Uygun Personaları Bulun

Sorulmaması Gereken Sorular

Görüşme Sorularının Hazırlanması

Cevap Kılavuzlarını Oluşturmak

Uygun Adayları Bulmak

Kullanım Alanları

Anasayfa
Tavıra Göre İşe Alma
Görüşme Sorularının Hazırlanması
4 Aşamalı Kişilik Soruları
4 Aşamalı Kişilik Soruları

İşe Alım Mülakatları İçin 4 Aşamalı Kişilik Soruları Hazırlama

Dört aşamalı persona soruları oluşturmak için aşağıdaki aşamaları takip etmeniz yeterlidir.

Persona Özelliklerinden Birini Seçin

İlk aşama persona karakterlerinizden birini seçmektir.

Varsayalım ki A şirketi, fikirlerin çalışanlar arasında paylaşıldığı, açık ve yaratıcı bir grubun olduğu, oldukça sosyal bir kültüre sahip bir organizasyondur. A şirketinin idarecileri ve müdürleri ile yaptığımız görüşmelerden organizasyon için istenilen belirleyici davranışların şunlar olduğunu anlıyoruz: Departmanlar işbirliği içinde, çalışanlar tamamlanmamış çalışmalarını geri bildirim almak için alay edilme korkusu olmadan birbirlerine gösteriyor, çalışanlar işleri için tam sorumluluk kabul ediyor ve öğrendiklerini birbirleriyle paylaşıyorlar, kişiler arası uyum çok önemli, kibir duygusundan yoksun ve tavırları organizasyonla uyuşmayan çalışanlar şirket içinde uzun süre barınamaz.

Daha ileri gidip ön hatlardaki çalışanlarla görüşmeler yaptığımızda, yüksek ve düşük performanslılar arasında farklılık gösteren olumlu ve olumsuz persona tavırlarımızı keşfederiz. Bu olumlu ve olumsuz personaların şu şekilde olduğunu varsayalım:

  • Yüksek performanslı çalışanlar işbirliğine açıktır; sormadan veya herhangi bir ödül beklemeden birbirlerine yardımcı olurlar, iş arkadaşlarını utandırmadan veya sinirlendirmeden yapıcı eleştiriler paylaşırlar. Aksine düşük performanslılar, bireysel tanınma ya da ödül beklerler, fikirlerini paylaşırken iş arkadaşlarını küçük düşürüp sinirlendirirler.
  • Yüksek performanslılar, başkalarını suçlamadan veya mazeret göstermeden işlerinin sorumluluğunu üstlenirler. Sorunla karşılaştıklarında sorunu çözerler, ardından iş arkadaşlarına yardımcı olmak adına sorunu ve çözümü paylaşıp geri bildirimde bulunurlar. Düşük performanslılar ise işler ters gittiğinde başkalarını suçlar ve bir problemle karşılaştıklarında o problemi çözmede aciz kalırlar.
  • Yüksek performans gösteren kişiler öz yönetimli öğrencilerdir; bir görevi nasıl yapacaklarını bilmiyorlarsa gerekli bilgiyi ya da beceriyi kazanmak için ihtiyaç duydukları bilgi kaynağına hızlıca ulaşırlar. Düşük performanslılar ise bir şeyi başaramadıklarında bahaneler bulurlar.

Yüksek ve düşük performans gösterenlerin farklı tavırlarını bildiğimize göre, A şirketin bu personalardan birini seçmesi gerekiyor.

Persona Özelliklerini Ortaya Çıkarmak için Ayırt Edici Bir Durum Tanımlayın

Yüksek ve düşük performanslıların benzer şekilde hareket ettiği ve farklı tepkiler ortaya çıkarmadığı durumlar, tavırları belirlemede yararlı olmadığından, bu kişilerin aynı durumlara karşı verdiği tezat davranışlar ve tepkiler ayırt edici özelliği ortaya çıkartır.

A şirketi zaten yüksek ve düşük performans gösterenlerin ayırt edici özelliklerini belirledi. Bu nedenle, yüksek performanslıların iyi tavırlarını ve düşük performanslıların kötü tavırlarını sergilediği durumları sorup ortaya çıkarmanız gerekir. Bu, daha önce hiç karşılaşmadıkları bir soruna rastladıkları, hiç yapmadıkları bir göreve atandıkları veya yeni bir teknoloji öğrenmek durumunda kaldıkları gibi durumlar sorularak gerçekleştirebilir.

Son olarak, bu ayırt edici durumlardan birini seçmemiz ve onun etrafında bir persona sorusu oluşturmamız gerekir.

Sorunuza Belirlediğiniz Ayırt Edici Durumla Başlayıp Kibarca Bitirin

Adaylara sorulan mülakat sorularının çoğu komut şeklindedir. Fakat bu yaklaşım, insanları, kendilerini güvende hissetmedikleri ve sessizleştikleri rahatsız edici bir duruma sokabilir. Daha kibar bir şekilde ‘‘… bir zamandan bahseder misin?’’ olarak sorulan sorular, görüşülen kişilerin mülakat konusunda kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlar ve bu sayede görüşmeciler cevaplarını daha açık ve net verebilir.

Sorunuzu Askıda Bırakın

Persona sorusunun son adımı yönlendirici sorulardan uzak durmaktır. Sorunuza yönlendirici bir ifade eklemek sorunun etkenliğine zarar verir. Bu yüzden görüşmeciye problemi nasıl çözdüğünü veya zor kaldığı durumu nasıl aştığını sormayın, tüm hikayeyi kendi başlarına anlatmalarını bekleyin.

İçerik Özeti
İşe Alım Mülakatları İçin 4 Aşamalı Kişilik Soruları