Uygun Personaları Bulun

Sorulmaması Gereken Sorular

Görüşme Sorularının Hazırlanması

Cevap Kılavuzlarını Oluşturmak

Uygun Adayları Bulmak

Kullanım Alanları

Anasayfa
Tavıra Göre İşe Alma
Sorulmaması Gereken Sorular
Ayırt Edici Olmayan Sorular

Mülakatlarda Sorulmaması Gereken Ayırt Edici Olmayan Sorular

Daha önce belirttiğimiz gibi, görüşme sorularının amacı yüksek ve düşük performans gösterenleri ayırt etmektir. Görüşülen kişilerin cevaplarının nasıl değerlendirileceğini bilmek ve bunları yüksek ve düşük performansların göstergesi olarak kullanabilmek çok önemlidir. Aksi halde sorular ayırt edici olamazlar.

Amaca yönelik olmayan, tuhaf ve ayırt edici cevaplar sağlamayan sorular sorarsanız, hedefinize ulaşamadığınızdan görüşme yapmanın bir anlamı kalmaz. İyi ve kötü cevaplar arasındaki farkı oluşturan ve adayların tavırlarını ortaya çıkaran cevaplar almalısınız. Verilen cevapları gerçek hayattaki çalışma davranışları ile ilişkilendirmeye yönelik bilimsel kanıtları olmayan sorular, kişilerin tavırlarını bulmada etkili olamaz.

İçerik Özeti
Sorulmaması Gereken Ayırt Edici Olmayan Mülakat Soruları