Tavıra Göre İşe Alma: Şirket Kültürü, Karakter ve Kişilik Örtüşmesi
Kullanıcıları tanıyabilmek için Çerez (cookie) kullanıyoruz. Privacy Policy
Ücretsiz Deneyin
Sınav Sistemi Nasıl Çalışıyor Deneyimleyin

Tavıra Göre İşe Alma: Şirket Kültürüne Uygun Tavra Sahip İnsanları Tespit Etme

Organizasyonlar hedeflerine ve başarıya ulaşmak için doğru insanlara ihtiyaç duyarlar. Fakat yöneticiler, en yetenekli insanları almaya meyilli olduklarından doğru insanı bulma ve işe alma konusundaki algı genellikle yanlıştır. Başarısız işe alımların ana sebebi yetenek eksikliğinden değil, tavırdan kaynaklanan aşağıda sıralanan sebeplerdendir:

  1. Eğitilebilirlik, patronlardan, iş arkadaşlarından ve müşterilerden gelen geri bildirimleri ve yapıcı eleştirileri kavrayabilme yeteneğidir. Bu sayede kişiler performanslarını geliştirebilirler.
  2. Duygusal Zeka, kişinin duygularını tanıma ve ifade etme ile kişilerarası ilişkileri idare etme yeteneğidir.
  3. Motivasyon, bireyin tam potansiyeline ulaşma isteğidir.
  4. Mizaç, bireylerin iş ve iş ortamıyla eşleşen davranışlarını ifade eder.
  5. Teknik Yeterlilik, çalışanların işlevsel becerilerini ve bilgilerini yeterli bir şekilde yerine getirme kapasitesidir.

Bu sonuçlar başarısız işe alımların gerçek sebebini göstermektedir: yanlış işe alım kararları tavırdan kaynaklanır.

TAVIR YETENEKTEN DAHA ÖNEMLİDİR

Çoğu zaman yanlış işe alım, çalışanın tavrından kaynaklanır; kişi eğitilebilir olmayan, yeterli duygusal zekaya sahip olmayan biridir veya yeteri kadar motive değildir. Düşük performans gösterenlerin özelliklerini küçük bir test ile kolayca belirleyebilirsiniz. İşe aldığınıza pişman olduğunuz çalışanlarınızı gözlemlediğinizde yanlış işe alımların çoğunlukla tavır ile alakalı olduğunu göreceksiniz.

Birçok yetenekli çalışan, organizasyonun kültürüyle eşleşen tavırlardan mahrum olabilir; bu insanların olumsuz, başkalarını suçlayıcı, değişime direnen, işlerini erteleyen veya inisiyatif almayan, vb. tarzda negatif özellikleri barındırmaları mümkündür. Çoğu şirket, çalışanları işten atmak zor olduğundan, işe aldıklarına pişmanlık duydukları yetenekli ama kötü tavırlı çalışanlara maaş vermektedir. Bu sebeple tavır, işe alım için daha önemli hale gelir.

Tabi ki, yetenek işe alımda önemli bir husustur, ancak organizasyona uyan doğru tavır a sahip kişileri bulmak, doğru becerilere sahip kişileri bulmaktan daha önemlidir. Adayların iş için doğru becerilere sahip olup olmadıklarını öğrenmeyi sağlayan ve adayların yeteneklerini belirleyen birçok test vardır. İşe alımdaki en büyük zorluk, organizasyon ile uyuşan tavırların belirlenmesidir ve dolayısıyla işe alma sürecince en çok odaklanılması gereken konu tavırdır.

tr/kisisel-gelisim-merkezi/tavira-gore-ise-alma/index
Ücretsiz Dene