İşe Alım Süreci Neden Bu Kadar Önemli?

İşe Alım Süreci

İşe Alım Sürecinin Detaylı Analizi

Eski Çalışan İlişkileri

Anasayfa
Gelişim Merkezi
En İyi Elemanları İşe Alma Rehberi
İşe Alım Sürecinin Detaylı Analizi
Vaka Mülakatı
Vaka Mülakatı

Vaka Mülakatı

İş görüşmelerine birçok insanın katılması bilgi açısından çeşitliliği arttırır ve doğrululuğu geliştirir. Bazı şirketler daha da ileriye giderek “vaka mülakatı” metoduyla adayları ve adayların olası problemlere yaklaşımlarını daha iyi anlamaya çalışırlar.

Şirketler, stratejik bakış açıları olan elemanlara ihtiyaç duyarlar ve vaka mülakatı adayların analitik yeteneklerini ve iletişim becerilerini ortaya çıkarmada son derece etkili bir yöntemdir. Olası bir problemin veya çatışmanın yaratıldığı bu senaryolarda, adaydan iyice düşünülmüş en az bir çözümün bulunması beklenir. Vaka mülakatlarının amacı adayın problemi fark etme, muhtemel çözümleri bulma, düşüncelerini stratejik olarak organize etme ve bunlarla ilgilenme yeteneklerini ortaya çıkarmaktır.

Vaka mülakatları karakteristik olarak adayın problem çözme yeteneklerine odaklanmıştır. Bu sayede adayın probleme yaklaşımı ve çözüm bulma mantığı kavranır. Fakat görüşmeyi yapan kişiler aynı zamanda adayların işe özgü yeteneklerini de test etmelidirler.

Vaka mülakatlarının gücü üç yerden gelir:

  • İlki, gerçekçi bir senaryoda adayların hiç hazırlanmadan sorunları ne kadar çabuk algılayıp çözüm bulabildiğini görerek çalışma mantıklarını öğrenmektir.
  • İkincisinde adaylara işi, pozisyonu ve gereksinimlerini daha iyi anlamada yardımcı olur.
  • Son olarak ise vaka mülakatları stratejik planlama, karar alma yeteneği, analitik ve iletişim becerileri gibi çeşitli yetenekleri ortaya çıkarmada yardımcı olur.

Öte yandan vaka mülakatları, vakit alan bir süreç olduğundan dolayı, yüksek seviyeli pozisyonlar için yapılması daha uygun olacaktır. Aynı zamanda vaka mülakatları, bilgi işlemede ve cevap vermede daha hızlı olan insanların yararınadır ve motivasyon, liderlik ve grup çalışması becerilerini ölçmede etkili değildir.