İşe Alım Süreci Neden Bu Kadar Önemli?

İşe Alım Süreci

İşe Alım Sürecinin Detaylı Analizi

Eski Çalışan İlişkileri

Anasayfa
Gelişim Merkezi
En İyi Elemanları İşe Alma Rehberi
İşe Alım Sürecinin Detaylı Analizi
Gömülü Kişisel İlgi Alanlarına Göre İşe Alım
Gömülü Kişisel İlgi Alanlarına Göre İşe Alım

Gömülü Kişisel İlgi Alanalarına Göre İşe Alım

İşin gereksinimlerini yerine getirmek için gereken ana niteliklerin yanı sıra, işle alakalı aktivitelere ilgi duyan adaylar, işinde çok daha başarılı olmaya yatkındırlar.

Farklı sektörlerde çalışan 650 profesyonel ile yapılan görüşmeler sonucunda oluşturulan kavramsal çerçevede, 8 farklı “gömülü kişisel ilgi alanı” tanımlanmıştır. Bu ilgi alanları ise uzmanlık uygulaması, insanlarla çalışmak ve kontrol ve tesir olmak üzere üç (3) ana başlıkta incelenir.

 1. Uzmanlık uygulaması teknoloji uygulaması, nicel analiz, teori geliştirme & kavramsal düşünme ve yaratıcı üretim konularına değinir.
  • Teknoloji Uygulaması

   Teknolojiye ve teknolojik gelişmelere ilgi duyan insanlar, problem çözerken daha iyi ve farklı yöntemler bulmada teknoloji uygulamasına daha yatkındırlar. Bu ilgi alanına sahip insanlar planlama, üretim ve operasyon sistemlerinin analizi, iş sürecinin yeniden tasarlanması gibi işleri yapmaktan keyif alırlar. Bu gruptaki adayları; mühendislik, bilgisayar programlaması, üretim ve sistem planlaması, süreç analizi, mekanik imalat, araştırma konuları ilgilendirir. Yeni bilgisayar sistemine geçildiğinde veya yeniden yapılandırma projesi planlandığında heyecanlanan insanlar bu kategoriye aittir.

  • Nicel Analiz

   Çoğu insanın aksine; bazı insanlar sayılarla iyi geçinir ve matematiği bir eğlence olarak görür. Nicel analizde iyi olan insanlar piyasa araştırması, öngörü, nakit akışı analizi, bilgisayar modeli inşası, üretim planlaması, yatırım analizi ve muhasebe gibi konularda başarılı olurlar. Bu ilgiye sahip insanları saptamak için sayısal konularda iyi olan insanları bulmanız gerekir.

  • Teori Geliştirme ve Kavramsal Düşünme

   Soyut görüşlerden düşünmeyi ve bahsetmeyi seven insanlar bu grupta yer alır. Ekonomi teorisi geliştirme, iş modeli geliştirme, rekabet analizi, “genel görünüm” stratejisi tasarlama, süreç tasarlama ve iş teorisi öğretme gibi özellikler bu ilgi alanına sahip olanların özellikleridir. Akademik özgeçmişleri olan ve soyut konulardan zevk alan insanlar, bu gruba dâhil olacaklardır.

  • Yaratıcı Üretim

   Hayal gücü kuvvetli, alışılmışın dışında düşünen ve beyin fırtınası yapmaktan keyif alan, çoğunlukla girişimciler, AR-GE uzmanları, mühendisler bu gruptadır. Bu grup insanının çoğu sanatsal aktivitelere ve eğlence sektörüne ilgilidir. Yeni ürün dizaynı, pazarlama ve reklam, yenilikçi yaklaşımlar ve çözümler üretme, etkinlik düzenleme, yazı yazma ve illüstrasyon bu grup insanlarının özellikleridir.

 2. İnsanlarla çalışmak rehberlik ve mentörlük yapan kişiler ile insanları ve ilişkileri yöneten kişileri inceler.
  • Rehberlik ve Mentörlük

   Öğretmekten, eğitim vermekten, yardım edip başkalarını desteklemekten, geri bildirim ve tavsiye vermekten hoşlanan insanlar bu gruba aittir. Rehberlik eden ve akıl hocalığı sağlayan insanları ayırt etmek için; diğer insanlarla etkileşim ve iletişime önem veren ve yardımda bulunduklarının başarılarıyla mutlu olan insanları bulmak gerekir.

