Uygun Personaları Bulun

Sorulmaması Gereken Sorular

Görüşme Sorularının Hazırlanması

Cevap Kılavuzlarını Oluşturmak

Uygun Adayları Bulmak

Kullanım Alanları

Anasayfa
Tavıra Göre İşe Alma
Sorulmaması Gereken Sorular
Davranışsal Sorular

Mülakatlarda Sorulmaması Gereken Davranışsal Sorular

Davranışsal görüşme soruları, adayların daha önce başlarından geçen bir duruma nasıl karşılık verdiklerini sorarak kişinin olası bir durumda nasıl tepki göstereceğini anlama mantığına dayanır. Bu standart soruların çoğu belirli bir olayın yaşandığı belirli bir zamanı sorar:

  • Meslektaşınız ile anlaşmazlık yaşadığınız bir zamandan bahsedin. Problemi nasıl çözdünüz?
  • Beklenmedik bir duruma karşı uyum sağlamanız gerektiği bir zamandan bahsedin. Üstesinden nasıl gediniz?
  • Kişisel hayatını ve iş hayatını dengelemekte zorlandığınız bir zamandan bahsedin. Bunu aşmak için ne yaptınız?

İlk bakıldığında bu sorular kötü sorularmış gibi gözükmüyor. Geçmiş davranışlar, adayın gelecekteki eylemleri için harika bir öngörücü olabilir, fakat burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Davranışsal sorular adayın hem güçlü hem de zayıf yönlerini ortaya çıkardıklarında etkilidir, fakat sorular böyle sorulduğu takdirde yalnızca güçlü yönleri ortaya çıkaran ve zayıf yönleri saklayan bir cevaba yönlendirir. Adayın hiçbir ipucu almaması gerekirken, bu sorular adayları istenilen cevapları vermeye yönlendirir.

Cevaba yönlendiren sorular, adayların hiçbir çözüm bulamayan sorun çıkaran bir karakter mi yoksa çözüm üreten bir karakter mi olduğunu anlamamıza engel olur. Sorun çıkaranlara, yani düşük performanslılara, ipucu vermeden karşılaştıkları bir zorluk hakkında soru sorduğunuzda, sorunu nasıl çözdükleriyle ilgili bilgi vermektense sorunun kendisi hakkında konuştuklarını göreceksiniz. Aynısını yüksek performanslılarla denerseniz, problemin kendisiyle beraber probleme nasıl yaklaşıldığı, problemin nasıl çözüldüğü ve üstesinden gelindiği hakkında bilgi sahibi olursunuz. Bu insanlar, başarılı bir şekilde üstesinden geldikleri zorluklarla ilgili genellikle çok sayıda örneğe sahiptirler.

Bu nedenle, sorun çıkaranlarla çözüm üretenleri ayırt edebilmek için adaya arzu edilen cevabın ipucu olarak verildiği, probleme nasıl bir çözüm getirildiğini sormak yerine sorunun bu yönlendirici kısmını sorudan çıkarmalısınız.

İçerik Özeti
Sorulmaması Gereken Davranışsal Mülakat Soruları