İşe Alım Süreci Neden Bu Kadar Önemli?

İşe Alım Süreci

İşe Alım Sürecinin Detaylı Analizi

Eski Çalışan İlişkileri

Anasayfa
Gelişim Merkezi
En İyi Elemanları İşe Alma Rehberi
İşe Alım Sürecinin Detaylı Analizi
Mikro Kültür İçin İşe Alım
Mikro Kültür İçin İşe Alım

Mikro Kültür için İşe Alım

Doğru iş için doğru kişinin işe alımı tek başına yeterli değildir. İşe alacağınız kişi, organizasyon içindeki kültürel bağlamları tamamlayıp güçlendirmelidir, onlarla çatışmamalıdır. Örneğin; bağımsız hareket eden ve kendi işini kurma hırsında olan insanlar, belli bir zaman geçip pozisyonla, işle, sektörle ilgili bilgi sahibi olduktan sonra yüksel ihtimalle işi bırakacaklardır. Bunun karşılığı şirketinize zaman ve para kaybı olarak geri dönecektir çünkü işi bırakan elemanın yerine başka adayları aramak zorunda kalacaksınız.

Hem büyük, hem de küçük firmalar çalışanlarının verimli olarak çalışmak zorunda olduğu makro ve mikro kültürlere sahiptir. Makro kültür, bir organizasyonun işleri yürütme yöntemi, genel değerleri, inanç ve davranışları, insanların birbirleriyle ilişki kurma yöntemleridir.

Diğer yandan mikro kültür ise farklı departmanları ve farklı iş fonksiyonlarını simgeler ve aynı organizasyon içinde farklı mikro kültürlere sahip olma olasılığı yüksektir. Örneğin bir şirket, dış dünyaya katı kuralları olan çok resmi bir şirket gibi görünebilir fakat organizasyon içinde çok farklı mikro kültürler barındırma ihtimali yüksektir. Farklı departmandaki ekip arkadaşlarının birbirlerine olan davranışları farklıdır veya giyim tarzı bir departmandan diğerine değişiklik gösterebilir; bilgi-işlemde çalışan biri kot ve tişörtle işe gidebiliyorken, pazarlama bölümünde çalışan biri takım elbise giymek zorunda olabilir.

Yeni işe alınan biri bu mikro kültürlerle uyum göstermeli ve aynı zamanda onlardan keyif alıp onları zenginleştirmelidir. Doğru kişiyi işe almanın anahtarı şirketinizin mikro kültürlerini iyi anlamaktır. İçine kapanık ve çok resmi olan bir kişi, enerjik ve arkadaş canlısı bir grupla çalışmaya çok elverişli değildir.

Çalışma grubunun ya da iş biriminin kültürünü anlamak ve çalışma ortamını değerlendirmek için sorabileceğiniz bazı sorular vardır:

  • Grubumuzun genel stratejisinde ve karar alma sürecinde ne kadar bilgilendirilmiş ve dâhil edilmiş hissediyorum/hissediyoruz? Çok mu hiç mi?
  • İş için nasıl giyiniyoruz? Resmi mi, günlük mü yoksa karışık mı?
  • Ne sıklıkla kendiliğinden eğlence, mola ve rahatlama amaçlı bir araya geliyoruz? Hiç mi, biraz mı, çok mu?
  • Ofis dışında ne sıklıkla görüşüyoruz? Hiç mi, biraz mı, çok mu?
  • Ne kadar mahremiyete ve sessizliğe sahibiz? Hiç mi, biraz mı, çok mu?
  • Grubumuzun ne tarz bir genel kültürü temsil ettiğini düşünüyoruz? Müşteri hizmetleri, yenilikçilik, operasyonel mükemmellik ya da ruh?
  • Kişi kültürle uyumlu olmak için kültürün hangi bölümlerini, fikirlerini paylaşmalıdır?
  • Mevcut kültür istenilen atmosferle uyuşuyor mu?
  • Mevcut çalışma kültürümüzü iyileştirmek veya varsa boşlukları doldurmak için hangi önlemler yardımcı olabilir?