  • İnsanları ve İlişkileri Yönetmek

   Bu ilgi alanındaki insanlar, iş yerinde kişilerarası ilişkileriyle tatmin olurlar. İnsanlarla günlük olarak sürdürülen ilişkilerden zevk alır ve bunlardan bir sonuç beklerler. Bu grup insanın özellikleri; iş hedeflerini gerçekleştirmek için diğerlerini yönetme, yönlendirme, denetleme, başkalarına liderlik etme, ilham verme, motive etme ve pazarlık etme olarak sıralanabilir. Başkalarını motive eden ve yöneten, organizasyon sağlayan insanları bulmak bu grup insanlara ulaşmak demektir.

 3. Kontrol ve Tesir de iki konuyla alakalıdır: Kurumsal kontrol & iletişim ve fikir yoluyla tesir.
  • Kurumsal Kontrol

   Kurumsal kontrol sahibi insanlar, karar alma yetkisine sahip olmaktan mutluluk duyanlardır. Mümkün olduğunca çok sorumluluk almaya çalışan ve CEO olmak gibi yüksek gayeleri bulunan bu insanlar kaynakları kontrol etmekten, ticari işlemlerde nihai sorumluluk üstlenmekten ve şirket, iş birimi ya da çalışma grubu için stratejik yön belirlemekten oldukça keyif alırlar.

  • İletişim ve Fikir Yoluyla Tesir

   Bu gruba ait insanlar da pazarlık etmekten, halkla ilişkileri yürütmekten, satış yapmaktan, ikna etmekten, reklam kampanyaları tasarlamaktan, yazılı ve sözlü olarak fikirlerini beyan etmekten hoşlanırlar. Çoğu zaman; bu insanlar halkla ilişkiler, gazetecilik, reklamcılık gibi kariyerlere yönelirler. Bu insanlar proje teklifi yazmak ve sunum yapmak için gönüllü olmaya yakındırlar.

Özetlersek:

Birçok insanın birden fazla ilgi alanı vardır ve bu ilgiler kişilerde fazlasıyla görülebilir, bu yüzden kişileri tek bir ilgi alanı ile etiketlememek gerekir. Kişinin ilgi alanlarına göre işe alımın, kişinin yetenek ve değerlerine göre işe alımından daha etkili olmasının sebepleri aşağıdaki şekilde açıklanabilir:

 • Belirli konuda eğitimi ve bilgisi olmayan, fakat ilgisi ve öğrenme isteği olan birini eğitmek çok daha hızlıdır ve bu da iyi performansa ve başarıya yol açar.
 • İşe veya pozisyona karşı ilgisi olmayan kişi, o işte ne kadar iyi olursa olsun zamanla işten uzaklaşacaktır. Motivasyonu olmayan bireyler uzun süre efektif çalışamazlar.
 • Bir kişiyi ilgisi olmadığı bir alana yöneltmektense ilgili olduğu alanda becerilerini güçlendirmek çok daha kolaydır.

Tabii ki işi iyi yapabilmek için yeterli eğitim geçmişi ve deneyimi ile doğru niteliklere ve becerilere sahip bir kişiyi işe almak çok önemlidir. Yine de şirket ve pozisyon ile uyuşan ilgi alanlarına sahip birinin, mükemmel yeteneklere sahip kişiden çok daha uzun süre şirkette kalacağını unutmayın. Espri anlayışı olan, grup çalışmasını seven, müşterilerini memnun etmekten tatmin olan insanları işe alan şirketler, daha düşük personel değişim oranına sahip olurlar. İnsanların becerilerini zamanla ve eğitimle geliştirebilirsiniz fakat tavırlarını ve bakış açılarını değiştirmek çok daha zordur.

İnsanların temel ilgi alanlarını öğrenmek için sorabileceğiniz bazı sorular ise şunlardır:

 • Geçmiş işlerinde en çok ne yapmaktan hoşlandın?
 • Boş zamanlarında neler yapmaktan hoşlanırsın?
 • En çok ne okumayı seversin?
 • Bir projenin en çok hangi evresinden zevk alıyorsun?