İçerikler
Soru Türleri Eşleştirme & Sıralama Sorusu
Bize ulaşın:
info@testinvite.com
+90 533 357 49 19

Eşleştirme & Sıralama Sorusu

Eşleştirme & Sıralama Sorusunda kullanıcıdan bir takım Maddeleri, bir takım Seçenekler ile eşleştirmesi istenir. Eğer seçenekler sıra ifade ediyor ise, bu bir Sıralama Sorusu görünümünü alır.

Sorumuzu yaratmaya (tüm sorularda olduğu gibi) Soru Başlığı bölümüne sorumuzu yazarak başlıyoruz.

Maddeleri Ortak Seçenek Havuzundaki Seçenekler ile Eşleştirme

Bu durumda maddeler ve ortak seçenek havuzu oluşturulur. Kullanıcı her bir maddeyi, ortak seçenek havuzundaki seçenekler ile eşleştirir. Ortak seçenek havuzuna eklenen her bir seçeneğin en fazla kaç defa bir madde ile eşleştirilebileceği ayarlanabilir.

Örnek: Ülkeleri Başkentler ile Eşleştirme Sorusu

 • Örneğin maddelerimiz 3 ülke olsun: Fransa, Almanya ve İtalya.
 • Ortak seçenek havuzuna ise 3 başkenti ekleyelim: Paris, Berlin ve Roma. Her bir seçenek 1 defa eşleştirilebilsin istediğimiz için, seçeneklerin Azami Kullanım Adedini 1 olarak belirleyelim.

 • Bu şekilde kullanıcıya üç ülke (maddeler) listelenir ve her birini üç başkentten (seçenek havuzu) birisiyle eşleştirmesi istenir. Ön İzlemeyi açarak yaratmış olduğumuz soruyu görüntüleyebiliriz.

 • Ortak seçenek havuzunda her bir seçeneğin Azami Kullanım Adedini 1 olarak belirlediğimiz için, kullanıcı eğer FransaParis ile eşleştirirse, birsonraki eşleştirmede artık seçenekler arasında Paris'i tekrar görmeyecek.

 • Eğer bir seçeneğin tekrak-tekrar seçilebilmesini istiyorsanız, ortak seçenek havuzunda ilgili seçeneğin Azami Kullanım Adedi'ni arttırabilirsiniz.


Her Bir Maddeyi Kendine Özel Seçenekler ile Eşleştirme

Bu durumda maddeler oluşturulurken, her maddeye kendine özgün seçenekler de eklenir. Bu durumda Ortak Seçenek Havuzunu kullanyoruz.

Örnek: Ülkeleri, Kendisine Komşu Bir Başka Ülke ile Eşleştirme

 • Bir önceki örnekte olduğu gibi yine 3 ülkeyi madde olarak yaratalım: Fransa, Almanya ve İtalya
 • Ancak bu sefer her bir maddeye kendine özgün seçenekler ekleyeceğiz. Örneğin Fransa için şu özel seçenekleri ekliyoruz: Belçika, Avusturya ve Bulgaristan

 • Benzer şekilde Almanya için şu özel seçenekleri ekleyelim: Avusturya, Yunanistan ve Türkiye
 • Benzer şekilde İtalya için şu özel seçenekleri ekleyelim: İsviçre, Romanya ve Bulgaristan
 • Sorunun Ön İzlemesini açalım. Göreceğiniz gibi artık kullanıcı her bir maddeyi yalnızca kendine özgün seçeneklerden birisi ile eşleştirebilecek:


Yapılacak Eşleştirmenin Sayısını Kısıtlama

Kullanıcıya birçok madde sunabilir ancak bu maddelerin yalnızca bir kısmı için seçim yapmayı zorunlu tutabilirsiniz.

 • Azami Eşleştirme: Kullanıcının en fazla yapabileceği eşleştirme sayısını belirler.
 • Asgari Eşleştirme: Kullanıcının en az yapabileceği eşleştirme sayısını belirler.

Örneğin her biri bir Ülke olmak üzere beş madde yaratır ve yalnızca iki tanesini, 2 seçenekten birisiyle eşleştirmesini isteyebilirsiniz: İlk tercihim, İkinci tercihim.

