar insanların gerçekten ne yapacaklarını temsil etmez, bu tarz bir durumla karşılaşan insan korku ile donabilir veya kendini korumak için kaçmaya başlayabilir.

Varsayımsal sorularla ilgili bir diğer husus, istenilen cevabın çok belli edilmesidir. Görüşme yapılan kişinin cevapları yeterli ve iyi olabilir, ancak tavırla ilgili sağlam ipucu vermekten uzak kalır.

Bu yüzdendir ki varsayımsal sorular yetersiz kalır. Birçoğumuz yapılması gereken doğru hareketi biliyoruz, fakat kaçımız elini taşın altına koyup doğru olanı yapıyoruz?

İçerik Özeti
Sorulmaması Gereken Varsayımsal Mülakat Soruları