İşe Alım Süreci Neden Bu Kadar Önemli?

İşe Alım Süreci

İşe Alım Sürecinin Detaylı Analizi

Eski Çalışan İlişkileri

Anasayfa
Gelişim Merkezi
En İyi Elemanları İşe Alma Rehberi
İşe Alım Süreci
Bonus: Bonus: Süreç İyileştirmeyi Unutmayın
Bonus: Süreç İyileştirmeyi Unutmayın

Bonus: İşe Alım Sürecini İyileştirmeyi Unutmayın

İşe alım süreci tamamlandıktan sonra; süreç incelenmeli ve devamlı bir gelişmeye açık olmalıdır. Sürecin içinde yer alan kişiler; her adımı değerlendirmeli, zayıf noktaları saptamalı, gelişime açık fırsatları değerlendirmeli ve kendilerine bazı sorular sormalıdırlar:

  • İşe alım sürecinde doğru insanlar söz sahibi miydi? Pozisyonun gereksinimlerini tanımlamada ne ölçüde etkiliydik? İş tanımımız; işin nasıl tasarlandığına mı, yoksa nasıl olması gerektiğine mi odaklıydı?
  • Kalifiye adayları bulmakta etkili miydik? Daha kalifiye adayları cezbetmek için işe alım yöntemimizi nasıl geliştirebiliriz?
  • En önemli ve gerekli bilgileri toplamak için doğru soruları mı soruyoruz? Görüşmeyi yapan kişi ile görüşme seansları arasında tutarlılık var mı?
  • Değerlendirme sürecini nasıl daha nesnel, titiz ve tutarlı yapabiliriz?
  • İş teklifi yeteri kadar açık ve ikna edici mi? İş teklifi reddedildiğinde, sebebini bulmaya çalışıyor muyuz?

Bu soruları sormak ve adımları izlemek işe alım sürecini geliştireceğinden, daha kaliteli adaylara ve daha nitelikli çalışanlara ulaşmanızı sağlayacaktır.

İşe alım, her hangi bir süreç gibi sürekli gelişmeye tabi olan bir süreçtir. Her karşılaşmanıza ve etkileşiminize öğrenim deneyimi olarak bakarsanız, iş yerinde ve işe alım sürecinde çok daha verimli olursunuz. Neleri iyi ve neleri kötü yaptığınızı bilin ve bir sonraki işe alım sürecinde bunları geliştirmeye çalışın.