 • Önce Azami Eşleştirme ve Asgari Eşleştirme sayılarını 2 yapalım. Çünkü 5 ülkeden yalnızca 2'si için bir eşleştirme yapmasını istiyoruz.
 • 5 maddeyi yaratalım: Almanya, Fransa, Türkiye, Belçika ve İtalya
 • Ortak seçenek havuzuna 2 seçenek ekleyelim: İlk tercihim ve İkinci tercihim
 • Ön izlemeyi açarak sorumuzu kontrol edelim. Kullanıcı yalnızca 2 madde (ülke) için eşleştirme yapabilecektir.

Seçeneklerin Katkı Oranlarının Belirlenmesi ve Başarı Oranının Hesaplanması

Kullanıcı tarafından yapılan her bir eşleştirmenin kullanıcının sorudan elde edeceği başarı oranına ne kadar katkı sağlayacağı, Otomatik Skorlandırma Kuralları ile belirlenir. Kullanıcı yapmış olduğu eşleştirmeler için tanımlanmış olan Katkı Oranlarının Toplamı kadar başarı elde eder.

Sorunuzu hazırladıktan sonra, her bir madde için, kullanıcı hangi eşleştirmeyi yaptığında başarı oranının ne kadar arttırılacağını belirleyebilirsiniz. Bunun için her bir maddeye Otomatik Skorlandırma Kuralı ekleyeceğiz. Eğer kullanıcı ilgili eşleştirmeyi yapar ise, bu kuralda ifade edeceğimiz Katkı Oranı kullanıcının sorudan elde edeceği Başarı Oranı'na eklenir.

Aşağıdaki ekranda; eğer Kullanıcı Almanya maddesini Birinci tercihim ile eşleştirirse sistemin kullanıcıya bu sorudan tam başarı (100%) elde etmesini sağlıyoruz.

warning
Birçok maddeye Otomatik Skorlandırma Kuralı ekleyebilirsiniz. Bu durumda kullanıcı her madde için yaptığı eşleştirmeye göre belirlediğiniz Katkı Oranlarının Toplamını kazanacaktır. Bu yüzden Katkı Oranlarının Toplamının 100% olmasını sağlayın.
 • Katkı Oranlarının nasıl çalıştığını daha önce Çoktan Seçmeli Soru bölümünde anlatmıştık.
 • Her bir Otomatik Skorlandırma Kuralı için bir Yan Etki ekleyebilirsiniz. Yan Etkilerin nasıl çalıştığını da Çoktan Seçmeli Soruda görmüştük.

EN SIK YAPILAN HATA

Eşleştirme sorusunun sistem tarafından 1 soru olarak algılandığını unutmayın! Katkı Oranlarını ve Soru Puanını belirlerken bunu aklınızda tutun!

Örneğin aşağıdaki soruda 4 ülkeyi birer madde olarak ekledik ve sonrasında hepsi için 3'er tane seçenek girişi yaptık. Kullanıcı ise tüm maddeler için doğru seçeneği seçmiş. Şimdi kullanıcının bu sorudan Tam Başarı (100%) elde etmesini nasıl sağlarız ve bu sorunun puanı kaç olmalıdır?

Bu soruda her madde için birer Otomatik Skorlandırma Kuralı ekleyeceğiz ve hepsinin Katkı Oranı 25% olacak. Bu şekilde kullanıcı eğer 4 madde için de doğru seçeneği seçer ise 100% alacak.

 • Fransa maddesi için, Belçika seçeneğine 25%
 • Almanya maddesi için, Avusturya seçeneğine 25%
 • İtalya maddesi için, İsviçre seçeneğine 25%
 • Portekiz maddesi için, İspanya seçeneğine 25%

Son olarak bu sorunun puan değerini 4 yapıyoruz çünkü bu soruda aslında 4 eşleştirme yapılıyor. Elbette sorunun puanını 1 olarak da belirleyebilirsiniz, ancak bu durumda bu sorudaki eşleştirmeler sonucu en fazla 1 puan kazanabilir. Puanlandırmaya ilişkin daha fazla bilgi almak için Puan ve Boyutlar sayfasına göz atın.

warning
Eşleştirme & Sıralama Sorusu, kaç eşleştirme yapıldığına bakılmaksızın sistem tarafından tek bir soru olarak algılanır. Dolayısıyla eğer siz kullanıcının birçok eşleştirme yapacağı bir soru soruyorsanız, sorunun puanının yapılan eşleştirme sayısına uygun belirleyi unutmayın.

Eşleştirme & Sıralama Sorusu